Friday, September 30, 2011

တီ-၉၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား အေၾကာင္း

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ အီရတ္ႏိုင္ငံကို အလ်င္အျမန္ဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမစတင္မီတြင္ Tomahawk ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ တရစပ္ ပစ္ခတ္ၿပီး အေမရိကန္ ပင္မတုိက္ပြဲဝင္ တင့္ကားျဖစ္ေသာ M1A1 Abrams ႏွင့္ စစ္သည္တင္ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ Bradley အုပ္စုလိုက္ ဝင္ေမႊသြားေသာအခါ အီရတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုရွားလုပ္ T-72 ႏွင့္ T-80 တင့္ကား အုပ္စုမ်ားသည္ အလဲလဲအကြဲကြဲႏွင့္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္က တင့္ကား နည္းပညာတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးဟု မိမိကိုယ္ကို အထင္ ေရာက္ေစေသာ T-72 ႏွင့္ T-80 တို႔၏ ႐ံႈးပြဲကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ ႐ုရွားတို႔သည္ ၎တို႔အတြက္ အားသာခ်က္ ျပန္လည္ ဆုပ္ကိုင္ေပးမည့္ တိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားတစ္စီး ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေတာ့သည္။
အမ္-၁ အာျဗဟမ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

တီ-၇၂ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းက အီရတ္ တီ-၇၂တင့္ကား


တတိယမ်ိဳးဆက္

T-90 သည္ T-72 ကို အဓိက မြမ္းမံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ ထြက္ေပၚခဲ့စဥ္က T-72 BU ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။ T-90 ျဖစ္ေပၚလာပံုမွာ T-72 ႏွင့္ T-80 တို႔ကို ႐ုရွားတို႔က တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့စဥ္က စတင္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယိမ္းယိုင္လာေသာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ တင့္ကားထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္သစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။

တီ-၈၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား


တီ-၈၀ ယူဒီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

အရည္အေသြးျမင့္ေသာ T-80U ႏွင့္ နည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲဝိုင္းဗ်ဴဟာျဖင့္ ထုတ္ေသာ အဖိုးနည္းအိုးကြဲ T-72B တို႔ကို မူလထုတ္လုပ္ေနေသာ ပမာဏမွ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တင့္ကားသစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ထြက္လာေစရန္ ႐ုရွားတို႔ စီမံခဲ့ၾကသည္။ T-80U ၏ အားသာခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပစ္ခတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ကို T-72 တြင္ ေပါင္းစပ္ၿပီး တတိယမ်ိဳးဆက္ ေဖာက္ခြဲမႈဒဏ္ တံု႔ျပန္သံခ်ပ္ကာ ထပ္မံ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ T-90 အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆိုက္ေဘးရီးယားတပ္နယ္၌ T-90 စီးေရ (၁၀၇) ခန္႔ကို စတင္တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ဒါဂတ္စတန္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲတြင္ စတင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

တီ-၉၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားစြမ္းပကား

ပြဲဦးထြက္ စစ္ေျမျပင္ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္သည့္ ဒါဂတ္စတန္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲတြင္ T-90 တစ္စီးသည္ တင့္ကားဖ်က္ RPG (၇) လံုး ဆင့္ကာဆင့္ကာ ထိမွန္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေျမျပင္တာဝန္ကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္စကိုကာကြယ္ေရး သတင္းတို စာေစာင္မွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထက္ပါ အေတြ႕အႀကံဳအရ T-90 တင့္ကားသည္ ႐ုရွားတင့္ကားမ်ားအနက္ ကာကြယ္မႈ အေပးစြမ္းႏိုင္ဆံုး တင့္ကားျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ T-90 တင့္ကားတြင္ (125mm) ေျပာင္းေခ်ာ 2A46M ပင္မအေျမာက္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး အရန္ လက္နက္မ်ားအျဖစ္ (12.7mm) ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ႏွင့္ (7.62mm) စက္ႀကီးတို႔ ပါဝင္သည္။ 2A46M အေျမာက္သည္ Sprut တင့္ကားဖ်က္ အေျမာက္ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး T-80 တြင္လည္း ပင္မလက္နက္အျဖစ္ သံုးစြဲထားသည္။

