Saturday, December 29, 2012

ေရတပ္သတင္း စုံစံုလင္လင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ႏွင့္ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းေတြ၊ဓါတ္ပံုေတြကို အဓိကတင္ျဖစ္တ့ဲဆိုက္ျဖစ္တာမို႔ အခုလည္း ေရတပ္ဆိုင္ရာ မိမိေလ့လာမိတာေတြကို အနည္းငယ္ျပန္လည္မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္.....။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္သစ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနား

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ ေရယာဥ္ ႀကီး၊ငယ္ မ်ိဳးစံုအား ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီဆိုတာ အားလံုးလည္း သိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္.....။ စစ္ေရယာဥ္ေတြ တည္ေဆာက္မ႕ႈ သမိုင္းမ်ားအရဆိုရင္ေတာ့ အခုေနာက္ဆံုး ေရခ်ၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္မႈအပိုင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သား ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးဟာ ေရတပ္ရ့ဲ သမိုင္းမွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္....။


ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အဆိုပါေရယာဥ္ႀကီးဟာ သမာရိုးက်ေရယာဥ္မ်ားထဲက ခြဲထြက္ၿပီး ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာသံုးထားသည့္ ဖရီးဂိတ္ႀကီးတစ္စင္း ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ....။ မၾကာေသးခင္္ကမွ တပ္ေတာ္ဝင္ အခမ္းအနားက်င္းပခ့ဲတ့ဲ  ၄၉ မီတာ အရွည္ရွိ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ဟာလည္း ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာသံုး တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ တစ္စင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေဖာ္ျပမ့ဲ က်န္စစ္သားေရယာဥ္ဟာ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဒုတိယေျမာက္ ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္.....။

၄၇မီတာအရွည္ရွိ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္လက္တခ်ိဳ႔....

"....(၆၅)နွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည့္ ၄၇ မီတာ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး သည္ ယခင္ 5 Series မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္နူန္းေကာင္းေသာ ဒီဇိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္အနည္းငယ္ ျမွင့္ထားသည့္ 40 mm အေျမာက္နွင့္ 14.5 mm Gun မ်ားသာ တပ္ဆင္ထားေႀကာင္း ေတြ႔ရသည္။အခ်ိန္ယူရသည့္ Platform ကို ပထမအဆင့္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္၍ ဒံုပ်ံ၊ အျခားလက္နက္နွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ထပ္မံ တပ္ဆင္သြားနိုင္ဖြယ္ရွိေႀကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။သို႔ရာတြင္ လက္ရိွအေနအထားအရ Constabulary Role တြင္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိပါသည္။....."

 လက္နက္တပ္ဆင္မႈ အရ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တပ္ဆင္မထားေသ ေစကာမႈ ဒံုးတပ္ဆင္မႈ အပိုင္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရပါသည္...။ ေရယာဥ္၏အေျမာက္အျဖစ္ ၄၀ မမ အေျမာက္စနစ္အား တပ္ဆင္ထားၿပီး  ၁၄.၅မမ ၂  လက္တပ္ဆင္ထားပါသည္....။ ဒံုးစနစ္အျဖစ္ စီ-၈၀၁/၈၀၂ မ်ားအား တပ္ဆင္ထားပါမည္....။

၄၉ မီတာအရွည္ရွိသည့္ ေရယာဥ္၏ အခ်က္လက္တခ်ိဳ႔ .....


"...၄၉ မီတာ စစ္ေရယာဥ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ေသာ ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ျဖစ္ျပီး C-802 ဒံုးပ်ံ ၄ စင္း၊CIWS မ်ား၊ EW စနစ္မ်ား နွင့္ Integrated Command and Control စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ေရဒါျဖင့္ ဖမ္းယူရန္ခက္ခဲျပီး ျမန္နူန္းျမင့္ စြမ္းရည္ရိွသျဖင့္ ေရျပင္စစ္ဆင္ေရးနွင့္ ႀကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။...."

