Tuesday, November 29, 2011

ေရတပ္စခန္းကာကြယ္ေရး ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္

အမ်ိဳးအစား-၆၁ ၂၅မမပူးတြဲ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစက္အေျမာက္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းထုတ္ ၅စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးစစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ တရုပ္ထုတ္ အမ်ိဳးအစား-၆၁ ၂၅မမပူးတြဲေျပာင္း ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္စနစ္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

(တရုပ္ထုတ္)ရုရွား၏ ဇက္ပီယူ-၂ (အမ်ိဳးအစား-၈၉) ၁၄.၅မမ ေလယာဥ္ပစ္စက္ေသနတ္
ေရတပ္မွ စစ္ေမမ်ား ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စစ္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကစဥ္ကျဖစ္ပါသည္။ ၄၀မမေဘာ္ဖာအေျမာက္အား လက္ေတြ႔ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး မိမိေရတပ္စခန္း ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အတြက္အထူးေလ့က်င့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄၀မမ ေဘာ္ဖာ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္ႀကီးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္

ေအာက္မွာတင္ခ့ဲတ့ဲပံုမွာ စစ္ယာဥ္ဟာ အျပာေရာင္ျဖစ္ပါတယ္ အခုဒီေရာင္ေလးလည္းလွတယ္ေနာ္...။

Monday, November 28, 2011

ေဘာ္ဖာယာဥ္တင္ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္စနစ္

ျမန္မာ့ေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္

ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ျမန္မာ့ေရတပ္တြင္လည္း စစ္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္ေမမ်ားအား လက္နက္ငယ္ သင္တန္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရပံုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ေရတပ္စစ္ေမမ်ား ၄၀မမ ေဘာ္ဖာေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အျမာက္အားလက္ေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနၾကစဥ္ျဖစ္ပါသည္။၄၀မမ ေဘာ္ဖာအျမာက္တင္ထားေသာ
ယာဥ္သည္ အေမရိကန္ထုတ္ အမ္၉၀၈ စစ္ယာဥ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေရတပ္ စစ္ေမမ်ား၏ ၄၀မမအေျမာက္အား ပစ္ခတ္စမ္းသပ္ေနမႈကို ေတြ႔ရပါသည္။ကမ္းရိုးတန္ရွည္းလ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ မျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္မည္ ယခုက့ဲသို႔ေသာ ယာဥ္တင္ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ားသည္ အလြန္အသံုးတည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ေရြ႔ေျပာင္းမႈလြယ္ကူျခင္း၊ယာဥ္တင္စနစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေျမာက္အတြက္သီးသန္႔ အေျမာက္ဆြဲယာဥ္မလိုေတာ့ဘဲ လ်င္ျမန္စြာ တပ္ခ်ထားႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးမ်ားရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္..။၄၀မမ ေဘာ္ဖာမ်ားသာမကဘဲ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္အခ်ိဳ႕ အား ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားတြင္
ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား၊ပုခံုးထမ္းဒံုးက်ည္မ်ား အလံုအေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕ ကိုယာဥ္တင္စနစ္ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။အရင္ကလည္း ကၽႊန္ေတာ္တင္ဘူးပါတယ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အေျမာက္စနစ္ပံုအခ်ိဳ႕ ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္ျဖဳတ္ထားလိုက္ပါတယ္..။
(အခုလို အားလံုးသိခြင့္ရေအာင္ ပံုေတြအၿမဲပို႔ေပးတ့ဲ ကိုဗညားကို အားလံုးကုိယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။ပံုရ့ဲဆိုက္ကို အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ထားပါတယ္... :D)

