Friday, July 29, 2011

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ တည္ေဆာက္မႈ အဆင့္ဆင့္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမွတ္တမ္း ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ..။

Tuesday, July 26, 2011

ျမန္မာ့ ေရတပ္ ၅၁၀ ရန္ႏိုင္ စစ္ေရယာဥ္

(ျမန္မာ-ယိုးဒယား ေရျပင္ပိုင္နက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မေမ့ၾကေစရန္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္ - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္၊ တပ္မေတာ္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ရန္ႏိုင္-၅၁၀ သည္ ပံုမွန္ကင္းလွည့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းမွ ထိုင္း ငါးဖမ္းေလွမ်ား က်က္စားေလ့ရွိရာေနရာသို႔ ထြက္ခြာခဲ႔ပါသည္။ ေျမာက္ လတၱီက်ဴ႕ ၉ ဒီဂရီ ၅၇ မိနစ္ႏွင့္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၈ ဒီဂရီ ၂၇ မိနစ္ ဆံုရာ၊ သူေ႒းကၽြန္း၏ အေနာက္ဘက္သို႔ နက္နံ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ ထိုင္းစစ္ေရယာဥ္တစ္စီးမွ ရန္ႏိုင္-၅၁၀ သို႔ ၂၅ မီလီလီတာ အေျမာက္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စတင္ပစ္ခတ္ခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခ်ိ္န္တြင္ ထိုင္းစစ္ေရယာဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္အတြင္း ေျမာက္လတၱီက်ဴ႕ ၉ ဒီဂရီ ၅၅ မိနစ္ ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၈ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္ဆံုရာတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။
ယိုးဒယားေရတပ္ စစ္သေဘၤာမွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ေဘာ္ဖာ အေျမာက္က်ည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ မေၾကျငာဘဲ ရုတ္တရက္ တိုက္ခိုက္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ရန္ႏိုင္-၅၁၀ သည္
အနည္းငယ္ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးခဲ႔ေသာ္လည္း ေကာ့ေသာင္းသို႔ လူအထိအခိုက္ မရွိဘဲ ျပန္လာႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆလံုကၽြန္းေပၚရွိ ေစတီေတာ္၏ ေခါင္းေလာင္းပံု ဒုတိယေဖါင္းရစ္ကို အေျမာက္ဆံ ထိမွန္ခဲ႔ၿပီး အလ်ား ၂၁ လက္မ၊ အနံ ၅ လက္မ၊ အနက္ ၃ လက္မ ခန္႔ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစခဲ႔ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျမာက္ဆံမ်ားသည္လည္း ဆလံုကၽြန္း၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ႔ပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျပဳလုပ္သည့္ အလ်ား ၇ လက္မ၊ လံုးပတ္ ၁ လက္မခြဲ ရွိ၍ ”HET BPD dated 1-4-78 40/70 HEIT M2" ဟူေသာ စာတန္းပါရွိသည့္ ၄၀ မီလီလီတာ ေဘာ္ဖာ အေျမာက္က်ည္ဆံ တစ္ခုကိုလည္း ကၽြန္း၏ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ႔ရပါသည္။


အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္၊ ထိုင္းေရယာဥ္မွ မေၾကျငာဘဲ ရုတ္တရက္ စတ
င္ျဖစ္ခတ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေရွးရွဳ၍ လည္ေကာင္း၊ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးဝါးလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္လည္ေကာင္း တံုျပန္ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေကာ္မတီမွ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ ရေနာင္းၿမိဳ႕ နယ္ျခားေကာ္မတီသို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚ၍ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္၌ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈကို ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရးယူ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ အလားတူပင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးကိုလည္း အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ကန္႔ကြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႔ပါသည္။ _MNA