သံခ်ပ္ကာ ထြင္းဆူးေတာင္ပါ ႏွစ္ထပ္က်ည္ (APFSDS)၊ ယမ္းျပင္းတင့္ကားဖ်က္က်ည္ (HEAT-FS)၊ ယမ္းျပင္း အစိတ္စိတ္ကြဲက်ည္ (HE-FRAG) တို႔ကို ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္အျပင္ ေျပာင္းေခ်ာအေျမာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Refleks တင့္ကားဖ်က္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္း ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ Refleks ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ မီတာ (၁၀၀) မွမီတာ (၆၀၀၀) အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး အေဝးဆံုးအကြာအေဝးကို (၁၇.၅) စကၠန္႔အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ သာမန္သံမဏိျပားဆိုလွ်င္ (၃၇) လက္မအထိ ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အနိမ့္ပ်ံေလယာဥ္မ်ားကို ဖ်က္ခ်ႏို္င္စြမ္း ရွိသည္။

တပ္ဆင္ထားေသာ 12.7 mm ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္မွာမူ တင့္ကားဦးစီး ကိုယ္တိုင္ Remote Control ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး သက္ေရာက္မႈ အကြာအေဝး (၂) ကီလိုမီတာအထိ ရွိသည္။ က်ည္ကတ္အတြင္းရွိ က်ည္ေထာင့္ (၃၀၀) ကို တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ည္ (၇၅၀) ႏႈန္းျဖင့္ ပစ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ 7.62mm စက္ႀကီးမွာမူ ပင္မအေျမာက္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္အတူ တပ္ဆင္ထားၿပီး က်ည္ကတ္အတြင္း က်ည္ေထာင့္ (၇၀၀၀) အထိ ပါဝင္သည္။ T-90 ၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ အလိုအေလ်ာက္ က်ည္ထိုးစနစ္ ပါဝင္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး က်ည္ထိုးသမားသီးသန္႔ ထားရွိရန္ မလိုေတာ့သျဖင့္ တင့္ကားအဖြဲ႕ဝင္ဦးေရကို ဦးစီး၊ အေျမာက္သမား၊ ေမာင္းႏွင္သူဟူ၍ (၃) ဦးအထိသာ ထားရွိခြင့္ ရသြားေစသည္။

တီ-၉၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ပါဝါႏွင့္ကာဗာ

T-90 တင့္ကားအမ်ားစုတြင္ V-84MS 618kW ျမင္းေကာင္ေရ (၈၄၀) အင္ဂ်င္ တပ္ဆင္ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ပံုမွာ V-12 (၄) ခ်က္ထိုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၀၀၀) ႏွင့္ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၂၅၀) အသီးသီးရွိေသာ ပါဝါျမင့္ အင္ဂ်င္မ်ား တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၀၀၀) အင္ဂ်င္ တပ္ဆင္ထားေသာ T-90S သည္ လမ္းေခ်ာေပၚတြင္ တစ္နာရီ မိုင္ (၆၀) ႏႈန္းအထိႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တစ္နာရီ (၄၅) မုိင္ႏႈန္းအထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင့္ကားအတြင္း ေလေအးေပးစနစ္လည္း ပါရွိသည္။ T-90 အမ်ားစုတြင္ အလႊာ (၃) ထပ္ပါေသာ သံခ်ပ္ကာစနစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ပထမအလႊာမွာ အေျမာက္ဆံုလည္တြင္ ပါရွိသည့္ ေပါင္းစပ္သံခ်ပ္ကာ ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္သံခ်ပ္ကာ အခြံႏွင့္ အလူမီနီယံ - ပလတ္စတစ္ အလႊာမ်ားကို အထပ္ထပ္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။

