Thursday, November 14, 2013

၂၀၁၂-၁၃ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္(ေရ) ဘာေတြတိုးတက္လာသလဲ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ပိုစ့္တစ္ခုေရးဖို႔အတြက္ စၿပီး အခ်က္လက္ေတြစုမိေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္အားသန္တ့ဲ ေရတပ္အခ်က္လက္ေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာမို႔ ဒီေန႔ေတာ့ တပ္မေတာ္(ေရ)ဆိုင္ရာ ၂၀၁၂ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္၂၀၁၃အၾကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္လက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္...။ အခ်က္လက္အမွားမ်ားရွိပါက ကၽႊန္ေတာ့္ရ့ဲ အားနည္းခ်က္သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေရတပ္မေတာ္မ်ာနည္းတူ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရးကို အဓိကတာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ အဖြဲ႔စည္းျဖစ္ပါတယ္...။ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရးအေနႏွင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ကမ္းနီးေရတိမ္ပိုင္းႏွင့္ ကမ္းေဝေရျပင္ပိုင္းလို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္...။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက စတင္ခ့ဲတ့ဲ ဘဂၤလားႏွင့္ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ အျဖစ္ပ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းေမ့ၾကမယ္  မထင္ပါဘူး.. အ့ဲခ်ိန္က ျမန္မာ့ေရျပင္နက္အတြင္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရးလုပ္ေနတ့ဲ ေတာင္ကိုးရီးယားရ့ဲ ေဒဝူးႏွင့္အတူ အေစာင့္ေရတပ္ေရယာဥ္မ်ားကို ဘဂၤလားေရတပ္မွ ဝင္ေရာက္ရန္ရွာရင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္မ်ားအၾကား အေျခအတင္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္...။ အ့ဲေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားရွိလာခ့ဲၿပီးေတာ့ ေရတပ္မ်ားကိုလည္း အျပင္းအထန္တိုးခ်ဲ႔ခ့ဲၾကပါတယ္...။
၇၇၂ ဘုရင့္ေနာင္ အေပါ့စားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ (Light Frigate)

တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ရန္အမ်ိဳးစားေရယာဥ္မ်ား၊၁ဂ်ီ ဒံုးတပ္ေရယာဥ္မ်ား၊၅စီးရီး အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား၊ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ တပ္ေတာ္ဝင္ခါစ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ေတြကို ဘဂၤလားေရတပ္ကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ အသင့္အေနထားျဖင့္ ထားရွိခ့ဲရပါတယ္...။ အစြမ္းထက္လွတ့ဲ ေရတပ္ရ့ဲ ဒံုးတပ္ FACမ်ားေၾကာင့္လည္း ဘဂၤလားေရတပ္အေပၚ အေတာ္ေလး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္...။ ဒီအခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသိတ့ဲ ဘဂၤလားေရတပ္အေနျဖင့္လည္း သူတို႔ရ့ဲ FAC မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာရပါေတာ့တယ္...။ ဘယ္လိုပင္ ႀကိဳးစားေနၾကပင္မယ့္ တပ္မေတာ္(ေရ)ဟာ ဒံုးတပ္ေရယာဥ္အပိုင္းမွာ သာလြန္အင္အားႏွင့္ တည္ရွိေနခ့ဲပါၿပီ..။

တပ္မေတာ္(ေရ)ဟာ ျပည္တြင္းထုတ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ ျပည္ပမွဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္မႈနည္းပညာ၊တပ္ဆင္လက္နက္စနစ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာ တရုပ္တပ္မေတာ္မွ Type-03H1 ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ၂စင္း (F-21 ႏွင့္ F-23) ဝယ္ယူခ့ဲပါတယ္...။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အဆိုပါေရယာဥ္မ်ားရ့ဲ ဒံုးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ခ့ဲတာပါဘဲ...။ သာမာန္ HY-2 ဒံုးမ်ားကို အစြမ္းထက္လွတ့ဲ စီ-၈၀၂ေအ (C-802A) ဒံုး ၈စင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခ့ဲၿပီးေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးအပိုင္းကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ကာတပ္ဆင္ခ့ဲပါတယ္...။
အက္္ဖ္-၂၁ မဟာဗႏၶဳလ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္