regards
Comrade

(ကို ေနမင္းသူ၏ Comment ကိုျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
ရန္နုိင္ ၅၁၀ ကိစၥက ၂၀၀၁ လုိ႔ထင္တယ္ ရဲေဘာ္လင္းယုန္ရ.. က်ေနာ္လည္း အျဖစ္အပ်က္ေတြေလာက္ပဲ မွတ္မိေတာ့တာ.. အဲဒီတုန္းက ၾကည္းတပ္က အုပ္ခဲြတပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ဦးက ထုိင္းသေဘၤာကုိ ေလာင္ခ်ာနဲ႔လွမ္းပစ္တာ အရာရွိစားရိပ္သာထဲကုိက်ည္ထိ​သြားတယ္။ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္မွာထုိင္းစစ္ေရယာဥ္မွဴး ဘန္ေကာက္ကုိေရာက္ေနလုိ႔ ျပႆနာတက္ တယ္ၾကားမိတာပဲ... ေနာက္ပုိင္း က်ေနာ္တုိ႔ဆီက သေဘၤာေတြကုိလည္း ထုိင္းေရတပ္က အေျမာက္နဲ့လုိက္ပစ္တာ ပစ္မွတ္လဲြျပီး အနီးနားက ၽြန္းေပၚက ဘုရားေဘးမွာ က်တယ္။ ရန္နုိင္ေရယာဥ္ေတြက ပတ္ကားစစ္ေရယာဥ္ေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဖမ္းမိတဲ့ ထုိင္းငါးခုိးေလွ ေတြထဲက သံေဘာ္ဒီနဲ႔ေဆာက္ထားတဲ့ေလွေ​တြကုိ ျမန္မာေရတပ္မွာ ျပန္သံုးရတာ.. စစ္တပ္ေထာက္ပံ့မႈခ်င္းကေတာ့​ မုိးနဲ႔ေျမလုိကြာပါတယ္ဗ်ာ..​ ဒါေပမယ့္ စြမ္းရည္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္အရေတာ့ ျမန္မာစစ္သားက ထုိင္းစစ္သားကုိမမႈတာ အမွန္ပါပဲ.. ၾကည္းတပ္ကလူေတြပုိသိမယ္ထင္ပ​ါတယ္... က်ေနာ္တုိနုိင္ငံသားေတြသာ ညီညႊတ္ၾကရင္ ထုိင္းကုိ အခ်ိန္မေရြး စိန္ေခၚလုိ႔ ရနုိင္ပါတယ္... အားလံုးကုိေက်းဇူးပါ..

