Sunday, April 29, 2012

Chonma-Ho ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား
ေျမာက္ကိုးရီးယားနိုင္ငံဟာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာမွာ ကၽႊမ္းက်င္တ့ဲနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္... အေနာက္နိုင္ငံႏွင့္ ရုရွား၊တရုပ္စသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသာမက ဂ်ပန္၊ေတာင္ကိုးရီးယားစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ေခတ္မွီတင့္ကားႀကီးမ်ားကို ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္းရွိတ့ဲႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္...။
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေျမာက္ကိုးရီးယားစစ္ေရးျပပြဲအတြင္းမွာ ျပသသြားခ့ဲတ့ဲ တင့္ကားတခ်ိဳ႔ဟာဆိုရင္ စစ္ေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာအကဲခတ္ခ်င္စရာ အခ်က္လက္ေတြျဖစ္ပါတယ္...
စစ္ေအးေခတ္ကာလတြင္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံမွ ေခတ္မွီ တီ-၆၂ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား ရရွိခ့ဲၿပီး ထိုေခတ္အခ်ိန္ခါကမူ ေခတ္မွီတင့္ႀကီးမ်ား အျဖစ္နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ တီ-၆၂ တင့္မ်ားအား ေလ့လာခ့ဲၿပီး မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲေစရာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ပင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ အဆင့္ေရာက္ခ့ဲသည္။ တီ-၆၂ ပံုစံအား ပံုတူယူ၍ထုတ္လုပ္ ထားေသာ တင့္မ်ားကို Chonma-Ho (ျမင္းပ်ံ) ဟူသည့္ အမည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ့ဲၾကသည္။

ဒီတင့္ေတြဟာ ရုတ္တရုက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ Pokpong-Ho တင့္ေတြႏွင့္ ဆင္တူပင္မ့ဲ တင့္ကားရ့ဲ ဘီးေတြကို ၾကည့္ခ်င္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာေတြ႔ရမွာပါ... ဒီတင့္ရ့ဲ ERA တပ္တ့ဲ ပံုစံကေတာ့ တမ်ိဳးပါ....။ERA စနစ္သစ္ပါ ကၽႊန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ကေတာ့ ဒီလို ERA စနစ္ကို ပထမဆံုးေတြ႔ဘူးတာပါဘဲ ဆိုဗီယက္နိုင္ငံေဟာင္းတခ်ိဳ႕မွာ တီ-၇၂ေတြကို ဒီလိုပံုစံ ERA တပ္တာေတြ႔ဘူးပင္မ့ဲ အနည္းငယ္ေတာ့ ကြဲျပားမႈရွိပါတယ္....။


တန္ခ်ိန္ (၄၀)တန္ ရွိၿပီး စစ္သည္ ၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေမာင္းႏွင္ေသာ အဆိုပါတင့္ကားမ်ားတြင္ ၁၁၅မမ တင့္အေျမာက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး ၁နာရီတြင္ ၅၀ ကီလိုမီတာ ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္က ခရီးအကြာအေဝး ၄၅၀ကီလိုမီတာအထိ စစ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ကီလိုမီတာ ၆၅ အထိ ေမာင္းႏွင္နိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။)ေလ့လာမိတ့ဲ အခ်က္လက္ေတြဘဲ ျဖစ္တာမို႔ ၁၀၀% မွန္တယ္မဆိုႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ... ဆက္စပ္တ့ဲ သတင္းေတြ ပံုေတြရခ့ဲရင္လည္း ဆက္တင္ေပးပါ့မယ္...။

ဆက္လက္ ေလ့လာလိုပါက-- Chonma-Ho ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား

Thursday, April 26, 2012

Kh-35 (SS-N-25) ဒံုးလက္နက္စနစ္ပါ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရထုတ္ ေအာင္ေဇယ် ဒံုးတပ္ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ စစ္ေရးေလ့လာသူတိုင္းက စိတ္ဝင္စားေနေသာ  ေခတ္မွီစစ္ေရယာဥ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္...။

ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဒံုးလက္နက္စနစ္
 
ရုရွားေရတပ္ စစ္သေဘၤာေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စနစ္
 
Kh-35 (SS-N-25) သေဘာၤဖ်က္ ဒံုးက်ည္ (အမ်ိဳးစားမူကြဲမ်ား ရွိပါသည္။)
 