Sunday, November 27, 2011

ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား


ေရတပ္ စစ္သည္မ်ား အားေတြ႔ရစဥ္

၅၆၀ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ေပၚမွာ စစ္သည္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၅၅၁-၅၇၀ အထိ စစ္လက္နက္မ်ိဳးစံု၊သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ိဳးစံု တပ္ဆင္ထားေသာ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားအား ျပည္တြင္းမွာပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္..။ေဒသတြင္းႏိုင္ငံတိုင္းရ့ဲ ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္ေခ်မႈန္းႏိုင္တ့ဲ အဆင့္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္..။ျမန္မာ့ေရတပ္ကို ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရတပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ခ်ဲ႕ ေနတာကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့္ပါဘဲ တရုပ္ဆီကေန ဖရီးဂိတ္ႀကီးေတြမွာထားၿပီး လက္ရွိ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ေတြကိုလည္း အဆင့္ျမင့္တင္မႈေတြ လုပ္ေနၾကပါတယ္..။ကမ္းရိုးတန္းရွည္လ်ားတ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက့ဲသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေရျပင္ပိုင္နက္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မယ့္ ေခတ္မွီေရတပ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေနတာဟာ ေဒသတြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈလို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး...။လက္ရွိအေျခအေနထက္ေတာင္မွာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖို႔လိုပါေသးတယ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရ့ဲ ေရတပ္ကိုအၿမဲေလ့လာထားသင့္ပါတယ္.. အထူးသျဖင့္ ေရတပ္ခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အသြင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေနတ့ဲ ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္ကို အထူးသတိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။

ျမန္မာ့ေရတပ္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းႀကီး

ဟိန္းဇဲတပ္နယ္ရွိ ေရတပ္စစ္သည္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရတပ္ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းဌါနခ်ဳပ္အားေတြ႔ရစဥ္

ေရတပ္သေဘၤာက်င္းေတြမွာ ဖရီးဂိတ္ႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခ့ဲၿပီး ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္.. ၁၀၈မီတာရွိတ့ဲ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲတာဟာ ျမန္မာ့ေရတပ္သေဘၤာက်င္းရ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္... ျမန္မာ့ေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္ထဲတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကပင္ စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာရေသာ ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ႀကီးအျပင္ ေနာက္ထပ္ ဖရီးဂိတ္ႀကီး ၂စင္း တည္ေဆာက္ေနၿပီး (တခ်ိဳ႔မွ ေရခ်ၿပီးဟု ေျပာၾကသည္) တရုပ္ႏိုင္ငံမွာ ဝယ္ယူကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဖရီးဂိတ္၂စင္းႏွင့္ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခတ္မွီဖရီးဂိတ္ႀကီး ၄စင္း ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။ပံုမွာပါတ့ဲ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ဟာ ေအာင္ေဇယ်ႀကီးလား ေနာက္တစ္စင္းလားဆိုတာ သိတ့ဲသူေတြမ်ား ေျပာျပေပးၾကပါဦးဗ်ာ..။
ျမန္မာ့ေရတပ္စစ္သည္တစ္ဦး ေရငုပ္ေလ့က်င့္ခန္းမျပဳလုပ္မွီ

Thursday, November 24, 2011

ဘဂၤလားေဒ့္၏ တာတိုပစ္ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္

အက္ဖ္-၈၀ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၈၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

