Tuesday, August 28, 2012

စစ္ဘက္သံုး စစ္ေခြးမ်ားအေၾကာင္း


ဆီးႏွင္းမ်ားထူထပ္ေနေသာ ေနာ္ေဝးေတာင္တန္းမ်ားအေပၚတြင္ ေလထီးတပ္သားတစ္ဦးသည္ အျမင့္ေပ၁၀၀၀၀မွ ေလထီးျဖင့္ ခုန္ခ်ရာတြင္ ၄င္းႏွင့္အတူခါးပတ္တြင္ပတ္ခ်ည္ထားေသာ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံသိုးေက်ာင္းေခြး တစ္ေကာင္ပါလာသည္။ ထို႔က့ဲသုိ႔ေသာ
ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို ေဟာ္လီဝုဒ္ရုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စစ္တပ္ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည့္ ေခြးတပ္သား


ေခြးမ်ားသည္ စစ္တပ္အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေခြးမ်ားကို စစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင္တန္းေပးလ်က္ရွိသည္။ဤေလထီးျဖင့္ ခုန္ဆင္းေသာ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါသည္ စစ္တပ္တြင္ အထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သင္တန္းဆင္းေခြးက လူ႕႔အသက္မ်ားကုိ ကယ္တင္ေပးခ့ဲသည္။

လြန္ခ့ဲေသာလမ်ားက ဥေရာပတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေခြးသင္တန္းစခန္းတစ္ခုရွိသည္မွာ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ေခြးမ်ားကို ၿဗိတိသွ်တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တန္းတူထားသည္။ ေလထီးတပ္သား တစ္ေယာက္သည္ ၾကီးမားေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံေခြးႀကီးႏွင့္အတူ ေပ ၁၀၀၀၀ အျမင့္မွ ခုန္ခ်၍ စစ္တပ္သင္တန္းေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။အဆိုပါေခြးသည္ အျခားေသာသင္တန္းဆင္း ေခြးမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ဆင္းသက္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ေခြးမ်ားသည္ လူသားမ်ားက့ဲသို႔ အျမင့္ကို ေၾကာက္ဟန္မရွိေပ။အေလးထားဟန္မရွိေပ။

ရုရွားတပ္မေတာ္ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည့္ ေခြးစစ္သား


ေခြးမ်ားႏွင့္တိုက္ခိုက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ အေျပာသာရွိခ့ဲဖူးသည္။ သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္စစ္တိုက္သည့္ ေခြးမ်ားကို ေရွးရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေမြးျမဴခ့ဲၾကေပသည္။ ပထမ အဲလီဇဘက္ဘုရင္မသည္ သူပုန္မ်ားအား ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ၁၅၈၀ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေစာင့္ေခြးႀကီးအား အိုင္ယာလန္သို႔ ေစလႊတ္ခ့ဲဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမူက သင္တန္းဆင္းေခြးမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ျခင္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ စစ္ေရးအလုပ္လုပ္မည့္ ေခြးတပ္ရင္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ေခြးတပ္သား ၂၈၄ ေကာင္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အာဖဂန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေခြးတပ္သား


တပ္ရင္းတစ္ရင္းတြင္ အနည္းဆံုးေခြးတပ္သား (၂၀၀)ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိကပါဝင္မည့္ တပ္သားမ်ားမွာ အယ္ေဇးရွင္းႏွင့္ လာဘေရးဒါး တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ တာဝန္မ်ားသည္ အဓိကစစ္ရံုးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဗံုးမ်ားရွာေဖြေထာက္လွမ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေခြးမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဗံုးမ်ားရွာေဖြရာတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းကပင္ ေခြးမ်ားကို စစ္တပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ အီရတ္စစ္ႏွင့္အာဖဂန္စစ္မ်ားတြင္ စစ္ေခြးမ်ားကိုလည္း ဗံုးရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပုန္းေအာင္းေနေသာ ရန္သူမ်ားကို ရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

အစၥေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည့္ ေခြးတပ္သားေခြးသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္ေသာ ခန္ အမည္ရွိေခြး၏ စြမ္းေဆာင္မႈသည္ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းသည္။ ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခန္ ႏွင့္ သူ႔ကိုကိုင္တြယ္သူ တပ္ၾကပ္ ဂ်င္မီမုဒြန္းသည္ တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ျဖင့္ ဒတ္ခ်္ကၽႊန္းစုသို႔ သြားခ့ဲသည္။ မဟာမိတ္တို႔ခ်ီတက္ရာတြင္ ဂ်ာမန္တို႔က အေႏွာက္ယွက္ေပးမည့္ကၽႊန္းျဖစ္သည္။ လမ္းခုလပ္တြင္ ဂ်ာမန္တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေရယာဥ္နစ္သြားခ့ဲသည္။ တပ္ၾကပ္ကေရမကူးတတ္ဘဲ ျဖစ္ေနရာ ခန္က သူ႔ဆရာ၏ အကၤ်ီစကို ပါးစပ္ႏွင့္ကိုက္ဆြဲ၍ ေဘးကင္းသည့္ေနရာအေရာက္ ကယ္တင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔သည္ ေခြးတပ္ရင္းသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္း၍ စစ္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳသြားၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအသံုးျပဳပံုေတြကို စုမိတ့ဲပံုေတြႏွင့္တကြ ပိုစ့္သပ္သပ္တင္ေပးပါဦးမည္..။

Wednesday, August 15, 2012

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေရပိုင္နက္အားကာကြယ္ရင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေရျပင္ပိုင္နက္ျပႆနာျဖစ္ခ့ဲအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ စြမ္းပကာအား ႏိုင္ငံတကာသို႔ျပသခြင့္ရခ့ဲပါသည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေခတ္မွီစစ္ေရယာဥ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ဒံုးတပ္အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား၏ ရန္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာအားခ်က္ခ်င္းပင္ အကူအညီေတာင္းကာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပသတင္းဌါနမ်ားတြင္မူ လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ ေရးသားေျပာဆိုမူမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား ၊ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားသာမက အျမန္ယာဥ္ငယ္မ်ားကိုပင္ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အားေကာင္းေသာ ေခတ္မွီေရတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မည္မွာ ယံုမွားစရာမရွိေတာ့ေပ။

ျမန္မာ့ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီေဝဟင္၊ေရျပင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ား အျပည့္အဝတပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္သိရွိထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအရ F22 က်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အပါအဝင္ တတိယေျမာက္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အား တည္ေဆာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္လည္း ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးက့ဲသို႔ပင္ ၁၀၈မီတာအရွည္ရွိမည္ျဖစ္ကာ ပိုမို၍ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာမ်ား ၊ လက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္မူ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီမ်ား နည္းပညာျမင့္စက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားပါဝင္လာမည္ဟုလည္း သိရပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ၁၀၈မီတာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး


လက္ရွိတပ္မေတာ္ (ေရ)၏ အလံတင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ ေအာင္ေဖယ်ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးက့ဲသို႔ပင္ Kh-25E ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားပင္တပ္ဆင္လာႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ သို႔မဟုတ္ထိုထက္ပင္ပိုမိုေခတ္မွီေသာ ဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္လာနိုင္ပါသည္။

၁၀၈မီတာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ (တတိယအစီး) အားတြင္ေတြ႔ရစဥ္

အထက္ပါပံုတြင္ပါေသာ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားမွာ-
(၁)ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဗံုး (ဒံုး)
(၂)၇၆မီလီမီတာ အေျမာက္
(၃) ေရျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္စနစ္ (၆×Igla )
(၄) ေအေက-၆၃၀ ၃၀မီလီမီတာအေျမာက္ (CIWS)
(၅) ၁၄.၅မီလီမီတာ× ၆ ေျပာင္းပါ လက္နက္စနစ္
(၆)ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ဒံုး (Kh-35E ျဖစ္ႏိုင္သည္)
(၇)ေအေက-၆၃၀ ၃၀မီလီမီာအေျမာက္ (CIWS)
(၈)ရဟတ္ယာဥ္ထားရာအခန္း စသည္တို႔ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ေတြ႔ရသည္။

