Wednesday, October 23, 2013

တပ္မေတာ္(ေလ)ရွိ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္နက္မ်ားအေၾကာင္းအား ေလ့လာမိသေလာက္ေရးသားရင္း ျပည္သူမ်ားမွ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္လက္မ်ားအား ေလ့လာမိေစရံုသာမကဘဲ စိတ္လက္နက္စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ စုေဝးရာေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ရင္း ေဖာ္ျပေပးေနေသာ ဘေလာ့တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယခုတစ္ႀကိမ္လည္း တပ္မေတာ(ေလ)ရ့ဲ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမယ္...။ ပံုမ်ားကိုေတာ့ တပ္မေတာ္(ေလ) စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ျမန္မာ့ေလသူရဲမ်ား တီဗီအစီအစဥ္မွ ကူးယူးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...။

တပ္မေတာ္(ေလ)ရွိ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္


Mi-2 အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ယခင္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္(ေလ)သို႔ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွ စတင္ေရာက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါတယ္....။ တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ပထမဆံုးေသာ တိုက္ခိုက္ေရးအမ်ိဳးအစား ရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္ပါသည္...။အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ဆိုသလိုပါဘဲ သူ႔အေနႏွင့္ ပိုမိုအစြမ္းထက္တ့ဲ MI-35P တို႔လို စြမ္းရည္ျမင့္လက္နက္ေတြ မပါဝင္ပါဘူး...။ ဒါပင္မ့ဲလို႔ တပ္မေတာ္(ေလ)အေနျဖင့္ အေပါ့စားရဟတ္ယာဥ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တ့ဲ ပိုလန္ထုတ္ Sokol W-3 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အနားေပးခ့ဲပင္မ့ဲလို႔ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းကို ေထာက္ဆၾကည့္မယ္ဆိုပါက အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ရ့ဲ အေရးပါမႈဆက္လက္ရွိေနဆဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ပါတယ္....။

လက္နက္တပ္ဆင္၍ ပ်ံသန္းေရးေဆာင္ရႊက္ေနမႈ

တပ္မေတာ္(ေလ)ရ့ဲ အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့... ၂၀၀၉ခုႏွစ္မ်ား ဝန္းက်င္ကစလို႔ ေလတပ္ကတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရုရွားမွပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းကာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါတယ္...။ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္ခ့ဲသလည္းဆိုတာကိုေတာ့ မသိရပင္မ့ဲလို႔ တပ္မေတာ္(ေလ)ရ့ဲ အစီအစဥ္မွာေတြ႔ရတ့ဲ အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ္အိုင္-၂ ရဟတ္ယာဥ္ေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ လက္နက္စနစ္ေတြဟာ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအတြက္ လံုေလာက္တ့ဲ လက္နက္စနစ္ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္...။

အမ္အိုင္-၂ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း
အမ်ိဳးအစားကို သိသူမ်ားေဖာ္ျပေပးၾကပါ
၇.၆၂ စက္ေသနတ္ဟု ယူဆရပါသည္...။ အမ်ိဳးအစားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္၏ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားမႈသည္ သိသာေသာ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္...။ ေလတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊သယ္ပို႔ေလယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ေလတပ္မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဘီလ္-၂၀၅-၆ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ပါသည္...။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအတြင္းက အမ္အိုင္-၂ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
စစ္ဆင္ေရးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မုန္တိုင္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရပါသည္...။ပင္လယ္ျပင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရပ္မ်ားလည္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္အတူ ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးတာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္...။ယခင္ကလည္း အင္းေတာ္ စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္အတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲမႈမ်ားရွိပါသည္..။
  
ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္ေပၚတြင္ ဆင္းသက္မႈျပဳေနစဥ္
FN MAG ၇.၆၂ စက္ေသနတ္အား တပ္ဆင္ေနစဥ္
၂၀မမ စက္အေျမာက္တပ္ဆင္ထားမႈ
၅၇မမ ေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာ တပ္ဆင္ထားမႈ
တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ေလတပ္အင္အားတိုးခ့်ဲမႈမ်ားအနက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တို္က္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ္အိုင္-၃၅ပီ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္ခင္ဗ်ာ...။ထို႔အျပင္ ေလတပ္၏ လက္ရွိအသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ ေအ-၅စီ ဖန္တန္ (A-5C Fantan) မ်ားအား အစားထိုးမည့္ JH-7A Flying Leopard ေျမျပင္ပစ္ႏွင့္အီလက္ေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးသံုး တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပေပးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားသြားပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ....။ အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္လက္မ်ာအနက္ အမွားယြင္းမ်ားရွိပါက ေဝဖန္ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....။

ကိုးကား- တပ္မေတာ္(ေလ) အစီအစဥ္မ်ား

14 comments:

 1. စက္ေသနတ္ေတြက FN MAG မဟုတ္ပါ ရုရွားလုပ္ PK 7.62mm ပါ။ စက္အေၿမာက္ ကေတာ ့NS-23 23mm ပါ။
  ၅၇ မမ ေရာ ့ကတ္ေလာင္ခ်ာကေတာ ့ Mars-2 ပါ။