J-18 V/STOL

F-35 တိုက္ေလယာဥ္

J-18 V/STOL တည့္မတ္စြာပ်ံသန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပးလမ္းတိုျဖင့္ ပ်ံသက္ဆင္းသက္ႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေကာလဟလမ်ားထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ပထမတြင္ တရုပ္ႏိုင္ငံက f-35 B joint Strike Fighter ပံုစံ V/STOL ဂ်က္ေလယာဥ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္လာသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုပ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတင္းမ်ားက V/STOL ေလယာဥ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ္လည္း F-35 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားမပါဝင္ေပ။ယင္းဂ်က္ေလယာဥ္မွာ ဝန္ျပည့္သယ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေပါင္ ၆၀၀၀၀ အထက္တြင္ ရွိသည့္ ရုရွား၏ အက္စ္ယူ-၃၃ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအေျချပဳတိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထိုႀကီးမားသည့္ ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးသည္ စကီးႏွင့္ ေလွ်ာသီးခံု ပံုစံျဖစ္ေသာေျပးလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ သာမန္ပံုစံ အတိုင္းပ်ံတက္ႏိုင္သည္။ထို အက္စ္ယူ-၃၃ ေလယာဥ္မွာ ႀကီးမားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္၍ ၎အား V/STOL ဂ်က္ေလယာဥ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလည္းေရးမွာ မ်ားစြားခက္ခဲေပမည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတင္းေဖာ္ျပမႈတြင္ ေဂ်-၁၈ တြင္ ေဂ်-၁၅ ႏွင့္ အလားတူေသာ ေခါက္ထားႏိုင္သည့္ ေတာင္ပံမ်ားရွိေၾကာင္းသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ေဂ်-၁၅သည္ ရုရွား၏ အက္စ္ယူ-၃၃ ကို တရုပ္ပံုစံ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အေျချပဳတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းနီးပါး ေခါက္ထားႏိုင္ေသာ အေတာင္ပံမ်ား တပ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။တရုပ္ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး အရာရွိတို႔ကမႈ V/STOL တိုက္ေလယာဥ္စီမံကိန္း ရွိသည္ကို ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကသည္။
ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ V/STOL တိုက္ေလယာဥ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေပးက်င္းက ထိုကိစၥအေပၚတိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။တရုပ္ေရတပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေလတပ္တို႔က ကိုယ္ေပ်ာက္ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္ JSF ပံုစံရွိေသာ တိုက္ေလယာဥ္ကို ေဂ်-၂၀ ေလယာဥ္အား ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ေဂ်-၂၀ တိုက္ေလယာဥ္မွာ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ျဖစ္ဖြယ္ရွိ၍ ထိုးစစ္ဆင္မႈ စနစ္ထက္ပိုေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဖ်က္ ေလယာဥ္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။သို႔မဟုတ္ သတင္းအစအနကေလးမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ F-35 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ တူ၍ တည့္မတ္စြာ ပ်ံတက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေဂ်-၂၀ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္က့ဲသို႔ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Sunday, July 24, 2011

Bell 212 Helicopter Crash

အခုေနာက္ဆံုးၾကားရတ့ဲ သတင္းကေတာ့ ယိုးဒယားစစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္ေနာက္တစီးပ်က္က်သြားျပန္ ပါၿပီ ခင္ဗ်ာ အရင္ကက်ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာ-ယိုးဒယားနယ္စပ္ အနီးမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚပါလာသူေတြထဲက ၁ ေယာက္ဘဲ အသက္ရွင္ၿပီ ၃ေယာက္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္ ခင္ဗ် အခုအခ်ိန္အထိဆိုရင္ေတာ့ ယိုးဒယား-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ပ်က္က်တာ ၃စီးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ၁၇ ေယာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။ေခတ္မွီ ေလတပ္ႀကီးရွိတ့ဲ ယိုးဒယားေလတပ္ဆိုတာ တကယ္ေရာျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ စဥ္းစားေနမိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

ထိုင္း ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ခဏ ခဏ ပ်က္က်ျခင္း (စဥ္းစားမိသေလာက္ပါ)

ကို Hawk Hunter ေရးတ့ဲ ယိုးဒယား ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပ်က္က်ေနရျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ထပ္ဆင့္ေပးပို႔ ေပးတ့ဲ ကိုComrade ႏွင့္ ကို Hawk Hunter တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးကေတာ့ ရာသီဥတုပါ။ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းေဒသဟာ မိုးမ်ားၿပီး စိုစြတ္တဲ့ ေဒသ၊ ေတာင္းကုန္းေတာင္တန္း ထူထပ္ၿပီး မိုးမရြာတဲ့ အခ်ိန္ေတာင္ အခါမလပ္ ျမဴဆိုင္းေနတတ္လို႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ေလယာဥ္ေတြ အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ားဆံုး ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ Bell 212 လို ရဟတ္ယာဥ္မ်ိဳးက ေခတ္မမွီေတာ့ဘဲ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ အရပ္သံုး အေနနဲ႔ပဲ သံုးပါေတာ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ထိုင္းႏိုင္ငံက Bell 212 ေတြက ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလတုန္းက သံုးခဲ႔တဲ့ လက္က်န္ေတြပါ၊ သက္တမ္း ၾကာျမင့္ပီ ျဖစ္သလို သူတို႔ရဲ႕ flying hours လည္း အရမ္းျမင့္ေနပါၿပီ။ maintenance ေၾကာင့္သာ operational ျဖစ္ေနေသးတဲ့ သေဘာပဲ။