CIWS-=Close-In Weapon System (ရန္သူ႔စစ္ေရယာဥ္ ၊ ေလယာဥ္မ်ားမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လာေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ စစ္ေလယာဥ္မ်ား ကို တားဆီးပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္)

အထက္ပါလက္နက္စရင္းမ်ားအနက္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ့လာဘူးၾကမည္ျဖစ္ရာ ထပ္မံ၍ မရွင္းျပေတာ့ပါ... သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွစစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူခြင့္ကန္႔သတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအားရရွိႏိုင္မႈအနည္းငယ္ ေနာက္က်ခ့ဲသည္။ ထို႔သို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲရွိေနပါက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအား ေစာ္ကားလာမူမ်ားအား (ဥပမာ-ဘဂၤလားေရတပ္မွ က်ဴးေက်ာ္လာမူ) ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ရာ လိုအပ္သည့္နည္းပညာအကူအညီမ်ားအား ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကရပါသည္။

(၅) ၁၄.၅မီလီမီတာ× ၆ ေျပာင္းပါ လက္နက္စနစ္

၁၄.၅မီလီမီတာ စက္ေသနတ္ (သို႔)စက္အေျမွာက္ (သို႔) CIWS သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားနိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိထားျဖင္းျဖစ္ကာ ေရျပင္၊ေဝဟင္ရွိ ပစ္မွတ္မ်ားအား ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ အလြန္ပင္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အေမရိကန္၏ Minigun က့ဲသို႔ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားတပ္မေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာစနစ္မွာ ၇.၆၂မမက်ည္သံုးစနစ္ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္ေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ စနစ္မွာ ၁၄.၅မမက်ည္သံုးစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္မ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပရာတြင္ အမွားယြင္းရွိပါက မည္သူမဆို ေထာက္ျပေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...။ အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္....။

Thursday, August 2, 2012

Pechora 2M ေခၚ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးစနစ္

S-125M ဟုေခၚသည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးလက္နက္စနစ္သည္ ၁၉၆၄ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲၿပီး ပိုမိုေခတ္မွီေသာ နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ကာ S-125M၁ ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ ဒံုးစနစ္ကို ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္။

S-125 ဒံုးစနစ္၏ မူလအစ ပံုစံ


၂၀၀၈ခုႏွစ္အေရာက္တြင္မူ S-၁၂၅ Pechora 2m ဟူ၍ထပ္မံ အဆင့္ျမွင့္တင္ကာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္္။
pechora2m ႏွင့္ 1m တို႔၏ျခားနားခ်က္မ်ားမွာမူ pechora2m တြင္ ပစ္မွတ္ရွာသည့္အင္တနာ (ေရဒါ) ႏွင့္ ဒံုးမ်ားကို ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းဖို႔ လြယ္ကူေစရန္ရည္ရႊယ္၍ စစ္ယာဥ္ေပၚတြင္တင္ထားျခင္း ၊ အင္တနာ (ေရဒါ) ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနတို႔အား ဆက္သြယ္သည့္မီးၾကိဳးေတြ
ေနရာတြင္ ေရဒီယိုသံုလိုက္လိုင္းအကူအညီျဖင့္ သီတင္းပိုေဆာင္မူ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ကြာျခားပါသည္။
Pechora 2M ေခတ္မွီဒံုးလက္နက္စနစ္


Pechora 1m ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ကို ယူဂိုဆလာဗီယာတြင္သံုးသည့္အခါ ပစ္မွတ္အား ဒံုးျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရန္သူမွ မိမိတည္ေနရာအားသိရွိသြားသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ စနစ္တစ္ခုလံုးအား ေနရာေရြသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ တန္ျပန္၍ မိမိတို႔ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု သိရပါသည္။