က်ည္ထိမွန္၍ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဒုတိယအလႊာမွာ တတိယမ်ိဳးဆက္ Kontakt-5 ERA အလႊာျဖစ္ၿပီး APFSDS ဒံုးက်ည္ ေဖာက္ဝင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ERA ဘေလာက္တံုးမ်ားကို အေျမာက္ဆုံလည္ အမိုးတြင္လည္း တပ္ဆင္ထားၿပီး အေပၚတည့္တည့္မွ တိုက္ခိုက္လာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားသည္။ အေျမာက္ဆံုလည္၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ ရန္သူ၏ ပစ္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံရႏိုင္ေခ် အရွိဆံုးျဖစ္၍ ERA ႏွင့္ ေပါင္းစပ္သံခ်ပ္ကာ အလႊားမ်ားကို တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္။ ေပါင္းစပ္သံခ်ပ္ကာသည္ သံမဏိမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံထားသျဖင့္ သံမဏိခ်ည္း သက္သက္ကို သံခ်ပ္ကာလုပ္ျခင္းထက္ အေလးခ်ိန္ ပိုမိုေပါ့ပါးၿပီး က်ည္ေဖာက္ဝင္မႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ပိုရွိသည္။ တတိယအလႊာမွာ Shtora-1 ဟု အမည္ရေသာ အဆင့္ျမင့္ တံု႔ျပန္မႈအလႊာ ျဖစ္သည္။

တင့္ကား၏ မ်က္လံုးနီမ်ား

မ်က္လံုးကန္႔လန္႔ကာ

Shtora-1 အလႊာသည္ အလြန္အဆင့္ျမင့္ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ အာ႐ံုခံအလႊာျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားဘာသာအရ ကန္႔လန္႔ကာဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အေျမာက္ဆံုလည္၏ အေရွ႕ျခမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ အလင္း၊ အနီေအာက္ အာ႐ံုခံႏွစ္ခုပါၿပီး ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ အေျမာက္ဆံုလည္၌ မ်က္လံုးနီႏွစ္ခု ပါဝင္သည့္အလား ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထို႔ျပင္ ေလဆာအခ်က္ေပး အာ႐ံုခံ (၄) ခု၊ 3D6 စနစ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လည္ပတ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္တို႔ကို တတိယအလႊာ သံခ်ပ္ကာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တင့္ကားဖ်က္ဒံုးက်ည္ အမ်ားစုသည္ ေလဆာႏွင့္ ေထာက္၍ ပစ္မွတ္ၫႊန္ရေသာေၾကာင့္ တင့္ကားေပၚသို႔ ေလဆာေရာင္ျခည္ က်ေရာက္လာပါက Shtora-1 စနစ္က အလုိအေလ်ာက္ သိရွိၿပီး ရန္သူဘက္သို႔ အေျမာက္ေျပာင္းလွည့္လာေစရန္ တင့္ကားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကူညီေပးသည္။ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္လိႈင္း ျဖတ္စက္က တင့္ကားဖ်က္ဒံုးက်ည္ အခ်ိဳ႕၏ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ အာ႐ံုခံကိရိယာကို အေဝးကပင္ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ ႏိုင္သည္။ ရန္သူ၏ ေလဆာေထာက္ခ်က္ ေဝဝါးသြားေစရန္ မီးခိုးဗံုးမ်ားလည္း ပစ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ T90 ၏ သံခ်ပ္ကာ တတိယအလႊာကို ဖန္တီးေပးထားသည္။

သံုးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

T-90 သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားျဖစ္ၿပီး အစီးေရ (၄၀၀) ခန္႔ရွိသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ လက္နက္မ်ားကို ဝယ္ယူေလ့ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ T-90 စီးေရ (၆၂၀) ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ T-90 အစီးေရ (၁၀၀၀) ထိ ထုတ္လုပ္မည္ဟု ရည္မွန္းထားသည္။ အယ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ T-90SA (၁၈၀) စီးရွိၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က T-90S (၁၅၀) စီး၊ တာ့ခ္မင္နစၥတန္က T-90 (၁၀) စီး၊ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံက T-90 (၁၈၀) စီး မွာယူထားၾကသည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ တင့္ကားမွာယူမႈသည္ ကုလသမဂၢ လက္နက္တင္ပို႔မႈ တားဆီးမိန္႔ေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္။

