Friday, September 23, 2016

WZ131 chassis သံုးမိုင္းရွင္းယာဥ္


WZ131 ဆိုတာ အနည္းငယ္စိမ္းေနၾကပါလိမ့္မယ္။ Type62 တင့္ chassis ဆို အလြယ္သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
Type 62


တရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ Type59 ဆိုတဲ့ မူပိုင္တင့္ထုတ္လုပ္ေရး စက္မွဳ စနစ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားတို႕ရဲ့ တူညီေသာ စနစ္အေျခခံအရ ဒီဇိုင္းေတြကို နာမည္ေပးရာမွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ခုႏွစ္ကို ေပးေလ့ရွိတာမို႔ ဆိ္ုဗီယက္စက္မွဳရဲ့ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ T54/55 ပံုစံ တင့္ေတြကို ၄ႏွစ္အၾကာမွာ တရုတ္က အေျမာက္အျမား တရားဝင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျမင္သာလြန္းလွပါတယ္။ 
GSL 130 မိုင္းရွင္းယာဥ္

ဒါေပမယ့္ တရုတ္တပ္မေတာ္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပံုစံ၅၉ ေတြဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္နည္းခ်င္း နယ္စပ္ေတြကို ေနရာခ်ထားရာမွာ ေတာင္တန္းနဲ႔ ေျမႏုလြင္ျပင္နဲ႔ ေတာေတာင္ ထူထပ္ရာေဒသေတြ ျဖစ္တာမို႔ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္လွပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ တရုတ္တပ္မေတာ္ရဲ့ စက္မွဳယူနစ္ နံပတ္ ၆၇၄ (Harbin First Machinery Building Group Ltd လို႔သိရွိႏိုင္) ကို ပံုစံတူ ပိုမိုေပါ့ပါးတဲ့ တင့္အမ်ိဳးစား တစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ဖို႔ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္ကေန ပံုစံ၆၂ အေပါ့စား တင့္ေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
လက္ဘႏြန္ရွိ UN သံုး GSL130

ပံုစံ၆၂ တင့္ေတြဟာ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲမွာ ဗီယက္နမ္ေတြ ဘယ္လိုမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ နယ္စပ္ ေတာင္တန္းေတြေပၚကေန ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ တင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားထင္ရွားတဲ့ တင့္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ပံုစံ၆၃ ကုန္းေရ ၂သြယ္သြားတင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Type63 ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သြားတင့္


၁၉၇၀ မတိုင္ခင္က ဗီယက္နမ္ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ဘက္က စစ္ကူေပးတဲ့ တရုတ္တပ္ေတြရဲ့ အဓိက တင့္ကား အမ်ိဳးအစားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္တပ္မေတာ္ဟာ ပံုစံ၆၂ တင့္ေတြကို ပံုစံ၆၂ေအ အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ျပီး ဗီယက္နမ္ကို က်ဴးေက်ာ္ရာမွာ သံုးခဲ့ေပမယ့္ သံခ်ပ္ကာ အားနည္းမွဳေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္လုပ္ အာပီဂ်ီ၇ ရဲ့ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ပဲ ဆံုးရွံဳးမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင့္ျမင့္တင္မွဳေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ပံုစံ၇၀လို႔ အမည္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ေခၚေဝၚသံုးဆြဲသူ မရွိပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေလ့က်င့္ေရး တင့္အျဖစ္သာ တရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္က အသံုးျပဳပါေတာ့တယ္။

ပံုစံ၆၂ တင့္ကားရဲ့ ေပါ့ပါးမွဳ ေမာင္းႏွင္ရ လြယ္ကူရိုးရွင္းမွဳ ေျမျပင္အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ႏိုင္မွဳတို႔ေၾကာင့္ စစ္ေျမျပင္သံုး အင္ဂ်င္နီယာ တင့္မ်ား၊ မိုင္းရွင္းယာဥ္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၀ ႏွစ္လြန္မ်ားမွာ ပံုစံ၆၃ ကုန္းေရ၂သြယ္သြားတင့္၊ GJT211 စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတင့္နဲ႔ GSL130 မိုင္းရွင္းတင့္ အမ်ိဳးအစားေတြဟာ ေစ်းႏုန္းသက္သာမွဳနဲ႔ ရိုးရွင္းလြယ္ကူမွဳေတြေၾကာင့္ UN အပါအဝင္ ကမာၻ႔တတိယႏိုင္ငံမ်ားက ဝယ္ယူအသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