 ၄၉ မီတာ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မွာ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ လက္နက္စနစ္ေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေဒသတြင္းေရတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္....။ ေရယာဥ္ရ့ဲ အဓိက ဒံုးလက္နက္ျဖစ္တ့ဲ စီ-၈၀၂ ပ့ဲထိန္းဒံုးစနစ္ဟာ အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၁၂၀ေက်ာ္အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ရန္သူ႔ေရယာဥ္ကို ေကာင္းေကာင္းေခ်မႈန္းနစ္ျမဳပ္ပစ္ႏိုင္တ့ဲ ဒံုးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္....။ စီ-၈၀၂ ဒံုးစနစ္ဟာ အျပင္မွ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳတိုက္ခုိက္ခ့ဲဘူးတ့ဲ သာဓကေတြရွိပါတယ္.....။ တကယ္ထိေရာက္တ့ဲစနစ္ပါ....။

စီ-၈၀၂ × ၄  စင္းဟာ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္တစ္စင္းအတြက္ လံုေလာက္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္.....။ ၅ စီးရီးေရယာဥ္ေတြျဖစ္တ့ဲ ၅၆၁ ႏွင့္အထက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွာလည္း စီ-၈၀၂ ဒံုးေတြတပ္ဆင္ထားပါတယ္.....။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္အေျမာက္စနစ္ျဖစ္တ့ဲ CIWS စနစ္မွာလည္း အရင္ကအသံုးျပဳခ့ဲတ့ဲ ေအေက-၂၃၀ ေတြအစား ပိုမိုပစ္အားေကာင္းတ့ဲ ေအေက-၆၃၀ စနစ္ကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္....။

က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္

က်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ကို အရမ္းစိတ္ဝင္စားမိပင္မ့ဲ ရရွိထားတ့ဲ အခ်က္လက္ေတြက အနည္းငယ္ဘဲရရွိထားပါတယ္....။ အခ်က္လက္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေရးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့...။ က်န္စစ္သားေရယာဥ္ကို တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာဘဲ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္....။ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာအသံုးျပဳထားကာ လက္နက္စနစ္မ်ားအရေတာ့ အရင္ ေအာင္ေဇယ် F11 က့ဲသို႔ပင္ ရုရွားေရတပ္၏ ေခတ္မွီနည္းပညာသံုး ပ့ဲထိန္းဒံုးစနစ္ Kh-35E ဒံုးအမ်ိဳးအစားကိုပင္ တပ္ဆင္မည္ဟု ယူဆရႏိုင္ပါတယ္....။ 
 က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္၏ တည္ေဆာက္မႈ မွတ္တမ္း


CIWS စနစ္အျဖစ္ ေအေက-၆၃၀ စနစ္မ်ားအား တပ္ဆင္ကာ ေရေပၚေရေအာက္ စစ္ဆင္ႏိုင္မည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္....။ ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တပ္မေတာ္ (ေရ)တြင္ ဖရီးဂိတ္ (၃)စင္းမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္....။

ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္

ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္အေနျဖင့္ အရင္က ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားအား ၄ စင္းသာ တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး (တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနား) တြင္မူ Kh-35E ဒံုးပ်ံ ၈ စင္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္....။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္လက္ေတြေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္....

၄၉မီတာ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္

ဧရာခင္းအခမ္းအနား .............၂၁၊ မတ္လ ၂၀၁၀

ေရခ်အခမ္းအနား ..................၁၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၂

ပထမအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း............... ၂၄၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ (ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းတြင္ ခရီးတို စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း)

ဒုတိယအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း.............. ၂၀၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၂ ( ပင္လယ္ျပင္ ခရီးရွည္ စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း)

ေရယာဥ္တြင္ စက္မႀကီး ၄ လံုးတပ္ဆင္ထားသည္။

ေရယာဥ္သြားႏႈန္း............. ၁ နာရီတြင္ ေရမိုင္ ၃၀ႏွင့္အထက္

စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၁နာရီတြင္ ေရမိုင္ ၂၂ မိုင္ႏႈန္း ေမာင္းႏွင္၍ ေရမိုင္ ခရီး ၁၀၀၀ ကို ဆီ၊ေရ ထပ္မံျဖည့္တင္းစရာမလိုဘဲ အဆက္မျပတ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ ဒံုးပ်ံစနစ္မ်ား၊ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ၊ အာရံုခံကိရိယာေရဒါစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လိႈင္းေလၾကားတြင္ အီလက္ထရႊန္နစ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ထိေရာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါသည္....။မီတာ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္


