Wednesday, May 28, 2014

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေလ့က်င့္မႈပံုရိပ္မ်ား

က်ယ္ေျပာလွသည့္ ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေခတ္မီေရတပ္ႀကီးတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ မိမိေရပိုင္နက္အတြင္း ငါးခိုးဖမ္းသည့္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမွစ၍ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ရန္သူ႔စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းျခင္းစသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ေရတပ္သည္ အၿမဲအသင့္ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ၅စီးရီးဟု လူသိမ်ားသည့္ ၅၅၁ မွ ၅၇၀အထိေသာ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ ၇၇စီးရီးျဖစ္ေသာ ၇၇၁ ႏွင့္ ၇၇၂ အေပါ့စားဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ F11 ေခၚ ေအာင္ေဇယ် ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္၊ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး F12 က်န္စစ္သားႏွင့္ F14 ဆင္ျဖဴရွင္ ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရတပ္ အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ အမ်ားေလးစားရေသာ အဆင့္တစ္ခုအထိ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔အျပင္ ယခုေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အလူမီနီယံ ကိုယ္ထည္သံုး ေတာ္ပီဒိုတင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားလည္း တည္ေဆာက္မႈ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေတာ္ပီဒိုတင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ထည္အား အလူမီနီယံအသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ သံလိုက္ဓါတ္ျဖင့္ ေထာင္ထားသည့္ ေရေအာက္ဗံုးမ်ားရန္မွ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မႈ ျမင့္မားပါသည္။

ေရတပ္၏ မၾကာေသးခင္က က်င္းပခ့ဲေသာ Sea Shield Naval Exercise မွသည္ ေဒသတြင္းႏို္င္ငံမ်ားအား တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အင္အားအမွန္အားျပသႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ျပည္တြင္းထုတ္ ၇၇၁ ႏွင့္ ၇၇၂ ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေပၚမွ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစ္မွတ္အတုမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္း ေရေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးသာမက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုပင္ ေလ့က်င့္ခ့ဲၾကပါသည္။ ေ

ေအာင္ေဇယ် ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မွ ေလ့က်င့္မႈမ်ား

 မၾကာေတာ့ေသာ ကာလတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေတာ့မည့္ ယိုးဒယားေရတပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား အေကာင္းဆံုးခုခံႏုိင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား တိုက္ပြဲဝင္အေနအထားအထိ ေလ့က်င့္ေပးထားႏိုင္ေသာ ေရတပ္ဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

 ၇၇၁ အေနာ္ရထာ အေပါ့စားဖရီဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း


 ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
 ေရတပ္သားတို႔ဘဝ
 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အၿမဲေလ့က်င့္အၿမဲစစ္ေရးသတိရွိကာ ေခတ္မီေသာ ေရတပ္ဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္တည္ေဆာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး
  မည္သည့္က်ဳးေက်ာ္ရန္စမႈမ်ိဳးကိုမဆို ရင္ဆိုင္ေခ်မႈန္းသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္...။

Tuesday, May 27, 2014

၁၆၀မမ စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ား၁၆၀မမ ေျခလ်င္သံုး စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ားကို ဒုတိယကမာၻစစ္ ဆိုဗီယက္ရုရွားတပ္မေတာ္က စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေျခလ်င္သံုး စိန္ေျပာင္းၾကီး(လက္ႏွက္ၾကီး) တြင္ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။
M-1943 ဟုေခၚဆိုေသာ ထိုစိန္ေျပာင္းၾကီးကို ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္းမ်ားထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ေၾကာက္စရာ လက္ႏွက္တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
M-1943
၈၈ေပါင္ေက်ာ္ (၄၀ကီလိုဂရမ္) ေလးေသာ ဗံုးသီးကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျပာင္းအရွည္ ၃မီတာထိ ထားရွိရျပီး ၃ေခ်ာင္းေထာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရသည္။
ေထာင့္ျမင့္ ၈၀*၊ ေထာင့္နိမ့္ ၄၅* ေဘးဘယ္ညာ ၂၅* ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ အကြာအေဝး ၅.၂ ကီလိုမီတာ (၃မိုင္) ထိ တစ္မိနစ္လ်င္ ၃ေထာင့္မွ ၁၀ေတာင့္ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ဆိုဗီယက္၏ ထို၁၆၀မမ စိန္ေျပာင္းစနစ္ကို ဆီးရီးယား၊ အီရန္၊ ပိုလန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက အသံုးျပဳျပီး တရုတ္က ပံုစံ၅၆ စံလြန္စိန္ေျပာင္း အျဖစ္ ျပင္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည္။
ပံုစံ၅၆