၂၀၁၂ေႏွာင္းပိုင္း(စက္တင္ဘာလ)မွာေတာ့ အာလံုးဘဲေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတ့ဲ က်န္စစ္သား ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးကို ေရတပ္သေဘၤာက်င္းကေနဘဲ
 ေရခ်ႏိုင္ပါေတာ့တယ္...။ သူ႔အရင္ တပ္ေတာ္ဝင္ခ့ဲတယ့္ ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္လို ျမန္မာ့ေရျပင္ ပိုင္နက္ကာကြယ္ေပးမယ့္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တ့ဲဖရီးဂိတ္ႀကီး တစ္စင္းျဖစ္လို႔ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္အတူ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာမိပါတယ္...။ တပ္မေတာ္(ေရ)ရွိ ေရတပ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုလည္း ေလးစားမိပါတယ္...။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တ့ဲ ေရတပ္ေမြးေန႔မွာေတာ့ ၄၉မီတာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ ၄၉၁ ႏွင့္အတူ စစ္ေရယာဥ္ ၄စင္း တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္...။ အဲဒီအထဲမွာမွ ၄၉၁ စစ္ေရယာဥ္အား ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္(ဒံုးတပ္)ျဖစ္လို႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲပါတယ္....။
တပ္ေတာင္ဝင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား

တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ ပထမဆံုးေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္မ်ားရ့ဲ သမိုင္းေျခလွမ္းအစလို႔လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္...။
တပ္ေတာင္ဝင္ခ့ဲတ့ဲ ၄၇မီတာအရွည္ရွိ ၅၆၇,၅၆၈,၅၆၉ႏွင့္၅၇၀ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး(Gun Class) ေရယာဥ္မ်ားဟာလည္း တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္....။ Gun Class FACမ်ားေနအျဖင့္ ၄၀မမႏွင့္ ၁၄.၅မမ လက္နက္စနစ္မ်ားအတိုင္းသာ တပ္ဆင္ထားပင္မယ့္လို႔ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး စြမ္းရည္ျမွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေရတပ္ရ့ဲ ယိုးဒယား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္ခ့ဲတယ့္ စစ္ေရယာဥ္ ၅၆၁ႏွင့္ ၅၆၂ ေရယာဥ္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္...။
ယိုးဒယားခရီးစဥ္အတြင္း လက္နက္အျပည့္စံုတပ္ဆင္ထားသည့္ တိုက္ေရယာဥ္ ၅၆၁

 ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲမွာေတာ့ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းအတြက္ အားျဖည့္မႈအျဖစ္ တပ္မေတာ္(ေရ) စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွငယ္ သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပႏိုင္ခ့ဲျပန္ပါတယ္...။ အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ စစ္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အားသစ္ေလာင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္...။

ေဖဖဝါရီလထဲမွာေတာ့ တပ္မေတာ(ေရ)ရွိ ၅၆၁ႏွင့္ ၅၆၂ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ားရ့ဲ ယိုးဒယားခရီးစဥ္ကေတာ့ ေဒသတြင္းေရတပ္မ်ားအၾကား အထူးစိတ္ဝင္စားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါတယ္..။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားရ့ဲ ျမင္ေနၾကမဟုတ္တ့ဲ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္...။

တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ မဟာဗႏၶဳလ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အေနျဖင့္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံ လန္ကာဝီမွာျပဳလုပ္တ့ဲ LIMA 13 အခမ္းနားကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ အားသစ္တစ္ရပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖင့္ ျပသႏိုင္ခ့ဲျပန္ပါတယ္...။

ဆရာရွမ္း ေရေပၚလြန္းတင္ယာဥ္

 ဧျပီလ (၉) ရက္ေန႔မွာေတာ့ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ပထမဦးဆံုး Floating Dock ျဖစ္တ့ဲ ဆရာရွမ္းကို တပ္ေတာင္ဝင္ႏိုင္ခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တက္ေစခ့ဲပါတယ္...။ အဆိုပါ ဆရာရွမ္း ေရယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Myanmar Navy (Officially မဟုတ္တ့ဲ) ေပ့ခ္မွာ 
(...UMS- SAYA SHAN သည္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အရြယ္အစား အသင့္အတင့္ရိွ ဗ်ဳဟာေျမာက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ နွစ္ပတ္လည္လြန္းတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ အေရးေပၚလြန္းတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအား Operation Area နွင့္အနီးဆံုး Base တြင္ ရာသီမေရြး အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ယင္းအတြက္ UMS- SAYA SHAN ၏ Capacity နွင့္ အရြယ္အစားမွာ က်စ္က်စ္လစ္လစ္နွင့္ သင့္တင့္မွ်တရုံ ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။) လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္..။ အမွန္တကယ္လိုုအပ္လွတ့ဲ ေရယာဥ္အမ်ိဳးစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္လည္း ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္...။