ဧရာခင္းအခမ္းအနား .............ဇန္နဝါရီ ႏွင့္ မတ္လ ၂၀၀၉

ေရခ်အခမ္းအနား ..................၂၁၊ မတ္လ ၂၀၁၁

ပထမအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း...............  စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂ အတြင္း  (ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းတြင္ ခရီးတို စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း)

ဒုတိယအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း..............  ေအာက္တိုဘာလ မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၂၀၁၁ ( ပင္လယ္ျပင္ ခရီးရွည္ စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း) စသည္ျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားရပါသည္....။


ေရတပ္အေၾကာင္းေလးေတြကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ ဒီေလာက္ပါဘဲခင္ဗ်ာ... ေရးလက္စ ပိုစ့္ေတြအေနႏွင့္ ထပ္ၿပီးေလ့လာစရာေလးေတြ ရွိေနလို႔ပါ....။ အဆင္ေျပရင္တင္ေပးပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ...( အားလံုးကိုေက်းဇူး အထူးပါ.....။)

ကိုးကား- ျမန္မာ့ေရတပ္
           - ျမဝတီသတင္းဌါန သတင္းမ်ား
           - ညီ၊အစ္ကို ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား

Sunday, December 23, 2012

ကိုယ္ေပ်ာက္ စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ စနစ္သစ္

ဒီေန႔ပိုစ့္ေရးခ်င္စိတ္ေလးရွိေနလို႔ ပိုစ့္အတိုေလးေရးလိုက္ရပါတယ္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရ့ဲ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္သလို ကၽႊန္ေတာ္အတြက္လည္း ေန႔ထူးေလးတစ္ေန႔ျဖစ္ေနလို႔ပါ.....။ ဘာေၾကာင့္ထူးရပါသလည္းဆိုရင္.....

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနႏွင့္ ၄၉မီတာရွိသည့္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီဆိုတာ အရင္ကလည္း ပံုေတြႏွင့္တကြ တင္ျပေပးဘူးပါတယ္.... တပ္ဆင္လက္နက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းေရးခ့ဲဘူးပါတယ္... ဒီကေန႔မွာေတာ့ ရရွိထားတ့ဲ ဓါတ္ပံုမ်ားအရ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပင္မအေျမာက္စနစ္အျဖစ္ AK-630 CIWS စနစ္ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္....။

 ေအေက-၆၃၀ ဒီဇိုင္းသစ္အား ေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရစဥ္


ဒံုးလက္နက္စနစ္ကေတာ့ စီ-၈၀၂ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္.....။ ဒံုးလက္နက္ကို ၅၆၂ စစ္ေရယာဥ္မ်ားက့ဲသို႔ပင္ (၂)စင္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ေခတ္မွီေရဒါစနစ္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံုတပ္ဆင္ထားတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္....။ ဒီေနရာမွ အနည္းငယ္ ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္ေရယာဥ္ရ့ဲ Main Gun အျဖစ္သံုးတ့ဲ ေအေက-၆၃၀ စနစ္ပါ၊ အခုေတြ႔ရတ့ဲ ေအေက-၆၃၀ စနစ္ဟာ အရင္ကအသံုးျပဳခ့ဲဘူးတ့ဲ အရင္ပံုစံဒီဇိုင္းမဟုတ္ဘဲ ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖစ္ပါတယ္....။ ဒီ ဒီဇိုင္းကို ရုရွားရ့ဲ မူလ ေအေက-၆၃၀ကို တရုပ္တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမွင့္တင္ကာ ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္....။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ကို္ယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္အသစ္

အဆိုပါ စနစ္ရ့ဲ ပံုစံကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရန္သူ႔စစ္သေဘၤာမ်ား၏ ေရဒါေထာက္လွမ္းမႈမွာ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာ ထုတ္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္....။

 တရုပ္ေရတပ္၏ ပံုစံ-၂၂ စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳထား


တပ္မေတာ္ (ေရ)အေနနွင့္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္သေဘၤာမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကို ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္ အတြက္သာမက ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ ကာကြယ္ႏိုင္မႈတြင္ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီပိုစ့္ေလးႏွင့္ ထပ္မံဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ.....။

Friday, December 21, 2012

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားအား ႀကိဳဆိုလ်က္..

ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ) အထိမ္းအမွတ္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ရင္ခုန္စရာေကာင္းတာကေတာ့ တပ္မေတာ္ (ေရ) ရ့ဲ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားဘဲျဖစ္ပါတယ္....။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဘယ္လိုလာမလဲဆိုတာ အေသခ်ာမသိရေသးပင္မ့ဲ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ေတာ့ ထူးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္....။

"(၂၄-၁၂-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၆၅)နွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔တြင္ မိမိတို႔ ျပည္တြင္း၌တည္ေဆာက္ေသာ ၄၅/၄၇ မီတာ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ ၄ စီး (၅၆၇၊၅၆၈၊၅၆၉၊၅၇၀) နွင့္ ၄၉ မီတာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ေရယာဥ္ ၁ စီး (၄၉၁) တို႔အား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း နွင့္ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား
တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရိွရပါသည္။ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔အား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။"


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရ့ဲ Official စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမဟုတ္ပင့္မဲ တိက်မွန္ကန္တ့ဲ သတင္းေတြ၊ဓါတ္ပံုေတြကို တင္ေပးတတ္တ့ဲ Myanmar Navy ရ့ဲ ေဖ့ဘုတ္မွာ တင္ေပးထားတ့ဲ အခ်က္လက္ေတြျဖစ္ပါတယ္....။ ဒီသတင္းကို ဖတ္ၿပီး ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ... ဘာေၾကာင့္ဆိုရင္ အခုခ်ိန္ဟာ ကၽႊန္ေတာ္တို႔႔ အၿမဲသတိေပးေနသလိုဘဲ ရန္သူဘဂၤလားေရတပ္က အင္အားအဆမတန္တိုးခ်ဲ႔ေနခ်ိန္မို႔လို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္....။

 တပ္ေတာ္ဝင္ေတာ့မည္ စစ္ေရယာဥ္ ၄၉၁ (လက္နက္မတပ္ဆင္မွီက)


အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၅၅၁ မွစတင္ကာ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖည့္တင္းတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ယခုအခါတြင္ အစီးေရ (၂၀)ေက်ာ္ကာ ၅၇၀ အထိပင္ တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္....။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ျပည္တြင္းထုတ္   ၄၉ မီတာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ေရယာဥ္ (၄၉၁) သည္လည္း တပ္မေတာ္ (ေရ)တြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရျပင္ပိုင္နက္ကာကြယ္မႈအား ပိုမိုထိေရာက္လာေစေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္....။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ အားထားဖြယ္ရာ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္အမ်ိဳးအစား

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရျပင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားအနက္ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုတခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္....။ ျမန္မာ့ေရျပင္အား လာေရာက္က်ဳးေက်ာ္ေနေသာ ဘဂၤလားေရတပ္အား ေမာင္းထုတ္ေပးခ့ဲသည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ရန္သူ႔ေရယာဥ္မ်ား ထိေတြ႔မႈ.....

ေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္ (၅၇) အင္ယားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ
 အျမန္သြား တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ စစ္ေရယာဥ္ ၅၅၄ ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ
ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား

တပ္မေတာ္ (ေရ)ရ့ဲ ကိုယ္ေပ်ာက္ နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္ F12 က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္ႀကီးဟာလည္း မၾကာမွီ လက္နက္တပ္ဆင္မႈအပိုင္းၿပီးစီးေတာ့မွာ ျဖစ္လို႔ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္းရိုးတန္းပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ တပ္မေတာ္ (ေရ) တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရလာၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါတယ္....။ အဆိုပါ က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္မႈ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးထက္ပင္ အဆင့္ျမွင့္ေသာ လက္နက္စနစ္မ်ားပါဝင္လာမည္ဟု သိရပါသည္.....။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ေခတ္မွီ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္အမ်ားျပားပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)ႀကီး အျဖစ္ ျမန္မာ့ေရျပင္အား ကာကြယ္ေပးထားႏုိင္ၿပီးျဖစ္ပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ာ......။


