Wednesday, October 23, 2013

တပ္မေတာ္(ေလ)ရွိ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္နက္မ်ားအေၾကာင္းအား ေလ့လာမိသေလာက္ေရးသားရင္း ျပည္သူမ်ားမွ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္လက္မ်ားအား ေလ့လာမိေစရံုသာမကဘဲ စိတ္လက္နက္စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ စုေဝးရာေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ရင္း ေဖာ္ျပေပးေနေသာ ဘေလာ့တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယခုတစ္ႀကိမ္လည္း တပ္မေတာ(ေလ)ရ့ဲ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမယ္...။ ပံုမ်ားကိုေတာ့ တပ္မေတာ္(ေလ) စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ျမန္မာ့ေလသူရဲမ်ား တီဗီအစီအစဥ္မွ ကူးယူးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...။

တပ္မေတာ္(ေလ)ရွိ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္


Mi-2 အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ယခင္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္(ေလ)သို႔ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွ စတင္ေရာက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါတယ္....။ တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ပထမဆံုးေသာ တိုက္ခိုက္ေရးအမ်ိဳးအစား ရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္ပါသည္...။အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ဆိုသလိုပါဘဲ သူ႔အေနႏွင့္ ပိုမိုအစြမ္းထက္တ့ဲ MI-35P တို႔လို စြမ္းရည္ျမင့္လက္နက္ေတြ မပါဝင္ပါဘူး...။ ဒါပင္မ့ဲလို႔ တပ္မေတာ္(ေလ)အေနျဖင့္ အေပါ့စားရဟတ္ယာဥ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တ့ဲ ပိုလန္ထုတ္ Sokol W-3 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အနားေပးခ့ဲပင္မ့ဲလို႔ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းကို ေထာက္ဆၾကည့္မယ္ဆိုပါက အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ရ့ဲ အေရးပါမႈဆက္လက္ရွိေနဆဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ပါတယ္....။

လက္နက္တပ္ဆင္၍ ပ်ံသန္းေရးေဆာင္ရႊက္ေနမႈ

တပ္မေတာ္(ေလ)ရ့ဲ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့... ၂၀၀၉ခုႏွစ္မ်ား ဝန္းက်င္ကစလို႔ ေလတပ္ကတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရုရွားမွပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းကာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါတယ္...။ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္ခ့ဲသလည္းဆိုတာကိုေတာ့ မသိရပင္မ့ဲလို႔ တပ္မေတာ္(ေလ)ရ့ဲ အစီအစဥ္မွာေတြ႔ရတ့ဲ အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ္အိုင္-၂ ရဟတ္ယာဥ္ေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ လက္နက္စနစ္ေတြဟာ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအတြက္ လံုေလာက္တ့ဲ လက္နက္စနစ္ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္...။

အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း
အမ်ိဳးအစားကို သိသူမ်ားေဖာ္ျပေပးၾကပါ
၇.၆၂ စက္ေသနတ္ဟု ယူဆရပါသည္...။ အမ်ိဳးအစားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္၏ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားမႈသည္ သိသာေသာ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္...။ ေလတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊သယ္ပို႔ေလယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ေလတပ္မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဘီလ္-၂၀၅-၆ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ပါသည္...။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအတြင္းက အမ္အိုင္-၂ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
စစ္ဆင္ေရးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မုန္တိုင္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရပါသည္...။ပင္လယ္ျပင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရပ္မ်ားလည္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္အတူ ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးတာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္...။ယခင္ကလည္း အင္းေတာ္ စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္အတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲမႈမ်ားရွိပါသည္..။
  
ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္ေပၚတြင္ ဆင္းသက္မႈျပဳေနစဥ္
FN MAG ၇.၆၂ စက္ေသနတ္အား တပ္ဆင္ေနစဥ္
၂၀မမ စက္အေျမာက္တပ္ဆင္ထားမႈ
၅၇မမ ေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာ တပ္ဆင္ထားမႈ
တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ေလတပ္အင္အားတိုးခ့်ဲမႈမ်ားအနက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တို္က္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ္အိုင္-၃၅ပီ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္ခင္ဗ်ာ...။ထို႔အျပင္ ေလတပ္၏ လက္ရွိအသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ ေအ-၅စီ ဖန္တန္ (A-5C Fantan) မ်ားအား အစားထိုးမည့္ JH-7A Flying Leopard ေျမျပင္ပစ္ႏွင့္အီလက္ေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးသံုး တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပေပးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားသြားပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ....။ အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္လက္မ်ာအနက္ အမွားယြင္းမ်ားရွိပါက ေဝဖန္ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....။