  ReplyDelete
 2. ဒီရဟတ္ယာဥ္ေတြကုိ အထူးရဲအဖြ႔ဲေတြ ရန္သူဖမ္းရင္ သုံးနုိင္ပါေသးတယ္

  ReplyDelete
 3. A5 ေတြက တကယ္ကိုအနားေပးေတာ့မွာလားဗ် ကို MM တခါၾကားတာ အဆင့္ျမွင့္တာေတြလုပ္ေသးတယ္ဆိုလားလို႔ အနားေပးလည္းေကာင္းတာပါပဲ တရုတ္ထုတ္ထက္ တျခားဟာေတြနဲ႔ အစားထိုးရင္ေတာ့ပိုေကာင္းမယ္ထင္တယ္ေနာ္

  ReplyDelete
 4. A5ေတြကကြ်န္ေတာ္တို့ ဘက္မွာ ပ်ံေနတာဘဲဗ်

  ReplyDelete
 5. JH 7 A ထက္ JF 17 Tunder ေတြဆိုပိုမ ေကာင္းေလာက္ဘူးလား။Wiki မွာေရးတ့ဲစာအရ ဆိုရင္ JH 7 A ကဗံုးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္၊JF 17 ကဘက္စုံသုံးတိုက္ေလယာဥ္ပါတ့ဲ။JF 17 ေတြ ဝယ္လိုက္ ရင္ သူကဘက္စုံသုံးဆိုေတာ့ ရိွျပီးသား Mig 29 ေတြကိုလဲအ ေထာက္အပ့ံရမယ္လို႔ယူဆလို႔ပါ။ျဖစ္နိုင္ ရင္ေတာ့ကိုရီးယားက FA 50 ကိုဝယ္ေစခ်င္ တယ္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 6. JH 7 A ကတရုတ္ဆုိေတာ့ေကာင္းပါမလားဗ်ာ ေတာ္ေတာ္ၾကာ partေတြမေရာင္းဘူူးဆုိျပီးေစ်းကုိင္ေန
  ရင္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ JH 7 A ကထုိင္းေလာက္ကုိေရာရွင္ႏုိင္ပါမလားဒီေလယာဥ္ကုိဘယ္ႏုိင္ငံေတြက
  ၀ယ္ယူျပီးအသုံးျပဳေနလဲဘယ္လုိအားသာခ်က္အားနဲ ့ခ်က္ေတြရွိလဲသိတဲ့လူမ်ားေျပာျပေပးပါအုံး
  ျမန္မာကသူကုိဘာေၾကာင့္ၾကိဳက္တယ္လုိထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေလးကုိလဲသိရင္ေျပာျပေပးၾကပါအုံးေနာ္

  ReplyDelete
 7. ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးတာေပါ့ေနာ္ 1992 ေလာက္ကထင္တယ္ သမိုင္း ခ၀ဲျခံဖက္မွာ ကား၀က္ေလွ်ာ့ ပိုင္ရွင္တဦးက ေလးဘီးကားအင္ဂ်င္ကိုသံုးျပီး ရဟတ္ယဥ္လို ေလထဲမွာ စမ္းသပ္ပ်ံဖူးတယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေတြ႔လိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္ ေနာ္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးက လာသိမ္းသြားျပီး ေနာက္ ဆက္မလုပ္ဖို႔ သတိေပးခဲ့တယ္လို႔ ၾကားဖူးတယ္ ဒါသာတကယ္ဆိုရင္ သာမာန္ ၀က္ေလွ်ာ့ ကလူေတာင္ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာေတြအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေလေၾကာင္းသံုး ရဟတ္ယဥ္ ေလယဥ္ေတြကို တီထြင္ႏိုင္စြမ္း အမ်ားၾကီးရွိမွာပါ တကယ္လည္းလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊ သံုးမရလို႔ ပစ္ထားရတဲ့ ဘဲလ္ေတြေတာင္ ကိုယ့္စြမ္းကိုယ့္စနဲ႔ ျပင္လို႔ ရခဲ့ျပီဆိုေတာ့ ထုတ္လုပ္မူ႔ပိုင္းကိုလည္း လုပ္မယ္ဆို ရမယ္ထင္ပါတယ္ အစိုးရရဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ ခ်ေပးမူ႕ သာလိုအပ္မယ္ထင္ပါတယ္ တပ္မေတာ္ၾကီး အင္အားျပည့္၀စြာ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါေစ

  ReplyDelete
 8. စစ္လက္နက္ ပါ စိတ္လက္နက္ မဟုတ္ပါ

  ReplyDelete
 9. American little bird နဲ.ေတြ.ေတာ.ေတာ္ေတာ္ႏွိမ္.ေသးတယ္ american littele bird ေတြကတကယ္.operation ေတြမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးတယ္ american little bird ေတြကေပါ.လည္းေပါ.တယ္အရမ္းလည္းျမန္တယ္ very danger little bird ေလ

  ReplyDelete
 10. ထပ္တင္ေပးပါဦး ကိုMM ဖတ္ရတာအားမရလို႔ပါ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 11. ကိုmmမ်က္စိေရာဂါျဖစ္ေနတယ္လို႔ႀကားတယ္။အျမန္ဆုံးေနေကာင္းပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္ခင္ ဗ်ား။

  ReplyDelete
 12. Hi!Your way of writing blog is so nice and interesting one too.Thank you.
  บาคาร่า
  gclub จีคลับ
  gclub casino

  ReplyDelete

 13. Please keep updating this blog, it's been too long. Great post! We adore this blog and This information is very good.

  SCR888th

  ACE333

  ReplyDelete