Saturday, November 27, 2010

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား

တီ-၇၂အက္စ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား


အမ်ိဳးအစား-၅၉ဒီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား


တင့္ကားဖ်က္ ယာဥ္

သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္

ကတုတ္က်င္းေဖာက္ခြဲေရးဗံုးမ်ား သမိုင္း

ကတုတ္က်င္းေဖာက္ခြဲေရးဗံုးမ်ားမွာ အမာခံပစ္မွတ္မ်ားအား ေဖာက္ခြဲရန္ႏွင့္ ေျမေအာက္တြင္နက္ရႈိင္းစြာ ျမဳတ္ႏွံထားသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားအားတိုက္ခိုက္ရန္ ပံုစံထုတ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ပံုစံထုတ္သူ Barmes Wallas က ယေန႔တြင္ ကတုတ္က်င္းေဖာက္ခြဲေရးဗံုးဟုေခၚမည့္ ဗံုးႏွစ္လံုးကို ပံုံစံထုတ္ခ့ဲရာ ၁လံုးမွာ ၅တန္ရွိ၍ Tallboy ဟုေခၚသည့္ဗံုးျဖစ္ၿပီး အျခားမွာ ၁၀တန္ရွိသည့္ Grand Stam "ေျမငလ်င္"ဗံုးျဖစ္သည္။ပံုစံမ်ားမွာ ေလေၾကာင္း ဆန္လြန္ၿပီး အၿမီးပါရွိရာ ဗံုးမ်ားကိုလည္ပတ္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အျမင့္ေပ ၂၂,၀၀၀ မွ က်လာစဥ္တြင္ အသံတံတိုင္းကို ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေစခ့ဲသည္။ကတုတ္က်င္းေဖာက္ခြဲေရးဗံုးမ်ားဟူ၍ စုေပါင္းေခၚဆိုေသာလည္း ေျမငလ်င္ဗံုး၏သေဘာတရားမွာ ပိုမိုရႈေထြး၍ မာေက်ာသည့္မ်က္ႏွာျပင္အား ေဖာက္ထြင္းျခင္းထက္ပို၍ နက္နဲမႈရွိသည္။ ေျမငလ်င္ဗံုးမွာ ပစ္မွတ္တစ္ခုအား တိုင္ရုိက္ထိမွန္ေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဘးနားတြင္ ထိမွန္၍ ပစ္မွတ္ေအာက္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍ ၾကီးမားသည့္ လိုဏ္ေခါင္းႀကီးျဖစ္ေပၚေစရန္ ေပါက္ကြဲၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပစ္မွတ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအား တုန္လႈပ္မႈျဖစ္ေစသည္။မည္မွ်ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ လိုဏ္ေခါင္းတြင္းႀကီးအတြင္းသို႔ ၿပိဳက်ေလသည္။ဗံုးမ်ား၏ ကိုယ္ထည္အိမ္မ်ားမွာ အားျဖည့္ကြန္ကရိထက္ ေက်ာက္သားမ်ားကို ပိုမိုလိုအပ္ေပရာ အထူခိုင္ခံသည့္ သံမဏိျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ဖာဂ်္ရွိ ဂ်ာမန္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားထားရာ ေျမေအာက္ေနရာကို Grand Stam ဗံုးႏွစ္လံုးထိမွန္ခ့ဲရာ ၁၅ေပ ထုရွိေသာ အားျဖည့္ကြန္ကရိအမာခံကို ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ခ့ဲ၍ လက္ရွိေဖာက္ထြင္းႏိုင္မႈတြင္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ကို ညီမွ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို၍ပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈရွိေၾကာင္းေတြရသည္။


ဒုတိယကမၻာစစ္ပီးတြင္ အေမရိကန္က Tallboy ဗံုးအား အေဝထိန္းလမ္းျပစံနစ္ထည့္သြင္း၍ေပါင္ ၁၂,၀၀၀ ရွိ Tarzon ေခၚဗံုးကိုျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ကိုးရီးယားစစ္ပြဲတြင္ ကန္ေဂ်အနီးရွိ ေျမေအာက္အမိန္႔ေပးဌါနအား တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။


Disney အမည္၇ွိ ဒံုးက်ည္အကူအညီပါဝင္ေသာ ဒုတိယကမာၻစစ္သံုးဗံုးတစ္လံုးအား ဂ်ာမန္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားထားရွိရာ အထူးအမာခံအကာအကြယ္မ်ားရွိသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ေတာ္ဝင္ေရတပ္ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးမွ ပံုစံထုတ္သည့္ ယင္းဗံုးမွာ ေျဖင့္တန္းမာေက်ာသည့္ ကိုယ္ထည္ရွိ၍ ေပါင္ ၄၅၀၀ ေလးသည္။ထိုဗံုးကို အျမင့္ေပ ၂၀၀၀၀ မွခ်ခ့ဲရာ ေပ၅၀၀၀ အေရာက္တြင္ ဘာရုိမီတာဖိအားသံုး စနက္တန္ခလုတ္ျပဳတ္၍ အၿမီးပိုင္းရွိဒံုးက်ည္ကို အသက္ဝင္ေစခ့ဲရာ အျမန္ႏႈန္း တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ေပ၂၄၀၀ ကို ပစ္မွတ္ႏွင့္ ထိခ်ိန္တြင္ ရရွိေစသည္။ယင္းကို အမွတ္ ၉၂ ဗံုးႀကဲယာဥ္အုပ္စုက ၁၉၄၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပထမဆံုး စတင္သံုးစြဲၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံျမဴဒင္ရွိ ဂ်ာမန္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားထားရွိရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ဗံုးမ်ားကို ဘီ-၁၇ ဖလိုင္း ဖို႔ထရက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အေတာင္ပံတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ တစ္လံုးစီ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ဥေရာပတြင္ စစ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ထိ ဒစၥေနးဗံုး ၁၅၈လံုးကို အသံုးျပဳခ့ဲသည္။
Tallboy ဗံုးျဖစ္သည္။

