Tuesday, May 3, 2011

MiG-29 Fighter Jet


စစ္သည္ - တစ္ဦး

အလ်ား - ၁၃.၃၇ မီတာ (၅၇ေပ)
အေတာင္
ပံထိပ္ႏွစ္ခုအက်ယ္ -၁၁.၄ မီတာ ( ၃၇ေပ ၃လက္မ)

အျမင့္ - ၄.၇၃ မီတာ (၁၅ေပ၆လက္မ)
အေတာင္ပံ အက်ယ္ဧရိယ္ - ၃၈ စတုရန္းမီတာ ( ၄၀၉ စတုရန္းေပ)
အခြံအေလးခ်ိန္ -၁၁၀၀၀ ကီလုိဂရန္ ( ၂၄၂၅၀ ေပါင္)
သာမန္အေလးခ်ိန္ - ၁၆၈၀၀ကီလုိဂရန္ (၃၇၀၀၀ ေပါင္ )
(ေလယာဥ္+လက္နက္+ဆီ)
ပ်ံတက္ႏုိင္ေသာအမ်ားဆံုးအေလးခ်ိန္-၂၁၀၀၀ ကီလုိဂရန္ ( ၄၆၀၀၀ ေပါင္ )သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ လက္နက္ေလးခ်ိန္ -၃၅၀၀ ကီလုိဂရန္

စြမ္းေဆာင္ရည္

အျမန္ဆံုးႏွဳန္း (အနိမ္႔ပ်ံ)- ၂.၂၅မတ္ (တနာရီလွ်င္ ၁၄၉၀ မုိင္ သုိ႔ ၂၄၀၀ ကီလုိမီတာ)

ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာအကြာအေ၀း - ၇၀၀ ကီလုိမီတာ ( ၄၃၀ မိုင္)
ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ အမ်ားဆံုးအျမင့္ - ၁၈၀၁၃ မီတာ ( ၅၉၁၀၀ ေပ )

ပ်ံတက္ႏုိင္ေသာႏွဳန္း - တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၃၃၀ မီတာ
ေတာင္ပံ၀န္တင္အား - တစ္စတုရန္းမီတာတြင္ ၄၄၂ ကီလိုဂရန္ (တစ္စတုရန္းေပတြင္ ၉၀.၅ေပါင္ )

လက္နက

ေသနတ္ - ၃၀ မမ Gsh 30-1 တစ္လက္ ႏွင့္ က်ည္အေတာင္႔ ၁၀၀

-ေ၀ဟင္မွေ၀ဟင္ပစ္ဒံုး၊ ဒံုးက်ည္အံု၊ ဗံုး။

အစင္းအေရအတြက္ - ၃၂ စင္း

1 comment:

  1. ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္နက္ေတြက မဆိုးပါဘူး ဒါေပမယ့္ တၿခား အာဆီယံ ႏိူင္ငံေတြနဲ ့ ယွဥ္ရင္ေတာ့ နိမ့္ေသးတယ္ထင္တယ္

    ReplyDelete