အခုတေလာ အေတာ္ေလးစိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္တခ်ိဳ႕ ၾကားမိပါတယ္ ဘယ္ေလာက္ေသခ်ာမယ္ဆိုတာကေတာ့ မသိရေသးပင္မ့ဲ ဓါတ္ပံုေတြႏွင့္ ထြက္လာေတာ့ ယံုၾကည္ရပါတယ္ အဲဒါကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မွာ တရုပ္၏ေခတ္မွီ တာတိုပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ရွိေနျခင္း ပါဘဲ....။
တရုပ္တပ္ ဒံုးစနစ္ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ေနစဥ္ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ဝယ္ယူထားၿပီး ဘယ္လိုမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းတပ္ခ်ထားလည္း
ဆိုတာမသိရေသးပင္မ့ဲ ေတြ႔ခ့ဲၾကရတ့ဲေနရာကေတာ့ စစ္တေကာင္းအတြင္းမွာလို႔ သိရပါတယ္ ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သိပ္မေဝးတ့ဲစခန္းတစ္ခုမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..။ ၂၀၀၈-၀၉ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့္ ေရျပင္ပိုင္နက္ျဖစ္စဥ္ကတည္းက တပ္ခ်ထားတာလားဆုိတာမသိရေသးပင္မ့ဲ ဒီလိုေခတ္မွီေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြကို ျမန္မာႏွင့္မေဝးတ့ဲ ေဒသမွာတပ္ခ်ထားျခင္းအားျဖင့္
ျမန္မာ့ေလတပ္၏ ေဝဟင္စိုးမိုးမႈကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ပါတယ္
..။၁၉၇၉-၈၀ ဝန္းက်င္ကတည္းက ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ခ့ဲပင္မ့ဲ ကာလအေတာ္ၾကာမွ တရုပ္စစ္တပ္မွာ အသံုးျပဳတယ္လို႔သိရပါတယ္...။ ဘဂၤလားေဒ့္ရ့ဲ ဒံုးစနစ္ဟာ ၈၀ လား ၉၀ စနစ္လားဆိုတာအသိအက်မသိရေသးပင္မ့ဲ ဘဂၤလားေဒ့္၏ အားအထားရဆံုးစနစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..။ BUK M1 တာလတ္ပစ္ စနစ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားမႈလည္းရွိခ့ဲၾကပါတယ္။ ေျမျပင္အေျခဆိုက္ဒံုးစနစ္ရွိလာခ့ဲရင္လည္း ဒါဟာသိပ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး ဘာလို႔လည္းဆိုရင္ သူတို႔ေရတပ္ ဖရီးဂိတ္တစ္စင္းေပၚမွာလည္း အက္ဖ္အမ္-၈၀ ေရတပ္သံုး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ဒံုး၈စင္းပါ စနစ္ကို တပ္ဆင္ထားခ့ဲၾကၿပီးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္..။
ဘဂၤလားေဒ့္၏ အက္ဖ္အမ္-၉၀ စနစ္ (photoshop လားေတာ့မသိဘူး :D)

ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္ ဖရီးဂိတ္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အက္ဖ္အမ္-၈၀ စနစ္

ေျမျပင္အေျခဆိုက္ယာဥ္ေပၚမွာကေတာ့ ဒံုး၄စင္းသာ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္..။ ေနာက္ပိုင္းေတြ႔ရတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြအရ အက္ဖ္အမ္-၉၀ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္...။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့္ရ့ဲ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပပြဲေတြမွာ ထုတ္ျပႏိုင္ပါတယ္...။ေျမျပင္တပ္ အေထာက္အကူေပး ေလေၾကာင္းရန္ကာ စနစ္ျဖစ္တ့ဲ စနစ္ေတြအပါအဝင္ စစ္လက္နက္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းဟာ ဘဂၤလားေဒ့္ရ့ဲ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္..။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔ေတြမွာလည္း စစ္လက္နက္ေတြ၊တင့္ကားႀကီးေတြ ၊ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးစနစ္ေတြ စသည့္ ေခတ္မွီလက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထုတ္ျပသင့္ပါတယ္..။

HQ-၇ ၏ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕

တာေဝးပစ္ခတ္ႏိုင္မႈ........၅၀၀-၈၆၀၀ မီတာ (hq-၇၊အက္ဖ္အမ္-၈၀)၊၇၀၀-၁၅,၀၀၀ မီတာ( အက္ဖ္အမ္-၉၀)
အျမန္ႏႈန္း..... ၂.၃ဆ (အသံထက္) (၇၅၀မီတာ၊၁စကၠန္႔)
ေရဒါ၏ ေျခရာခံႏိုင္စြမ္း....၁၇-၁၈.၄ ကီလိုမီတာ (အက္ဖ္အမ္-၈၀)၊၂၀-၂၅ ကီလိုမီတာ (အပ္ဖ္ေအ-၉၀)