သံုးသပ္ခ်က္

အီရတ္ေခါင္းေဆာင္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၏ တင့္ကားမ်ားမွာ ဝိတ္ေလွ်ာ့ထားေသာ T-72 မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အီရတ္သံခ်ပ္ကာ တပ္မတြင္ T-55 ၊ T-62 အစရွိေသာ တ႐ုတ္မူပြား တင့္ကားမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမပင္လယ္ေကြ႕ စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ M1 A1 Abrams တင့္ကားမ်ားက ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ျခင္းမွာ မထူးဆန္းလွေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ T-90 မွာမူ သံခ်ပ္ကာအသစ္၊ ကာကြယ္မႈ စနစ္အသစ္၊ အလိုအေလ်ာက္ က်ည္ထိုးစနစ္ အသစ္တို႔ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အေကာင္းဆံုး နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ထားသည္။ M1 Abrams မွာမူ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက နည္းပညာျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိ ေခတ္ေပၚလက္နက္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရာတြင္ အဆင္မေျပလွဘဲ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ M1 Abrams ႏွင့္ T-90 တို႔ က်ားနဲ႔ဆင္ လယ္ျပင္မွာ ေတြ႕ၾကေသာအခါ မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားကမူ T-90 တင့္ကားမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေလတပ္ စစ္ေလယာဥ္တခ်ိဳ႕

အရင္ေခတ္က ေလတပ္ ပီစီ-၆ တိုက္ေလယာဥ္

ပီစီ-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္ႀကီး

ေအ-၅စီ ဖန္တန္ တိုက္ေလယာဥ္

ဝိုင္-၈ဒီ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလတပ္ စစ္ေလယာဥ္ႀကီး

ျမန္မာ့ေလတပ္ရွိ ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္..။ဝိုင္-၈ဒီ ေလယာဥ္ႀကီး ေျမျပင္ကို ဆင္းသက္ေနတ့ဲ ပံုကတကယ့္ကို မိုက္တယ္ဗ်ာ...။
တပ္မေတာ္စစ္ပစၥည္းေတြ အေၾကာင္းေျပာၾကေဆြးေႏြးၾကတ့ဲအခါမွာ ကၽႊန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းအေနႏွင့္ မျပည့္စံုႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ ဒါေၾကာင့္အားလံုးဘဲ ဝင္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။

Tuesday, September 27, 2011

ရုရွား၏ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္သစ္

႐ုရွားႏုိင္ငံဟာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးကို တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ရဟတ္ယာဥ္ကို ရရွန္း ဟယ္လီေကာ္ပတာ ကုမၸဏီက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထားတာျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ (၄၅၀)ကေန (၅၀၀)အထိ ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္း ရိွပါသည္။

လက္ရွိ ေခတ္ေပၚ ရဟတ္ယာဥ္ အမ်ားစုရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ (၃၂၀) သာရွိ တာေၾကာင့္ ဒီတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ အသစ္ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္း ဟာ အျခား ရဟတ္ယာဥ္ေတြထက္ သာလြန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရာ့စ္ တက္ခ္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီ စတိတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားသြားခဲ့ ပါသည္။

aရာ့စ္တက္ခ္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီ စတိတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဟာ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ႐ူဘယ္လ္ေငြ ဘီလီယံမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ စီစဥ္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ေရာ့စ္တက္ခ္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီ ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑အတြက္ (၂၀၁၁)ကေန (၂၀၂၀)ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃၃) ဘီလီယံခန္႔ သုံးစြဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါသည္။

