Tuesday, August 28, 2012

စစ္ဘက္သံုး စစ္ေခြးမ်ားအေၾကာင္း


ဆီးႏွင္းမ်ားထူထပ္ေနေသာ ေနာ္ေဝးေတာင္တန္းမ်ားအေပၚတြင္ ေလထီးတပ္သားတစ္ဦးသည္ အျမင့္ေပ၁၀၀၀၀မွ ေလထီးျဖင့္ ခုန္ခ်ရာတြင္ ၄င္းႏွင့္အတူခါးပတ္တြင္ပတ္ခ်ည္ထားေသာ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံသိုးေက်ာင္းေခြး တစ္ေကာင္ပါလာသည္။ ထို႔က့ဲသုိ႔ေသာ
ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို ေဟာ္လီဝုဒ္ရုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စစ္တပ္ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည့္ ေခြးတပ္သား


ေခြးမ်ားသည္ စစ္တပ္အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေခြးမ်ားကို စစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင္တန္းေပးလ်က္ရွိသည္။ဤေလထီးျဖင့္ ခုန္ဆင္းေသာ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါသည္ စစ္တပ္တြင္ အထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သင္တန္းဆင္းေခြးက လူ႕႔အသက္မ်ားကုိ ကယ္တင္ေပးခ့ဲသည္။

လြန္ခ့ဲေသာလမ်ားက ဥေရာပတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေခြးသင္တန္းစခန္းတစ္ခုရွိသည္မွာ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ေခြးမ်ားကို ၿဗိတိသွ်တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တန္းတူထားသည္။ ေလထီးတပ္သား တစ္ေယာက္သည္ ၾကီးမားေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံေခြးႀကီးႏွင့္အတူ ေပ ၁၀၀၀၀ အျမင့္မွ ခုန္ခ်၍ စစ္တပ္သင္တန္းေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။အဆိုပါေခြးသည္ အျခားေသာသင္တန္းဆင္း ေခြးမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ဆင္းသက္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ေခြးမ်ားသည္ လူသားမ်ားက့ဲသို႔ အျမင့္ကို ေၾကာက္ဟန္မရွိေပ။အေလးထားဟန္မရွိေပ။

ရုရွားတပ္မေတာ္ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည့္ ေခြးစစ္သား


ေခြးမ်ားႏွင့္တိုက္ခိုက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ အေျပာသာရွိခ့ဲဖူးသည္။ သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္စစ္တိုက္သည့္ ေခြးမ်ားကို ေရွးရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေမြးျမဴခ့ဲၾကေပသည္။ ပထမ အဲလီဇဘက္ဘုရင္မသည္ သူပုန္မ်ားအား ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ၁၅၈၀ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေစာင့္ေခြးႀကီးအား အိုင္ယာလန္သို႔ ေစလႊတ္ခ့ဲဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမူက သင္တန္းဆင္းေခြးမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ျခင္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ စစ္ေရးအလုပ္လုပ္မည့္ ေခြးတပ္ရင္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ေခြးတပ္သား ၂၈၄ ေကာင္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အာဖဂန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေခြးတပ္သား


တပ္ရင္းတစ္ရင္းတြင္ အနည္းဆံုးေခြးတပ္သား (၂၀၀)ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိကပါဝင္မည့္ တပ္သားမ်ားမွာ အယ္ေဇးရွင္းႏွင့္ လာဘေရးဒါး တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ တာဝန္မ်ားသည္ အဓိကစစ္ရံုးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဗံုးမ်ားရွာေဖြေထာက္လွမ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေခြးမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဗံုးမ်ားရွာေဖြရာတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းကပင္ ေခြးမ်ားကို စစ္တပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ အီရတ္စစ္ႏွင့္အာဖဂန္စစ္မ်ားတြင္ စစ္ေခြးမ်ားကိုလည္း ဗံုးရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပုန္းေအာင္းေနေသာ ရန္သူမ်ားကို ရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

အစၥေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည့္ ေခြးတပ္သားေခြးသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္ေသာ ခန္ အမည္ရွိေခြး၏ စြမ္းေဆာင္မႈသည္ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းသည္။ ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခန္ ႏွင့္ သူ႔ကိုကိုင္တြယ္သူ တပ္ၾကပ္ ဂ်င္မီမုဒြန္းသည္ တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ျဖင့္ ဒတ္ခ်္ကၽႊန္းစုသို႔ သြားခ့ဲသည္။ မဟာမိတ္တို႔ခ်ီတက္ရာတြင္ ဂ်ာမန္တို႔က အေႏွာက္ယွက္ေပးမည့္ကၽႊန္းျဖစ္သည္။ လမ္းခုလပ္တြင္ ဂ်ာမန္တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေရယာဥ္နစ္သြားခ့ဲသည္။ တပ္ၾကပ္ကေရမကူးတတ္ဘဲ ျဖစ္ေနရာ ခန္က သူ႔ဆရာ၏ အကၤ်ီစကို ပါးစပ္ႏွင့္ကိုက္ဆြဲ၍ ေဘးကင္းသည့္ေနရာအေရာက္ ကယ္တင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔သည္ ေခြးတပ္ရင္းသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္း၍ စစ္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳသြားၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအသံုးျပဳပံုေတြကို စုမိတ့ဲပံုေတြႏွင့္တကြ ပိုစ့္သပ္သပ္တင္ေပးပါဦးမည္..။

8 comments:

 1. When I'm in services till 1988, there is a military dog training school in Maymyo. All units around the country have to choose a dog and a master to attend the course.After they have finished the course, the dog received the serial Nos and ration then send them for action to the front lines.It may be happen until now.

  ReplyDelete
 2. When I'm in services till 1988, there is a Military dogs training school in Maymyo.The units around the country have to choose the dogs and masters and send them to the school for the course. After they have finished the course, the dogs received the serial numbers and ration then go for action to front lines, may be now also the same.

  ReplyDelete
 3. ကြ်န္ေတာ္က အရပ္သားတစ္ေယာက္ပါ ဒါေပမယ့္ အေဖကတပ္မေတာ္သား ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္သားေတြကို ေလးစားမိပါတယ္။ 29.8.12 တုန္းက ဖားကန္ ့မွာ အစိုးရတပ္က လူ ၄၈ဦး က်ဆံုးသြားတဲ့အေၾကာင္းၾကားမိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္။မိပါတယ္။ အဲ့ဒီျဖစ္စဥ္ကို သိခ်င္ပါတယ္ သံုးသပ္ခ်က္ေရာေပါ့။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ေပါ့ဆတာလို ့ဆိုႏိုင္ပါသလား မသိလို ့ေမးတာပါ။ ရန္သူ ့နယ္ေျမလို ျဖစ္ေနတဲ့ေဒသမွာ ဂရုတစိုက္ မခ်ီတက္သင့္ဘူးလား။ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈေတြပဲ လိုအပ္ေနလို ့လား။ သိခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္လို ဘာမွနားမလည္တဲ့ လူငယ္အရပ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေျပာရင္ေတာ့ အခုလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္မွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ရဲရဲတက္ ရဲရဲတိုက္ ရဲရဲေျခမႈန္းအစား စနစ္တက်တက္ စနစ္တက်တိုက္ စနစ္က်ေျခမႈန္း လို ့ေျပာင္း