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ
 ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားအနက္ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ (သေဘာၤဖ်က္ဒံုး)မွာ ရန္သူ႔မည္သည့္ စစ္ေရယာဥ္အမ်ိဳးစားကို မဆိုပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ေသာ ရုရွားႏိုင္ငံထုတ္ Kh-35 (SS-N-25) SSM ဒံုးအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဒံုးလက္နက္စနစ္သည္ အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၂၈၀ အထိပင္ တိက်စြာပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ ဒံုးက်ည္ ၄စင္းတပ္ဆင္ထားပါသည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ တဖက္တခ်က္ဆီတြင္ ဒံုးက်ည္ ၄စင္းဆီထပ္မံတပ္ဆင္ေပးနိုင္ပါက ေရယာဥ္၏ စြမ္းရည္မွာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။)


Kh-35 ဒံုးစနစ္ကို လက္ရွိေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ေရတပ္တို႔မွ အသံုးျပဳထားသည္။


ေခတ္မွီ ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္ေရယာဥ္ (ဗီယက္နမ္ ေရတပ္) 


SS-N-25 ဒံုးလက္နက္စနစ္၏ အခ်က္လက္မ်ား

Country:  Russian Federation
Alternate Name:  Switchblade, 3M24 Uran
Class:  SLCM
Target:  Ship
Terminal Velocity:  0.8 mach
Length:  4.4-5.4 m
Diameter:  0.42 m
Launch Weight:  630-700 kg
Payload:  145 kg HE, SAP
Propulsion:  Turbofan w/ solid booster
Range:  130-250 km
Guidance:  INS, active radar, GPS
Status:  Operational
In Service:  1993
Exported:  India, Vietnam

Details

The SS-N-25 “Switchblade” (3M24 Uran) is a short-range, ship-launched, turbofan-powered, single-warhead, surface-to-surface cruise missile developed and manufactured by Russia.

The Zvezda-Strela OKB (now Tactical Missile Corporation) began developing the SS-N-25 “Switchblade” missile in 1983. It was originally intended as a surface-to-surface missile for ship and coastal launch, and an export replacement for the SS-N-2 “Styx” missiles. The ship-launched version is known as the SS-N-25 “Switchblade” (3M24 Uran) and the ground-launched coastal defense version as the SSC-6 “Stooge” (3K60 Bal). An air-launched version, the AS-20 “Kayak” (Kh-35), was added later.

The SS-N-25 “Switchblade” (3M24 Uran) is similar in appearance to the U.S. RGM-84 “Harpoon.” It has four triangular wings at mid-body, and four triangular moving control fins at the rear. The missile is 4.4 m in length, has a body diameter of 0.42 m, and has a launch weight of 630 kg. Midcourse guidance is provided by an inertial navigation system (INS), with an active radar in the terminal phase. The missile is powered by a solid propellant boost motor and a turbofan engine with a cruise speed of Mach 0.8. The missile has a range of 130 km and carries a 145 kg high explosive semi-armor piercing warhead.

Sources indicate that the SS-N-25 “Switchblade” entered service 1993. It is deployed on “Nanuchka 4” (Project 1234.2) class corvettes, modified “Krivak 1” (Project 1135) class frigates, and “Neustrashimy” (Project 1154) and “Gepard” (Project 11661) class frigates. Russia also plans to deploy the SS-N-25 on “Steregushchiy” (Project 20380) class frigates, and to offer the missile for export fitted to “Scorpion” (Project 12300) class corvettes and several classes of fast attack craft. The SS-N-25 is stored and launched from pressurized 3C34 containers, grouped in pairs of four. The export version is known as the 3M24E Uran E.

Russia has also developed an improved version of the SS-N-25 “Switchblade”/ SSC-6 “Stooge” known as the 3M24M. It incorporates GPS or Glonass updates, carries more fuel, and has an increased range of 250 km. Its launch weight is increased to 700 kg, and the missile is believed to be longer than the standard version (perhaps 5.4 m in length). Russia offered this version for export in 1997 as the 3M24E1 version.

The SS-N-25 missile has been exported to India for use aboard Delhi-class destroyers, Kora-class corvettes, Brahmaputra-class frigates, and possibly other craft as well. An initial order for 100 missiles was placed by India in 1997. Also in 1997, Russia exported SS-N-25 missiles to Vietnam for use aboard their Ho-A class fast-attack craft. It was originally believed that Algeria ordered 96 SS-N-25 missiles in 1998, but subsequent reports have suggested that Algeria ordered the air-launched variant AS-20 "Kayak."