 ပိုမိုလြယ္ကြယ္ရိုးရွင္းေသာ ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး အကြာအေဝး ၈ကီလိုမီတာ ၄မိုင္ေက်ာ္ ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္လာသည္။ ထို စိန္ေျပာင္းကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စစ္သည္ ၆ဦးမွ ၁၀ဦးထိ လိုအပ္သည္။
M66

 ၁၆၀မမ စိန္ေျပာင္းစနစ္ ကို အေမရိကန္မွ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ျပီး သံုးဆြဲခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲနွင့္ အာရပ္အစၥေရး စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျပီး အစၥေရးက M66 အမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သံုးဆြဲသည္။ ၃၈ကီလိုဂရမ္ ဗံုးသီးကို အသံုးျပဳသည္။ ေျပာင္းအလ်ား အနည္းငယ္တိုျပီး ေျခလ်င္သာမက ယာဥ္တင္အျဖစ္ပါ Makmat 160 mm အျဖစ္ ရွားမင္းတင့္ပံုေျပာင္းေပၚတြင္ အသံုးျပဳသည္။ 
Makmat 160 mm
အကြာအေဝး ၉ကီလိုမီတာေက်ာ္ (၅မိုင္) ထိပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး ေထာင့္ျမင့္ ၈၀* ေထာင့္နိမ့္ ၃၀* ေဘးဘယ္ညာ ၂၅* ထိပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။
KIA စက္ရံုထုတ္ ၁၆၀မမ ဗံုးသီးမ်ား

၁၆၀မမ စိန္ေျပာင္းျဖင့္
ခြင္းက်ည္မ်ား၊ မီးစုန္းျဖဴသံုး လင္းက်ည္မ်ားအျပင္၊ ဓါတု လက္ႏွက္မ်ားအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ မီးရွဴးမီးပန္း ပစ္ေဖါက္ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္KIA, SSA ႏွင့္ UWSA ဝ စသည့္ လက္ႏွက္ကိုင္တပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။
UWSA အေျမာက္တပ္
KIA သံုး ၁၆၀မမစိန္ေျပာင္း
 
၁၆၀မမ စိန္ေျပာင္းအား သယ္ေဆာင္လာစဥ္
တိုင္းရင္းသား လက္ႏွက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ေဖ့စဘြတ္ေပၚရွိ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ကူးယူေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။   ။

Thursday, May 15, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာမွီ ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၍ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ကာကြယ္ေပးခ့ဲသည့္ အဓိကက်ေသာတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကာလမ်ားက သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔တြင္ လံုေလာက္ေသာ တိုက္ယာဥ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခ့ဲပဲ ဒုတိယကမာၻစစ္လက္က်န္ တင့္မ်ား၊သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကိုသာ အဓိကထားကာ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။

ေလ့လာသူမ်ားအဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမျပင္အေနအထားသည့္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ား၏ စစ္လွဳပ္ရွားကစားႏိုင္မႈထက္ အေပါ့စားတင့္မ်ား၊ေျခလ်င္တင္တိုက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအတြက္ ပိုမို၍သင့္ေတာ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တပ္မေတာ္သည္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားအျပင္ အေပါ့စားတင့္စြမ္းရည္ရွိသည့္ တိုက္ယာဥ္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းခ့ဲၾကသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာစတင္၍ သိသိသာသာ တိုးခ်ဲ႔ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရပီး ထိုအခ်ိန္မတိုင္မွီက တပ္မေတာ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ တိုက္ယာဥ္မ်ားရွားပါးခ့ဲကာ လူသယ္သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၊ေျခလ်င္တင္တိုက္ယာဥ္မ်ားကို မိမိတို႔ျပည္တြင္းမွပင္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ သံခ်ပ္ကာႏွင့္တင့္တပ္ရင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ခ့ဲသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားအၾကားတြင္ စစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ တင့္တပ္ရင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သည့္ တိုက္ယာဥ္မ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံ၊ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ျပင္သစ္ထုတ္ယာဥ္မ်ား၊ဘရာဇီး စသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူခ့ဲရပါသည္။ အေပါ့စားတင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုစံ-၆၉ အေပါ့စားတင္ Type-69-II LBT ႏွင့္ အီးအီး-၉ EE-9 Cascavel တိုက္ယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