 ယခုပိုစ့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတင္း၊ဓါတ္ပံုမ်ားရလာပါက ထပ္မံေပါင္းစပ္ တင္ျပေပးပါဦးမည္ခင္ဗ်ာ......။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္.....။

Saturday, December 15, 2012

တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ (၃၀) ေက်ာ္ၿပီလား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားမွသည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားအထိ ကာကြယ္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရင္း ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း အားလံုးလည္း သိၿပီးျဖစ္ပါသည္...။ တပ္မေတာ္တြင္( ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ) ဟူ၍ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရာ ထိုအထဲတြင္လည္း တပ္မေတာ္ (ေလ)သည္လည္း သမိုင္းဝင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) နည္းတူ ပါဝင္တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲေသာ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ပါသည္....။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေလယာဥ္မႈးမ်ား ေတာင္ပံအပ္ႏွင္းပြဲ၊ "စြန္႔လြတ္စြန္႔စား ေလသူရဲမ်ား" က့ဲသို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ကၽႊန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္ အၿမဲေစာင့္စားၾကည့္ရႈခ့ဲၾကရပါသည္....။ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္.....။

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလသည္   တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ၿပီး အရင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူကာ အထူးစိတ္ဝင္တစား ေလ့လာမိပါသည္....။ ထိုအထဲမွ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ (မစ္-၂၉) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္....။

မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္ထဲတြင္လည္း တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေဝဟင္ပိုင္နက္ကာကြယ္ႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေနာက္ထပ္ တိုက္ေလယာဥ္ အစင္း (၂၀) ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိခ့ဲပါသည္...။ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားထဲတြင္ SE က့ဲသို႔ေသာ အဆင့္ျမွင့္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား လက္ခံရရွိခ့ဲပါသည္....။


မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထဲတြင္ SMT အဆင့္သည္ SE အဆင့္မ်ားထက္ပင္ အဆင့္ျမႈွင့္မားသည္ဟု သိရပါသည္....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူရရွိထားႏိုင္ပါက မစ္-၂၉ ခ်င္းတူလ်င္ပင္ ေလတပ္၏ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပို၍ပင္ အစြမ္းထက္လာမည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ သံုးသပ္ဘူးပါတယ္....။

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အမွန္ပင္ မစ္-၂၉ အစီး (၃၀)တည္းလား...?

မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အမွတ္စဥ္ေတြႏွင့္ ပံုစံေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္....။ စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူေတြအတြက္ ကၽႊန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္....။ ေလတပ္၏ မစ္-၂၉ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္လားခင္ဗ်ာ.....


အမွတ္စဥ္ (၂၇၀၂-၂၇၁၀)
တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အေစာဆံုးေရာက္လာေသာ အသုတ္ျဖစ္ပါသည္....။
အမွတ္စဥ္ (၂၇၁၁-၂၇၀၆)
နံပတ္စဥ္အရဆိုရင္ေတာ့ (၁) စင္းေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္...။ (မွတ္ထားၾကပါ :D) ပထမဆံုးသုတ္မွ အစီးေရ (၁၂)စင္းမို႔ ၂၇-၂၂ ဟာလည္း ပထမသုတ္ပါ... ဒါပင္မ့ဲ ၁၀စင္းဆီ မွတ္သားလြယ္ေအာင္ ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္...။


 အမွတ္စဥ္ (၂၇၂၀-၂၇၃၀)
နံပတ္စဥ္အရဆိုရင္ (၃၀) စင္းေျမာက္ထဲက ျဖစ္ပါတယ္....။ ကၽႊန္ေတာ္ခန္႔မွန္းတာ မမွားရင္ ဒါဟာေနာက္ဆံုးသုတ္ ျဖစ္ပါမယ္...။ ၂၇-၀၁ မွ ၂၇-၃၀ ထိ (သို႔) အေမာင္းသင္ႏွင့္ဆိုရင္ အစီးေရ (၂-၃) ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္... ဒါပင္မ့ဲ ၂၇-၃၅ ထိေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး....။