Bell 212 ရဟတ္ယာဥ္

Black hawk ကေတာ့ ေခတ္မွီရဟတ္ယာဥ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ယာဥ္ေတြက upgraded version ေတြေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ အေဟာင္းေတြေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေခတ္မွီတဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္ျဖစ္ ရသီဥတု ကိုေတာ့ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသးပါဘူး၊ Black hawk ပ်က္က်ေနတဲ့ေန႔က မိုးလည္း သည္းထန္စြာ ရြာေနသလို ေလျပင္းေတြလည္း တိုက္ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီလို ရာသီဥတုမ်ိဳးနဲ႔ ဆုိရင္ ဘယ္ရဟတ္ယာဥ္မွ မပ်ံသန္းသင့္တဲ့ ရာသီဥတုပါ။ All- weather operational stealth attack helicopter ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ႀကိဳးပမ္းဆဲ စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္ပါ။ ရဟတ္ယာဥ္ေတြအတြက္ ရန္သူ႔ေရဒါကို ေရွာင္ကြင္းဖို႔ထက္ ရာသီဥတုဆိုးကို ေက်ာ္လႊားဖုိ႔က ပိုခက္ခဲတာပါ။

Black Hawk ရဟတ္ယာဥ္

ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပစ္ခ်တာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား ??

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အေျခအေနကို အၾကမ္းမ်ဥ္း ေျပာျပရရင္ အဲဒီ႔ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္း အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ကြပ္ကဲမႈဌာန တစ္ခုလည္း ရွိၿပီး ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး သတင္းေပးတပ္ရင္း (အလြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ ေရဒါ တပ္ရင္းေပါ႔) လည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ႔ ေဒသတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္တဲ့ ပီးျပည့္စံုတဲ့ စနစ္တစ္ခု မျဖစ္ေသးဘူး။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္း လို႔ သိၾကတဲ့ တပ္ရင္းေတြကို အၾကမ္းမ်ဥ္းနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရရင္ သံုးမ်ိဳး သံုးစား ရွိတယ္။ Long range, high attitude air defence battalion (အေဝးႀကီးက အျမင့္ႀကီးပ်ံလာတဲ့ ေလေၾကာင္းပစ္မွတ္ေတြကို ပစ္ခ်ႏိုင္တယ္၊ SAM ဒံုးပ်ံေတြ သံုးတယ္)၊ median range, median attitude air defence battalion (အလယ္အလတ္ အကြာအေဝးနဲ႔ အလယ္အလတ္ အျမင့္က ပစ္မွတ္ေတြကို ပစ္ခ်ႏိုင္တယ္၊ SAM ေတြသံုးတယ္) short range, low attitude air defence battalion ( အနီးကပ္ အကြာေဝးနဲ႔ အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္ေတြကို ပစ္ခ်ႏိုင္တယ္၊ ပခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္ေတြ၊ ေလယဥ္ပစ္ စက္အေျမာက္ေတြ သံုးတယ္)။ အဲဒီ႔ စနစ္ သံုးမ်ိဳးလံုးကို ခ်ထားႏိုင္မွ ျပည့္စံုတဲ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ျဖစ္တာပါ။ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္းေတြ ခ်ထားေပမယ့္ median နဲ႔ long range surface-to-air missile ေတြ မခ်ထားႏိုင္ေသးဘူး။ ပခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္သံုးတဲ့ တပ္ရင္းေတြနဲ႔ ေလယာဥ္ပစ္ စက္အေျမာက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတဲ့ တပ္ရင္းေတြ ပဲ ထားႏုိင္ပါေသးတယ္။ တပ္တည္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ အတိအက် ေျပာခြင့္ မရွိပမယ့္ ၿမိဳ႕ေတြ အနီးအနားမွာပဲ အေျခစိုက္ထားပါတယ္။ (ဆိုလိုတာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ဥ္း အနီးမွာ မရွိပါဘူး)။ အဲဒီ႔ေတာ့ နယ္စပ္မ်ဥ္း အနီးမွာ ပ်ံသန္းေနတဲ့ ထိုင္းရဟတ္ယာဥ္ကို ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္းေတြက လွမ္းပစ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ေရွ႕တန္းစခန္းေတြမွာ ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပစ္ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီ႔ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ေတြကို ေရွ႕တန္း စခန္းေတြမွာ deploy လုပ္ထားျခင္း မရွိပါဘူး၊ အေျခစိုက္ တပ္ရင္းေတြမွာပဲ ရွိေနတယ္။ ဆိုေတာ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ေတြနဲ႔ ပစ္ခ်တာလံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ အေဝးကေန Long range missile နဲ႔ လွမ္းပစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အင္မတန္ သိသာတဲ့ ကိစၥပါ။ အခုလို ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိဘဲ ပ်က္က်တာမ်ိဳး မျဖစ္ပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ပါ ...