ပံုစံ-၆၉-II အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွာ လက္ခံရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တင့္၏ အားသာခ်က္မ်ားအျဖစ္ တန္ခ်ိန္ ၃၆.၈တန္ခန္႔သာရွိျခင္း တင့္အေျမာက္အား ၁၀၀မမအေျမာက္တပ္ဆင္ထားျခင္း FCS စနစ္အသစ္အား တပ္ဆင္ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ ပံုစံ-၆၉ တင့္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အားထားရေသာ အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္မႈ ေလ့က်င့္ေရးတင့္ႏွင့္ အရန္တင့္မ်ားအျဖစ္သာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

ပံုစံ-၆၉ အေပါ့စားတင့္၏ အခ်က္လက္အခ်ိဳ႔-

တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔................ ၄ေယာက္
ပင္မလက္နက္စနစ္........... ၁၀၀မမအေျမာက္
ဒုတိယလက္နက္စနစ္........ ၂×၇.၆၂ စက္လတ္ႏွင့္ ၁၂.၇မမ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္
တင့္က်ည္အမ်ိဳးစားမ်ား........ HEAT, HE, APDS ႏွင့္ APFSDS 
အျခားစနစ္...................... မီးခိုးဗံုးကာစနစ္၊ ညတုိက္ပြဲဝင္စနစ္သစ္
အင္ဂ်င္.......................... ျမင္းေကာင္ေရ ၅၈၀အားရွိသည့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအကြာအေဝး... ၄၄၀ကီလိုမီတာ
ျမန္ႏႈန္း (ကီလိုမီတာ)........ ၁နာရီ ၅၀ကီလိုမီတာႏႈန္း ျဖင့္ေမာင္းႏွင္စစ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာ-ယိုးဒယား နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည့္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ ပံုစံ-၆၉-II တင့္မ်ားအေနျဖင့္ ယိုးဒယား၏ အမ္၆၀ေအ၁တင့္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ရန္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အသင့္ရွိခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ယိုးဒယားစစ္တပ္မွလည္း ပံုစံ-၆၉တင့္မ်ားအား တရုပ္စစ္တပ္မွ ဝယ္ယူခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အမ်ိဳးစားတူ တင့္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကပါသည္။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့္စစ္တပ္တြင္လည္း ပံုစံ-၆၉တင့္မ်ားအား ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ယခုတိုင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

ပံုစံ-၆၉-IIတင့္မ်ားႏွင့္ EE9 တိုက္ယာဥ္တို႔ သံခ်ပ္ကာဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရႊက္ေနၾကစဥ္


 EE9 Cascavel ဟု လူသိမ်ားသည့္ သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္မ်ားကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ၆×၆ဘီးေမာင္းစနစ္ျဖစ္ကာ တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သား ၃ေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ မူလထုတ္လုပ္သည့္ တိုက္ယာဥ္မ်ားတြင္ ၃၇မမစက္အေျမာက္တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ တိုက္ယာဥ္အမ်ိဳးစားတြင္မႈ ျပင္သစ္တပ္မေတာ္သံုး AML-90 သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ၃၆၀ဒီဂရီလွည့္ပတ္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ၉၀မမအေျမာက္ေျပာင္းအား တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ EE9 တိုက္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေပါ့ပါးျခင္း၊ ၉၀မမအေျမာက္ေျပာင္းအား တပ္ဆင္ထားျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားအျပင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္ရာ အားထားရေသာ တိုက္ယာဥ္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ယခုထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