ကိုးကား- တပ္မေတာ္(ေလ) အစီအစဥ္မ်ား

Thursday, October 17, 2013

Rainbow ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

(အခုတေလာ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားတ့ဲ ညီ၊အစ္ကိုေတြမ်ားလာတာႏွင့္ အညီ မၾကာေသးခင္ကမွ ျပဳလုပ္သြားတ့ဲ တရုပ္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းျပပြဲမွာ စိတ္ဝင္စားမႈအခံရဆံုးေသာ CH အမ်ိဳးစား ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအေၾကာင္း ကၽႊန္ေတာ္တို႔ရ့ဲ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ေရးထားတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။)


Rainbow ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကို အေမရိကန္ေလတပ္၏ သရုပ္ခြဲစဥ္အရ 

ပထမအမ်ိဳးအစား အေသးစားေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္မ်ား (ေျခလ်င္အထူးတပ္ဖြဲ႔သံုး၊ အရပ္ဘက္သံုး)
ဒုတိယအမ်ိဳးအစား အလတ္စားေထာက္လွမ္းေရး အမ်ိဳးအစား (အျမင့္ေပ ၅၀၀၀ေအာက္၊ အရပ္ဘက္သံုး)
တတိယအမ်ိဳးအစား အလတ္စား တိုက္ခိုက္ေရးအမ်ိဳးအစား ( ဘက္စံုသံုး အျမင့္ေပ ၂ေသာင္းေအာက္ ၊ ေထာက္လွမ္းေရးသံုး)
စတုထၳအမ်ိဳးအစား အႀကီးစား တာေဝးေထာက္လွမ္းေရးသံုး အမ်ိဳးအစား (အျမင့္ေပ ၇ေသာင္းေအာက္)
ပဥြမအမ်ိဳးအစား တာေဝးေထာက္လွမ္းေရး သံုးရယ္လို႔ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ထားပါတယ္...။

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ Zhuhai Air Show မွာေတာ့ China Academy of Aerospace Aerodynamics CAAA ဟာ သူတို႕ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Rainbow စီးရီး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစား အလတ္စား ေထာက္လွမ္းေရးသံုး အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္တဲ့ CH 1,2,3 အျပင္ တတိယအမ်ိဳးအစား တိုက္ခိုက္ေရးသံုး CH4 ကိုပါျပသခဲ့ပါတယ္။

CH4  Rainbow-4 အမ်ိဳးစား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္

CH4 အမ်ိဳးအစား တိုက္ခိုက္ေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ဟာ အဲဒီပြဲမွာ လူစိတ္ဝင္စားမွဳ အမ်ားဆံုးရွိခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး သူနဲ႕ အတန္းအစားတူ WJ-600n နဲ႕ Wing Loong I တို႕လဲ ပါဝင္ျပသခဲ့ပါတယ္။

 Wing Loong I အမ်ိဳးစား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္
အေမရိကန္တို႕ရဲ့ Predator အမ်ိဳးအစား တိုက္ခိုက္ေရးေမာင္းသူမဲ့မ်ားလို အသံုးဝင္ျပီး Predator A အမ်ိဳးအစားနဲ႕ တန္းတူ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ပံေအာက္ ၄ေနရာမွာ လက္ႏွက္သယ္ေဆာင္ ေစာင့္ၾကည့္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျပီး ေရဒီယိုနဲ႕ေရာ ဂ်ိဳလ္တုစနစ္နဲ႕ပါ ထိမ္းခ်ဳပ္ျပီး တာေဝးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ ၃၀၀ရာႏႈန္းနဲ႕ အျမင့္ဆံုးေပ၂ေသာင္းေက်ာ္ထိတက္ႏိုင္ျပီး ၂ရက္နဲ႕ ၂ညတိတိ မနားတမ္းပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ AR-1 အမ်ိဳးအစား တာတိုပစ္ ေဝဟင္-ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္ ဒါမွမဟုတ္ FT-5 ေလဆာလမ္းညြန္ ဗံုးေတြသယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ့ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္တဲ့ နယ္ဝန္းဟာ ေရဒီထိမ္းခ်ဳပ္မွဳသာမက ဂ်ိဳလ္တုစနစ္ပါ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ခန္႕မွန္းရခက္ပါတယ္။ ျပပြဲျပီးျပီးခ်င္းမွာပဲ တူရကီနဲ႕ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံေတြက အထူးစိတ္ဝင္စားခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ေဘဂ်င္းျပပြဲမွာေတာ့ အျခား CH အမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕နဲ႕အတူ စနစ္လိုက္ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ အျခား စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ တူရကီတစ္ခုတည္းကသာ တရားဝင္ဝယ္ယူမွဳကို အတည္ျပဳႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။