  ReplyDelete
 4. ေအာင္မယ္ေလး . ေကာင္းလိုက္တဲ့ ေကာ့မန္႔ဗ်ား။ ေျပာခ်င္ေနတာၾကာၿပီ။ ဘယ္သူမွမစလို႔၊ ကိုၿဖိဳးဟိန္းသြင္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ ကို mm ကိုအားနာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုmmခ်မွတ္ထားတဲ့မူေဘာင္ထဲမွာပဲ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ ဒီတိုက္ပြဲ ဘာေၾကာင့္တိုက္တယ္၊ သင့္တယ္ မသင့္ဘူး၊ မေဆြးေႏြးဘူးဗ်ာ၊ မွန္တယ္၊ မမွန္ဘူး၊ မေဆြးေႏြးဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္မီတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့၊ စစ္လက္နက္ေတြအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္ႀကီးဟာ အခုစစ္ေျမျပင္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရတယ္။ ရန္သူမ်ားစြာ(ဦးတည္ရန္သူမဟုတ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းရန္သူ)ရွိေနတယ္။ သတင္းမခိုင္လံုေသးတာေၾကာင့္ ေစာင့္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္အရမ္းသိခ်င္တယ္။ ဘယ္လိုတိုက္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အင္အားလဲ၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ဘယ္ေလာက္ဆံုးရွဳံးသလဲ အရမ္းသိခ်င္ပါတယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေျမျပင္ပဲ၊ ဒီအေပၚမွာ Tactic ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအဖို႔ အစ္ကိုမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးရွိလွေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိလိုပါတယ္။ အခုတပ္မေတာ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမမုန္းၾကပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ ဘယ္ပံုစံနဲ႔ စစ္တိုက္ေနတာလည္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ကို MM။ ကၽြန္ေတာ့္ Comment မသင့္ဘူးထင္ရင္ ျဖဳတ္ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

  ReplyDelete
 5. စစ္တုိက္တယ္ဆုိတာ ပန္းနဲ႕ေပါက္ေနတာမွမဟုတ္တာ တခ်က္မွားရင္အသက္ေပးရတာပဲေလ က်ဆုံးသြားေသာရဲေဘာ္မ်ား ေကာင္ရာသုဂတိလားပါေစ