UN ကဝယ္ယူအသံုးျပဳျပီး လက္ဘႏြန္မွာ မိုင္းရွင္းတာဝန္မ်ားၾကား ထင္ရွားခဲ့တာကေတာ့ GSL130 မိုင္းရွင္းယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ပံု၇၉ အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာ တင့္ကို အေျခခံျပီး မိုင္းရွင္းယာဥ္မ်ား အျဖစ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာမို႔ ပံုစံ၈၂ အျဖစ္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း GSL130 အျဖစ္သာ အသိမ်ားၾကပါတယ္။

၂၅တန္သာ ရွိတဲ့ အေပါ့စား တင့္ကို ယာဥ္အဖြဲ႔သား ၄ဦး နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ျပီး ေတာေတာင္ထူထပ္ရာေတြ၊ အနိမ့္အျမင့္အတိမ္းအေစာင္း မ်ားရာေတြ၊ ေျမအေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
အဓိက အားျဖင့္ GDB127 အမ်ိဳးအစား မိုင္းရွင္း ယမ္းၾကိဳးပစ္ လက္ႏွက္ကို သယ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ မိုင္းရွင္းယမ္းၾကိဳးဟာ မီတာ ၁၅၀ထိ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ျပီး ေဖါက္ခြဲမိုင္းရွင္းျခင္းျဖင့္ အက်ယ္ ၅မီတာ အရွည္ မီတာ ၁၀၀ရွိ မိုင္းရွင္းလမ္းကို ခဏအတြင္းေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၁၅မိနစ္ကေန အၾကာဆံုး နာရီဝက္သာ လိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယာဥ္ရဲ့ေရွ႕မွာ မိုင္းရွင္း ထယ္သြား (mine plow) ကို တပ္ဆင္ျပီး သာမာန္ လူသတ္မိုင္းမ်ား၊ နင္းမိုင္းမ်ား၊ တိုက္မိုင္းမ်ား၊ IED မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။
မိုင္းကြင္း အတားအဆီးကဲ့သို႔ ေနရာေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ရာမွာေတာ့ မိုင္းရွင္းဘီး (mine rollers) မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး သာမန္ တင့္ဖ်က္နဲ႔ သံလိုက္မိုင္းမ်ား အပါအဝင္ မိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကိဳတင္ေဖါက္ခြဲ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။  
မိုင္းရွင္းယမ္းၾကိဳး ပစ္လႊတ္ ေနစဥ္

Sunday, July 3, 2016

တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္လာသည့္ ေဆာ္လမြန္မ်ား
       ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ခုသည္ မီဒီယာေပၚသို႔ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္း ကမ္းေျခအနီးမွာ အမည္ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာပံုစံ အရာဝထၳဳတစ္ခုကို ဆြီဒင္ ေရတပ္နဲ႔ ေလတပ္တို႔က အင္အားသံုးရွာေဖြေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းပါ။

      အဆိုပါ အရာဝထၳဳဟာ ေရငုပ္သေဘၤာ အငယ္စား (midget submarine) နဲ႔ ဆင္တူလြန္းျပီး ဓါတ္ပံုသက္ေသေတြအရ ၁၇ရက္ေန႔မွာ တစ္ၾကိမ္ ေရေပၚ တက္ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အျဖစ္ ၂၀ရက္ေန႕မွာ ထပ္မံေပၚထြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုေတြရဲ့ ပံုရိပ္ေတြအရ ဆိုဗီယက္ေခတ္ ေရငုပ္သေဘၤာ အငယ္စား ျဖစ္ႏိုင္လြန္းပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား အရ ေရငုပ္သေဘၤာ အငယ္ေတြကို ရွားပါးစြာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက္ ေရတပ္မွာ Losos အတန္းအစား ဒါမွမဟုတ္ Triton II ေရငုပ္သမား သယ္ပို႔ ယာဥ္ငယ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