 ျပပြဲမွာ CH4 နဲ႕ အတန္းစားတူမ်ားျဖစ္တဲ့ WJ-600n နဲ႕ Wing Loong I တို႕ဟာ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ျပီး၊ နာမည္မၾကီးပဲ ေရာင္းထြက္သြားတာကေတာ့ CH-3 အမ်ိဳးအစား အလတ္စား ေထာက္လွမ္းေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးအစားေတြလို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အလားတူ ျပပြဲမွာ ျပသခဲ့တာျဖစ္ျပီးတူရကီ၊ ပါကစၥတန္နဲ႕
 အာဖရိက ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးယာဥ္တစ္စင္းကေန ေရဒီယိုစနစ္နဲ႕ ထိမ္းခ်ဳပ္ျပီး ေျပးလမ္းကေနေသာ္လည္းေကာင္း ပစ္စဥ္ကေန ဒံုးပ်ံစနစ္နဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း ပစ္လႊတ္ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးယာဥ္ကေန ကီလိုမီတာ ၂၂၀အထိ ထိမ္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး ၾကားခံထိမ္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဂ်ိဳလ္တုစနစ္ရွိရင္ေတာ့ ကီလိုမီတာ ၂ေထာင္ ဝန္းက်င္အက်ယ္အဝန္းအထိ ထိမ္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္နာရီကီလိုမီတာ ၄၀၀ေလာက္ ပ်ံသန္းႏိုင္ျပီး အျမင့္ေပ ၁ေသာင္းခြဲေအာက္သာ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ၁၈နာရီကေန နာရီ၂၀ထိ ေတာက္ေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္း ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ပင္လယ္ျပင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးနဲ႕ နယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေတြမွာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳဖို႕လို႕ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုးကင္မရာ၊ ေကာင္းကင္ဓါတ္ပ ံုရိုက္ကူးေရး ကင္မရာသာမက၊ ေရဒါစနစ္ကိုပါ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးယာဥ္+ ပစ္လႊတ္စဥ္ယာဥ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျပးလမ္းကေနတက္မယ္ဆိုရင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးယာဥ္ တစ္စင္းထဲကေန ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။

CH 3 အမ်ိဳးစား ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္
 ၂၀၁၂ျပပြဲမွာေတာ့ CH3A အမ်ိဳးအစားကို ျပသခဲ့ျပီး ေတာင္ပံေအာက္ ၂ေနရာကေန လက္ႏွက္သယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရဒါတပ္ဆင္ထားႏိုင္မွဳေၾကာင့္ ခုလိုအဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး AR1 တာတိုေျမျပင္ပစ္ဒံုး ဒါမွမဟုတ္ FT-5 အမ်ိဳးအစား ဗံုးေတြ သယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ႏွက္သယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၆နာရီကေန ၁၀နာရီအတြင္းသာ ပ်ံသန္းႏိုင္မွာပါ။ S-brand ေရဒီယိုစနစ္နဲ႕ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားမယ့္ မူလ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးယာဥ္ကေန အကြာအေဝး ၂၀၀ကီလိုမီတာအထိ ထိမ္းခ်ဳပ္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ AR-1 ဒံုးက်ည္နဲ႕ အျမင့္ေပမီတာ ၅၀၀ကေန ၅၀၀၀၊ အကြာကအေဝး ၂-၈ကီလိုမီတာအကြာကေန ပစ္မွတ္(ေရြ႕လ်ား တည္ျငိမ္) ကို ၁၅မီတာအတြင္းထိေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး၊
FT-5 ဗံုးနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ အျမင့္ေပ ၅ေထာင္ေက်ာ္ကေန အကြာအေဝး ၂-၅ကီလိုမီတာအကြာက ပစ္မွတ္ကို ၁၅မီတာအတြင္းထိေအာင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