  ReplyDelete
 6. စစ္တိုက္တယ္ဆိုတာပန္းနဲ႕ေပါက္တာ မဟုတ္လို ့ က်ဆံုးမႈဆိုတာရွိမယ္ ဆိုတာမွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တႀကိမ္အမွားကို ျပန္ၿပီးသင္ခန္းစာယူသင့္တယ္လို ့ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ သတင္းေပါက္ၾကားလို ့ ထင္တာပဲ။ ပေဒသာမိုင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေထာင္ထားမယ္မထင္ဘူး လာေနမွန္းသိလို ့ကို လာေထာင္သြားတာ။ အရပ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕အျမင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဒီ blog ကို စဖတ္ျဖစ္တာမၾကာေသးေတာ့ ကို MM ရဲ႕ စည္းကမ္းေတြ သိပ္မသိဘူး ဒါေၾကာင့္ အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ဖ်က္ခ်င္လည္းဖ်က္ပါ။ ဆက္ေျပာမယ္ေနာ္၊ အခုကိစၥ အျပင္ ဖားကန္ ့က company တစ္ခုကို KIA ကဝင္စီးၿပီး မိုင္းေထာင္သြားတာ ။ တပ္မေတာ္က ေသနတ္သံၾကားလို ့ဝင္လာေတာ့ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီး က်သြားေသးတယ္ လို ့သတင္းတစ္ပု ဒ္မွာ ဖတ္မိပါတယ္ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒီေနရာမွာလည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ သင္ခန္းစာယူသင့္တယ္လို ့ ထင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 7. KMM ေရ စေနသားရဲ႕ comment ေလးေတြ႕လို႕နဲနဲ၀င္ရွာရွည္ပါရေစ။ ဖားကန္႕မွာ အရာရွိ (၆ )ေယာက္အပါအ၀င္ စစ္သည္(၄၈)ေယာက္က်သြားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ။နဲနဲေနာေနာမွ မဟုတ္တာ၊ တို႕တုန္းကဆိုရင္ တပ္ခြဲတစ္ခြဲစာနီးပါးဘဲ။ အခုဆိုရင္တပ္ရင္းတစ္ရင္းနီးပါးလို႕ဆို ရေလာက္တယ္။ ပိြဳင့္ ၆၀၄၁ မွာ ဗကပ လူ ၁၂၀၀ ေလာက္ကို ၈ရက္၉ရက္ေလာက္ခံတိုက္ၿပီးမွ က်တဲ့အေရအတြက္ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ၾကဴကုတ္တို႕၊ခ်ဴးေရႊပန္ေကာက္တို႕၊စီစီ၀န္တာပန္ တို႕မွာ ရက္ေပါင္းလေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွက်ခဲ့ရတဲ့အေရအတြက္ဘဲ။တပ္မေတာ္မွာအေရအတြက္မွအေရအခ်င္းသို႕ ဆိုတဲ့စကားေခတ္စားခဲ့ဘူးပါတယ္ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ၊ ေခတ္ေျပာင္းသြားလို႕လား၊ တကယ္ေကာဟုတ္ရဲ႕လားလို႕ေတာင္သံသယ၀င္မိပါတယ္။Propaganda ဆိုတာကလဲရွိတာကိုး၊ တို႕တုန္းကတပ္မေတာ္မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း၁၂၆ရင္းဘဲရွိတယ္၊ဒီတပ္ေတြနဲ႕ဘဲအေရွ႕ေျမာက္ BCP အမည္ခံတရုပ္တပ္ေတြေကာ၊ငေပြးေတြေကာ၊ျပည္တြင္းရုိးမမွာရွိတဲ့ ဗကပ ေတြကိုေကာ၊ ဘိန္းစစ္ တပ္ေတြေကာ၊ KIA ကိုေကာတုပ္တုပ္မွမလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ထားခဲ့တာ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္KIA ကိုသိပ္ၿပီးေတာင္ထဲ့တြက္တာမဟုတ္ဘူး၊တပ္ထဲမွာသစၥာအင္မတန္ရွိတိုက္ရည္ခိုက္ရည္အလြန္ေကာင္းသတၱိ သိပ္ရွိတဲ့ ကခ်င္စစ္သားႀကီးေတြအမ်ားႀကီး၊ ကခ်င္(၄)ဆိုတာတပ္မေတာ္မွာတကယ့္ တပ္မာ တစ္တပ္ဘဲကခ်င္ေတြခ်ည္းဘဲေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့။အခုေတာ့ အဲ့ဒီလိုရန္သူကို ေျခလ်င္ တပ္ရင္းရာဂဏန္း၊ က်န္တဲ့လက္ရံုးတပ္တပုံတပင္နဲ႕တိုက္ေနရၿပီးတန္ဘိုးအနဂၣထိုက္တန္လွတဲ့ ငါတို႕ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕အသက္ရာဂဏန္းေထာင္ဂဏန္းေပးေနရတယ္ ဆိုတာရင္နာတယ္ကြာ၊ ဘာလဲ အရည္အခ်င္းမွအရည္အတြက္ျဖစ္သြားၿပီလား။