တပ္မေတာ္ (ေလ)ရ့ဲ ဝယ္ယူမႈအတိုင္းဆိုရင္ အစီးေရ (၃၀) ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၇၃၀ သည္ အျမွင့္ဆံုးျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္....။ ဒါဆိုရင္ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔အခုျမင္ရတ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္အမွတ္ (၂၇-၃၅)ဟာ အစီးေရ (၃၀)ေက်ာ္ဆိုတ့ဲ လကၡာဏျဖစ္ပါတယ္....။ တိုက္ေလယာဥ္ကုိ အနည္းငယ္ထပ္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္သည္ MiG-29 SMT (သို႔) MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္....။ တိုက္ေလယာဥ္ရ့ဲ ေက်ာခံုးကိုၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းမိတာျဖစ္ပါတယ္.....။

တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ရွိၿပီလား...

 အမွတ္စဥ္ ၂၇-၃၅


ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီ မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ဟာ ထူးဆန္းေနပါေတာ့တယ္.... သတင္းမ်ားႏွင့္ပံုေတြကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္ဟာ အစီးေရ (၃၀)ႏွင့္ အထက္က တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္.....။
 
 ေအာက္ကပံုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ယခုတိုက္ေလယာဥ္ဟာ MiG-29 SMT (သို႔) MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိုးအစားထဲက တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္....။
MiG-29 SE လား၊ MiG-29 SMT လား၊ MiG-35 လား ဆိုတာေတာ့ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွဘဲ ေသခ်ာသိမယ္ ထင္ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ....။

Saturday, December 8, 2012

တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အခုေနာက္ပိုင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈေတြကို ေတြ႔ေန၊ၾကားေနရပါတယ္ခင္ဗ်ာ....။အဲဒီထဲက ကၽႊန္ေတာ္တို႔ရ့ဲ စိတ္ဝင္အစားဆံုးေသာ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္.....

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ Mi-35P တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

(အထက္ပါပံုတြင္ ရဟတ္ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္မ်ားအား အပူေလွ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္....။)

တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား Mi-2 ႏွင့္ Mi-35 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ရုရွားႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္...။ ယခင္အခ်ိန္က တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသာ ရွိခ့ဲရာမွ ယခုအခါတြင္မႈ ေခတ္မွီ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ Mi-35 မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လာခ့ဲၿပီျဖစ္ပါတယ္....။

တကယ္ေတာ့ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရး၊ ေခ်မႈန္းေရးအတြက္သာ အဓိကအသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ Mi-35 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ အဆိုပါ အဂၤရပ္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးဟူ၍ပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္.... တင့္ကားပ်ံမ်ားဟူ၍ပင္ သတ္မွတ္ထားၾကသည့္ Mi-35 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္မွ အာဖဂန္စစ္ေျမျပင္တြင္ အသံုးျပဳခ့ဲရာ တာလီဘန္မ်ားကို အကူအညီေပးခ့ဲေသာ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို အမ်ားဆံုးေပးႏိုင္ခ့ဲေသာ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္....။

ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအား ေခ်မႈန္းေနစဥ္

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္စစ္တပ္သည္ တာလီဘန္သူပုန္မ်ားအား ပုခံုးထမ္းဒံုးမ်ား အေလာတႀကီးတပ္ဆင္ေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္...။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဆိုဗီယက္ ေလတပ္၏ တိုက္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အက်အဆံုးရွိခ့ဲပါသည္....။ ပုခံုးထမ္းဒံုးမ်ားသည္ အပူလိုင္းရွာ၍ ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္အပူအား ရွာေဖြပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္သည္....။ ဆိုဗီယက္ေႏွာင္းပုိင္းကာလ ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြကာ ရဟတ္ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္အပူအား ေလွ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ားအား တပ္ဆင္ထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္.....။ 

တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ တုိက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ရာ ရန္သူ႔ပုခံုးထမ္းဒံုးမ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္....။ ထို႔ျပင္ ရန္သူ႔ဒံုးလက္နက္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းဖယ္ကြင္းသြားေစနိုင္သည့္ (ပစ္မွတ္အတုမ်ားထုတ္ကာ) စနစ္မ်ား (Jammer) စနစ္မ်ားလည္း တပ္ဆင္ေပးထားႏိုင္ၿပီဟု သိရပါသည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း