EE9 Cascavel တိုက္ယာဥ္၏ အခ်က္လက္အခ်ိဳ႔-

တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔................ ၃ေယာက္
ပင္မလက္နက္စနစ္........... ၉၀မမအေျမာက္ (၄၄ေတာင့္)
ဒုတိယလက္နက္စနစ္........ ၂×၇.၆၂ စက္လတ္ႏွင့္ ၁၂.၇မမ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္
အျခားစနစ္...................... ၂×၃ မီးခိုးဗံုးကာစနစ္
အင္ဂ်င္.......................... ျမင္းေကာင္ေရ ၂၁၂အားရွိသည့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအကြာအေဝး... ၈၈၀ကီလိုမီတာ
ျမန္ႏႈန္း (ကီလိုမီတာ)........ ၁နာရီ ၁၀၀ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသည္။


တပ္မေတာ္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ေရးသည္ စစ္ဆင္ေရးဆိုသက့ဲသို႔ပင္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအၿမဲမျပတ္ေဆာင္ရႊက္လွ်က္ရွိပါသည္။ေခတ္မီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ား၊ သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ေဒသတြင္းတပ္မေတာ္မ်ား၏ တင့္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင္ ေလးစားစံထားရေသာ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါေတာ့သည္...။ 

တပ္မေတာ္၏ သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္မ်ားအနက္ မိမိေလ့လာမိသည့္ တိုက္ယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းအား ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါဦးမည္။ အခ်က္လက္အမွားမ်ားရွိပါက ကၽြန္ေတာ့္၏ ေလ့လာမႈအားနည္းခ်က္မ်ားသာလ်င္ျဖစ္ၿပီး ေဝဖန္ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...။ :)

Wednesday, May 7, 2014

ေလတပ္အေၾကာင္း သတိထားမိတာေလးမ်ား

ကၽႊန္ေတာ္လည္း ပိုစ့္မတင္ျဖစ္တာၾကာသြားပါၿပီး၊ ဒီေန႔ေတာ့ အခ်ိန္လည္းရတာမို႔ စစ္တပ္ရ့ဲ သတင္းထူးေလးေတြအေပၚ ကၽႊန္ေတာ့္အျမင္သက္သက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္...။

CN-235-220 MPA (ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေလယာဥ္)

ပထမအခ်က္ကေတာ့ အားလံုးလည္း စိတ္ဝင္စားေနၾကတ့ဲ ေလတပ္သတင္းပါ။ ေလတပ္အတြက္ တိုက္ေလယာဥ္ အသစ္တစ္မ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈဆိုရင္လည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ရ့ဲ ရုရွားခရီးစဥ္တုန္းက အားလံုးျမင္ေတြ႔လိုက္ရတ့ဲ MiG-29M/M2 ႏွင့္ MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ႔မႈသတင္းမ်ားမွအစ ေလတပ္ရ့ဲ လက္ရွိ MiG-29B တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို MiG-29SMT အဆင့္ျမွင့္တင္လိုမႈမ်ား ႏွင့္ အခုေနာက္ဆံုး လူေျပာမ်ားတ့ဲ JF-17 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကေတာ့ လူေျပာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္...။ ဒီယူဆခ်က္မ်ား ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ထိအေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္မလည္းဆိုတာကေတာ့
 ေတြးစရာအခ်က္အျဖစ္ ရွိေနဆဲပါ။

စိတ္ဝင္စားတ့ဲ ညီ၊အစ္ကိုမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳဳပ္ရ့ဲ တရုပ္ျပည္ခရီးစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္မယ္ဆိုတာ မသိရေသးပင္မယ့္လို႔ ထူးထူးျခားျခားသတင္းေတြပါလာဖို႔ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသလို ေလတပ္ရ့ဲ သက္တမ္းရင့္ F-7M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ သေဘာတူညီမွ် ရေကာင္းရႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ေလတပ္ရ့ဲ ပင္မေက်ာရိုးျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ F-7M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အစၥေရးမွ အကူညီယူကာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲၾကဖူးပါတယ္။ F-7M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို တပ္မေတာ္(ေလ)မွ အစီးေရ (၆၀)ေက်ာ္ အထိပိုင္ဆိုင္ထားခ့ဲဖူးပါတယ္...။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး ရုရွားရ့ဲ ကမာၻေက်ာ္ MiG-21 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ပံုတူယူကာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပီး မူလ MiG-21 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တ့ဲ F-7 မ်ိဳးကြဲမ်ားရွိပါတယ္။ လတ္တေလာသတင္းမ်ားအရ ပါကစၥတန္ေလတပ္ရ့ဲ F-7PG မ်ားဟာ F-7 မ်ိဳးကြဲမ်ားအနက္ အဆင့္ျမွင့္ဆံုးလို႔ သိရပီး ေလတပ္ရ့ဲ F-7M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုနည္းပညာမ်ိဳးပါလာမလား ဆိုတာကေတာ့ အထူးစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတ့ဲ အခ်က္ပါ။