ထို႔အားနည္းခ်က္ကို နမူနာယူကာ ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ အခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးအား ေျပာင္းေရႊ႔ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရႊယ္ကာ Pechora 2M အားတီထြင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း Pechora 2M ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ အနည္းဆံုး Pechora 2M စနစ္ (၄) စံုရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ဒံုးအေနျဖင့္မႈ (၆၄)စင္းမွ် အနည္းဆံုးရွိေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။


S-125 ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးလက္နက္မ်ား၏ စနစ္တစ္ခုလံုးအား အျပည့္အစံုရွင္းျပရန္ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာ အခ်က္မဟုတ္ေပ။ အက်ည္းခ်ဳပ္၍ ရွင္းျပရမည္ဆိုပါက S-125 ေလယာဥ္ပစ္ဒံုး၏ ေရဒါစနစ္မွာ SNR ဟူေခၚသည့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြသည့္ ေရဒါစနစ္ၾကီးရွိသည္။ အဆိုပါေရဒါကိုပင္ ထပ္မံ၍ အင္တာနာ (ေရဒါ) အငယ္ (၃)ခုခြဲထားေသးသည္။

(၁) ပစ္မွတ္၏ အကြားေ၀းကိုရွာေဖြသည့္အင္တနာ၊
(၂)အၿမင့္နဲ့ေၿမာက္၀င္ရိုးစြန္နဲ့ပစ္မွတ္ကိုရွာေဖြေပးသည့္အင္တနာ၊
(၃)ဒံုးရဲ့တည္ေနရာကို သိရွိေစရန္ ဒံုးမွျပန္လွည္ ထုတ္လြတ္ေသာ ေရဒီယိုလိုင္းကို ဖမ္းယူေသာ အင္တနာ ဟူရ သံုးမ်ိဳးရွိေသးသည္။

(S-125 ဒံုး၏ ေတာင္ပံတြင္ အဆိုပါ ေရဒီယိုေရး (Rays) ထုတ္လႊင့္ေပးသည့္ အင္တာနာ ပါရွိသည္။)
အထက္ပါ ေရဒါစနစ္မ်ားအျပင္ ပစ္မွတ္အား ဗီဒီကိုမွာၿမင္ရသက့ဲသို႔ အမွန္အတိုင္းၿမင္ရသည့္ ကင္မရာေရဒါလဲ ပါေသးတယ္။

Pechora 2M ဒံုးတင္ယာဥ္


Pechora 2M ေရဒါတင္ယာဥ္S-125 ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလကာ တပ္ရင္းမ်ားတြင္မူ S-125 ဒံုးစနစ္၏ ထုတ္လြတ္တဲ့ လိုင္းအလ်ားကိုလိွ်ဳ၀ွက္ထားရသည္။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းႏွင့္ တစ္ရင္းပင္ တူညီမူမရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အဆိုပါ လိုင္းအလ်ားတူညီထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေႏွာက္ယွက္ေနၿပီး ပစ္မွတ္ကို ေသခ်ာစြာ မျမင္ရေတာ့ေပ။ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေနေသာ လ်ိဳဝွက္လိုင္းအလ်ားမ်ားအား ရန္သူမွသိရွိသြားပါက မိမိတို႔ေရဒါစနစ္သည္လည္း မည္သို႔မွအသံုးဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္ရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ လိုင္းအလ်ားေနာက္တစ္ခုျပန္ရွာရေပသည္။

Pechora 2M ဒံုးစနစ္အား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ေနစဥ္


S-125 ဒံုးလက္နက္စနစ္အား ေရဒါမ်ား ၊ ဒံုးက်ည္မ်ားအေၾကာင္း သိရံုႏွင့္လည္း အသံုးမဝင္ေသးေပ။ အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ ဒံုးပစ္ခတ္တဲ့နည္းပညာပင္ျဖစ္သည္။ ဒံုးပစ္ခတ္သည့္ နည္းပညာအား အေသခ်ာနားလည္မွ အဆိုပါဒံုးေတြကအသံုး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္...။

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းမ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသည့္ Pechora 2M အေၾကာင္းအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမိသေလာက္ ၊ မွတ္သေလာက္ ျပန္လွည္ေဝမွ်ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...။)

