Saturday, December 29, 2012

ေရတပ္သတင္း စုံစံုလင္လင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ႏွင့္ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းေတြ၊ဓါတ္ပံုေတြကို အဓိကတင္ျဖစ္တ့ဲဆိုက္ျဖစ္တာမို႔ အခုလည္း ေရတပ္ဆိုင္ရာ မိမိေလ့လာမိတာေတြကို အနည္းငယ္ျပန္လည္မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္.....။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္သစ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနား

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ ေရယာဥ္ ႀကီး၊ငယ္ မ်ိဳးစံုအား ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီဆိုတာ အားလံုးလည္း သိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္.....။ စစ္ေရယာဥ္ေတြ တည္ေဆာက္မ႕ႈ သမိုင္းမ်ားအရဆိုရင္ေတာ့ အခုေနာက္ဆံုး ေရခ်ၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္မႈအပိုင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ က်န္စစ္သား ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးဟာ ေရတပ္ရ့ဲ သမိုင္းမွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္....။


ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အဆိုပါေရယာဥ္ႀကီးဟာ သမာရိုးက်ေရယာဥ္မ်ားထဲက ခြဲထြက္ၿပီး ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာသံုးထားသည့္ ဖရီးဂိတ္ႀကီးတစ္စင္း ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ....။ မၾကာေသးခင္္ကမွ တပ္ေတာ္ဝင္ အခမ္းအနားက်င္းပခ့ဲတ့ဲ  ၄၉ မီတာ အရွည္ရွိ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ဟာလည္း ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာသံုး တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ တစ္စင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေဖာ္ျပမ့ဲ က်န္စစ္သားေရယာဥ္ဟာ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဒုတိယေျမာက္ ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာသံုး စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္.....။

၄၇မီတာအရွည္ရွိ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္လက္တခ်ိဳ႔....

"....(၆၅)နွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည့္ ၄၇ မီတာ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး သည္ ယခင္ 5 Series မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္နူန္းေကာင္းေသာ ဒီဇိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္အနည္းငယ္ ျမွင့္ထားသည့္ 40 mm အေျမာက္နွင့္ 14.5 mm Gun မ်ားသာ တပ္ဆင္ထားေႀကာင္း ေတြ႔ရသည္။အခ်ိန္ယူရသည့္ Platform ကို ပထမအဆင့္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္၍ ဒံုပ်ံ၊ အျခားလက္နက္နွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ထပ္မံ တပ္ဆင္သြားနိုင္ဖြယ္ရွိေႀကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။သို႔ရာတြင္ လက္ရိွအေနအထားအရ Constabulary Role တြင္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိပါသည္။....."

 လက္နက္တပ္ဆင္မႈ အရ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တပ္ဆင္မထားေသ ေစကာမႈ ဒံုးတပ္ဆင္မႈ အပိုင္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရပါသည္...။ ေရယာဥ္၏အေျမာက္အျဖစ္ ၄၀ မမ အေျမာက္စနစ္အား တပ္ဆင္ထားၿပီး  ၁၄.၅မမ ၂  လက္တပ္ဆင္ထားပါသည္....။ ဒံုးစနစ္အျဖစ္ စီ-၈၀၁/၈၀၂ မ်ားအား တပ္ဆင္ထားပါမည္....။

၄၉ မီတာအရွည္ရွိသည့္ ေရယာဥ္၏ အခ်က္လက္တခ်ိဳ႔ .....


"...၄၉ မီတာ စစ္ေရယာဥ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ေသာ ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ျဖစ္ျပီး C-802 ဒံုးပ်ံ ၄ စင္း၊CIWS မ်ား၊ EW စနစ္မ်ား နွင့္ Integrated Command and Control စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ေရဒါျဖင့္ ဖမ္းယူရန္ခက္ခဲျပီး ျမန္နူန္းျမင့္ စြမ္းရည္ရိွသျဖင့္ ေရျပင္စစ္ဆင္ေရးနွင့္ ႀကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။...."

 ၄၉ မီတာ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မွာ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ လက္နက္စနစ္ေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေဒသတြင္းေရတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္....။ ေရယာဥ္ရ့ဲ အဓိက ဒံုးလက္နက္ျဖစ္တ့ဲ စီ-၈၀၂ ပ့ဲထိန္းဒံုးစနစ္ဟာ အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၁၂၀ေက်ာ္အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ရန္သူ႔ေရယာဥ္ကို ေကာင္းေကာင္းေခ်မႈန္းနစ္ျမဳပ္ပစ္ႏိုင္တ့ဲ ဒံုးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္....။ စီ-၈၀၂ ဒံုးစနစ္ဟာ အျပင္မွ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳတိုက္ခုိက္ခ့ဲဘူးတ့ဲ သာဓကေတြရွိပါတယ္.....။ တကယ္ထိေရာက္တ့ဲစနစ္ပါ....။

စီ-၈၀၂ × ၄  စင္းဟာ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္တစ္စင္းအတြက္ လံုေလာက္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္.....။ ၅ စီးရီးေရယာဥ္ေတြျဖစ္တ့ဲ ၅၆၁ ႏွင့္အထက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွာလည္း စီ-၈၀၂ ဒံုးေတြတပ္ဆင္ထားပါတယ္.....။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္အေျမာက္စနစ္ျဖစ္တ့ဲ CIWS စနစ္မွာလည္း အရင္ကအသံုးျပဳခ့ဲတ့ဲ ေအေက-၂၃၀ ေတြအစား ပိုမိုပစ္အားေကာင္းတ့ဲ ေအေက-၆၃၀ စနစ္ကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္....။