           အဆိုပါ ေရငုပ္သေဘၤာ ငယ္ေတြဟာ သူခ်ည္း သပ္သပ္ လွဳပ္ရွား စစ္ကစားဖို႔ ေဝးကြာလြန္းတဲ့ အကြာအေဝးမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ Mother ship ကို ထပ္မံရွာေဖြတဲ့ အခါမွာေတာ့ zigzag ပံုစံ (အဂၤလိပ္ အကၡရာ Z ပံုစံ) လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ ရုရွားပိုင္ ကုန္တင္သေဘၤာ Concord ကို ရုရွားနဲ႔ ဆြီဒင္ ေရပိုင္နက္ၾကားမွာ ေထာက္လွမ္းရခဲ့ပါတယ္။
          ဒါေပမယ့္ ဆြီဒင္ေလတပ္က Concord ဆီကို သတိေပးခ်က္ ေပးပို႔လိုက္ခ်ိန္မွာပဲ သေဘၤာဟာ ရုရွားေရပိုင္နက္ထဲ ဝင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ရုရွားကေတာ့ တရားဝင္ ျငင္းဆိုျပီး Concord ဟာ Estonia ကမ္းေျခကေန  St. Petersburg ဆီကို တရားဝင္ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ သေဘၤာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
       လက္ပူးလက္ၾကပ္မမိတဲ့ ဆြီဒင္ကမ္းေျခက ေရငုပ္သေဘၤာဟာ ေဝလငါးလိုလို ေကာလဟာလလိုလိုနဲ႔ ျပီးသြားခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပူတင္ဟာ စစ္ေအးေခတ္က ရပ္ဆိုင္းခဲ့တဲ့ Losos အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ ငယ္ေတြကို အဆင့္ျမင့္တင္ ထုတ္လုပ္ဖို႔ နဲ႔ အရန္ထားရွိထားတာေတြကို ျပန္လည္ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ဖို႔ ယူယိုသန္း ၂၀၀ နီးပါး အသံုးျပဳမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က ေရငုပ္သေဘၤာ သတင္းဟာ ျပန္လည္ေခတ္ထ လာခဲ့ပါတယ္။
         အသစ္အသစ္ေသာ ေရတပ္သေဘၤာၾကီးေတြကို တည္ေဆာက္တာထက္၊ ရွိျပီးသား စစ္သေဘၤာၾကီးေတြကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းတာဟာ ပိုမိုစိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဘက္ကို ျပင္သစ္မွာ တည္ေဆာက္တဲ့ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ စီမံကိန္းက ရလိုက္တဲ့ ရုရွားေရတပ္ဟာ စစ္ေအးေခတ္ ဆိုဗီယက္ဓါးေတြကို အသက္သြင္းရာမွာ Losos အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ ငယ္ေတြရဲ့ စီမံကိန္းလဲ အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။
         စိန္႔ပီတာစပတ္မွာ ရွိတဲ့ သေဘၤာက်င္းေတြကေန ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ midget အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္ဗက္ ၇၇၂ ကို ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ့ ေခတ္ေဟာင္း ေရငုပ္သေဘၤာအငယ္စားေလးက ႏွစ္ျမဳတ္ေစခဲ့အျပီး ကတည္းက ကမာၻ႕ေရတပ္နည္းပညာေတြရဲ့ အိပ္မက္ဆိုး အျဖစ္ အသက္ျပန္ဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ရုရွားရဲ့ လက္နက္ျပပြဲေတြမွာ Losos အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာငယ္ေတြရဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ခင္းက်င္းျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳလိုတဲ့ စစ္ဆင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ဆန္ရွင္ေတြနဲ႔ ဒဏ္ခတ္မွဳေတြ ေတာက္ေလ်ာက္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံရဲ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္း တိုးခ်ဲ႔မွဳေတြဟာ ျပင္ပႏိုင္ငံေတြရဲ့ ေပါင္းစပ္ ရင္းႏွီၤးျမဳပ္နံမွဳေတြ မပါပဲ လုပ္ငန္းအစပ်ိဳးဖို႔ ခဲယင္းလြန္းတာပါပဲ။ Mig35 ထုတ္လုပ္ဖို႕ စီမံကိန္းလိုပဲ ေရငုပ္သေဘၤာ အငယ္ေတြ ထုတ္ဖို႔ဆိုတာ ျပင္ပက အမွာစာေတြ ရရွိျပီး ျဖစ္ေနလို႔ဆိုတာ ရာခိုင္ႏုန္း ၅၀ေက်ာ္မယ့္ ျဖစ္တန္စြမ္း အျဖစ္ ယူဆႏိုင္တာပါပဲ။

