Saturday, December 15, 2012

တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ (၃၀) ေက်ာ္ၿပီလား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားမွသည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားအထိ ကာကြယ္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရင္း ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း အားလံုးလည္း သိၿပီးျဖစ္ပါသည္...။ တပ္မေတာ္တြင္( ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ) ဟူ၍ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရာ ထိုအထဲတြင္လည္း တပ္မေတာ္ (ေလ)သည္လည္း သမိုင္းဝင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) နည္းတူ ပါဝင္တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲေသာ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ပါသည္....။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေလယာဥ္မႈးမ်ား ေတာင္ပံအပ္ႏွင္းပြဲ၊ "စြန္႔လြတ္စြန္႔စား ေလသူရဲမ်ား" က့ဲသို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ကၽႊန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္ အၿမဲေစာင့္စားၾကည့္ရႈခ့ဲၾကရပါသည္....။ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္.....။

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလသည္   တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ၿပီး အရင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူကာ အထူးစိတ္ဝင္တစား ေလ့လာမိပါသည္....။ ထိုအထဲမွ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ (မစ္-၂၉) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္....။

မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္ထဲတြင္လည္း တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေဝဟင္ပိုင္နက္ကာကြယ္ႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေနာက္ထပ္ တိုက္ေလယာဥ္ အစင္း (၂၀) ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိခ့ဲပါသည္...။ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားထဲတြင္ SE က့ဲသို႔ေသာ အဆင့္ျမွင့္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား လက္ခံရရွိခ့ဲပါသည္....။


မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထဲတြင္ SMT အဆင့္သည္ SE အဆင့္မ်ားထက္ပင္ အဆင့္ျမႈွင့္မားသည္ဟု သိရပါသည္....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူရရွိထားႏိုင္ပါက မစ္-၂၉ ခ်င္းတူလ်င္ပင္ ေလတပ္၏ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပို၍ပင္ အစြမ္းထက္လာမည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ သံုးသပ္ဘူးပါတယ္....။

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အမွန္ပင္ မစ္-၂၉ အစီး (၃၀)တည္းလား...?

မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အမွတ္စဥ္ေတြႏွင့္ ပံုစံေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္....။ စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူေတြအတြက္ ကၽႊန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္....။ ေလတပ္၏ မစ္-၂၉ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္လားခင္ဗ်ာ.....


အမွတ္စဥ္ (၂၇၀၂-၂၇၁၀)
တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အေစာဆံုးေရာက္လာေသာ အသုတ္ျဖစ္ပါသည္....။
အမွတ္စဥ္ (၂၇၁၁-၂၇၀၆)
နံပတ္စဥ္အရဆိုရင္ေတာ့ (၁) စင္းေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္...။ (မွတ္ထားၾကပါ :D) ပထမဆံုးသုတ္မွ အစီးေရ (၁၂)စင္းမို႔ ၂၇-၂၂ ဟာလည္း ပထမသုတ္ပါ... ဒါပင္မ့ဲ ၁၀စင္းဆီ မွတ္သားလြယ္ေအာင္ ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္...။


 အမွတ္စဥ္ (၂၇၂၀-၂၇၃၀)
နံပတ္စဥ္အရဆိုရင္ (၃၀) စင္းေျမာက္ထဲက ျဖစ္ပါတယ္....။ ကၽႊန္ေတာ္ခန္႔မွန္းတာ မမွားရင္ ဒါဟာေနာက္ဆံုးသုတ္ ျဖစ္ပါမယ္...။ ၂၇-၀၁ မွ ၂၇-၃၀ ထိ (သို႔) အေမာင္းသင္ႏွင့္ဆိုရင္ အစီးေရ (၂-၃) ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္... ဒါပင္မ့ဲ ၂၇-၃၅ ထိေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး....။


တပ္မေတာ္ (ေလ)ရ့ဲ ဝယ္ယူမႈအတိုင္းဆိုရင္ အစီးေရ (၃၀) ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၇၃၀ သည္ အျမွင့္ဆံုးျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္....။ ဒါဆိုရင္ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔အခုျမင္ရတ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္အမွတ္ (၂၇-၃၅)ဟာ အစီးေရ (၃၀)ေက်ာ္ဆိုတ့ဲ လကၡာဏျဖစ္ပါတယ္....။ တိုက္ေလယာဥ္ကုိ အနည္းငယ္ထပ္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္သည္ MiG-29 SMT (သို႔) MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္....။ တိုက္ေလယာဥ္ရ့ဲ ေက်ာခံုးကိုၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းမိတာျဖစ္ပါတယ္.....။

တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ရွိၿပီလား...

 အမွတ္စဥ္ ၂၇-၃၅


ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီ မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ဟာ ထူးဆန္းေနပါေတာ့တယ္.... သတင္းမ်ားႏွင့္ပံုေတြကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္ဟာ အစီးေရ (၃၀)ႏွင့္ အထက္က တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္.....။
 
 ေအာက္ကပံုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ယခုတိုက္ေလယာဥ္ဟာ MiG-29 SMT (သို႔) MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိုးအစားထဲက တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္....။
MiG-29 SE လား၊ MiG-29 SMT လား၊ MiG-35 လား ဆိုတာေတာ့ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွဘဲ ေသခ်ာသိမယ္ ထင္ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ....။

14 comments:

 1. MIG 29 SMT ပါ။ Pilot seat ေနာက္က humpback က အပိုဆီ သယ္အားေကာင္းေအာင္ SMT ေတြမွာ modified လုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ MIG 35 ကသြယ္ပါတယ္။ဒီlink ကပံုကိုၾကည့္ပါ။
  http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.militaryfactory.com/aircraft/imgs/mikoyangurevich-mig35-fulcrum.jpg&imgrefurl=http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ac/pic-detail.asp?aircraft_id%3D678%26sCurrentPic%3Dpic1&h=162&w=279&sz=1&tbnid=20kLLgXIimReyM:&tbnh=116&tbnw=200&prev=/search%3Fq%3Dmig%2B35%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=mig+35&usg=__JfxqzdeENZciif04X1rSPN8X6gE=&docid=OqRstRnMRiEI_M&itg=1&hl=en-GB&sa=X&ei=iw_NUMHyGIni0gHw3wE&ved=0CIEBEPwdMAo

  ReplyDelete
 2. 4th generation+ fighter MIG 29 SMT fighter ....sure

  ReplyDelete
 3. စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။ တစ္ကယ့္ သုေတသီေပပဲ။ ေလးစားပါတယ္။ ကိုမိုးျမင့္/

  သတိထားၾကည့္ၾကပါဦး၊ ေတာင္ပံကႏွာေပါက္ေတြေနရာ အရင္အုပ္ေတြနဲ႔မတူဘူး။ ၃၅ ကေကာ ၂၉နဲ႔ဆင္သလား။ ဒါၿပီးမွရွာၾကည့္ရဦးမယ္။

  ReplyDelete
 4. i saw 2736 in video that wai hin chit thu uploaded on facebook

  ReplyDelete
 5. MIG-29 SMT ပါခင္ဗ်ာ။ MIG-35 မွာ ေနာက္ေက်ာ "မ" ခံုးပါ သြယ္ပါသည္။ အၿမွီး ပံုစံ Vertical Stabilizer ကြာပါသည္။ အၿမွီးေအာက္ေျခ(အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္) သည္ MIG-29 မ်ားႏွင့္ MIG-29SMTမ်ား တြင္ ရွည္ၿပီး အေတာင္ေပၚအထိေရာက္ပါသည္။ MIG-29UB (2716 ပံုၾကည့္) ႏွင့္ MIG-35 တို႔တြင္ အၿမွီးေအာက္ေျခ(အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္)သည္ တိုပါသည္။ တခ်ိဳ႕ MIG-29SMT မ်ားတြင္ ပ်ံသန္းစဥ္ ဆီျဖည့္ရန္ In-flight Refueling Probe ဆီျဖည့္တံ မ်ား ေလယာဥ္ ၏ ဘယ္ဘက္ တြင္ပါရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလတပ္မွ MIG-29SMT မ်ားတြင္ In-flight refueling system မပါရွိနိဳင္ေလာက္ပါခင္ဗ်။

  ReplyDelete
 6. postအသစ္ေတြမ်ားမ်ားတင္ေပးပါဦး

  ReplyDelete
 7. MIG - 35 ေတြ ၀ယ္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ ... Generation 4++ ဆိုေတာ့ ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ကို အေတာ္ေလး ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ... ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္းေလတပ္ေတြနဲ႔က အဲဒီေလာက္အရည္အခ်င္းနဲ႔မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မယ္ ... UAV ပေရာဂ်က္ကိုလည္း အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ ... ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလပိုင္နက္ကို ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ ...

  ReplyDelete
 8. အေမရိကန္ကိုအသနားခံၿပီးေတာ့ F22 (10)စီးေလာက္ေတာင္း၀ယ္သင့္တယ္

  ReplyDelete
 9. F22 ကို ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မေရာင္းပါဘူးဗ်...။ အေမရိကန္ကိုလည္း အသနားခံစရာမလိုပါဘူး...။

  ReplyDelete
 10. စကဒ္ လိုမ်ီဳးဒံုးပ်ံေတြထုပ္ေစခ်င္တယ္

  ReplyDelete
 11. KO MM ခင္ဗ်ား နိူင္ငံတိုင္းလိုလို မွာကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းနဲ႕ တိုက္ေလယာဥ္ေတြရွိပါတယ္ ဥပမာ - F-22(U.S.A),SU-27(Russia),J-10(china),...စသၿဖင္႕ေပါ႕ ၿမန္မာ့ေလတပ္မွာေရာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္တဲ့ဒီဇိုင္းရွိပါသလား? ထုတ္လုပ္ဖို႕ ေ၇ာအစီအစဥ္ရွိပါသလား ?
  ရွိရင္ေဖာ္ၿပေပးေစလိုပါတယ္

  ReplyDelete
 12. မေရာင္း ဘူး ဂ်ပန္ကို အလကား ေပးထား တယ္ ေလ အိုကီနာ၀ါမ်က္နွာနဲ႕ေပါ့

  ReplyDelete
 13. ေဒသတြင္းက နိင္ငံေတြက ေလတပ္အင္အားဘယ္နိင္ငံ ကပိုၾကီးလဲဆိုတာေျပာျပေပးပါလား ျပီးေတာ့ MIG-29 သို ့ MIG-35 တို ့ထက္ပိုသာတဲ့တုိက္ေလယာဥ္ေတြ နည္းပညာေတြေကာ္ ၀ယ္ဖို ့အစီအစဥ္ေကာ္ရွိလားမရွိဘူးလား ဆိုတာေကာ္ေျပာျပေပးပါေနာ္ ျပည္တြင္းမွာေကာ္အဆင့္ျမင့္္တဲ့ ေလယာဥ္ေတြေကာ္ထုတ္လားေျပာျပေပးပါေနာ္ ေလးစားစြာျဖင့္ ကိုMM

  ReplyDelete