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေလတပ္မ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)အား လက္ရွိအေျခအေနထက္ တိုးတက္ေစလိုေသာ စိတ္ကူးဆႏၵမ်ားစြာျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလတပ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရာ
ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေလ့လာမိပါသည္။

(၁) ယိုးဒယားေလတပ္
(၂) မေလးရွားေလတပ္
(၃) စင္ကာပူေလတပ္
(၄) အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္
(၅) ဗီယက္နမ္ေလတပ္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့္ေလတပ္မွာမူ ျမန္မာ့ေလတပ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိရာ ထပ္မံ၍ သီးသန္႔မေလ့လာမိေတာ့ပါ...။

(၁) ယိုးဒယားေလတပ္မေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ယိုးဒယားေလတပ္တြင္ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္အသံုးျပဳထားရာ အက္ဖ္-၅ ၊ အက္ဖ္-၁၆ ေအ၊ဘီ ၊ ဂရီပင္ JAS-၃၉ (ဆီြဒင္ထုတ္) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အဓိကထား အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အယ္ဖာ
အမည္ရွိေသာအေပါ့စား တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။

အက္ဖ္-၁၆ ေအ၊ဘီ အမ်ိဳးအစားတိုက္ေလယာဥ္

JAS-39 Gripen တိုက္ေလယာဥ္

အက္ဖ္-၁၆ ႏွင့္ပတ္သက္ရင္ ျမန္မာလူထု႔အတြက္ မဆန္းေသာ္လည္း JAS-39 တိုက္ေလယာဥ္မွာမူ ျမင္ေနၾက ၊ ၾကားေနၾက တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။

(၂) မေလးရွားေလတပ္မေတာ္

မေလးရွားေလတပ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေလတပ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအျပင္ ရုရွားေလတပ္၏ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပါ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳေနေသာ ေလတပ္မေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ေလတပ္၏ အားထားရေသာ အက္ဖ္၊ေအ-၁၈ (F/A-18 Hornet) က့ဲသို႔ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအျပင္ ရုရွား၏ မစ္-၂၉အန္ (MiG-29N) ႏွင့္ ဆူခြိဳင္း-၃၀ အမ္ေအအမ္ (SU-30 MKM) မ်ားကိုအသံုးျပဳေနပါသည္။

အက္ဖ္၊ေအ-၁၈ တိုက္ေလယာဥ္

အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉အန္ (မစ္-၂၉အန္) တိုက္ေလယာဥ္

ဆူခြိဳင္း-၃၀ အမ္ေကအမ္ တိုက္ေလယာဥ္

SU-30MKM တိုက္ေလယာဥ္ ၁၈စင္းကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ဝယ္ယူခ့ဲၿပီး ေနာက္ထပ္ အစီးေရ (၁၈)စင္း ထပ္မံမွာယူထားပါသည္။

စင္ကာပူေလတပ္မေတာ္

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကၽႊန္းႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ၾကည္းတပ္ဖြဲ႔ထက္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္ကို အဓိကထား တိုးခ့်ဲလ်က္ရွိၿပီး စင္ကာပူ၏ေလတပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံပင္ငယ္ေစကာမူ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ စစ္လက္နက္မ်ားအဓိကတပ္ဆင္ရာ ေလတပ္တြင္လည္း အေမရိကန္ထုတ္ အက္ဖ္-၁၅အက္စ္ဂ်ီ (F-15SG) ၊ အက္ဖ္-၁၆စီေဂ် (F-16CJ)- (F-16DJ) စသည္ျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနပါသည္။

