Tuesday, July 26, 2011

ျမန္မာ့ ေရတပ္ ၅၁၀ ရန္ႏိုင္ စစ္ေရယာဥ္

(ျမန္မာ-ယိုးဒယား ေရျပင္ပိုင္နက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မေမ့ၾကေစရန္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္ - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္၊ တပ္မေတာ္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ရန္ႏိုင္-၅၁၀ သည္ ပံုမွန္ကင္းလွည့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းမွ ထိုင္း ငါးဖမ္းေလွမ်ား က်က္စားေလ့ရွိရာေနရာသို႔ ထြက္ခြာခဲ႔ပါသည္။ ေျမာက္ လတၱီက်ဴ႕ ၉ ဒီဂရီ ၅၇ မိနစ္ႏွင့္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၈ ဒီဂရီ ၂၇ မိနစ္ ဆံုရာ၊ သူေ႒းကၽြန္း၏ အေနာက္ဘက္သို႔ နက္နံ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ ထိုင္းစစ္ေရယာဥ္တစ္စီးမွ ရန္ႏိုင္-၅၁၀ သို႔ ၂၅ မီလီလီတာ အေျမာက္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စတင္ပစ္ခတ္ခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခ်ိ္န္တြင္ ထိုင္းစစ္ေရယာဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္အတြင္း ေျမာက္လတၱီက်ဴ႕ ၉ ဒီဂရီ ၅၅ မိနစ္ ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၈ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္ဆံုရာတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။
ယိုးဒယားေရတပ္ စစ္သေဘၤာမွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ေဘာ္ဖာ အေျမာက္က်ည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ မေၾကျငာဘဲ ရုတ္တရက္ တိုက္ခိုက္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ရန္ႏိုင္-၅၁၀ သည္
အနည္းငယ္ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးခဲ႔ေသာ္လည္း ေကာ့ေသာင္းသို႔ လူအထိအခိုက္ မရွိဘဲ ျပန္လာႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆလံုကၽြန္းေပၚရွိ ေစတီေတာ္၏ ေခါင္းေလာင္းပံု ဒုတိယေဖါင္းရစ္ကို အေျမာက္ဆံ ထိမွန္ခဲ႔ၿပီး အလ်ား ၂၁ လက္မ၊ အနံ ၅ လက္မ၊ အနက္ ၃ လက္မ ခန္႔ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစခဲ႔ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျမာက္ဆံမ်ားသည္လည္း ဆလံုကၽြန္း၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ႔ပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျပဳလုပ္သည့္ အလ်ား ၇ လက္မ၊ လံုးပတ္ ၁ လက္မခြဲ ရွိ၍ ”HET BPD dated 1-4-78 40/70 HEIT M2" ဟူေသာ စာတန္းပါရွိသည့္ ၄၀ မီလီလီတာ ေဘာ္ဖာ အေျမာက္က်ည္ဆံ တစ္ခုကိုလည္း ကၽြန္း၏ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ႔ရပါသည္။


အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္၊ ထိုင္းေရယာဥ္မွ မေၾကျငာဘဲ ရုတ္တရက္ စတ
င္ျဖစ္ခတ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေရွးရွဳ၍ လည္ေကာင္း၊ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးဝါးလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္လည္ေကာင္း တံုျပန္ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေကာ္မတီမွ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ ရေနာင္းၿမိဳ႕ နယ္ျခားေကာ္မတီသို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚ၍ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္၌ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈကို ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရးယူ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ အလားတူပင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးကိုလည္း အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ကန္႔ကြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႔ပါသည္။ _MNA

regards
Comrade

(ကို ေနမင္းသူ၏ Comment ကိုျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
ရန္နုိင္ ၅၁၀ ကိစၥက ၂၀၀၁ လုိ႔ထင္တယ္ ရဲေဘာ္လင္းယုန္ရ.. က်ေနာ္လည္း အျဖစ္အပ်က္ေတြေလာက္ပဲ မွတ္မိေတာ့တာ.. အဲဒီတုန္းက ၾကည္းတပ္က အုပ္ခဲြတပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ဦးက ထုိင္းသေဘၤာကုိ ေလာင္ခ်ာနဲ႔လွမ္းပစ္တာ အရာရွိစားရိပ္သာထဲကုိက်ည္ထိ​သြားတယ္။ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္မွာထုိင္းစစ္ေရယာဥ္မွဴး ဘန္ေကာက္ကုိေရာက္ေနလုိ႔ ျပႆနာတက္ တယ္ၾကားမိတာပဲ... ေနာက္ပုိင္း က်ေနာ္တုိ႔ဆီက သေဘၤာေတြကုိလည္း ထုိင္းေရတပ္က အေျမာက္နဲ့လုိက္ပစ္တာ ပစ္မွတ္လဲြျပီး အနီးနားက ၽြန္းေပၚက ဘုရားေဘးမွာ က်တယ္။ ရန္နုိင္ေရယာဥ္ေတြက ပတ္ကားစစ္ေရယာဥ္ေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဖမ္းမိတဲ့ ထုိင္းငါးခုိးေလွ ေတြထဲက သံေဘာ္ဒီနဲ႔ေဆာက္ထားတဲ့ေလွေ​တြကုိ ျမန္မာေရတပ္မွာ ျပန္သံုးရတာ.. စစ္တပ္ေထာက္ပံ့မႈခ်င္းကေတာ့​ မုိးနဲ႔ေျမလုိကြာပါတယ္ဗ်ာ..​ ဒါေပမယ့္ စြမ္းရည္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္အရေတာ့ ျမန္မာစစ္သားက ထုိင္းစစ္သားကုိမမႈတာ အမွန္ပါပဲ.. ၾကည္းတပ္ကလူေတြပုိသိမယ္ထင္ပ​ါတယ္... က်ေနာ္တုိနုိင္ငံသားေတြသာ ညီညႊတ္ၾကရင္ ထုိင္းကုိ အခ်ိန္မေရြး စိန္ေခၚလုိ႔ ရနုိင္ပါတယ္... အားလံုးကုိေက်းဇူးပါ..

No comments:

Post a Comment