JF-17 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သတင္းႀကီးေနတ့ဲ JF-17 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းပါ။ JF-17  တိုက္ေလယာဥ္ကို တရုပ္ႏွင့္ပါကစၥတန္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပီးေတာ့ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ၊ စမ္းသပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္...။ ဒီေတာ့ ဒီေလယာဥ္ရ့ဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မိမိတို႔အေနႏွင့္ အတိအက်ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ တရုပ္ကို္ယ္တိုင္ေတာင္ သူ႔ေလတပ္မွ မသံုးပဲ J-10A/ J-10B ျပည္တြင္းထုတ္ႏွင့္ J-11 စသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အဓိကထားေနတာကို သတိထားမိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ေလတပ္ရ့ဲ ဘတ္ဂ်က္အရ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းရမွာမို႔ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅-၂၀ ဝန္းက်င္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသးတာကိုေတာ့ လက္ခံထားရပါမယ္..။

 ဒီထက္ ပိုသင့္ေတာ္တ့ဲ MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဆိုရင္ေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရမ္းကြာသြားၿပီး ေစ်းႏႈန္းလည္း သိသိသာသာ ျမွင့္ေနပါတယ္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အထိုပါအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာသိထားပီးသားျဖစ္မွာမို႔ မိမိတို႔ႏို္င္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္မ်ိဳး မၾကာေတာ့ေသာ ကာလမွ ပိုင္ဆိုင္လာေတာ့မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္...။

တပ္မေတာ္(ေလ)ရွိ BN-2 Islander MPA
 
 ေလတပ္အတြက္ ေနာက္ထပ္သတင္းထူးတစ္ခုကေတာ့ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကင္းလွည့္ေရးေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္...။ မိမိတို႔ေလတပ္မွာ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္ေရးေလယာဥ္မ်ားထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမွင့္မားတဲ့ ေလယာဥ္အမ်ိဳးစားတစ္မ်ိဳး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီအခ်က္ကို ပိုမိုေသခ်ာသြားေစတာကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ရ့ဲ အင္ဒိုနီးရွားခရီးစဥ္အတြင္းက CN-235 အမ်ိဳးစား ေလယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုကို ေလ့လာၾကည့္ခ့ဲေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ေနတ့ဲ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားဟာ ေလတပ္ရ့ဲ BN-2 Islander မ်ားကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္မယ့္ အမ်ိဳးစားလည္း ျဖစ္ပါတယ္...။ က်ယ္ေျပာလွတ့ဲ ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္ကို အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနပါတယ္...။ CN-235-220 MPA ေလယာဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက- Click ႏွိပ္ပါ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္၏ အင္ဒိုနီးရွားခရီးစဥ္- Click ႏွိပ္ပါ

သတိထားမိတာေလးေတြပါ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္... :)

Friday, May 2, 2014

JF-17 Thunder Multi-role Fighter (ပထမပိုင္း)

(Myanmar Military Facebook Page တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အား ျပန္လွည္ ကူးယူးေဖာ္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးစားျဖစ္ပါသည္။)
 အပိုင္း (၁)
----------------
JF-17 သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
------------------------------------------------------

JF-17 (သို႔) FC-1 ဟာ တရုတ္ ခ်န္ဒူးကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္ ဂရြမ္းမန္း ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ တရုတ္ J-7 (MIG-21) / ျပည္ပတင္ပို႔အမည္ F-7 အား အဆင့္ျမွင့္တင္မည့္ Super-7 အစီအစဥ္မွ အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္

- J-7 ၏ အင္ဂ်င္ေလဝင္ေပါက္ကို ေလယာဥ္ဦးမွ ေလယာဥ္၏ေဘးသို႔ ပို႔ကာ ေလယာဥ္ဦးအား ေရဒါအၾကီးစားတပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အလံုပိတ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊

- ေလယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ပ်ံသန္းေရးကိရိယာမ်ားအား အေနာက္ႏိုင္ငံလုပ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိးေပးျခင္း

စသည့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၆-ခုႏွစ္မွာ အဲဒီအစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္တို႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေနာက္အုပ္စု၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ အဆိုပါအစီအစဥ္လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၉-ခုႏွစ္မွာေတာ့ ခ်န္ဒူးကုမၸဏီဟာ Super-7 Project ကို FC-1 အျဖစ္၎တစ္ဦးတည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၎ႏွစ္မွာပင္ တရုတ္နဲ႔ ပါကစၥတန္တို႔ဟာ တစ္ဘက္ကို ၅၀% ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ရုရွား မီကိုယန္ကုမၸဏီကလည္း ေထာက္ပံ႔မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံျဖစ္တဲ့ FC-1 ဟာ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ေမလမွာ ပြဲထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အထိ စမ္းသပ္မႈအၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးစမ္းသပ္ပံုစံ ၃-စီးထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၀၆-ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာေတာ့ ထုတ္လုပ္ေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ စတင္ထုတ္လုပ္ခ်ိန္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၅)စီးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၃၀)စီးႏႈန္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါတယ္။ ပါကစၥတန္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု (PAC) က ေလယာဥ္ကုိယ္ထည္၏ ၅၈% ကိုထုတ္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ကိုေတာ့ တရုတ္ျပည္မွ ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ေပးပါတယ္။

၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ပထမဆံုး JF-17 (၂)စီးကို ပါကစၥတန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ (၆)စီး ထပ္မံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မူလထုတ္လုပ္သည့္ (၅၀)စီးကို Block-I အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး၊ ဒုတိယအသုတ္ျဖစ္သည့္ အစီး (၅၀) ကိုမူ အနည္းငယ္အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး Block-II အျဖစ္ဆက္လက္ထုတ္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ေလတပ္အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း (၂၅၀)စီး မွာယူထားၿပီး၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္အထိ ပထမအသုတ္ Block-I အစီး (၅၀) လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထုတ္လုပ္မည့္ Block-II အစီး (၅၀)ကို ၂၀၁၃-ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း စတင္လက္ခံရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ Block-III ကို စတင္ထုတ္လုပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


FC-1/JF-17 ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အီရန္၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံတို႔မွ ၎တို႔၏ F-5, Dassault Mirage III-5, Shenyang J-6, MIG-21/F-7, Nanchang Q-5 / A-5 မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္အတြက္ ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
 
ေရဒါ
-----
တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ KLJ-7E M-PESA ေရဒါကိုတပ္ဆင္ထားၿပီး 3m2 အရြယ္ရွိ ပစ္မွတ္ကို ၇၅-ကီလိုမီတာထိလည္းေကာင္း၊ 5m2 အရြယ္ရွိ ပစ္မွတ္ကို ၈၅-ကီလိုမီတာထိလည္းေကာင္း ေထာက္လွမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။ ပစ္မွတ္ (၄၀)ကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔ထဲမွာ (၁၀)ခုကို ေျခရာခံကာ၊ ပစ္မွတ္ (၂)ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
 
ေလယာဥ္ေမာင္ခန္းႏွင့္ ပ်ံသန္းေရးစနစ္မ်ား (Cockpit & Avionic)
---------------------------------------------------------------
 

JF-17 တြင္ (MIL-STD-1553B) Multi-Bus System ကိုအေျခခံထားသည့္ mission computer (၂)လံုး ပါဝင္ၿပီး၊ စနစ္၏အဓိကအပိုင္းျဖစ္သည့္ 32-bit Weapon & Mission management Computer (WMMC) ဟာ mission computations, flight management, reconfiguration / redundancy management and in-flight system self-test စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