က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္

က်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ကို အရမ္းစိတ္ဝင္စားမိပင္မ့ဲ ရရွိထားတ့ဲ အခ်က္လက္ေတြက အနည္းငယ္ဘဲရရွိထားပါတယ္....။ အခ်က္လက္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေရးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့...။ က်န္စစ္သားေရယာဥ္ကို တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာဘဲ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္....။ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာအသံုးျပဳထားကာ လက္နက္စနစ္မ်ားအရေတာ့ အရင္ ေအာင္ေဇယ် F11 က့ဲသို႔ပင္ ရုရွားေရတပ္၏ ေခတ္မွီနည္းပညာသံုး ပ့ဲထိန္းဒံုးစနစ္ Kh-35E ဒံုးအမ်ိဳးအစားကိုပင္ တပ္ဆင္မည္ဟု ယူဆရႏိုင္ပါတယ္....။ 
 က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္၏ တည္ေဆာက္မႈ မွတ္တမ္း


CIWS စနစ္အျဖစ္ ေအေက-၆၃၀ စနစ္မ်ားအား တပ္ဆင္ကာ ေရေပၚေရေအာက္ စစ္ဆင္ႏိုင္မည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္....။ ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တပ္မေတာ္ (ေရ)တြင္ ဖရီးဂိတ္ (၃)စင္းမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္....။

ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္

ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္အေနျဖင့္ အရင္က ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားအား ၄ စင္းသာ တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး (တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနား) တြင္မူ Kh-35E ဒံုးပ်ံ ၈ စင္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္....။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္လက္ေတြေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္....

၄၉မီတာ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္

ဧရာခင္းအခမ္းအနား .............၂၁၊ မတ္လ ၂၀၁၀

ေရခ်အခမ္းအနား ..................၁၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၂

ပထမအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း............... ၂၄၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ (ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းတြင္ ခရီးတို စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း)

ဒုတိယအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း.............. ၂၀၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၂ ( ပင္လယ္ျပင္ ခရီးရွည္ စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း)

ေရယာဥ္တြင္ စက္မႀကီး ၄ လံုးတပ္ဆင္ထားသည္။

ေရယာဥ္သြားႏႈန္း............. ၁ နာရီတြင္ ေရမိုင္ ၃၀ႏွင့္အထက္

စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၁နာရီတြင္ ေရမိုင္ ၂၂ မိုင္ႏႈန္း ေမာင္းႏွင္၍ ေရမိုင္ ခရီး ၁၀၀၀ ကို ဆီ၊ေရ ထပ္မံျဖည့္တင္းစရာမလိုဘဲ အဆက္မျပတ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ ဒံုးပ်ံစနစ္မ်ား၊ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ၊ အာရံုခံကိရိယာေရဒါစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လိႈင္းေလၾကားတြင္ အီလက္ထရႊန္နစ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ထိေရာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါသည္....။မီတာ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္


ဧရာခင္းအခမ္းအနား .............ဇန္နဝါရီ ႏွင့္ မတ္လ ၂၀၀၉

ေရခ်အခမ္းအနား ..................၂၁၊ မတ္လ ၂၀၁၁

ပထမအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း...............  စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂ အတြင္း  (ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းတြင္ ခရီးတို စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း)

ဒုတိယအႀကိမ္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း..............  ေအာက္တိုဘာလ မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၂၀၁၁ ( ပင္လယ္ျပင္ ခရီးရွည္ စက္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း) စသည္ျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားရပါသည္....။


ေရတပ္အေၾကာင္းေလးေတြကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ ဒီေလာက္ပါဘဲခင္ဗ်ာ... ေရးလက္စ ပိုစ့္ေတြအေနႏွင့္ ထပ္ၿပီးေလ့လာစရာေလးေတြ ရွိေနလို႔ပါ....။ အဆင္ေျပရင္တင္ေပးပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ...( အားလံုးကိုေက်းဇူး အထူးပါ.....။)

ကိုးကား- ျမန္မာ့ေရတပ္
           - ျမဝတီသတင္းဌါန သတင္းမ်ား
           - ညီ၊အစ္ကို ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား

9 comments:

 1. Good to know about our navy< Thank Ko mm> Stealth design is great> I think < not enough only one. Should build more. We have only 3 frigate?

  ReplyDelete
 2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား

  ReplyDelete
 3. ထပ္ေရးပါအုံး

  ReplyDelete
 4. According to this link "http://mmmilitary.blogspot.com/2012/03" F11 armed with four C602 antiship missile. How come Kh-35E now? Probably F11 has eight C-602?

  ReplyDelete
 5. အသစ္ေလးေတြတင္ေပးပါအံုး

  ReplyDelete
 6. ရခိုင္ကမ္းလြန္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနသမွ် ... ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးဟာ သိပ္ကိုအေရးပါလာပါတယ္ ... တပ္မေတာ္ေရ ဆက္လက္တိုးတက္ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ .........

  ReplyDelete
 7. တပ္မေတာ္ျျကီးဆက္လက္တိုးတက္ပါေစ

  ReplyDelete
 8. ျမန္မာေရတပ္မေတာ္ ကိုေတာ့အားရပါတယ္ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာေရတပ္မေတာ္မွာ ေရငုတ္သင္ေဘာေတြေကာရွိလားဆိုတာ သီခ်င္ပါတယ္ ျမန္မာေရတပ္မေတာ္ဒီထက္ပိုျပီး ေအာင္ျမင္နိုင္ပါေစ တိုးတက္ပါေစ

  ReplyDelete
 9. ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္ကုိလည္းအိမ္နီးခ်င္ူနုိင္ငံမ်ားနည္းတူေရငုပ္သေဘၤာမ်ားဝယယူျဖည္တင္းရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ဒါမွသာျမန္မာကုိအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကေလးစားေႀကာက္ရြံ ႕လာမွာပါ

  ReplyDelete