အက္ဖ္-၁၅အက္စ္ဂ်ီ တိုက္ေလယာဥ္

အက္ဖ္-၁၆စီေဂ် တိုက္ေလယာဥ္

အက္ဖ္-၁၆ ဒီေဂ် တိုက္ေလယာဥ္

အက္ဖ္-၁၆ တိုက္ေလယာဥ္မိ်ဳးကြဲမ်ားအနက္ အက္ဖ္-၁၆ဒီေဂ် တိုက္ေလယာဥ္သည္ ေခတ္မွီစနစ္မ်ားထပ္မံေပါင္းစပ္ထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။
ေလယာဥ္အတြက္ ဆီေလာင္ကန္ထပ္မံေပါင္းစပ္ေပးထားျခင္းကလည္း စစ္ဆင္ေရးကိရိယာအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစပါသည္။


အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္မေတာ္

မေလးရွားေလတပ္ႏွင့္အၿပိဳင္ေလတပ္အင္အားတိုးခ့်ဲေသာ ႏိုင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေနရာ ၊ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္စာလွ်င္ ေလတပ္အင္အားအနည္းငယ္ေလွ်ာ့ေနေသးသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္တြင္လည္း အေမရိကန္ထုတ္ အက္ဖ္-၅အီး ႏွင့္ အက္ဖ္-၁၆ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အျပင္ ရုရွား၏ နာမည္ေက်ာ္ ဆူခြိဳင္း-၂၇ အက္စ္ေက ႏွင့္ ဆူခြိဳင္း-၃၀ အမ္ေက၂ (SU-30 MK2) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

အက္ဖ္-၁၆ တိုက္ေလယာဥ္

ဆူခြိဳင္း-၂၇ အက္စ္ေက တိုက္ေလယာဥ္

ဆူခြိဳင္း-၃၀ အမ္ေက၂ တိုက္ေလယာဥ္


SU-27SK ႏွင့္ SU-30MK2 တိုက္ေလယာဥ္ေတြဟာ ခြဲျခားမရေလာက္ေအာင္ကို တူေနပါတယ္... ကြဲျပားပံုေလးကေတာ့- SU-27 တြင္ ပိုင္းေလာ့ (၁) ဦးတည္းသာျဖစ္ၿပီး SU-30MK2 တြင္ ပိုင္းေလာ့ (၂)ဦး ေမာင္းႏွင္ပါသည္။

ပံုမွာခြဲျပထားပါတယ္...။


(၅) ဗီယက္နမ္ေလတပ္မေတာ္

ဗီယက္နမ္ေလတပ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္နည္းတူ ရုရွားထုတ္ တိုက္ေလယဥ္မ်ားကိုသာ အဓိကအသံုးျပဳေသာ ေလတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေအးကာလ၏ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္အတူ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဆူခိြဳင္း-၂၇ ယူဘီ (SU-27UB) ႏွင့္ဆူခြိဳင္း-၃၀ အမ္ေက၂ဗီ (SU-30MK2V) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။

ဆူခြိဳင္း-၂၇ ယူဘီ တိုက္ေလယာဥ္

ဆူခိြဳင္း-၃၀ အမ္ေက၂ဗီ တိုက္ေလယာဥ္


ဗီယက္နမ္ေလတပ္သည္ အမ္အိုင္ဂ်ီ ႏွင့္ ဆူခိြဳင္း တိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားရာ ေလတပ္အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါေဒသတြင္း ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလတပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႔ရေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ခရီးေဝးပ်ံသန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ထုတ္ ျဖစ္ေစ ၊ ရုရွားထုတ္ ျဖစ္ေစကာမူ ေနာက္ပိုင္းေခတ္မွီသည့္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ မည္သည့္ဘက္က သိသိသာသာပိုမိုျမင့္မွားသည္ဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ အက္စ္အီး (MiG-29SE) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အစြမ္းထက္ျမတ္ဆံုးေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ရာ တာေဝးတိုက္ခိုက္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားထပ္မံေပါင္းစပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးတည္းမွ ပစ္မွတ္ (၄)ခုကို တၿပိဳင္တည္းခ်ိန္ရႊယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေနာင္တြင္ျဖစ္လာလတံၱေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္မွာမူ မည္သည့္ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ကို မသိရေသးေပ။ ကၽႊန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း၏ အျမင္ျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုပါက SU-30 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္လာေစခ်င္မိပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ာ.....။