         Losos ဆိုတာဟာ ေနတိုးရဲ့ ေခၚဆိုတဲ့ နာမည္ျဖစ္ျပီး ေဆာ္လမြန္လို႔ အမည္ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရုရွားလို Project 865 Piranha (Пиранья) အသားစားငါးလို႔ ေခၚဆိုတာပါ။ ကမ္းရိုးတမ္းေရတိမ္နဲ႔ ျမစ္လက္တက္ေတြအထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ မိုင္းခင္းဖို႔နဲ႔ ကြန္မင္ဒိုေတြ သူလ်ိဳေတြ ၾကိဳပို႕ဖို႕ အဓိက တည္ေဆာက္ထားတာမို႔ ပင္လယ္ကေန ေရကိုဆန္တက္လာမယ့္ ငါးနာမည္ ေဆာ္လမြန္ကို ေပးခဲ့ေပမယ့္ အနည္းငယ္ အဆင့္ျမင့္လိုက္တာနဲ႔ ပင္လယ္ဝကေန ေတာ္ပီတိုနဲ႔ တိုက္ခိုက္နိုင္မယ့္ စြမ္းရည္ရွိတာေၾကာင့္ အသားစားငါး အျဖစ္ ဆိုဗီယက္ေတြက ေခၚေဝၚခဲ့တာပါ။
           ၁၂စင္းအထိ တည္ေဆာက္ဖို႔ရွိေပမယ့္ ဆိုဗီယက္ အင္ပါယာ ျပိဳကြဲခ်ိန္မွာ MS-520 နဲ႔ MS-521၂စင္းသာ တည္ေဆာက္ျပီးခဲ့ျပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၆စင္းလံုး ရပ္နားခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္အဆင့္မွာ ရပ္နားခဲ့တယ္ အစင္းေရ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အရန္အျဖစ္ ရွိတယ္ဆိုတာ မသိရပါဘူး။
         Project 865 Piranha ေတြဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေရတပ္သေဘၤာ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ L.V.Chernopyatov ရဲ့ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေခတ္ေရွ႕ေျပး လက္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္အင္ဂ်င္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာကို အသံတိတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ သေဘၤာက်င္းဟာ L.V.Chernopyatov ရဲ့ သထၳဳစပ္ ကိုယ္ထည္၂ထပ္ ပံုစံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ ၁၀စုႏွစ္တစ္စု ၾကာခဲ့ပါတယ္။ Project 865 Piranha ရဲ့ သေဘၤာ ကိုယ္ထည္ဟာ တိုက္ေတနီယမ္ သထၳဳစပ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အျပင္ကိုယ္ထည္ကေတာ့ non-magnetic alloy ကို အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ သံလိုက္လွိဳင္းကို အသံုးျပဳေထာက္လွမ္းတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာေတြ၊ သံလိုက္လွိဳင္းကို အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္မယ့္ ေတာ္ပီတိုေတြ၊ သံလိုက္မိုင္းေတြ ရန္ကေန သိပ္ကို လံုျခံဳတဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာရဲ့ ေသးငယ္တဲ့ အရြယ္အစား ကမ္းေျခေရတိမ္နားမွာ လွဳပ္ရွားႏိုင္မွဳ စတာေတြေၾကာင့္ ပင္လယ္ဝနဲ႔ ျမစ္လက္တက္ေတြထဲမွာေတာ့ သိပ္ကိုေၾကာက္စရာ ေကာင္းမယ့္ ေရေပၚ ေရေအာက္ ေရယာဥ္ေတြရဲ့ မွင္စာေလး သဖြယ္ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။
           Project 865 Piranha ေတြဟာ အလ်ား- ၂၈.၂မီတာ၊ အက်ယ္ ၄.၇၄မီတာ၊ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ေက်ာ္သာ ရွိတာမို႔ သေဘၤာသား ဦးနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး ၆ဦး လိုက္ပါႏိုင္ပါတယ္။ ေရေပၚ ေရေအာက္ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၇မိုင္ ေက်ာ္သာ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၁၁မိုင္ေက်ာ္ထိ ခုတ္ေမာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။
         ေရအနက္ မီတာ ၂၀၀ထိ ငုပ္လ်ိဳးေနႏိုင္ျပီး ပင္မသေဘၤာ ဒါမွမဟုတ္ အေျခစိုက္စခန္းကေန ေရမိုင္ ၄၀၀ ပတ္လည္အတြင္း ကမ္းမကပ္ပဲ ၁၀ရက္အထိ စစ္ကစားႏိုင္ပါတယ္။ မိုင္းခင္းစစ္ဆင္ျခင္းနဲ႔ ကြန္မင္ဒိုသယ္ပို႔ ႏိုင္ဖို႔ အဓိက ရည္ရြယ္ေပမယ့္ ေတာ္ပီတိုျပြန္ ၂ခု ထည့္သြင္းထားတာမို႔ ၄၀၀မမ ေတာ္ပီတို ၂လံုး သယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Swimmer Delivery Vehicle သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့ ျပင္ပ ခ်ိတ္ဆြဲရာေနရာ ၂ခုကေနလဲ ၅၃၃မမ ေတာ္ပီတို အၾကီးစား သယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ Active/passive radar and sonar ေတြ၊ Decoy ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာေတြ အဆင့္ျမင့္စြာ ပါဝင္ျပီး လြန္စြာ အသံလံု တိတ္ဆိတ္တဲ့ အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
Piranha-T အမ်ိဳးအစား