(missileThreat)


Monday, April 23, 2012

SX2190 အေျမာက္ဆြဲယာဥ္ႀကီးမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ရွိ အေျမာက္ဆြဲယာဥ္

တရုပ္တပ္မေတာ္၏ အေျမာက္ဆြဲယာဥ္ 

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္းတြင္ အသံုးျပဳေနစဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ရွိ အေျမာက္ႀကီးမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေခတ္မွီအေျမာက္ဆြဲယာဥ္ႀကီးမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ယခုပံုတြင္ေတြ႔ရေသာ ယာဥ္မ်ားမွာ တရုပ္နိုင္ငံထုတ္ Shaanqi SX2190 ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

SX2190 Heavy Trucks Specifications

Seating: 1+3 (or 1+1 with one bed)
Configuration: 6X6
Weight (laden, road): N/A
Weight (laden, off-road): 18,500kg
Weight (unladen): 11,500kg
Max load (off-road): 7,000kg
Max load (road): 10,000kg
Max towed load: 10,000kg
Length: 7.994m
Width: 2.550m
Height: 2.670m
Wheel base: 3.375m / 1.400m
Track (front/rear): 2.072m / 2.072m
Ground clearance: 385mm
Fuel tank capacity: 400 litres
Max speed: 80km/h
Max gradient: 60%
Turning radius: 9m
Fording: 1.2m
Tyres: 15.5X20, 18 plies nylon

(SinoDefence.com)

Saturday, April 21, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေအာင္ေဇယ် ေျခလ်င္၊တင့္ႏွင့္ အေျမာက္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း

 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဆးတပ္သားမ်ား

Friday, April 20, 2012

ေနျပည္ေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာ ယႏာၱရားတပ္ရွိ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ တင့္ကားမ်ား
ေအာင္ေဇယ် ဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး (ေရတပ္သေဘၤာက်င္းထုတ္)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလမွ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား
 

Tuesday, April 10, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား

ပံုစံ-၅၉ဒီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား


အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား


တီ-၇၂အက္စ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားႀကီးမ်ား
တီ-၇၂အက္စ္တင့္ကားမ်ားအား အစီအရီေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔မ်ားရွိ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(ဒီပိုစ့္ၿပီး ေနာက္ထပ္တင္ဖို႔အတြက္ မေသခ်ာေသးပါ ခရီးသြားစရာရွိလို႔ပါ ခင္ဗ်ာ.... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...။)

Sunday, April 8, 2012

တပ္မေတာ္ရွိ ၁၀၅မမ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တင့္ဖ်က္ယာဥ္

ပံုစံ-၈၇ ၁၀၅မမ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မွ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ေနစဥ္တရုပ္တပ္သံုး တင့္ဖ်က္ယာဥ္တစ္စီး


တပ္မေတာ္ရွိ တင့္ဖ်က္ယာဥ္

ပံုစံ-၉၂ လူစီးသံခ်ပ္ကာယာဥ္ေပၚတြင္ ၁၀၅မမ တင့္ဖ်က္အေျမာက္တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္မွ အထူးဝယ္ယူရန္မလိုေတာ့ဘဲ မူလရွိေနဆဲ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအားျဖင့္ နည္းပညာရယူကာ ျပည္တြင္းတြင္ပင္ အေျမာက္တပ္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္...။

Type-87 105mm Tank Destroyer

စစ္သည္..... ၄-၅ဦး
အျမန္ႏႈန္း..........၈၀ကီလုိမီတာ (၁နာရီတြင္)
တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္....... ၁၀၅မမ (၃၆က်ည္)၊ ၁၂.၇မမ ( ၅၀၀က်ည္)၊ ၇.၆၂မမ (၂၀၀၀ က်ည္)

(တပ္မေတာ္မွ တင့္ဖ်က္ယာဥ္ကို ျမင္ဘူးတာ ဒါပထမဆံုးပါဘဲဗ်ာ... ပံုေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ျပဳလို႔ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ...။)

Saturday, April 7, 2012

MBT-2000 Tanks of Myanmar Armyျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေခတ္မွီ MBT-2000 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားအား စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ MBT-2000 တင့္ကားမ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ဝယ္ယူရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မွီတင့္ကားႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည္...။


နမူနာပံု (ပီရူးတပ္မေတာ္)


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တင့္ကား
MBT-2000 တင့္ကားႀကီးမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ပီရူးႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့္မွ ၄၄စင္း ဝယ္ယူရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္...။
နမူနာ (ပီရူးတပ္မေတာ္)

MBT-2000 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား
စစ္သည္........... ၃ဦး
တန္ခ်ိန္.......၄၈ တန္
တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္........ ၁၂၅မမ (၃၉က်ည္ပါ)၊ ၁၂.၇မမ (၅၀၀က်ည္ပါ)၊ ၇.၆၂မမ (၃၀၀၀က်ည္ပါ)
အျမန္ႏႈန္း......... ၆၅-၇၂ ကီလိုမီတာ (တစ္နာရီတြင္)

ဒီတင့္ေတြတကယ္ရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာပါၿပီခင္ဗ်ာ..... ဆက္စပ္တ့ဲသတင္းေလးေတြလည္း ေရးေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစဗ်ာ.....။