လမ္းညႊန္စနစ္မ်ား (Navigation) -- INS ႏွင့္ GPS လမ္းညႊန္စနစ္မ်ား [Hybrid inertial navigation system (INS) and global positioning system (GPS)]
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ (Communications) -- အီလက္ထရြန္နစ္တန္ျပန္ေႏွာက္ယွက္မႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ Data-Link Channel (၂)ခု ပါဝင္ပါတယ္ [Independent data link with two Independent wide-band radios with anti-jamming capabilities]
အီလက္ထရြန္နစ္စစ္ဆင္ေရးစနစ္မ်ား (Electronic warfare (EW)) -- Self production jammer, missile approach
warning system, radar warning receiver (RWR), chaff & flare dispenser
ရန္သူမိတ္ေဆြခြဲျခားစနစ္ (Identification of Friend and foe (IFF)) -- ျမင္ကြင္းလြန္အေျခအေနတြင္ပင္ ရန္သူမိတ္ေဆြခြဲျခာႏိုင္သည့္စနစ္ (IFF interrogator for target verification at the BVR range)
‘Glass’ cockpit -- (၆" x ၈") Multifunction Colour Displays (MFD) (၃)ခု ႏွင့္
built-in symbol generation capability ပါဝင္သည့္ smart Heads-Up Display (HUD) တပ္ဆင္ထားပါၿပီး HOTAS စနစ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ပစ္မွတ္လမ္းညႊန္စနစ္ (Targeting System) -- Laser Designator and Targeting Pod (LDTP) ကိုခ်ိတ္ဆြဲ၍ ေန႔/ည ရာသီမေရြးတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

လက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္မႈ
-----------------------
ေလယာဥ္တြင္ လက္နက္ပစ္စင္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္ထည္ေအာက္တြင္ (၁)ေနရာ၊ ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္ေအာက္တြင္ (၂)ခုစီ (၄)ေနရာ ႏွင့္ ေတာင္ပံထိပ္ႏွစ္ဘက္တြင္ (၁)ခုစီ (၂)ေနရာ၊ စုစုေပါင္း လက္နက္ပစ္စင္ (၇)ေနရာ ရွိၿပီး၊ လက္နက္အေလးခ်ိန္ (၃၇၀၀)ကီလိုဂရမ္ ထိသယ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ GSh-23 ၂၃-မမ ေျပာင္းႏွစ္လက္တြဲစက္အေျမာက္တစ္လက္တပ္ဆင္ထားၿပီး၊ GSh-30 ၃၀-မမ ေျပာင္းႏွစ္လက္တြဲစက္အေျမာက္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

JF-17 တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ PL-12/SD-10 Active Radar Homing တာလတ္ျမင္ကြင္းလြန္ေဝဟင္ပစ္ဒံုးပ်ံ (၄)လံုးထိတပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္ထိပ္နဲ႔ ေတာင္ပံေအာက္အစြန္(၂)ေနရာတြင္ တာတိုေဝဟင္ပစ္ဒံုးပ်ံ (၆)လံုးထိ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ တာတိုေဝဟင္ပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားအျဖစ္ AIM-9P, PL-5, PL-7, PL-8, PL-9 တို႔ကိုတပ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ ေလဆာပဲ့ထိန္းဗံုးမ်ားကို သယ္ေဆာင္ၾကဲခ်ႏိုင္ၿပီး၊ C-802 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ (၃) လံုးကိုလည္း သယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သမားရိုးက်ဗံုးမ်ားႏွင့္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားလည္း သယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္
--------
ၤFC-1/JF-17 တြင္ ရုရွားထုတ္ MIG-29 တြင္အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည့္ RD-33 အင္ဂ်င္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ Kilmov RD-93 တာဘိုဖန္အင္ဂ်င္တစ္လံုး တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ RD-93 ကိုအေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ တရုတ္ထုတ္ WS-13 အင္ဂ်င္ျဖင့္ အစားထိုး တပ္ဆင္မယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

 
 JF-17 Block-II
---------------
JF-17 Block-II တြင္ datalink communication ပါဝင္လာၿပီး၊ ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္စခန္းမ်ား၊ ေဝဟင္ႀကိဳတင္သတိေပးေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးအစားတူ datalink တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ႏိုင္သည့္အတြက္ situation awareness ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ထို႔ျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ AESA ေရဒါ၊ ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္စစ္ဆင္ေရးကိရိယာမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