AR1 တာတိုေျမျပင္ပစ္ဒံုး
FT-5 အမ်ိဳးအစား ဗံုး
 ဒါေပမယ့္ တူရကီကေတာ့ CH3A ေတြအစား CH4 ေတြကိုသာ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကေတာ့ CH3A အမ်ိဳးအစားေတြကို ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ေဘဂ်င္းျပပြဲမွာေတာ့ CH3A အမ်ိဳးအစားေတြကို အျခားနိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကပါ စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့ျပီး ဝယ္ယူမွဳ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မသိရပါဘူး။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကေတာ့ CH3A အမ်ိဳးအစားေတြကို လိုင္စင္နဲ႕စက္ရံုလိုက္ ဝယ္ယူျပီး ျပည္တြင္းမွာ Shahpar ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႕ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေနပါျပီ။ ၂၀၁၃မွာေတာ့ CH3A ေတြကို ေရဒါနဲ႕ လမ္းညြန္စနစ္ေတြမွာ အဆင့္ျမင့္တင္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ AR-1 ဒံုးက်ည္ကို ၈-၁၀ ကီလိုမီတာအကြာကေန ပစ္ခတ္ႏိုင္လာပါတယ္။ ၾကားခံ ထိမ္းခ်ဳပ္ယာဥ္ ၄ဆင့္ထိ ထိမ္းခ်ဳပ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ စစ္ဆင္ႏိုင္မွဳ နယ္ဝန္း ပိုမိုက်ယ္ပ်ံ႕လာခဲ့ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဟာ CH3A ေတြကို စက္ရံုလိုက္ဝယ္ယူခဲ့ေပမယ့္ AR1 ဒံုးက်ည္ေတြကိုေတာ့ ဝယ္ယူတာ မေတြ႕ရဘူးလို႕ ေလ့လာသူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ CH4 ေတြနဲ႕ AR1 ေတြ ဝယ္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုကလဲ CH3A စနစ္ ၁၀ခုထက္မနည္းနဲ႕ AR1 ဒံုးက်ည္ေတြ ဝယ္ယူခဲ့တယ္လို႕ သိရျပီး ၂၀၁၂ျပပြဲတုန္းကတည္းက CH3 အမ်ိဳးအစား အနည္းငယ္ကို ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံလို႕ ဆိုပါတယ္။ CH3 ဟာ ႏိုင္ငံငယ္အခ်ိဳ႕က မ်က္စိက်တဲ့ တိုက္ခိုက္ေရး တာလတ္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖစ္ျပီး စမ္းသပ္ဝယ္ယူမွဳေတြ ရွိေပမယ့္ စက္ရံုလိုက္ဝယ္ယူထားမွဳကေတာ့ ယခုအခ်ိန္အထိ ပါကစၥတန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းလို႕သာ တရားဝင္သိရွိရပါတယ္။
 CH 2 အမ်ိဳးစား ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္

CH2 နဲ႕ CH1 အမ်ိဳးအစားေတြဟာ ပစ္စင္နဲ႕ပစ္တင္ရတဲ့ ယႏၱရားတပ္သံုး ေထာက္လွမ္းေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ျပီး CH2 အမ်ိဳးအစာေတြကို ပါကစၥတန္ကပဲ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္ ၂၀၁၂ ျပပြဲမွာေတာ့ CH800 နဲ႕ CH900 လို အေသးစား ေတြသာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး CH1နဲ႕ CH2 ေတြကို ပါဝင္ျပသခဲ့ျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ တရုတ္ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မွာေတာ့ ယခုထက္ထိသံုးစြဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ CH1 ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ဟာ အျမင့္ေပ ၁ေသာင္းေအာက္ တစ္နာရီကီလိုမီတာ ၁၅၀ႏႈန္းနဲ႕ ပ်ံသန္းႏိုင္ျပီး ထိမ္းခ်ဳပ္ယာဥ္နဲ႕ ကီလိုမီတာ၁၀၀ထိ ထိမ္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။ ၆နာရီဆက္တိုက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး ေထာက္လွမ္းေရးသံုး အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ကင္မရာနဲ႕ GPS စနစ္ေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ပစ္လႊတ္စင္နဲ႕ ပစ္တင္ရျပီး ေလထီးဖြင့္ကာ ျဖဳတ္ခ်ရတဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။


