Sunday, September 25, 2011

စစ္ေရယာဥ္မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ရန္အတြက္

(ကိုkongရ့ဲ ေကာ္မန္႔ကို အေယာက္တိုင္း ဖတ္ေစခ်င္တ့ဲ ဆႏၵႏွင့္ ပိုစ့္အေနႏွင့္တင္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။)

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာဘဂၤလားအေရးအတြက္အသင့္ၿပင္ဖို႔အတြက္လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲFACsမ်ား Corvattesမ်ားအားအေရးေပၚ ဦစားေပးအဆင့္(၁)အေနၿဖင့္ အဆင့္ၿမွင့္ၿခင္းသည္သာလွ်င္ အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္အၿမန္ဆံုး အသင့္ၿပင္မႈၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေရတပ္ရဲ့သေဘာသဘာဝအရ ေရတပ္တစ္ခုအားေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားတိုးေအာင္လုပ္၍မရပါခင္ဗ်ာ ၊သေဘၤာတစ္စီးတည္ေဆာက္ဖို ႔ႏွစ္ခ်ီ အခ်ိန္ယူရပါတယ္၊နိုင္ငံၿခားမွဝယ္ယူလွ်င္လည္း conversion courseမ်ား combat operation courseမ်ား လနွင့္ခ်ီကာ ဝယ္ယူသည့္ေရယာဥ္ေပၚမူတည္ၿပီး ၾကာတတ္ပါတယ္၊ဝယ္ယူ ၿပီးတစ္နွစ္ေလာက္အထိ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းၿပႆနာမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ဒိအတြက္လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲေရယာဥ္မ်ားအား ၿပီးၿပည့္စံုေသာအဆင့္ၿမွင့္တင္မႈသာလွ်င္ ထိေရာက္ေသာအသင့္ၿပင္မႈ ၿဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
၅စီးရီးFACsမ်ားအတြက္ ဥပမာေပးရရင္ C-802A SSMတစ္လံုးရဲ့တန္ဖိုးဟာUS $500,000ဘဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေလးလံုးဆိုနွစ္သန္းေပါ့ခင္ဗ်ာ။
စီ-၈၀၂ေအ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး

AK-630 CIWS systemနဲ႔surface search radarက ႏွစ္သန္းေလာက္ကုန္က်မယ္ၿဖစ္ပါတယ္ SAMေတြအတြက္ကတစ္သန္းေလာက္ကုန္မယ္၊ အားလံုးအလြန္အကၽြန္ေဒၚလာငါးသန္းေလာက္တစ္စီးစီမွာကုန္ပါမယ္ ၁၈စီးဆိုေဒၚလာ၉၀ေလာက္ကုန္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ သန္း၉၀ေလာက္ဟာMIG-29 ၃စီးေလာက္သာ ဝယ္ယူနိုင္တဲ့ေငြေၾကးၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီေငြေၾကးပမာဏနဲ ႔အထက္ပါ၅စီးရီးမ်ားအား အဆင့္ၿမွင့္တင္ေပးၿခင္းဟာ တိုက္စြမ္းရည္အလြန္ေၿပာင္းလဲလာမွာ ၿဖစ္သလိုစစ္ေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွာ ထူးၿခားစြာအေလးသာသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ MIGသံုးစီးရဲ့စစ္ဆင္နိုင္မႈထက္ 5 series FACs ၁၈စီးရဲ့စစ္ဆင္နိုင္မႈစြမ္းရည္နွင့္ အေရးပါမႈဟာနွိင္းယွဥ္လို႔မရေအာင္ ကြာၿခားပါတယ္။
ေအေက-၆၃၀ CIWS စနစ္

(ျမန္မာ့ေရတပ္မွာ ေအေက-၆၃၀ စနစ္တပ္ထားတာ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးေပၚမွာဘဲ တပ္ထားပါတယ္။)