မူလေလယာဥ္၏ ဦးေခါင္းမွာ AESA ေရဒါအား ထည့္သြင္းရန္ ေနရာမလံုေလာက္သည့္အတြက္ ေလယာဥ္ဦးေခါင္းကို ပံုစံေျပာင္းျခင္း၊ ေရဒါျဖတ္ပိုင္းပံုရိပ္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ Airframe အားပံုစံေျပာင္းျခင္းတို႔ကို ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရဒါလိႈင္းစုပ္ေဆး (Radar Absorbing Material) သုတ္လိမ္းျခင္း၊ ေရဒါပံုရိပ္ျပန္မႈနည္းပါသည့္ Cockpit Glass ကိုတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ကို ေပါင္းစပ္သတၳဳ (Composite Material) ျဖင့္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ထပ္မံျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

A-Darter Missile ႏွင့္ HMS ကို ဘရာဇီး/ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလွ်က္ရွိၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ HMS ကိုလည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ IRST ကိုလည္း တပ္ဆင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပါကစၥတန္ေလတပ္မွ Air Chief Marshall Rao Qamar Suleiman က အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔၏ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ေရဒါ၊ ေဝဟင္စီးခ်င္းထိုးစြမ္းရည္၊ ျမင္ကြင္းလြန္တိုက္ပြဲဝင္စြမ္းရည္မ်ား ျပည့္စံုၿပီး အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ သံုးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးမွ်ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ရရွိႏိုင္တာ JF-17 ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
-------------------------------
 

Block-I/Block-II
ေလယာဥ္မွဴး - (၁)ဦး
အလ်ား - ၁၄-မီတာ / ၁၄.၉-မီတာ
ေတာင္ပံအလ်ား - ၈.၅-မီတာ / ၉.၄-မီတာ
ေတာင္ပံဧရိယာ - ၂၄.၄ စတုရန္းမီတာ
အျမင့္ - ၅.၁-မီတာ / ၄.၇-မီတာ
ေလယာဥ္သက္သက္အေလးခ်ိန္ - ၆၄၁၁-ကီလိုဂရမ္ / ၆၅၈၆-ကီလိုဂရမ္
ပံုမွန္ပ်ံတက္အေလးခ်ိန္ - ၉၁၀၀-ကီလိုဂရမ္ (ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္ထိပ္ဒံုးမ်ားမပါ)
အမ်ားဆံုးပ်ံတက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ - ၁၂၇၀၀-ကီလိုဂရမ္
ကိုယ္တြင္းေလာင္စာဆီ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ - ၂၃၀၀-ကီလိုဂရမ္
ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္ - မပါဝင္
လက္နက္သယ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ - ၃၇၀၀-ကီလိုဂရမ္ / ၃၄၀၀-ကီလိုဂရမ္
အျမန္ႏႈန္း - အသံထက္ (၁.၆)ဆ အျမန္ႏႈန္း
အျမင့္ဆံုး တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အျမင့္ေပ - ၁၆၇၀၀-မီတာ / ၁၆၉၁၆-မီတာ
အေဝးဆံုးသြားေရာက္ႏိုင္သည့္ အကြာအေဝး - ၃၀၀၀-ကီလိုမီတာ / ၃၄၈၁-ကီလိုမီတာ
စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအကြာအေဝး - ၁၃၅၀-ကီလိုမီတာ
ေလထဲတြင္ အၾကာဆံုးေနႏိုင္မႈ - ၃.၅-နာရီ
G Limit - -3g ~ +8g
လက္နက္ပစ္လႊတ္စင္ - ၇-ခု
Thrust - 0.79 / 0.95
ပ်ံတက္ႏႈန္း - 249 m/s
ပ်ံတက္ႏိုင္ရန္ ေျပးလမ္းလိုအပ္ခ်က္ - ၄၅၀-မီတာ
ဆင္းသက္ႏိုင္ရန္ ေျပးလမ္းလိုအပ္ခ်က္ - ၇၅၀-မီတာ
တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ~ ၂၀ သန္း / ၂၀ ~ ၂၅ သန္း


>>> အပိုင္း(၂) သံုးသပ္ခ်က္က႑ကို မၾကာမီတင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ <<<

#Ref
- http://www.pac.org.pk/jf-17
- http://pakmr.blogspot.com/2011/11/pakistani-jf-17-thunder-fighter-jet.html
- Sino Defense Webpage