CH-2 ကေတာ့ ပစ္လႊတ္တာနဲ႕ ဆင္းသက္တာမွာ CH1 နဲ႕ ဆင္တူျဖစ္ျပီး လမ္းညႊန္စနစ္နဲ႕ ကင္မရာစနစ္ေတြ အဆင့္ျမင့္တင္ထားပါတယ္။ ထိမ္းခ်ဳပ္ယာဥ္နဲ႕ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ အကြာထိ ထိမ္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး ဆက္တိုက္ ၁၀နာရီပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၈၀ထိေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး အျမင့္ေပ ၁ေသာင္းေအာက္သာ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါ ၂၀၁၂ လက္ႏွက္ျပပြဲမွာ အျခားေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္လက္ႏွက္မ်ိဳးစံုသာမက ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရး စနစ္သစ္မ်ား၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ငယ္မ်ားနဲ႕ တိက်ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္သစ္မ်ားကိုလဲ ျပသခဲ့ပါတယ္။ အေပါ့စား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစား Y12 မ်ားနဲ႕ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရး ေရဒါစနစ္မ်ား၊ C602 ကမ္းေျခေစာင့္နဲ႕ သေဘၤာတင္ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ ေလဆာလမ္းညႊန္စနစ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းေရဒါစနစ္မ်ားကိုလဲ ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မွိဳလိုေပါက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ Rainbow စီးရီး CH အမ်ိဳးအစား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကေတာ့ ၂၀၀၈၊၂၀၁၂၊၂၀၁၃ ျပပြဲတိုင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္သေလာက္ ေရာင္းေကာင္းခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါရေစ။က်န္းမာ၊ခ်မ္းသာၾကပါေစခင္ဗ်ာ...။

Y12F အေပါ့စား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္
  
 C-602 တာလတ္ပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး
C-802A တာလတ္ပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး
 
CM-802AKG တာလတ္ပစ္ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ဒံုး
ပင္လယ္ျပင္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တပ္ျဖန္႔ထားႏိုင္မႈျပ
 

Wednesday, October 16, 2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္ႏွင့္ ဒံုးတပ္ဖြဲ႔ဆိုင္ရာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔အေၾကာင္းကိုလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားေရးၿပီးျဖစ္လို႔ အက်ယ္တဝင့္ ဒီပိုစ့္မွေရးေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး...။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ နည္းနည္းစိမ္းေနေသးတယ္လို႔ ယူဆရတ့ဲ အေျမာက္လက္နက္ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာမိသေလာက္ ေရးေပးသြားပါ့မယ္....

ပထမဆံုးကေတာ့ India တပ္မေတာ္ထုတ္ ၇၅မမ ၇၅/၂၄ အေျမာက္ဘဲျဖစ္ပါတယ္...။အရင္က စင္ကာပူထုတ္ အေျမာက္ႏွင့္ မွားယြင္းေဖာ္ျပခ့ဲမိပါေသးတယ္ခင္ဗ်ာ...။ အမွားျပင္ေပးၾကလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...။

အိႏိၵယထုတ္ ၅၇မမ အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ေနစဥ္
ဒုတိယကေတာ့ D-30 လို႔ေခၚတ့ဲ ၁၂၂မမ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္ပါ...။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရ့ဲ တပ္မေတာ္ေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတ့ဲ အေျမာက္လက္နက္ေတြပါ....။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႔မွာလည္း အသံုးျပဳေနပါတယ္ (ဥပမာ- ဘဂၤလားေဒ့္စစ္တပ္) ဒီ-၃၀-၂ ဆိုတာကေတာ့ တရုပ္တပ္မေတာ္ရ့ဲ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတ့ဲ အေျမာက္လို႔ သိရပါတယ္....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး D-30-2 ေတြကို ဘယ္ႏွခုႏွစ္ကတည္းက စတင္အသံုးျပဳတယ္ဆိုတာ အတိအက်မသိပင္မ့ဲလို႔ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြင္း စမ္းသပ္မႈ မွတ္တမ္းေတြကေတာ့ ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါတယ္...။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု သိရပင္မ့ဲ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္မ်ိဳးေတာ့ မရရွိထားပါဘူး...။