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ကေန ပစ္ခ်တာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္း ရွိပါေသးတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕တန္းစခန္းေတြကေန ပစ္ခ်ႏိုင္စြမ္းေတာ့ ရွိေနတယ္။ ေရွ႕တန္းစခန္းေတြမွာ နာမည္ေက်ာ္ RPG-7 လို လက္နက္ေတြ ရွိပါတယ္ (ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ထုုတ္လက္နက္ကေတာ့ MA-10 လို႔ ေခၚတယ္၊ ဆိုမာလီယာမွာ အေမရိကန္ black hawk ႏွစ္စီးကို ပစ္ခ်ခဲ႔တဲ့ ဟာမ်ိဳးေပါ႔)။ လက္နက္ တန္ဖိုးက နည္းေပမယ့္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို အင္မတန္ ဒုကၡေပးႏုိင္တယ္၊ ကမၻာအရပ္ရပ္က စစ္ပြဲေတြမွာ RPG-7 နဲ႔ ပစ္ခ်ခံခဲ႔ရတဲ့ ရဟတ္ယဥ္ေတြ မနည္းပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆိုေပမယ့္ ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ အင္မတန္ ခဲယဥ္းပါတယ္ အမိန္႕မရဘဲ တဖက္ႏုိင္ငံက ရဟတ္ယာဥ္ကို ပစ္ခ်လို႔မရဘူး။ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္က ရဟတ္ယာဥ္ေတြ လာေနတာဟာ အထူးအဆန္း မဟုတ္လို႔ပါ၊ ျမန္မာဘက္က ေရွ႕တန္းစခန္းက ရဲေဘာ္ေတြ အားလံုး ေကာင္းေကာင္းရင္းႏွီးတဲ့ အရာပါ၊ ထိုင္းစခန္းေတြကို လူအခ်ိန္းအေျပာင္းလုပ္ရင္ ၊ ရိကၡာခ်ရင္ သူတို႔က ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ပဲ လုပ္ပါတယ္။ တပတ္ကို အနည္းဆံုး ၂ စီးေလာက္ ပံုမွန္ လာတာကို ျမန္မာဘက္က စခန္းေတြကေန လွမ္းျမင္ေနက်ပါ။ ဒီေတာ့ပစ္ခ်မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ အမ္ေအ-၁၀ ပခုံးထမ္းေလာင္ခ်ာ RPG-7

ဒီ Note ကို ဖတ္မိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြလည္း ကိုယ့္အျမင္ေလးေတြ ေရးသြားေပးၾကပါဦး

ေလးစားလ်က္

Saturday, July 23, 2011

Myanmar Army MG-3ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ အမ္ဂ်ီ-၂၃ စက္ေသနတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