ရန္သူ႔တင့္မ်ားအား ေခ်မႈန္းရာတြင္လည္း နာမည္ေက်ာ္လက္ရွိရာ ရန္သူ႔ဘဂၤလားေဒ့္စစ္တပ္၏ တင့္မ်ားအားလည္း ေခ်မႈန္းရာတြင္ အသံုးဝင္ေပလိမ့္မည္.... ရန္သူ႔တပ္မ်ား၏ လက္ရွိဝယ္ယူထားသည့္ MBT-2000 တင့္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းလက္စြမ္းျပေခ်မႈန္းသြားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္....။

Mi-35 တိုက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ ဒံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနစဥ္

ေနာက္ပိုင္းတြင္မည္သို႔ဆက္လက္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းမည္ကို မသိရေသးခ်ိန္တြင္ (Mi-28Nမ်ားႏွင့္ KA-50,52 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားလည္း တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္...။)  ေလတပ္၏အေကာင္းဆံုး တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည့္ Mi-35 တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ စစ္ဆင္ေရး၊တိုက္စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးေသာ အဓိကတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ာ....။

တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ စိတ္ဝင္စားမ႕ႈရွိေနသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား

Mi-28 ရဟတ္ယာဥ္
 KA-50 တိုက္ခုိက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္


 KA-52 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္


(သတင္းေကာင္းတစ္ခုေျပာခ့ဲမယ္ေနာ္.... တေလာက ေလတပ္ကအရာရွိ တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ ေလတပ္က ရုရွားရ့ဲ SU-35 ေတြကို အေတာ္ေလးသေဘာက်ေနတယ္တ့ဲ.... ေလ့လာမႈေတြရွိေနတယ္တ့ဲဗ်ာ.... ကဲကဲ.... ၃-၄အုပ္ေလာက္ ေရာက္လာရင္ေတာ့ မဆိုးဘူးေနာ္... :) တကယ္ဝယ္ျဖစ္ပါေစဗ်ာ....။)

Sunday, December 2, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ MT-LB သံခ်ပ္ကာယာဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ MT-LB မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာမိသေလာက္ေရးခ့ဲဘူးပါတယ္... ဒီေန႔ေတာ့ ထပ္ေတြ႔တာေလးေရးခ်င္ပါေသးတယ္ခင္ဗ်ာ....။

Shkval စနစ္တပ္ထားသည့္ BMP-1 သံခ်ပ္ကာယာဥ္


တပ္မေတာ္ရွိ MT-LB သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္းမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးထားသည္ဟု သိရပါသည္....။ အဆိုပါသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားသည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ကာလမ်ားက ပံုစံထုတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ အႀကီးစားအဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္....။

MT-LB သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားသည္ အေကာင္ပင္ေသးေသာ္လည္း အဆိပ္ျပင္းသည့္ေျမြက့ဲသို႔ပင္ အစြမ္းထက္လွပါသည္....။ တပ္ဆင္ထားေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားသည္ ယခင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲသည့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အင္မတန္မွေခတ္မွီေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္.....။ တိုက္ယာဥ္၏ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပခ့ဲဘူးၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခါတြင္ တိုက္ယာဥ္၏ စက္ေသနတ္ႀကီးအေၾကာင္း ေရးျပခ်င္ပါသည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ MT-LB သံခ်ပ္ကာယာဥ္ကို MT-LBMSh ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ သိရၿပီး (လြဲေခ်ာ္မႈရွိႏိုင္) သံခ်ပ္ကာယာဥ္၏ အေျမာက္စနစ္အား ယူကရိန္းႏုိင္ငံထုတ္ Shkval အေျမာက္ (ဆံုလည္) စနစ္အား အသံုးျပဳထားၿပီး ၃၀မမ ေအာ္တို စနစ္ျဖစ္ကာ ၇.၆၂မမ စစ္ေသနတ္၊ ၃၀မမ ဗံုးေလာင္ခ်ာ ႏွင့္ တင့္ဖ်က္ဒံုးပစ္စင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္...။ ၃၀မမ စက္အေျမာက္အတြက္ က်ည္ ၂၂၅၊ ၇.၆၂မမ စက္ေသနတ္အတြက္ ၂၅၀၀ က်ည္ ႏွင့္ ၃၀မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာအတြက္ ၂၉က်ည္ ပါဝင္ထည့္သြင္းထားသည္...။

