Friday, November 1, 2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ား ျဖည့္တင္းေတာ့မည္ေလာ...


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္းကို ဟိုဟိုဒီဒီ ေလ့လာရင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အခ်က္သြားေတြ႔မိပါတယ္...။ အ့ဲဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရ့ဲ တရုပ္ျပည္ခရီးစဥ္အတြင္းက သံခ်ပ္ကာသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို သြားေရာက္ေလ့လာတ့ဲ ခရီးစဥ္က အစျပဳလို႔ ယခုအေတြးေလး ျဖစ္လာမိတာပါ...။

ပံုစံ-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတ့ဲ MBT-2000,T-72S က့ဲသို႔ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္တစ္မ်ိဳး လိုအပ္ႏိုင္တ့ဲ အေျခေနတစ္ခုလို ယူဆမိေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာ တရုပ္ရ့ဲ ပံုစံ-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ရ့ဲ ေလ့က်င့္ေမာင္းႏွင္ျပသမႈကို ၾကည္ရူခ့ဲရာကစၿပီး ပံုစံ-၉၆ တင့္ကို အထူးေလ့လာမိပါတယ္...။တရုပ္တပ္မေတာ္ရ့ဲ ပံုစံ-၈၈ တင့္ကုိ အစားထိုးမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တင့္တစ္စီး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ျဖစ္ပါလာခ့ဲတ့ဲ ပံုစံ-၉၆ တင့္ကို အေထြေထြ စမ္းသပ္မႈမ်ားအၿပီးမွာေတာ့ တရုပ္တပ္မေတာ္ကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခ့ဲပါတယ္...။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိကေတာ့ ဆူဒန္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းကုိသာ ေရာင္းခ်မႈျပဳထားၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အစီးေရ ၂၀၀၀-၂၅၀၀ အထိသာထုတ္လုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္...။

ပံုစံ-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားရ့ဲ ပင္မလက္နက္စနစ္ကို တရုပ္ႏွင့္ ရုရွားရ့ဲ ထံုးစံအတိုင္း ၁၂၅မမ တင့္အေျမာက္တပ္ဆင္ထားၿပီးေတာ့ ရုရွားရ့ဲ တီ-၇၂ တင့္မ်ားရ့ဲ (ပံုတူကူးယူးထားေသာ) အလိုေလ်ာက္က်ည္ျဖည့္စနစ္တပ္ဆင္ ထားပါတယ္...။ တင့္အေျမာက္အေနျဖင့္လည္း ရုရွားရ့ဲ နာမည္ေက်ာ္ ေအတီ-၁၁ တင့္ဖ်က္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး တမိနစ္ကို တင့္အေျမာက္က်ည္ ၆-၈ လံုးအထိပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္...။ တင့္ဖ်က္ဒံုး(က်ည္ေတာင့္) ၄၂ေတာင့္ သယ္ေဆာင္ထားႏိုင္ပါတယ္....။


ပံုစံ-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကို ကြန္ပ်ဳတာသံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၊ ေလဆာစနစ္သံုး ရွာေဖြေရးနည္းပညာမ်ားကုိ တပ္ဆင္ေပးထားသည့္အျပင္ ညတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္လည္း အထူးတီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ရာ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ တင့္မ်ားကိုပင္ အႏာၱရယ္ေကာင္းေကာင္း ေပးႏိုင္တ့ဲတင့္ တစ္စီးျဖစ္ပါတယ္...။ တင့္အေနျဖင့္ ေရႊးလ်ားပစ္မွတ္မ်ားကိုပင္ တင့္အားေမာင္းႏွင္ေနစဥ္အေတာ္တြင္း တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္...။ တင့္ရ့ဲ အႀကိမ္ႀကိမ္စမ္းသပ္မႈမ်ားအရလည္း အထူးေကာင္းမြန္တ့ဲ စနစ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားၾကပါတယ္...။ 