Grand stam ဗံုးျဖစ္သည္။

Sunday, November 21, 2010

ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္


တခ်ိန္က အေမရိကန္ေလတပ္ကို တုန္လုပ္ေစခ့ဲသည့္ ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ZSU-၂၃-၄ ၂၃မမ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြငး္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ခ့ဲတယ္လို႔ သိရပင္မ့ဲ အသိက်မသိရေသးပါဘူး။

Tuesday, November 9, 2010

အမ္အိုင္-၂၄ တင္ေဆာင္မည့္ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ျမန္မာေရတပ္ ရ့ဲကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္းျဖစ္သည့္ ၁၀၈မီတာဖရီးဂိတ္ပံုျဖစ္သည္။ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ရွရုားထုတ္ အမ္အိုင္-၂၄ ကို စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားျဖစ္္သည္။ျမန္မာေရတပ္မေတာ္၏ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရတပ္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေရျပင္၊ေဝဟင္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ပိုမို အစြမ္းထက္ေစလာမည္ျဖစ္သည္။

Monday, November 8, 2010

စစ္ေအးကာလ အားျပိဳင္မႈ

ယခုႏိုဝင္ဘာလသည္ ဆိုဗီယက္ ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ စစ္ေအးကာလအင္းအားၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ အလြန္စိုးရိမ္းဖြယ္ေကာင္းေသာ ထိတ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈတရပ္၏ ၂၇ႏွစ္ ျပည့္သည့္လျဖစ္သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔မွ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ေနတိုး(NATO)၏ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနၾက စစ္ေရးေလ့က်င္႔ မႈတရပ္ကို စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ ေလးသည္ေတာ္ အမည္ေပးလ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ထိုစစ္ေရးေလ့က်င္႔မႈကို ဆိုဗီယက္က အေနာက္အုပ္စု သည္မိမိတို႔အား ႏူကလီးယား ျဖင့္ စစ္ဆင္ေတာ႔မည္ဟု သံသယ ရွိကာ မိမိတို႔ ႏူကလီးယားလက္နက္မ်ားကိုလည္း အသင့္အေနထားတြင္ထားရွိခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က အေနာက္ဂ်ာမနီရွိ မိမိတို႔တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အသင့္အေနထား ထားရွိျခင္း၊ႏူကလီးယားဗံုးတင္ေဆာင္ထားေသာ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၏ ေလယာဥ္မႈးမ်ားကို
ေလယာဥ္ေမာင္းခန္းတြင္ အသင့္အေနအထားတြင္ထားရွိျခင္း၊ တာေဝးႏွင္႔တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားအပါအဝင္ အက္စ္အက္စ္-၂၀ ဒံုးက်ည္မ်ားကိုအေရွ့ဥေရာပရွိမဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ပို႔ေဆာင္ကာ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။
ဆိုဗီယက္တို႔ စစ္ျပင္ဆင္ေနမႈကို ေနတိုးအဖြဲ႔မွ ဆိုဗီယက္ေထာက္လွမ္းေရး(ၿဗိတိန္စပိုင္)၏ အေၾကာင္းၾကားမႈျဖင္႔ အေမရိကန္တို႔ သိခဲ့ရၿပီးမိမိတို႔၏ အမွားကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေရွ့ႏွင့္အေနာက္၏ အားၿပိဳင္မႈအစ

၁၉၇၃ခုႏွစ္ ဆိုဗီယက္တို႔ အာဖဂန္ကစၥန္တို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွစတင္ကာ အေရွ့ႏွင့္အေနာက္အားၿပိဳင္မႈစတင္ခဲ့သည္။အေမရိကန္တြင္ ေရာ္နယ္ရီဂင္ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဆိုဗီယက္တို႔ကိုရင္ဆိုင္ရန္ စစ္အင္းအားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
အထူးသျဖင္႔မဟာဗ်ဳဟာကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား(အက္စ္ဒီအိုင္)ဟုေခၚသည့္ အာကာသစစ္ပြဲဆိုင္ရာသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့မႈက ဆိုဗီယက္တို႔ကို ထိတ္လန္႔ေစခဲ့သည္။ထိုတို႔တဖက္ႏွင့္တဖက္ အယံုအၾကည္နည္းပါးေနစဥ္ ရွရုားေလေၾကာင္းပိုင္နက္အတြင္းသို႔ လမ္းမွားၾင္ေရာက္လာသည္ဆိုေသာ ခရီးသည္ႏွင့္ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း ၂၆၉ဦးပါသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားဘိုရင္းေလယာဥ္ကို ဆိုဗီယက္တိုက္ေလယာဥ္က ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လိုက္သျဖင့္ ေလယာဥ္ေပၚပါလာသူ အားလံုးေသဆံုးမႈတရပ္ ၁၉၈၃ စက္တင္ဘာအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းအျဖစ္ပ်က္ကိုဆိုဗီယက္မွ ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္ျဖင့္အေနာက္အုပ္စုမွ တမင္ဝင္ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္ၿပီး မိမိတိုက္ေလယာဥ္မွ ၃ႀကိမ္ထိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မည္သို႔မွအေၾကာင္းမျပန္သျဖင္႔ ပစ္ခ်ခဲ့ရသည္ဟုဆိုိုသည္။

SS-20 ႏူကလီးယားဒံုက်ည္ (၁၉၈၈ထိ အသံုးျပဳသည္)

ပိုမိုေခတ္မီေသာနည္းပညာျဖင့္ SS-25 ဒံုးက်ည္