mrtv-4 မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။

New 567-570 FACs စစ္ေရယာဥ္သစ္မ်ား

၅၆၇ ႏွင့္ ၅၆၈ စစ္ေရယာဥ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနစဥ္

၅၆၉ ႏွင့္ ၅၇၀ စစ္ေရယာဥ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနစဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ အတြက္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ တကယ့္ဂုဏ္ယူစရာ အခ်က္ကေတာ့ အခုဆိုရင္ ၅၆၇၊၅၆၈၊၅၆၉၊၅၇၀ ၄စင္းစလံုးကို ပံုေတြႏွင့္ တကြေတြ႔ေနရပါၿပီ...။အခုလို ဘဂၤလားေဒ့္ႏွင့္ ေရျပင္ပိုက္နက္ ျပႆနာမ်ားရွိေနဆဲကာလမို႔ မိမိဘက္က ကာကြယ္ေရး၊စစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္လာမွာမို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္...။ပံုေတြကေတာ့ အတည္ျပဳႏိုင္ေလာက္တ့ဲ အခ်က္ေတြျဖစ္ေနပါၿပီ... ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဆက္လက္ရရွိမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္..။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အခုခ်ိန္မွာ ဘယ္တပ္ဖြဲ႔က အင္အားအနည္းဆံုးလည္းဆိုၿပီး ကၽႊန္ေတာ္ မဲတင္ၾကည့္ေတာ့ ေရတပ္က အားအနည္းဆံုးလို႔ မဲေပးၾကပါတယ္ တကယ္လည္းဟုတ္ေနပါေသးတယ္... အခုတည္ေဆာက္ဆဲစစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး စစ္ေရယာဥ္ေတြကို ပိုမိုေခတ္မွီတ့ဲစနစ္ေတြႏွင့္ တပ္ဆင္လာႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ....။ဘယ္သူမဆို တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ပံုေတြကို ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

Myanmar Airborne Infantry Division ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ရင္းမ်ား

ဘဲလ္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္သားမ်ား

အမ္အိုင္-၈ ႏွင့္ အမ္အိုင္-၁၇၁ စစ္သံုးရဟတ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ဝိုင္-၈ဒီ သယ္ပို႔ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ရင္းမ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားထဲတြင္ ေလထီးခုန္စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ဗ်ဳဟာေျမာက္ ၁၀၅ မမ အေျမာက္မ်ားေရြ႔ျခင္း၊၁၅၅မမ အေျမာက္မ်ားေရြ႔၍ လက္ေတြ႔ပစ္ခတ္ျခင္း စသည့္ေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္အေၾကာင္းေရးေပးၾကဖို႔ အကုန္လံုးကိုေတာင္းဆိုပါတယ္ဗ်ာ...။

Monday, September 26, 2011

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား

ျမန္မာတပ္မေတာ္ေရ အတြက္တကယ့္ကို ေကာင္းတ့ဲသတင္းရွိပါတယ္ အဲဒါကေတာ့ ၅၅ စီးရီးေတြကေနစလာခ့ဲတ့ဲ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ေတြဟာ အခုဆိုရင္ ၅၇၀ထိေတာင္မွ ေရခ်ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တကြေတြ႔ရပါတယ္...။ေရျပင္ပိုင္နက္ က်ယ္ဝန္းတ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရျပင္ပိုင္နက္စိုးမိုးမႈ အားေကာင္းလာေစမွာ အမွန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္ေပါင္းစုံ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခ့ဲစဥ္ကျဖစ္သည္။
ပံုထဲတြင္-၅၅ စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၄စီး၊ကမ္းထိုးေရယာဥ္ ၂စီး၊ေအ-၅စီ ေျမျပင္ပစ္ကူေပး တိုက္ေလယာဥ္ ၁စီး၊ အမ်ိဳးအစား-၅၉ဒီ တင့္ကား ၃စီး ႏွင့္ ကမ္းထိုးစစ္ဆင္ေနေသာ စစ္သည္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္ကားတပ္မ်ားတြင္ အဓိက အသံုးျပဳေနေသာ အမ်ိဳးအစား-၅၉ဒီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား ျဖစ္သည္။


၅၅၇ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ေပၚမွ စစ္သည္မ်ား လက္ေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနၾကစဥ္ ျဖစ္သည္..။
ပံုထဲမွာ- ဇက္ပီယူ-၄ ၁၄.၅မမ ၄ေျပာင္းပါ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ ၂လက္၊ ေအေက-၂၃၀ ၃၀မမ စက္ေသနတ္ႀကီး ၁လက္ တပ္ဆင္ထားပါတယ္..။
ပံုေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရထားပါတယ္..ေပးပို႔ေပးတ့ဲ ကၽႊန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းႀကီးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