            Piranha-T အမ်ိဳးအစားကေတာ့ တိုက္ခိုက္ေရး အတြက္ ျဖစ္ျပီး ကြန္မင္ဒို ၃ဦးထိသာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သီးသန္႔ထြက္ေပါက္ မပါရွိပဲ ေတာ္ပီတို ျပြန္ကေန တဆင့္သာ ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေတာ္ပီတိုျပြန္ ၄ခု ပါရွိျပီး ၅၃၃မမ ၂ခု၊ ၄၀၀မမ ၂ခု ပါဝင္ပါတယ္။ ကြန္မင္ဒို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ မိုင္းသာ ခင္းႏိုင္တယ္လို႔လဲ ဆ္ိုၾကပါတယ္။ သီးျခား အခ်က္အလက္မရွိပါဘူး။ ပထမ Project 865 နဲ႔ ပံုစံျခင္း ကြာျခားျပီး ယူဂို အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာငယ္ေတြနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။
U-130 အမ်ိဳးအစား

            U130 လို႔နာမည္ေပးထားတဲ့ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ျပင္ပေစ်းကြက္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ျပီး ၄၀၀မမ ေတာ္ပီတိုျပြန္ ၄ခုနဲ႔ ေရငုပ္သမား ၆ေယာက္ကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရငုပ္သေဘၤာေတြ ဝင္ႏိုင္ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ေရလံုအခန္းငယ္ သီးသန္႕ပါရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
            Piranha-2 ကေတာ့ AIP (air-independent propulsion) စနစ္ေတြ အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ေတြ ပါဝင္ျပီး ကြန္မင္ဒိုေတြကို တာေဝး သယ္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ Sirena-UME SDV လို ယာဥ္ငယ္ေတြကို ကိုယ္ထည္ျပင္ပမွာ ခ်ိတ္ဆြဲ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Piranha-M  အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အခ်က္အလက္မ်ား မသိရပါဘူး
             Piranha အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ ေသးငယ္ျပီး ထိမ္းသိမ္းစားရိတ္သက္သာတဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာ အမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Mother ship နဲ႔သာ တာေဝး စစ္ဆင္ႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ့ သေဘၤာငယ္ေတြနဲ႔ ယခုေဖၚျပလိုက္တဲ့ Piranha အတန္းအစားေတြဟာ ေရမိုင္ ၂၀၀ နီးပါးကို လႊမ္းျခံဳစစ္ဆင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သယ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လက္နက္ အေရအတြက္ နဲပါးလွေပမယ့္ ေထာက္လွမ္းရ သိပ္ကို ခက္ခဲတဲ့ သေဘၤာငယ္ေလးေတြရဲ့ ေရတိမ္ပိုင္း ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္မွဳဟာ ေခတ္မီေရတပ္ေတြ အတြက္ ခ်ိန္းေျခာက္ထားေနဆဲ ရန္စြယ္တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲပါ။ လူအင္အားနဲနဲနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး အသံုးျပဳရ လြယ္ကူတာေၾကာင့္ လူအင္အား ေငြေၾကးအင္အား နည္းပညာ အင္အား ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ကမ္းရိုးတန္းပိုင္ ႏိုင္ငံေတြအဖို႔ အားကိုးထိုက္တဲ့ ေရေအာက္ ဓါးတစ္လက္ပါပဲ။ ရုရွားႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၆ အတြင္း ျပသ ေရာင္းခ်မယ့္ အဆိုပါ ေရငုပ္သေဘၤာငယ္ေတြရဲ့ သတင္းကို နားစြင့္ေနႏိုင္ၾကဖို႕ တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။