ပံုစံ-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားထုတ္လုပ္ေနမႈ


 ဒုတိယ လက္နက္စနစ္ကေတာ့ ရုရွားႏွင့္တရုပ္ရ့ဲ မူရင္းပံုစံျဖစ္ၾကတ့ဲ ၇.၆၂မမ စက္ေသနတ္ႏွင့္ ၁၂.၇မမ စက္ႀကီးတို႔ျဖစ္ပါတယ္...။အခ်ို႔အခ်က္လက္ေတြကို ခဏဖယ္ရင္း ဆက္ၿပီးေလ့လာသင့္တာကေတာ့ အင္ဂ်င္ပါဝါဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ တင့္တစ္စင္းရ့ဲ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏိုင္မႈကို အထူးတာဝန္ယူထားရတ့ဲ တင့္အင္ဂ်င္အေနႏွင့္ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၀၀၀အားရွိတ့ဲ အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳထားၿပီးေတာ့ ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်တ့ဲ ပံုစံတူ ပံုစံ-၉၆တင့္ေတြကိုေတာ့ အင္ဂ်င္ပါဝါပိုနိမ့္ထားတ့ဲ ပံုစံ-၈၅တင့္ရ့ဲ ျမင္းေကာင္ေရအား ၇၃၀ပါဝါကို တပ္ဆင္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္....။ စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအက်ယ္အဝန္းကိုေတာ့ ကီလိုမီတာအားျဖင့္ ၄၀၀လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး အပိုဆီတိုင္ဂီပါတပ္ဆင္ထားပါက ကီလိုမီတာ ၆၀၀အထိ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ပါတယ္...။
MBT-3000 ပင္မတုိက္ပြဲဝင္တင့္ကားအသစ္
 အ့ဲဒီေနရာမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အခ်က္လာပါၿပီခင္ဗ်ာ...။ အ့ဲဒါကေတာ့ ပံုစံ-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တ့င္ကားကို ပံုစံ-၉၆ဂ်ီ (Type-96G) အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားၿပီး ျပည္ပကိုလည္း ဗီတီ-၂ (VT-2) အမည္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈျဖစ္ပါတယ္....။
Type-96G ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား
  VT-2 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လက္နက္ျပပြဲတစ္ခုအတြင္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အင္ဂ်င္ပါဝါကို ျမင္းေကာင္ေရအား ၈၀၀အထိတိုးေပးထားၿပီး လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအျပင္ ရန္သူ႔တည္ေနရာကို အလိုေလ်ာက္ရွာေဖြေပးႏိုင္သည့္ စနစ္သစ္မ်ားလည္း ပါဝင္လာပါတယ္...။အထူးသတိထားရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ VT-2 တင့္ကို ေပါ့ပါးတ့ဲတင့္ျဖစ္မယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတာပါ...။ ဒါပင္မယ့္လို႔ ဘယ္လိုပဲအဆင့္ျမွင့္တင္ထား ပါေစ... တရုပ္တပ္မေတာ္သံုး ပံုစံ-၉၆ဂ်ီရ့ဲ မူလမူရင္းကို မမွီနိုင္ဘူးလို႔လည္း သံခ်ပ္ကာႏွင့္တင့္အေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါတယ္....။ 
အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ VT-2 ပင္မတုိက္ပြဲဝင္တင့္ကား နမူနာျပသထားစဥ္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရ့ဲ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတ့ဲ MBT-2000 ပင္မတုိက္ပြဲဝင္တင့္ဟာ ဆိုရင္လည္း ပံုစံ-၉၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကို အေျခခံကာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာတ့ဲ မ်ိဳးဆက္သစ္တင့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္...။ အထက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတ့ဲ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁၂၀၀ရွိတ့ဲ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ထက္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းတ့ဲ တင့္တစ္စီးကို ဝယ္ယူဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွျဖစ္လာစရာ မရွိပါဘူး...။ အ့ဲေတာ့ ဘယ္တင့္အမ်ိဳးစား ျဖစ္ႏိုင္ပါဦးမလည္း... ကၽႊန္ေတာ္ဆက္လက္ေလ့လာမိသေလာက္ကေန ေတြ႔ရွိထားတာကေတာ့ MBT-3000 လို႔သတ္မွတ္ထားတ့ဲ တင့္တစ္စီးဘဲျဖစ္ပါတယ္....။ MBT-3000 တင့္အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ဆဲကာလျဖစ္ကာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္မွ တရုပ္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စတင္လက္ခံရရွိမယ့္ တင့္ျဖစ္ပါတယ္...။ တရုပ္တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၂၀၁၄မွ ရမယ့္ တင့္ကို တပ္မေတာ္ကို ေရာင္းပါ့မလားလို႔ စဥ္းစားစရာရွိပါတယ္...။ ဟုတ္က့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဝယ္ယူမယ္ဆိုပါက ေသခ်ာေပါက္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္တ့ဲ အေျခအေနရွိပါတယ္...။ အရင္ကလည္း ပံုစံ-၉၀ႏွင့္၉၂ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြကို တရုပ္တပ္ႏွင့္အတူ အသံုးျပဳတ့ဲခုႏွစ္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ခ့ဲပါတယ္...။ MBT-2000 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ပထမဆံုးအသံုးျပဳတ့ဲ ႏိုင္ငံျဖစ္ခ့ဲပါတယ္...။ ဒါေၾကာင့္ MBT-3000 ကိုလည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လိုအပ္လာပါက ေနာ္ရင္ကိုအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္ဆိုတာ ယံုမွားစရာမရွိပါဘူး....။