အက္ဖ္အမ္-၈၀ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္

အက္ဖ္-၉၀ တာတိုပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပစ္ယာဥ္

အက္ဖ္အမ္-၉၀ ေထာက္လွမ္းေရးေရဒါယာဥ္

ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ ဘဂၤလားေဒ့္စစ္တပ္ဟာ ကမ္းထိုးစစ္ဆင္ေရး၊ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းႀကီးေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္..။

Wednesday, November 23, 2011

ေလတပ္ အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္ႀကီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလ ေလတပ္ရဟတ္ယာဥ္ အမ္အိုင္-၁၇ ႀကီးမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလရွိ အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ေရွ႔တန္းစစ္မ်က္ႏွာ စစ္စခန္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

Sunday, November 20, 2011

၅၅၁ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမွာ ၂.၁.၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးေသာ ၄၅မီတာရွိ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၅၅၁ကို ထုတ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ဒုတိယအစင္း ၅၅၂ ကို ၄.၁.၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္။တန္ခ်ိန္ ၂၁၃တန္ခန္႔ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ေဖဖဝါရီလအတြင္းတြင္ အရွည္ ၂၇ေပရွိတည့္ စစ္ေရယာဥ္ ၁၄စင္းထုတ္လုပ္ခ့ဲသည္။ထို႔ေနာက္ ၇၇မီတာရွိသည့္ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္။
၅၅၁ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး

Friday, November 18, 2011

Nora B-52 Self-propelled Howitzer


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နည္းတူ ဘဂၤလားေဒ့္တပ္မွာလည္း ႏိုရာ ဘီ-၅၂ေတြကို တပ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္... တကယ္သာျဖစ္ခ့ဲရင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္မ်ားအေနႏွင့္ ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္ေတြ ၂၀၀၉ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္..။ တရုပ္တပ္ဆီမွ ဝယ္ယူထားတ့ဲ ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္အသစ္ေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္.. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္အေနႏွင့္ လက္ရွိ Soltam ၁၅၅မမေတြကို အစၥေရး၏ ATMOS 2000 ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ားက့ဲသို႔ အဆင့္ျမင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္... ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုရ့ဲ အကူအညီႏွင့္လည္း ၁၃၀မမေတြကို အဆင့္ျမင့္တင္မႈ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။
Nora B-52 155mm SPG

ATMOS 2000 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္

Thursday, November 17, 2011

စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့္

ဘဂၤလားေဒ့္၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအျမာက္မ်ား


တီ-၅၅ တင့္ကား

ဖရီးဂိတ္ (ေတာင္ကိုးရီးယားထုတ္)

အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား (၁၂စင္းရွိသည္ဟု သိရပါသည္။)

အခုတေလာ အျပင္းအထန္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္ ျမန္မာနယ္စပ္ အနီးမွာလည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္..။ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာလည္း ကြန္ကရစ္ဘန္ကာေတြ ေဆာက္ေနပါတယ္.. လက္နက္ႀကီးပစ္ကြင္းေတြ ေဖာ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္..။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္... နယ္စပ္လံုၿခံဳမႈရွိေစဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္..။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏိုရာ-ဘီ-၅၂ ၁၅၂မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္ေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္.. အခုဆိုရင္ ဘဂၤလားေဒ့္ဘက္မွလည္း စိတ္ဝင္စားမႈေတြရွိေနၿပီး ရုရွားကိုလည္း စစ္ပညာေတာ္သင္ေတြ ေစလြတ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနၾကေၾကာင္းသိရပါတယ္..။တရုပ္ဆီမွ PLZ-45 ေတြဝယ္ယူမယ္လို႔လည္း ေျပာထားတာရွိေနပါတယ္..။ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ဖို႔ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ပုခံုးထမ္းဒံုးေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္..။