Sunday, September 25, 2011

အမ်ိဳးအစား-၇၃၀ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္

တရုပ္မွထုတ္လုပ္ေသာ စနစ္
အဓိက ေလယာဥ္ပစ္စနစ္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ပိုမိုေခတ္မွီေသာ အမ်ိဳးအစား-၁၀၃၀ စနစ္ကို တရုပ္၏ ပထမဆံုးေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ျမန္မာ့ေရတပ္အတြက္ တရုပ္မွ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။
အမ်ိဳးအစား-၇၃၀၏ စနစ္တခ်ိဳ႕
ေျပာင္းအေရအတြက္.........၇ေျပာင္း
ေျပာင္းမမ....၃၀မမ
က်ည္ထြက္ႏႈန္း......၁မိနစ္တြင္ က်ည္၅၈၀၀
ထိေရာက္မႈအကြာအေဝး......၃ ကီလိုမီတာ

တရုပ္မွေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးအစား-၁၀၃၀ စနစ္

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာမသိရေသးေသာ္လည္း ေျပာင္း ၁၀ေျပာင္းတပ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

မူရင္း နယ္သာလန္ထုတ္ စနစ္

Goalkeeper၏ စနစ္တခ်ိဳ႕
ေျပာင္းအရည္အတြက္......၇ေျပာင္း
ေျပာင္းမမ.......၃၀မမ
က်ည္ထြက္ႏႈန္း.......တစ္မိနစ္တြင္၄၂၀၀က်ည္
ထိေရာက္မႈအကြာအေဝး......၂၀၀၀မီတာ
ဥေရာပႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ား


ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးမွာတပ္ဆင္ထားတ့ဲစနစ္ေတြ ကၽႊန္ေတာ္ျမင္မိသေလာက္ျပထားပါတယ္.. ၇၆မမ ရ့ဲအေနာက္က စနစ္ကို တကယ္မသိပါဘူးဗ်ာ သိတ့ဲသူေတြရွိရင္ေျပာျပေပးၾကပါ..ၿပီးေတာ့ တပ္ဆင္ထားတ့ဲစနစ္ကိုလည္း အတိအက်မသိရေသးပါဘူး ေျပာေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။ဘယ္သူမဆို မိမိအျမင္ေလးေတြကို ေရးေပးၾကပါခင္ဗ်ာ..။

စစ္ေရယာဥ္မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ရန္အတြက္

(ကိုkongရ့ဲ ေကာ္မန္႔ကို အေယာက္တိုင္း ဖတ္ေစခ်င္တ့ဲ ဆႏၵႏွင့္ ပိုစ့္အေနႏွင့္တင္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။)

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာဘဂၤလားအေရးအတြက္အသင့္ၿပင္ဖို႔အတြက္လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲFACsမ်ား Corvattesမ်ားအားအေရးေပၚ ဦစားေပးအဆင့္(၁)အေနၿဖင့္ အဆင့္ၿမွင့္ၿခင္းသည္သာလွ်င္ အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္အၿမန္ဆံုး အသင့္ၿပင္မႈၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေရတပ္ရဲ့သေဘာသဘာဝအရ ေရတပ္တစ္ခုအားေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားတိုးေအာင္လုပ္၍မရပါခင္ဗ်ာ ၊သေဘၤာတစ္စီးတည္ေဆာက္ဖို ႔ႏွစ္ခ်ီ အခ်ိန္ယူရပါတယ္၊နိုင္ငံၿခားမွဝယ္ယူလွ်င္လည္း conversion courseမ်ား combat operation courseမ်ား လနွင့္ခ်ီကာ ဝယ္ယူသည့္ေရယာဥ္ေပၚမူတည္ၿပီး ၾကာတတ္ပါတယ္၊ဝယ္ယူ ၿပီးတစ္နွစ္ေလာက္အထိ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းၿပႆနာမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ဒိအတြက္လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲေရယာဥ္မ်ားအား ၿပီးၿပည့္စံုေသာအဆင့္ၿမွင့္တင္မႈသာလွ်င္ ထိေရာက္ေသာအသင့္ၿပင္မႈ ၿဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
၅စီးရီးFACsမ်ားအတြက္ ဥပမာေပးရရင္ C-802A SSMတစ္လံုးရဲ့တန္ဖိုးဟာUS $500,000ဘဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေလးလံုးဆိုနွစ္သန္းေပါ့ခင္ဗ်ာ။
စီ-၈၀၂ေအ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး

AK-630 CIWS systemနဲ႔surface search radarက ႏွစ္သန္းေလာက္ကုန္က်မယ္ၿဖစ္ပါတယ္ SAMေတြအတြက္ကတစ္သန္းေလာက္ကုန္မယ္၊ အားလံုးအလြန္အကၽြန္ေဒၚလာငါးသန္းေလာက္တစ္စီးစီမွာကုန္ပါမယ္ ၁၈စီးဆိုေဒၚလာ၉၀ေလာက္ကုန္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ သန္း၉၀ေလာက္ဟာMIG-29 ၃စီးေလာက္သာ ဝယ္ယူနိုင္တဲ့ေငြေၾကးၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီေငြေၾကးပမာဏနဲ ႔အထက္ပါ၅စီးရီးမ်ားအား အဆင့္ၿမွင့္တင္ေပးၿခင္းဟာ တိုက္စြမ္းရည္အလြန္ေၿပာင္းလဲလာမွာ ၿဖစ္သလိုစစ္ေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွာ ထူးၿခားစြာအေလးသာသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ MIGသံုးစီးရဲ့စစ္ဆင္နိုင္မႈထက္ 5 series FACs ၁၈စီးရဲ့စစ္ဆင္နိုင္မႈစြမ္းရည္နွင့္ အေရးပါမႈဟာနွိင္းယွဥ္လို႔မရေအာင္ ကြာၿခားပါတယ္။
ေအေက-၆၃၀ CIWS စနစ္

(ျမန္မာ့ေရတပ္မွာ ေအေက-၆၃၀ စနစ္တပ္ထားတာ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးေပၚမွာဘဲ တပ္ထားပါတယ္။)

Corvatteနွင့္ Frigateမ်ား၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ Tor-M1တြင္သံုးၿပဳေသာ 3D F band acquisition radarမ်ား Target engagement radarႏွင့္ 9M331 missilesမ်ား ၿဖင့္ၿမွင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ Corvette မ်ားအတြက္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး missileမ်ားအားBridgeအေနာက္ဖက္ Second Deck ( Upper Deck ) port & Stb အၿပင္ဘယ္ညာတဖက္တခ်က္မွာ missile stowage containersမ်ားအား verticaliy stowလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔9M331 SAMမ်ားဟာ ေနၿပည္ေတာ္ရွိေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားမွာ ရွိၿပီးၿဖစ္တာေၾကာင့္္missile( SAM )radarမ်ားနွင့္ missile stowage vertical containersမ်ားသာ ဝယ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ကုန္က်မႈသက္သာနိင္ပါတယ္ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲKashtan CIWSစနစ္သာဝယ္ယူပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
TOR M1 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္

Kashtan CIWS စနစ္

ေနာက္ဆံုးတပ္မေတာ္ေရတြင္ရွိသမွ်ေသာ ေရယာဥ္မ်ား၏လက္နက္စနစ္အား အၿပည့္အဝအဆင္႔ၿမွင့္ပါက ေဒၚလာသန္း ၂၅၀နွင့္၃၀၀ၾကားသာ ကုန္နိုင္တယ္လို႔ထင္ၿမင္ယူဆရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒီလိုအဆင့္ၿမွင့္ၿခင္းအားၿဖင့္ တပ္မေတာ္ေရဟာဘဂၤလားအား အနိုင္ယူနိင္မွာမကဘဲ ယိုးဒီးယားအားလည္း အေတာ္အသင့္အဆင့္အတန္းရွိရွိ တန္ၿပန္နိုင္မွာၿဖစ္သလို စိတ္ဓာတ္ေရးရာက်ဆင္းေနေသာ တပ္မေတာ္ေရမွအရာရွိႏွင့္ အၿခားအဆင့္မ်ား၏စိတ္ဓာတ္အားၿပန္လည္ၿမွင့္တင္နိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
၄၇စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဒံုးလက္နက္စနစ္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈ မျပဳလုပ္မည္