တဆက္တည္းမွာဘဲ တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ ၁၆၁၂ႏွင့္ ၁၆၁၃ ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္လာခ့ဲပါတယ္...။ ဧၿပီလ(၉)ရက္ေန႔ဟာဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္(ေရ)အတြက္ အစြမ္းထက္တ့ဲအားသစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္တ့ဲေန႔လို႔ေတာင္ ဆိုရႏိုင္ပါတယ္...။
ဧၿပီလ(၉)ရက္ေန႔အတြင္းမွာ (၅၆၃၊၅၆၄၊၅၆၅၊၅၆၆) အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ (၄)စင္း၊ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ (၂)စင္းႏွင့္အတူ ေရေပၚလြန္းေရယာဥ္ ဆရာရွမ္းတို႔ စုစုေပါင္း(၇)စင္း တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္...။ ကမ္းထိုးေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္ BTR-3U သံခ်ပ္ကာယာဥ္တင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္...။
တပ္ေတာ္ဝင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား
အ့ဲဒီေနာက္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္(ေရ)ဟာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရင္း ျမန္မာ့ေရျပင္အတြင္း ငါးခိုးေလွမ်ားဖမ္းဆီးျခင္းစသည္ျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားေက်ပႊန္ခ့ဲၾကပါတယ္...။ သက္တမ္အားျဖင့္ ၂၀ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္တ့ဲ ယူဂိုအမ်ိဳးစား ကမ္းေျခေစာင့္တိုက္ေရယာဥ္ ၄၂၆ ရ့ဲ ယိုးဒယားငါးခိုးေလွဖမ္းဆီးရမိမႈဟာလည္း စက္တင္ဘာလအတြင္း တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ ဂုဏ္ယူၾကရတ့ဲ အျဖစ္ပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။ 

တပ္မေတာ္(ေရ)အေနႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အင္အားေတာင့္တင္တ့ဲ ေရတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပင္မယ့္ အင္အားႀကီးေရတပ္တစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ရွိရင္းစြဲ ဖရီးဂိတ္မ်ားနည္းတူ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တ့ဲ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားလိုအပ္ေနဆဲပါ...။ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကမ္းနီးေရတိမ္ပိုင္းကို အဓိကထားရတ့ဲ အတြက္ ကမ္းေဝးပင္လယ္ျပင္ကို စိုးမိုးႏိုင္ဖို႔ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား အလံုအေလာက္ပိုင္ဆိုင္ထားရပါမယ္...။ အိမ္နီးခ်င္းေရတပ္မ်ားရ့ဲ တိုးခ်ဲ႔မႈမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမယ္...။

ဒီဇင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မယ့္ တပ္မေတာ္(ေရ)ရ့ဲ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔မွာေတာ့ ဘယ္လိုရင္ခုန္စရာေတြျဖစ္လာဦးမလည္းဆိုတာ မသိရေသးပါဘူး...။ က်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္အေနႏွင့္ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္မလား၊တတိယျပည္တြင္းထုတ္ ဖရီးဂိတ္ေရခ်ႏိုင္မလား၊ ၇၇၃ ေကာ္ဗတ္ေရယာဥ္ေရခ်ႏိုင္မလားဆိုတာကေတာ့ မၾကာေတာ့တ့ဲအခ်ိန္အေတာ္အတြင္းမွာ သိရွိႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္...။

(ပံုမ်ားႏွင့္အခ်က္လက္မ်ားအား ျမန္မာေနဗီႏွင့္ Deparko စာမ်က္ႏွာမ်ားအား အေျခခံ၍ ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္...။)

4 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. ့ျမန္မာ့ ေရတပ္က ခရူဇာ ၂စီးေလာက္ကို ဖရီးဂိတ္ ၅စီးေလာက္ရံၿပီး ေလတပ္ကာဗာနဲ. စစ္ဆင္ေလးလုပ္တာ ျမင္စမ္းခ်င္ပါဘိ။

  ReplyDelete
 3. F13 ပုံေလးဘယ္သူစီမွာမွမရွိၾကဘူးလား ခင္ဗ်ာ ဒီတစ္စီးၾကေတာ့သတင္းေတြကျငိမ္ေနလုိ ့ပါ ပုံစံကုိအ
  ခုထိမေတြၾကရေသးလုိ ့ပါ သိသူမ်ားရိွိသူမ်ားေျပာၾကျပၾကပါအုံးေနာ္

  ReplyDelete
 4. က်ြန္ေတာ္အေဖလက္ထက္ကထက္ပို့ေကာင္းတဲစစ္သေဘၤာေတြအျမန္တိုးတက္လာတာ၀မ္းသားစရာပါဘဲ

  ReplyDelete