ဘဂၤလားေဒ့္၏ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားေတြကို အဆင့္ျမင့္တင္မႈ
အမ်ိဳးအစား-၅၉ တင့္ေတြကို ၅၉ဂ်ီ အျဖစ္ အမ်ိဳးအစား-၉၆၏ ပင္မအေျမာက္ေျပာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္း (၁၀၀မမေျပာင္း မွ ၁၂၅မမေျပာင္း) ပစ္မွတ္ျပစနစ္သစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ တင့္ကား၏ သံခ်ပ္ကာ/မိုင္းကာျပားမ်ားအား တပ္ဆင္ျခင္း(ERA)၊


အမ်ိဳးအစား-၆၉ တင့္ေတြကို ၆၉ အမ္ေက၂ ဂ်ီ အဆင့္အျဖစ္ ျမင့္တင္ၿပီး ERA မ်ားတပ္ဆင္ကာ ညၾကည့္မွန္ေျပာင္းစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊အာရံုခံစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊အင္ဂ်င္အသစ္လဲျခင္း(ယူကရိန္းမွ မွာယူသည္ဟုသိရပါသည္။)ေျပာင္းအသစ္လဲျခင္း (၁၀၅မမေျပာင္းမွ ၁၂၀မမေျပာင္း) စသည့္တို႔အျပင္ ေခတ္မွီစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။
အမ်ိဳးအစား-၅၉ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားေပၚတြင္ ပုခံုးထမ္းဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရစဥ္

အမ်ိဳးအစား-၆၉ အမ္ေက.၂ဂ်ီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ERAမ်ား မတပ္ဆင္ထားခင္က..

အမ်ိဳးအစား-၆၉ တင့္အား ERAမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး ေတြ႔ရစဥ္..

Wednesday, November 16, 2011

Oerlikon ၃၅မမ ၂ေျပာင္းတြဲ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စက္အေျမာက္

စင္ကာပူတပ္သံုး

မေလးတပ္သံုး


တရုပ္တပ္သံုး

အီရန္တပ္သံုး


ထိုင္ဝမ္တပ္သံုး

Oerlikon ၃၅မမ ၂ေျပာင္းတြဲ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စက္အေျမာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တရုပ္ႏွင့္ အီရန္ကထုတ္လုပ္ေနပါၿပီ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ မရရင္ေတာင္ အီရန္ကေနရဖို႔မ်ားပါတယ္..။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည့္ ဇက္ပီယူ-၄ ၁၄.၅မမ x ၄ေျပာင္းတြဲမ်ား၊ ဇက္ယူ-၂၃-၂ ၂၃မမx ၂ေျပာင္းတြဲမ်ားထက္ပိုမိ ထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။အနိမ့္ပ်ံ ရဟတ္ယာဥ္က့ဲသို႔ေသာ ပစ္မွတ္မ်ားအား ေကာင္းစြာ ေခ်မႈန္းႏိုင္ပါမည္။ Oerlikon ၃၅မမ ေလယာဥ္ပစ္စက္အေျမာက္အား အဆင့္ျမင့္တင္မႈ အျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ပါသည္။
အခ်က္လက္တခ်ိဳ႕
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ...ဆြတ္ဇလန္ႏိုင္ငံ (မူလအစ)
ထိေရာက္မႈအကြာအေဝး.....မီတာ၄၀၀၀ (ေပ၁၃၀၀၀)
အျမန္ႏႈန္း........၁မိနစ္တြင္ ၅၅၀က်ည္ (တစ္ေျပာင္းစီတြင္ျဖစ္သည္။)

Saturday, November 12, 2011

SU-35 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္


ပံုေလးေတြလွလို႔ တင္ထားပါတယ္ နည္းနည္းၾကာေနပါၿပီဗ်ာ SU-35 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္ႀကီးေတြပါ..။