((၄၇စီးရီးမ်ားရွိSSM control radarသည္ system errorၿဖစ္ေနတာေၾကာင့္ missileတစ္ခါ၊ တစ္လံုးပစ္ၿပီးတိုင္းေနာက္တစ္လံုးပစ္ရန္ processing period ၅မိနစ္ၾကာပါတယ္ ဒီလိုၿဖစ္ေနတာ ဆယ္စုနွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ပါတယ္ ၿပင္ဆင္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္မွတရုတ္နိင္ငံမွ ပစၥည္းမ်ားမွာၿပီးၿပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္ ၂၀၀၈ကဘဂၤလားအေရးအခင္းမွာ နင္လားငါလားပစ္ခတ္မႈရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္၎၊ သို႔မဟုတ္ဘဂၤလားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘၤာမ်ား ထိုသို႔ၿပႆနာရွိေနေၾကာင္းသိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္မေတြးရဲေတာ့ပါခင္ဗ်ာ၊ ဒါေၾကာင့္ရဲေဘာ္မ်ား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းၿခင္းအား အၿပစ္မၿမင္ေစလိုပါ))
လက္ရွိတြင္ ေအေက-၂၃၀ စနစ္တပ္ဆင္ထားပံု

ယခုအခါကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးလည္းအသစ္ေၿပာင္းသြားပါၿပီ၊ ယခင္အခါကစစ္ေရးမႈဝါဒအမွားမ်ားအား ယခုတပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွယင္းအမွားမ်ားအား ၿပဳၿပင္၍ ၾကည္း၊ေရ၊ေလအား မွ်မွ်တတၿပိဳင္တူတန္းတူ အဆင့္တိုးခ်ဲ႔၍မွန္ကန္ေသာ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ဆႏၵၿပဳပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၅၅၆
(အားလံုးဘဲဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။)

Saturday, September 24, 2011

UAVs of Myanmar


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံမွာ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ေတြထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကညာခ့ဲစဥ္က...။
ဘက္စံုသံုး ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ေတြဟာ တခ်ိန္မွာ ေလတပ္ရ့ဲ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ ပါဝင္လာေစခ်င္ပါတယ္...။

Friday, September 23, 2011

ဒဗလူ-၃ေအ အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

ေရွ႕ တန္းစခန္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရစဥ္...

ေရာက္ရွိလာစဥ္က...

တပ္ဆင္ၿပီးေတြ႔ရစဥ္...

စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္က..

ေလတပ္မွ စစ္သည္မ်ားႏွင့္...

ေနာက္ပိုင္းပံုေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္ အခုမွ ျပန္တင္ေပးျဖစ္ပါတယ္ သိမ္းထားတာ အေတာ္ၾကာေနပါၿပီ...။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္...။

ဒဗလူ-၃ အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား

ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိကာ ျပန္လည္တပ္ဆင္ၿပီးေတြ႔ရစဥ္ဒဗလူ-၃ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လက္နက္စနစ္မ်ား

ပိုလန္မွ ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေပးခ့ဲစဥ္က


စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလ ဒဗလူ-၃ အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့္ ေလတပ္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား
ဘဂၤလားေဒ့္ေလတပ္တြင္ အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္...၄-၅ စီး အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ျမန္မာ့ေလတပ္တြင္ အမ္အိုင္-၂၊ဒဗယူ-၃ ႏွင့္ အမ္အိုင္-၃၅ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။စုစုေပါင္း အစီးေရ ၇၀ နီးပါးရွိမည္...။