Friday, May 24, 2013

သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္သံုးယာဥ္မ်ား

ဒီေန႔ေတာ့ သတင္းေတြလိုက္ဖတ္ရင္း ေတြ႔ခ့ဲတ့ဲ အရာေလးေတြကို စုၿပီးေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ... အေသးစိတ္မေရးေတာ့ဘဲ ပံုေတြႏွင့္အမည္ေတြသာ ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္....။ ထပ္ၿပီးေလ့လာခ်င္သူေတြအတြက္ လြယ္သြားတာေပါ့...

ပထမဆံုးသြားဖတ္ျဖစ္တာကေတာ့ မေလးရွားဆိုက္တစ္ခုမွာျဖစ္ပါတယ္....။

မေလးရွားတပ္မေတာ္သံုး URO Vamtac စစ္သံုးယာဥ္ဟာဆိုရင္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရွိပါတယ္....။

စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုအတြင္းေတြ႔ရစဥ္
 မေလးရွားအထူးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ
အင္ဒိုႏွီးရွားတပ္မေတာ္၏ စစ္သံုးယာဥ္မ်ား

Pinhard P စီးရီးဆိုၿပီးေတာ့မွ ထုတ္လုပ္လာခ့ဲတာဆိုရင္ အခု ေတြ႔ရတ့ဲ ပီ-၃ ကိုမိုဒို KOMODO စစ္သံုးယာဥ္အထိဘဲျဖစ္ပါတယ္....။ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္အရ မ်ိဳးကြဲမ်ားထပ္ခြဲထားပါေသးတယ္...။

စစ္သံုးယာဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပင္မ့ဲ ကၽႊန္ေတာ္သေဘာက်တ့ဲဟာေလးေတြကိုသာ ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္...

ဒီစစ္ယာဥ္ကေတာ့ P2 komodo အေပါ့စားကင္းေထာက္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္...။ ျပည္တြင္းထုတ္ ဆိုပင္မ့ဲလို႔ ပံုစံကေတာ့ Cobra စစ္သံုးယာဥ္ႏွင့္ တေထရာတည္းျဖစ္ေနပါတယ္...။ဒီယာဥ္ေတြကေတာ့ သံခ်ပ္ကာယာဥ္အမ်ိဳးအစားေတြအျဖစ္ ထည့္သြင္းလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္....။

 
 ေနာက္ၿပီး သေဘာက်တာေလးကေတာ့ ဒီယာဥ္ပါ သူ႔ကေတာ့ ဘက္စံုသံုးတိုက္ယာဥ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္...။


 ရဲတပ္ဖြဲ႔သံုး ကိုမိုဒို စစ္သံုးယာဥ္မ်ား
 
 မ်ိဳးကြဲမ်ားျဖစ္ပါတယ္


 ဒါကေတာ့ ယုိးဒယားတပ္မေတာ္ထုတ္ Assawin လို႔ေခၚတ့ဲ စစ္သံုး သံခ်ပ္ကာယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္...။ .၅ စစ္ႀကီးကို အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ရႊယ္ပစ္ခတ္တ့ဲ စနစ္တပ္ဆင္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္...။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္ ေနာင္ရိုးဂ်စ္ စစ္သံုးယာဥ္္မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ယခုထက္အစီးေရမ်ားမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သင့္ပါတယ္...။ ျပည္ပအကူအညီမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ားရယူကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စစ္သံုးယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသင့္ပါေၾကာင္း ဖတ္ျဖစ္တ့ဲ သတင္းေတြအရ စိတ္ကူးၾကည့္မိပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ....။
ထပ္ၿပီးေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ http://indonesianmilitaryvehicle.blogspot.com/2013/04/p2-komando.html

Monday, May 6, 2013

ပီတီအယ္လ္-၂ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း


တရုပ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ ပံုစံ-၈၇ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအားထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းအားစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲၾကသည္...။ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္၏ အေျမာက္ေျပာင္းကိုမူ ပံုစံ-၈၆ ၁၀၀မမ တင့္ဖ်က္အေျမာက္ေျပာင္းအား အသံုးျပဳကာ ပံုစံ-၉၂ (သံခ်ပ္ကာယာဥ္) ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ခ့ဲပါသည္...။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ပံုစံ-၈၇ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္အား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲရာ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ပီတီအယ္လ္-၀၂ ဟူ၍ ျပန္လည္ကာ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ခ့ဲၾကပါသည္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား ပီတီအယ္လ္-၀၂ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္သည္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၊ဘန္ကာမ်ား ႏွင့္
 ေရႊ႕လ်ားပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အထူးေကာင္းမြန္သည့္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားအား ေခ်မႈန္းေရးတြင္မႈ တိက်သည့္ အေျဖမရရွိေသးေပ...။ တပ္ဆင္ထားသည့္ တင့္ဖ်က္က်ည္ အမ်ိဳးစားလိုက္ ထိေရာက္မႈ ကြာျခားသြားမည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္...။ ပီတီအယ္လ္-၀၂ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္သည္ အဆင့္ျမွင့္နည္းပညာမ်ား
 ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္သူ႔တင့္မ်ားအား အထူးျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္လ်က္ရွိပါသည္...။
တင့္ဖ်က္ယာဥ္၏ ပစ္ခတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ တရုပ္တပ္မေတာ္ တင့္တပ္ဖြဲ႔၏ ပံုစံ-၈၈ ပင္မတိုက္ပြဲတင့္၏ နည္းပညာမ်ားကို အေျခခံထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္...။

