Sunday, January 10, 2016

တပ္မေတာ္ထုတ္ CIWS-N ေရတပ္သံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္


တပ္မေတာ္ (ေရ)အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားတ့ဲ ညီ၊အစ္ကိုေတြအတြက္ က်ေနာ္ေလ့လာထားတ့ဲ လက္နက္စနစ္အေၾကာင္းအနည္းငယ္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္…။
 

ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ဖရီးဂိတ္အေပၚမွာ ပထမဆံုးျမင္ရတ့ဲ လက္နက္စနစ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းစစ္ေရယာဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ တပ္ဆင္ဖို႔ သင့္ေတာ္တ့ဲ လက္နက္စနစ္ကေတာ့ ၁၄.၅မမ ၆ေျပာင္းတြဲ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ (CIWS- Close-In Weapon System) စက္ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္…။၁၄.၅မမ ၆ေျပာင္းတြဲ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ လက္နက္စနစ္ကို အတိုေကာက္အားျဖင့္ DI CIWS လို႔ပဲ မွတ္ထားၾကပါဦးစို႔..
DI CIWS စနစ္ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါတယ္… ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုန႔ဲအတူ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခ့ဲၾကတ့ဲ အ့ဲလက္နက္စနစ္ကိုေတာ့ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ကတည္းက တီထြင္ေအာင္ျမင္ခ့ဲတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္…။ DI CIWS စနစ္ကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္သံုး ယာဥ္တြဲလက္နက္စနစ္ ၊ ယာဥ္တင္လက္နက္စနစ္ န႔ဲ သေဘၤာေပၚတပ္ဆင္ႏိုင္တ့ဲစနစ္ဆိုပီး ၃မ်ိဳး သတ္မွတ္ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္…။ သေဘၤာတင္ DI CIWS ကိုေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ျမင္ဖူးေနၾကမွာပါ..။ မျမင္ဖူးေသးတ့ဲ ညီ၊အစ္ကိုေတြအတြက္ ပံုေလးေတြတင္ေပးသြားပ့ါမယ္…။ (ေရတပ္ သီခ်င္းမ်ားမွ ရယူထားပါသည္။)
အဆိုပါ DI CIWS-N ကိုေတာ့ ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ႏိုင္တ့ဲ အထိုင္တပ္ဆင္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္…။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ လက္နက္စနစ္ကို လူလိုက္ပါပစ္ခတ္ႏိုင္သလို လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအခန္းကေနလည္း အမိန္႔ေပးပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္…။ ကမာၻ႕ေရတပ္မေတာ္မ်ားသံုး CIWS စနစ္မ်ားလိုပဲ အနီးကပ္ခ်ည္းကပ္လာတ့ဲ ရန္သူ႔ေလယာဥ္မ်ား ၊ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိပီး ပီးခ့ဲေသာ ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြင္းကလည္း ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ (ပစ္မွတ္အတု)ကို ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခ့ဲပါတယ္…။ လက္နက္စနစ္ရ့ဲ ထိေရာက္မႈ အကြာအေဝးန႔ဲ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကိုေတာ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္အေနန႔ဲ ထိန္းသိမ္းသြားရမွာမို႔ စာဖတ္သူ ညီ၊အစ္ကိုတို႔အေနန႕ဲ သည္းခံေပးႏိုင္ဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္..။

DI CIWS-N အေနန႔ဲ ရုရွားတပ္မေတာ္သံုး AK-630 ၃၀မမ ၆ေျပာင္းတြဲ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အေျမာက္မ်ားလိုပဲ ထပ္တူတ့ဲ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားတာမို႔ အရည္အေသြးပိုင္းမွာ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး..။ ရရွိထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအခ်ိဳ႕အရ ေရတပ္ရ့ဲ စစ္လက္နက္မ်ား အထူးသျဖင့္ အေျမာက္စနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါတယ္…။ အေျမာက္မ်ားန႔ဲတြဲဘက္အသံုးျပဳရတ့ဲ ေရဒါစနစ္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းကလည္း အားရစရာပါ…။ ေနျပည္ေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္မွာျပသထားတ့ဲ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (ျပည္တြင္းထုတ္) မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေျမာက္စနစ္မ်ားသာမက ဒံုးမ်ားကိုပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တ့ဲနည္းပညာမ်ား ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္အေနန႔ဲ အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္….။