  ReplyDelete
 8. စစ္ေခြး အေၾကာင္း က ေျပာၾကည့္ဦး မယ္ ဗ်ာ..၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္ အထိ ကို ...မပခ ခြင္ ျပည္ေထာင္ရြာ မွာ တိုင္းဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း အမွတ္ (၇) ရွိပါတယ္.. အဲဒီ မွာ ေခြးသင္တန္း ပါတယ္.. ဆရာ အဆင့္ ေတြ တက္ရတာ ပါ..တပ္ရင္းေတြ က ေရြး ျပီး အေရြး ခံ ရတဲ့ သူ က ကိုယ့္ေခြး ကို္ယ္ရွာ စနစ္ နဲ႕သြား တက္ရပါတယ္..
  ျမန္မာျပည္က ေခြး ေလ သိတယ္ မဟုတ္ လား..စစ္သည္ေတြ က ေတြ႕ ကရာ ေခြး ေလေခြးလြင့္ ေတြ ေခၚသြား ..သင္တန္း မွာ ေခြး အခ်င္းခ်င္း ကိုက္..ေခြးထြက္ေျပး ေခြးေပ်ာက္...သင္တန္း သား က ဖက္ထိပ္ လုပ္...အင္း ေျပာရရင္ ေတာ့ သင္တန္း မေအာင္ျမင္ ပါဘူး...ခဏ နဲ႕ ေနာက္ ပိုင္း ေခၚတာ မၾကား ေတာ့ ဘူး...ဟိုတစ္ ေလာ ကေဖ့စ္ဘြတ္ မွာ ျမန္မာ စစ္ေခြး ေလ့က်င့္ ေနတာ ၾကည့္ လိုက္ ရတယ္...ေခြး ငါးေကာင္ ေလာက္ ျဖစ္ မယ္...ကၽြန္ေတာ္ အျမင္ ေဖၚရွိဳး ေတြ ျဖစ္ ေနသလား လို႕ ပါ...
  တကယ္ လုပ္ရင္ ေခြး ေတြ က စစ္သည္ ေတြအတြက္ အလြန္ အသံုးတည့္ တန္ဘိုး ရွိလွပါတယ္...
  ေခြး ေမြး ထား တဲ့ စခန္း ေတာ္ရံု နဲ႕ အလစ္အငိုက္ ၀င္ကပ္ လို႔ မရတာ သိၾကမွာ ပါ...
  အ၇ည္အခ်င္း ကိစၥ ကေတာ့ ေျပာရရင္ တကယ့္ ကို အရည္ခ်င္း မွ သည္ အေရအတြက္ ဆီသို႕ ျဖစ္ေနပါျပီ...အဲဒါ က တကယ္ ပါ...စစ္သည္ေပါက္စ ေတြ အရာရွိ ေပါက္စ ေတြ ပညာ မျပည့္၀ ၾကပါဘူး..
  ကို ထြန္းထြန္းကို တို႕ ေခာတ္ က.. တကယ္ကို ျပည့္၀ ခဲ့တာ လက္ခံပါတယ္..ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ လက္ဆင့္ကမ္း ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခု ေလာက္ မျပည့္ ၀ လိုက္ တာအခု ..လို ဆံုရွံဳး မွဳ က သက္ေသ ပါဘဲ..သင္တန္း ေတြ မွာ ပညာ သင္ တာ ထက္ ဖက္ထိပ္ ဦးစား ေပး ခိုင္း ေနတာ အဆိုးဆံုး ျဖစ္စဥ္ပါ..ေရွ႕တန္း မွာ စစ္သည္ ကို တပ္ရင္းမွဴး က ျပန္ေခ်ာ့ ေနရတဲ့ ေခာတ္ ပါ..စစ္သည္ က ေတာတြင္း ေရွ႕တန္း မွာ စီက်ဴ က သူ႕ ကို အိမ္သာ ေဆာက္ မေပး လို႕ သူ သြား ခ်င္ ရာ သြား ပါ သတဲ့...ရင္းမွဴး ခင္မ်ာ ရယ္၇မလို ငိုရမလို နဲ႕ ေတြးသာ ၾကည့္ ေပါ့ ဗ်ာ...အရာရွိ အဆင့္ ေတြ ကို သင္တန္း မွာ စံ နဲ႕ ေမာင္း ထား ေပမယ့္...ေအာက္ေျခ တပ္ ကိုယ္ထည္ က ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္ ေနရင္..ဒီဘက္ ေခာတ္ အရာရွိ ေတြ ..နိုင္ငံေတာ္ အေပၚ ကို စစ္မွဳထမ္းသက္ အေၾကြး ျပန္တင္ မယ့္ ကိန္း ပါ...ခင္ဗ်ာ... ေလ့က်င့္ေရး အစိီအစဥ္ ေတြ ေထာက္ပ့ံ မွဳ ေတြ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သင့္ပါ ေၾကာင္း ခင္ဗ်ာ...

  ReplyDelete