တရုပ္တပ္မေတာ္၏ ပံုစံ-၈၈ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ား
ပီတီအယ္လ္-၀၂ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္၏ အျမန္ႏႈန္းမွာမႈ ၁ နာရီ ကီလိုမီတာ ၈၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသည္ၿပီး တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၉တန္နီးပါးရွိပါသည္...။ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းမွ ပို႔ေဆာင္ကာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ဆိုပါက ဝိုင္-၈ အလတ္စား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ျဖင့္ဆိုပါက ၂ စင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု သိရပါသည္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္လည္း ဝိုင္-၈ သယ္၊ပို႔ ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စစ္သံုးယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္...။

၁၀၅မမ ႏွင့္ ၁၀၀မမ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအၾကား ျမင္သာသည့္ ကြာျခားမႈ

တရုပ္တပ္မေတာ္သည္ အဆိုပါ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သို႔လည္း ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲၿပီး အစီးေရ အေတာ္မ်ားမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟုလည္း သိရပါသည္...။ ျပည္ပသို႔ေရာင္းခ်ေသာ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားကိုမႈ ပိုမို၍ ထိေရာက္မႈအားေကာင္းေသာ ၁၀၅မမ တင့္ဖ်က္အေျမာက္ေျပာင္းအား တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္...။

တရုပ္တပ္မေတာ္၏ ပီတီအယ္လ္-၀၂ ဘီးတပ္တင့္ဖ်က္ယာဥ္
 တင့္ဖ်က္အေျမာက္စနစ္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမျပဳမွီ ေတြ႔ရေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ပံုစံမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္အား တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔၏ ဗီဒိယိုအပိုင္းေလးမွ ပထမဆံုး လူထုအေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္မႈ ပါဝင္ခ်ီတက္ျပသခ့ဲသည္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္...။ မိမိတို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း ပါဝင္ေလ့က်င့္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္...။

ေရးလက္စႏွင့္မို႔ ဘီးတပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္ေတြရ့ဲ အေၾကာင္းေလး ေလ့လာမိသေလာက္ေလးသာ ျဖစ္ပါတယ္....။ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္အခ်က္လက္မ်ားအား ေလ့လာလိုပါကလည္း ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ျပန္လွည္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ....။ အားလံုးကို ေလးစားလ်က္... :D

Sunday, May 5, 2013

ေဒသတြင္းေရတပ္ဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ အပိုင္း-၁

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ.... ဒီေန႔ေတာ့ အခ်ိန္လည္းရတာမို႔ ေရးခ်င္တာေလးေတြ တခ်ိဳ႔ေရးတင္ေပးခ့ဲပါ့မယ္....။
အခုတေလာ သတင္းေတြထဲမွာ ၾကားေနရတ့ဲ ေရတပ္မေတာ္မ်ားရ့ဲ သတင္းေလးေတြကေန အစခ်ီခ်င္ပါတယ္....။

ဘဂၤလားေရတပ္၏ တပရစ္ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တ့ဲ ဘဂၤလားႏိုင္ငံဟာ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရ့ဲ ေရတပ္အင္အားတိုးတက္လာမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရင္းႏွင့္ သူတို႔ရ့ဲ ေရတပ္ကို အဆင့္ျမင့္တင္ေနတ့ဲ ေရတပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အရွင္းဆံုး ဥပမာတစ္ခုျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့... တေလာကမွ သတင္းႀကီးလာတ့ဲ ပံုစံ-၀၅၃H၂ စစ္ေရယာဥ္ တပတ္ရစ္မ်ား ဝယ္ယူျဖည့္တင္းလာမႈဘဲျဖစ္ပါတယ္....။ အဆိုပါ ဖရီးဂိတ္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ ပံုစံ-၀၅၃H၁ မ်ားထက္ ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္သည္ဟု ေယဘူရအားျဖင့္ အထင္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရတပ္၏ ဖရီးဂိတ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ဒံုးစနစ္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ပို၍ပင္သာေနဆဲျဖစ္သည္...။ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခြင့္မရသျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္းမွ်သာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္...။

 စစ္ေရယာဥ္မ်ား ႏိုႈင္းယွဥ္မႈ


ထို႔ျပင္ တရုပ္ေရတပ္ဆီမွလည္း အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၂ စင္းဝယ္ယူထားရာ ဘဂၤလားေရတပ္၏ အင္အားကိုတိုးခ်ဲ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္...။ အဆိုပါ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၂ စင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ ၄၉၁ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္အား အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္လာမည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္...။ စစ္ေရယာဥ္ ၅၉၁ ထက္ အနည္းငယ္ပို၍ရွည္လ်ားၿပီး တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္ပိုင္းကို အနည္းငယ္ေဖာ္ျပေပးပါမည္...။
တန္ခ်ိန္-၆၄၈ တန္၊၆၄.၂မီတာ အရွည္ရိွၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၂၈ ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္...။

တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈ
ေရတပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားအား မိမိေလ့လာမိသေလာက္ေလးမွ်သာျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ား မဟုတ္ပါ...။ အမွားယြင္းရွိႏိုင္ပါသည္....။

ဒီေန႔ေတာ့ အျမည္းသေဘာေလးေလာက္ေပါ့ဗ်ာ.... ၂ပတ္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ေရးေပးဖို႔ အဆင့္သင့္ျပန္ျဖစ္ေနပါၿပီခင္ဗ်ာ....။ ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္..... :-)