Shkval သံခ်ပ္ကာ ဆံုလည္အေျမာက္စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ား

၃၀မမ ေအာ္တိုစက္အေျမာက္........ZTM-1
တင့္ဖ်က္ဒံုးစနစ္........................... Konkurs, Fagot or Barrier
၃၀မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာစနစ္........... AG-17
၇.၆၂မမ စစ္ေသနတ္....................KT-7.62 (PKT)
၈၁မမ မီးခိုးဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ...........902V စနစ္စသည္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား  ေပါင္းစပ္ထားသည္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး MT-LB သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအား အားရဖြယ္ေတြ႔ရစဥ္
 Shkval စနစ္တပ္ထားသည့္ BMP-1 သံခ်ပ္ကာယာဥ္

လိုင္းမေကာင္းဘူးဗ်ိဳ႔.... ေနာက္မွဆက္ေရးပါ့မယ္... :)

Saturday, December 1, 2012

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ Mi-35P တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားအနက္ တင့္ကားဖ်က္၊ဘန္ကာဖ်က္၊ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ရည္ရႊယ္ကာ ဝယ္ယူထားေသာ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ အထူးနာမည္ႀကီးလ်က္ရွိေနပါသည္....။

ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရည္ရႊယ္ကာထုတ္လုပ္ထားေသာ Mi-24 တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး ဘက္စံုတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္သာမက စစ္သည္မ်ားကိုလည္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ တိုက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားထက္ ပိုမို၍ လူႀကိဳက္မ်ားၾကျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္....။ အဆိုပါ ဆိုဗီယက္ထုတ္ Mi-24 တိုက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ျပည္ပသို႔လည္း ေရာင္းခ်ခ့ဲရာ Mi-35 ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္....။ Mi-35 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားထဲတြင္လည္း မ်ိဳးကြဲမ်ားထပ္မံကြဲျပားျပန္ရာ တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ Mi-35 တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားသည္ (P) အဆင့္တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္....။

ကမာၻစစ္ပြဲအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခ့ဲဘူးၿပီးျဖစ္ကာ အားနည္းခ်က္မ်ားအား အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ထြက္လာေသာ အဆိုပါ Mi-35P တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္မႈ အိႏိၵယေလတပ္၊အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္  သီရိလကၤာေလတပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္...။ သီရိလကၤာေလတပ္၏ အဆိုပါတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား တမီလ္းက်ားသူပုန္မ်ားအား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲရာ အလြန္ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိ၇ပါသည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ Mi-35P တုိက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

  အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္၏ Mi-35P တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

သီရိလကၤာေလတပ္၏ Mi-35 (Mi-24V) တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

ဗီယက္နမ္ေလတပ္၏ Mi-24A တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

 အိႏိၵယေလတပ္၏ Mi-35 တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ Mi-35 တင့္ဖ်က္၊တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား

သတင္းအခ်ိဳ႔တြင္ အစီးေရ (၅၀)ဟု ေရးတတ္ၾကေသာ္လည္း ကၽႊန္ေတာ္အေနျဖင့္ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္မရေသးပါ.....။ ေလ့လာမိသေလာက္တြင္မႈ အနည္းဆံုး (၁၀) စင္းပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္....။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မေပးပို႔မွီ္ ရုရွားႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေနစဥ္
လက္နက္တပ္ဆင္မႈအပိုင္းတြင္မႈ ၃၀မမ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ားတပ္ဆင္ထားမႈအားၾကည့္မည္ဆိုပါက တင့္ (သို႔) ဘန္ကာဖ်က္ရာတြင္ အထူးအသံုးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္....။