DongFeng Military Trucks

ကၽႊန္ေတာ့္ျပန္ေရာက္ပါၿပီ ခင္ဗ်ာ....။ ခရီးကသိပ္မေဝးလို႔ ျမန္ျမန္ျပန္ေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္...။အားလံုးဘဲေနေကာင္းၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

ျမန္မာ-တရုပ္နယ္စပ္ကိုေရာက္လာတ့ဲ စစ္ကားေတြပါ ပံုကေတာ့ၾကာေနပါၿပီ ဆိုက္မွာ မရွိေသးလို႔တင္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ..။အေျမာက္တပ္ေတြမွ အသံုးျပဳမယ့္ စစ္ယာဥ္ေတြပါ။

Thursday, July 14, 2011

ျမန္မာ့ ေရတပ္ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္ ေရဒါစနစ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ တိုက္ခိုက္ေရ အျမန္ယာဥ္သံုး ေရဒါစနစ္


အမ်ိဳးအစား-၆၃ ကမ္းတက္ တင့္ကားမ်ား


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္ကားမ်ား သယ္ေဆာင္ထားေသာ ကမ္းထိုးစစ္ေရယာဥ္ႀကီးေပၚတြင္ ေတြ႔ရစဥ္။

တရုပ္ေရတပ္၏ ငါးမန္းပ်ံ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္


တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေျချပဳတိုက္ေလယာဥ္ J-15 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အား ေရတပ္အလံပံုျဖင့္ မၾကာေသးေသာကာလက ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။၎မွာ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အက္စ္ယူ-၃၃အား တရုပ္ပံုစံထုတ္လုပ္ထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။အက္စ္ယူ-၃၃မွာ ေရတပ္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္၍ တရုပ္တိုက္ေလယာဥ္ ေဂ်-၁၅သည္လည္း မၾကာမွီတရုပ္ႏိုင္ငံက အသံုးျပဳေတာ့မည့္အလားတူ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚမွပင္ ပ်ံတက္ႏိုင္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားသည္။

တရုပ္ေရတပ္ ေဂ်-၁၅ (ရုရွား၏ အက္စ္ယူ-၃၃ ကို ပံုစံယူထားသည္)

တရုပ္ႏိုင္ငံက မိမိကိုယ္ပိုင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အေျချပဳတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာ ထုိေလယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ မၾကာမီ ပင္လယ္ျပင္ထြက္၍ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္မည့္ ဆိုဗီယက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Varyag ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္။ထိုေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကို ယခုအခါ Shi Lang ဟု အမည္ေပးထားသည္။
တရုပ္ေရတပ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီး

ရုရွားေရတပ္ အက္စ္ယူ-၃၃ တိုက္ေလယာဥ္

ယင္းေလယာဥ္အစား ရုရွားႏိုင္ငံလုပ္ အက္စ္ယူ-၃၃ တိုက္ေလယာဥ္သည္ စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။အက္စ္ယူ-၃၃ မွာလည္း ဆူကိုင္း အက္စ္ယူ-၂၇မွ ထပ္ဆ့င္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်-၁၅တိုက္ေလယာဥ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခ့ဲသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚမွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးမွာမႈ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့က်င့္ျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
တရုပ္ေရတပ္ ေဂ်-၁၅ ငါးမန္းပ်ံ တိုက္ေလယာဥ္

ဓါတ္ပံုပါ ေဂ်-၁၅၏ ေခါင္းပိုင္းတြင္ ႏွစ္လံုးတြဲဘီးတပ္ဆင္ထားမႈက အဆင္းကိရီယာမွာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ကို ျပလ်က္ရွိသည္။ေလယာဥ္တြင္ အေတာင္မွာ ေျမျပင္အေျခဆိုက္ အက္စ္ယူ-၂၇ ပံုစံေလယာဥ္ထက္ႀကီး၍ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ ပ်ံသန္းေရး အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာမ်ား၊အာရံုခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။