Corvatteနွင့္ Frigateမ်ား၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ Tor-M1တြင္သံုးၿပဳေသာ 3D F band acquisition radarမ်ား Target engagement radarႏွင့္ 9M331 missilesမ်ား ၿဖင့္ၿမွင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ Corvette မ်ားအတြက္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး missileမ်ားအားBridgeအေနာက္ဖက္ Second Deck ( Upper Deck ) port & Stb အၿပင္ဘယ္ညာတဖက္တခ်က္မွာ missile stowage containersမ်ားအား verticaliy stowလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔9M331 SAMမ်ားဟာ ေနၿပည္ေတာ္ရွိေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားမွာ ရွိၿပီးၿဖစ္တာေၾကာင့္္missile( SAM )radarမ်ားနွင့္ missile stowage vertical containersမ်ားသာ ဝယ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ကုန္က်မႈသက္သာနိင္ပါတယ္ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲKashtan CIWSစနစ္သာဝယ္ယူပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
TOR M1 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္

Kashtan CIWS စနစ္

ေနာက္ဆံုးတပ္မေတာ္ေရတြင္ရွိသမွ်ေသာ ေရယာဥ္မ်ား၏လက္နက္စနစ္အား အၿပည့္အဝအဆင္႔ၿမွင့္ပါက ေဒၚလာသန္း ၂၅၀နွင့္၃၀၀ၾကားသာ ကုန္နိုင္တယ္လို႔ထင္ၿမင္ယူဆရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒီလိုအဆင့္ၿမွင့္ၿခင္းအားၿဖင့္ တပ္မေတာ္ေရဟာဘဂၤလားအား အနိုင္ယူနိင္မွာမကဘဲ ယိုးဒီးယားအားလည္း အေတာ္အသင့္အဆင့္အတန္းရွိရွိ တန္ၿပန္နိုင္မွာၿဖစ္သလို စိတ္ဓာတ္ေရးရာက်ဆင္းေနေသာ တပ္မေတာ္ေရမွအရာရွိႏွင့္ အၿခားအဆင့္မ်ား၏စိတ္ဓာတ္အားၿပန္လည္ၿမွင့္တင္နိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
၄၇စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဒံုးလက္နက္စနစ္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈ မျပဳလုပ္မည္

((၄၇စီးရီးမ်ားရွိSSM control radarသည္ system errorၿဖစ္ေနတာေၾကာင့္ missileတစ္ခါ၊ တစ္လံုးပစ္ၿပီးတိုင္းေနာက္တစ္လံုးပစ္ရန္ processing period ၅မိနစ္ၾကာပါတယ္ ဒီလိုၿဖစ္ေနတာ ဆယ္စုနွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ပါတယ္ ၿပင္ဆင္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္မွတရုတ္နိင္ငံမွ ပစၥည္းမ်ားမွာၿပီးၿပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္ ၂၀၀၈ကဘဂၤလားအေရးအခင္းမွာ နင္လားငါလားပစ္ခတ္မႈရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္၎၊ သို႔မဟုတ္ဘဂၤလားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘၤာမ်ား ထိုသို႔ၿပႆနာရွိေနေၾကာင္းသိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္မေတြးရဲေတာ့ပါခင္ဗ်ာ၊ ဒါေၾကာင့္ရဲေဘာ္မ်ား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းၿခင္းအား အၿပစ္မၿမင္ေစလိုပါ))
လက္ရွိတြင္ ေအေက-၂၃၀ စနစ္တပ္ဆင္ထားပံု

ယခုအခါကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးလည္းအသစ္ေၿပာင္းသြားပါၿပီ၊ ယခင္အခါကစစ္ေရးမႈဝါဒအမွားမ်ားအား ယခုတပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွယင္းအမွားမ်ားအား ၿပဳၿပင္၍ ၾကည္း၊ေရ၊ေလအား မွ်မွ်တတၿပိဳင္တူတန္းတူ အဆင့္တိုးခ်ဲ႔၍မွန္ကန္ေသာ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ဆႏၵၿပဳပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၅၅၆
(အားလံုးဘဲဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။)

No comments:

Post a Comment