 ေနာက္ဆံုးအေနန႔ဲ ဂုဏ္ယူစရာကေတာ့ ေရတပ္အေနန႔ဲ ယခင္အသံုးျပဳခ့ဲတ့ဲ အေျမာက္မ်ား (ေခတ္မမီေတာ့ေသာ) ေနရာမွာ အစားထိုးအသံုးျပဳသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားေသာ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္သြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္..။ ထို႔ျပင္ ေျမျပင္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အေျမာက္တပ္ဖြ႔ဲတိုင္းကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ကာ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္ရ့ဲ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း မိမိေလ့လာထားသေလာက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္….။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးလိုတ့ဲ ညီ၊အစ္ကိုမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္..။ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္...။

KoMM

Wednesday, January 6, 2016

F12 KyanSitThar Guided Missile Stealth Frigate


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ရ့ဲ မၾကာေသးခင္ကမွ တပ္ေတာ္ဝင္ထားတ့ဲ စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ရ့ဲ ပံုရိပ္အခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္…


ျမန္မာ့ေရတပ္အေနန႔ဲ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ကာ စစ္ေရယာဥ္အသစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေဆာင္ရႊက္ခ့ဲၾကပါတယ္…။ ၅စီး၇ီးလို႔ လူသိမ်ားတ့ဲ ၅၅၁မွသည္ ၅၇၀ အထိေသာ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား၊ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ၄၉၁၊၄၉၂ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား၊ ၇၇စီးရီးမွ ၇၇၃က့ဲသို႕ေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ေရယာဥ္မ်ား၊ မ်ားျပားလွစြာေသာ ကမ္းထိုးေရယာဥ္မ်ား၊ ျမစ္တြင္းသြား OPV စစ္ေရယာဥ္မ်ား ၊ ဆရာရွမ္းက့ဲသို႔ေသာ ပင္လယ္ျပင္ ေရယာဥ္ျပင္ဆင္ေရးယာဥ္မ်ား န႕ဲအတူ ေရတပ္ရ့ဲ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖစ္တ့ဲ F11 ေအာင္ေဇယ် ၊ F12 က်န္စစ္သား ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ ႏွင့္ F14 ပင္လယ္ျပင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္လာခ့ဲၿပီ ျဖစ္ပါတယ္….။

က်န္စစ္သား ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး 

 အဆိုပါ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆံုးရထားတ့ဲ က်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္ဟာဆိုရင္ ေရတပ္ရ့ဲ ပထမဆံုးေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ လက္နက္စနစ္မ်ားဟာလည္း အလြန္အဆင့္ျမင့္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္….။ 

လက္နက္စနစ္အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္…

ပင္မလက္နက္စနစ္…… ၇၆မမ အေျမာက္
အျခားလက္နက္စနစ္မ်ား…..
 ေအေက၆၃၀ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အေျမာက္ x ၃လက္
 Igla-S တာတိုေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဒံုးစနစ္
C-802A သေဘၤာဖ်က္ ဒံုး ၈ စင္း
ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ဗံုးစနစ္မ်ား
ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ ေပါက္ကြဲအားျပင္း ဗံုးမ်ား
Flare စနစ္မ်ား
အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္မ်ား
တာေဝးေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ေရဒါစနစ္ႀကီး
ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္ ေမာင္းသူမ့ဲ စပိဘုတ္ ၁ စင္း
ေရတပ္သံုး စစ္ရဟတ္ယာဥ္ ၁ စင္း န႔ဲအတူ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ စနစ္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္…။

၇၆မမ ဘက္စံုသံုး အေျမာက္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ျခင္း
 
 C-802A x 4 ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား
 
 ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ ဗံုးမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္း
Flare ပစ္ခတ္ျခင္း
 
 ေမာင္းသူမ့ဲ ေရယာဥ္ငယ္ န႔ဲ ေပါက္ကြဲအားျပင္း ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဗံုး
 
ယူရိုေကာ္ပတာ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ျခင္း
 
 
က်န္စစ္သား စစ္ေရယာဥ္ရ့ဲ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ပထမဆံုးေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္ျဖစ္သက့ဲသို႔ ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ျခင္း၊ ရန္သူ႕ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ရွာေဖြဖ်က္ဆီးျခင္းစသည့္ အစြမ္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားတ့ဲ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီး တင္ေဆာင္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္….။ ေရတပ္အေနန႕ဲ အရင္က အင္းစီးရီး ေရယာဥ္မ်ားအေပၚ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားရဟတ္ယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္အေနန႔ဲ အဆိုပါ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားဟာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိလာခ့ဲပါတယ္…။


အပိုင္း-၂ ဆက္ရန္

မေရးတာ အေတာ္ၾကာသြားလို႔ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို ေတာင္းပန္ပါတယ္…။ စာျပန္ေရးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားသြားပါ့မယ္..
KoMM