ေရတပ္ႏွင့္ေလတပ္တို႔မွ S/VTOL ေျပးလမ္းတိုႏွင့္တည့္မတ္စြာပ်ံသန္းဆင္းသက္ႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္မ်ားကို အတြင္းမြန္းဂိုးလီးယား၏ လူသူမနီးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကိုမႈ တရုပ္အရာရွိမ်ားက ျငင္းဆိုခ့ဲၾကဆဲျဖစ္သည္။
ရုရွား၏ အက္စ္ယူ-၃၃ တိုက္ေလယာဥ္

တရုပ္ႏိုင္ငံ ခုန္တက္ပ်ံသန္းေရးဂ်က္ S/VTOL ေလယာဥ္မွာ အက္စ္ယူ-၃၃ ေလယာဥ္တြင္ အေျခခံထားေၾကာင္း ေကာလဟလမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။အက္စ္ယူ-၃၃ သည္ ႀကီးမားသည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲသည္။သို႔ရာတြင္ ယင္းတိုက္ေလယာဥ္သည္ စတီးခုန္စင္တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေပၚမွ ေလာက္လႊဲတြန္းအားေပးစနစ္မပါဘဲ ပ်ံတက္ႏိုင္ပါသည္။VTOL စြမ္းရည္ ရရွိေရးမွာမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ဦးမည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ...။

Tuesday, July 12, 2011

YLC-18 Radar

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရဒါစနစ္ အသစ္ျဖစ္ပါသည္။

တရုပ္-ျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္က ေတြ႔ရပံုျဖစ္သည္။YLC-18 ေရဒါစနစ္၏ ဘက္ထရီယာဥ္

တရုပ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္စဥ္က

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား အတြက္ တရုပ္တပ္မေတာ္မွ မၾကာေသးေသာ ကာလက ဝယ္ယူခ့ဲေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ မွာ YLC-18 ဟုေခၚေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ေရဒါစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းေရဒါစနစ္သည္ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုး ဝယ္ယူေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။
ေရဒါ၏ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕
ေရဒါေထာက္လွမ္းႏိုင္မႈ.....၂၈၀ကီလိုမီတာ
အျမင့္....၁၂၀၀၀ မီတာ
ေရဒါအဆင့္....၃ဘက္ျမင္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

C-602 SSM


ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ထုတ္ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။စီ-၆၀၂ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ဒံုးပ်ံ ၄စင္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။စီ-၆၀၂ ဒံုးပ်ံသည္ ေရျပင္မွေရျပင္ အျပင္၊ေရျပင္မွ ေျမျပင္ ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။အသစ္ထုတ္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဖရီးဂိတ္ႀကီး အတြက္မႈ သတင္းမ်ား ထပ္မံ၍ ၾကားသိရျခင္းမရွိေသးပါခင္ဗ်ာ...။ဆက္လက္အားေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။Comment ေတြရွိမွ ပိုစ့္တင္ရတာ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ေကာ္မန္႔ေလးေတြေရးေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ...။၂၀ရက္ေန႔ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပိုစ့္မ်ားတင္ဦးမည္ မဟုတ္ပါခင္ဗ်ာ...။ေနာက္လတြင္မွ ျပန္လည္တင္ႏိုင္ပါမည္ခင္ဗ်... ခရီးသြားဖို႔ရွိလို႔ပါ...။အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ....။

Monday, July 11, 2011

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္စစ္ သေဘၤာႀကီးေပၚတြင္ ေအေက-၆၃၀ ၄လက္၊၇၆မမ စက္အေျမာက္ ၁လက္၊စီ-၆၀၂ သေဘၤာဖ်က္ တာေဝးပစ္ ဒံုးပ်ံ ၄စင္းတို႔တပ္ဆင္ထားၿပီး ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးပ်ံ ၂စင္းတပ္ဆင္ထားသည္ဟု သိရသည္ ထို႔ျပင္ ေဝဟင္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး HQ-7 စနစ္ကို ထပ္မံတပ္ဆင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးကေတာ့ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနပါၿပီ ခင္ဗ်ာ...။