အထက္ပါႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားအၿပီးမွာေတာ့ သတင္းထဲမွာေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ Norinco Company ကို သြားေရာက္ခ့ဲတာေတြကို ဆက္စပ္ေတြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ရ့ဲ မ်ိဳးဆက္သစ္ တင့္အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ရင္ခုန္လို႔ ရေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္....။ အထက္ပါေဖာ္ျပထားတ့ဲ တင့္မ်ားဟာဆိုရင္ ကမာၻ႔အဆင္မွီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကာလတန္ဖိုးႏွင့္လည္း တြက္ေျခကိုက္္တ့ဲ အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တင့္ကားမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းမယ္ဆိုပါက ဝယ္ယူသင့္တ့ဲ တင့္အမ်ိဳးအစားေတြပါ...။
Type-96 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ

 ကၽႊန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းရ့ဲ အျမင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တင့္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုတက္လွမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရုပ္တပ္မေတာ္ထုတ္ MBT-2000 တင့္မ်ားကို ကၽႊမ္းကၽႊမ္းက်င္က်င္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရရွိထားၿပီးျဖစ္ၿပီ အားနည္းခ်က္၊အားသားခ်က္မ်ားကို သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ တရုပ္တပ္မေတာ္၏ MBT-3000 တင့္သာလ်င တပ္မေတာ္တင့္ကားတပ္ဖြဲ႔မ်ားရ့ဲ  ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိ့သည့္တင့္အျဖစ္ သံုးသပ္မိပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ...။
 (ကၽႊန္ေတာ္ရ့ဲ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်က္လက္မ်ား မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခ့ဲမႈရွိပါက 
ဝင္ေရာက္ ေထာက္ျပေပးသြားၾကပါခင္ဗ်ာ...။ အားလံုးကို ေလးစားလွ်က္ ကိုmm)

6 comments:

 1. ၂၀၁၄ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ေရတပ္ကစစ္ေရယာဥ္အသစ္ေတြ တပ္ေတာ္ဝင္
  ဖို႔ရိွတယ္လို႔ႀကားတယ္။ဘယ္ႏွစင္းေလာက္ဝင္ မယ္လို႔ကိုmmႀကားလဲ။ေက်းဇူးျပဳဳျပီးေျပာပါဦး။ေလးစားလ်က္..

  ReplyDelete
  Replies
  1. အခုထိေတာ့ မၾကားမိေသးပါဘူး...။ ၾကားမိရင္ တင္ေပးပါ့မယ္ :)

   Delete
 2. ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ကိုmm။ကိုmmက်န္းမာေရး
  ေကာင္းေနဖို႔အျမဲဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. mm .ယူကရိန္းထုတ္ တင့္ကုိေရာဝယ္ယူဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိလား ။ ထုိင္းစစ္တပ္ကေတာ္ေတာ္ကုိ စိတ္ဝင္တစားရိွေနတယ္။
  ကပစ ကေနၿမန္မာ made MBT တင့္ေတြထုပ္လုပ္ဖုိ႔ရွိပါသလား။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ေလာေလာဆယ္ေတာ့ MBT အဆင့္ထုတ္ဖို႔ မရွိေသးဘူးထင္ပါတယ္...။ ရွိၿပီးသားတင့္ေတြကိုေတာ့ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈအပိုင္းေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္...။ တင့္ေတြအေနန႔ဲကေတာ့ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္ေလ... ျမန္မာ့ေျမအေနထားအရဆိုရင္ေတာ့ သံခ်ပ္ကာေတြဘက္ကို ပိုၿပီး အားထည့္ရမယ္ဗ်..

   Delete
 4. ေလးစားစြာျဖင့္.....ကို mm ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထုတ္ႏိုင္ေနတဲ့ စစ္လက္နက္ေလးေတြ ရွာတင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ....

  ReplyDelete