D-30-2 ၁၂၂မမ အေျမာက္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနစဥ္
 ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ Soltam M71 လို႔ေခၚတ့ဲ အစၥေရးထုတ္ ၁၅၅မမ အေျမာက္မ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ အမ္-၇၁ ၁၅၅မမ အေျမာက္မ်ားကိုေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အသံုးျပဳေနခ့ဲတာၾကာပါၿပီ အခုမွပံုေကာင္းေလးေတြရလို႔ ထပ္တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္...။ ပံုရ့ဲအေနာက္က ၁၅၅မမ အေျမာက္ကေတာ့ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ KH-179 ၁၅၅မမ အေျမာက္ဘဲျဖစ္ပါတယ္...။

Soltam M71 & KH-179 155mm Howtizer
က်န္တ့ဲ ယာဥ္တင္အေျမာက္ျဖစ္တ့ဲ SH-1 ႏွင့္ Nora B-52 ေတြအေၾကာင္းေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားတင္ဖူးၿပီးျဖစ္လို႔ သီးျခားမေဖာ္ျပေပးေတာ့ပါဘူး...။

Nora B-52 ၁၅၅မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနမႈ (ဆားဘီးယားထုတ္)
SH-1 ၁၅၅မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနၾကစဥ္ (တရုပ္တပ္မေတာ္ထုတ္)

အေျမာက္လက္နက္ေတြၿပီးေတာ့ ဒံုးလက္နက္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါဦးမယ္...။
 ေဖာ္ျပေပးခ်င္တာကေတာ့ ဒံုးလက္နက္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ MLRS ( Multiple Launch Rocket System)လို႔ေခၚတ့ဲ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ားအေၾကာင္းပါ...။

ႏိုင္ငံတကာစစ္တပ္မ်ားနည္းတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ဒံုးလက္နက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားမႈဟာ တကယ္ေတာ့ အထူးအဆန္းႀကီးတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး...။
 ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္-
ယိုးဒယားအေနျဖင့္- DTI-1 302mm MLRS
မေလးရွားအေနျဖင့္- Astros II 180mm MLRS
စင္ကာပူအေနျဖင့္-HIMARS 240mm MLRS
ကမ္ေဘာဒီးယားအေနျဖင့္- BM-21 122mm MRS
ဘဂၤလားေဒ့္အေနျဖင့္- Type-90A 122mm MLRS စသည္ျဖင့္အသံုးျပဳၾကပါတယ္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒံုးတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သိရေသာ အခ်က္မ်ားအရ ၁၂၂မမ ႏွင့္ ၂၄၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ား အဓိကအသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ပိုမိုထိေရာက္မႈ အားေကာင္းသည္ ရုရွား၏ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုး တစ္မ်ိဳးလည္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးပစ္စင္
 ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီးဟု သိရၿပီး သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရရွိေသးပါဘူး...။ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ ေနထိုင္ေနရတ့ဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒံုးတပ္ဖြဲ႔ဟာ အင္အားေကာင္းမြန္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရတ့ဲအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္...။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ထပ္ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ ဒံုးလက္နက္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ဆိုတာ မွန္ကန္တ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး ၂၄၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးပစ္စင္
တပ္မေတာ္သံုး ၂၄၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးအေနျဖင့္ ေျပာင္း၁၂ေျပာင္းပါရွိၿပီး အကြာအေဝး (၃၉) ကီလိုမီတာ အထိ ထိေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္...။ ပစ္ခတ္တ့ဲ ဒံုးအမ်ိဳးစားအေပၚမႈတည္ၿပီး ထိေရာက္မႈအကြာအေဝး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္...။ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၍လည္း ေဆာင္းပါးရွည္ ေဖာ္ျပေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ေအာက္ပါလင့္မွာ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္....။

အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ားအေၾကာင္း

အထက္ပါအခ်က္လက္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေလ့လာမိသေလာက္မွ်သာ ေဖာ္ျပေပးတာျဖစ္လို႔ အမွားယြင္းရွိရင္္လည္း ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။ အခုေတာ့ တပ္မေတာ္ထုတ္ ေနာင္ရိုးဂ်စ္ (Naung Yoe Jeep) ေတြအေၾကာင္းေရးဖို႔ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္....။ အားေပးတ့ဲ စစ္လက္နက္စိတ္ဝင္စားသူ ညီ၊၊အစ္ကိုမ်ားကို ကၽႊန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ...။

ပံုအကိုးကား- ဒံုးတပ္ဖြဲ႔