Sunday, July 10, 2011

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရ ႏွင့္ ေလ သမိုင္းဓါတ္ပံုမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလ ဘဲလ္-၂၀၆ အမ်ိဳးအစား ရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္သည္။

ဆိုကို W-3 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဗ်ဳဟာေျမာက္ အေျမာက္ေရႊ႕ ေျပာင္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ အင္းေတာ စစ္ေရယာဥ္ ႏွင့္ အမ္အိုင္-၂ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္

ဘဲ အမ်ိဳးအစား သေဘၤာဖ်က္ ေတာ္ပီဒို စစ္ေရယာဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရတြင္ ေတာ္ပီဒို စစ္ေရယာဥ္ ၁၀စီးကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ လက္ေဆာင္ရရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့ ေရတပ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစစ္သေဘၤာေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေဘာ္ဖာ ၄၀မမ စက္အေျမာက္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္သံုး ေဘာ္ဖာ ၄၀မမ ေလယာဥ္ပစ္ စက္အေျမာက္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ေရေၾကာင္းပစ္ကူေပးရေသာ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အလြန္ အစြမး္ထက္ခ့ဲေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တံျမက္စည္းဟု လူသိမ်ားၿပီး ပါဝင္ေသာ တိုက္ပြဲတိုင္းတြင္ အလြန္အသံုးတည့္ေသာ စက္အေျမာက္ျဖစ္သည္။

Saturday, July 9, 2011

ျမန္မာ့ေရတပ္ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္မ်ား အေၾကာင္း

၄။အမ်ိဳးအစား-၀၂ ၁၄.၅မမ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ စနစ္
ျမန္မာ့ေရတပ္သံုး


တရုပ္ေရတပ္သံုး

ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ...တရုပ္ (ရုရွားထုတ္ ဇက္ပီယူ-၁ ကို ပံုတူယူထားသည္။)
ေသနတ္ေျပာင္း....၁၄.၅မမ
ပစ္ခတ္ႏႈန္း.... ၁မိနစ္တြင္ က်ည္၆၀၀
ထိေရာက္မႈ အကြာအေဝး.... မီတာ ၂၀၀၀
ျမန္မာ့ေရတပ္ထုတ္ ၅၅စီးရီးမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။
၅။ အမ်ိဳးအစား-၅၈ ၁၄.၅မမ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ စနစ္
ျမန္မာ့ေရတပ္သံုး

ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ..တရုပ္ (ရုရွားထုတ္ ဇက္ပီယူ-၂ ကို ပံုတူယူထားသည္။)
ေသနတ္ေျပာင္း....၁၄.၅မမ ၂လက္
ပစ္ခတ္ႏႈန္း... ၁မိနစ္တြင္ က်ည္ ၁၁၀၀ မွ ၁၂၀၀
ထိေရာက္မႈ အကြာအေဝး.... မီတာ ၂၀၀၀
ျမန္မာ့ေရတပ္ထုတ္ ၅၅စီးရီးမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။

၆။ အမ်ိဳးအစား-၅၆ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ စနစ္
ျမန္မာ့ေရတပ္သံုး
၅၅၆ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္

၅၅၇ တိုက္ခိုက္ေရး အျမန္ယာဥ္

ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ...တရုပ္ (ရုရွားထုတ္ ဇက္ပီယူ-၄ ကို ပံုတူယူထားသည္။)
ေသနတ္ေျပာင္း...၁၄.၅မမ ၄လက္
ပစ္ခတ္ႏႈန္း...၁မိနစ္တြင္ က်ည္ ၂၄၀၀
ထိေရာက္မႈ အကြာအေဝး...မီတာ၂၀၀၀
ျမန္မာ့ေရတပ္ထုတ္ ၅၅စီးရီးမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။