Thursday, June 6, 2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုိင္ငံတကာစစ္တပ္မ်ားနည္းတူ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္
ေဆာင္ရႊက္လ်က္ရွိသည္ကို အားလံုးအသိျဖစ္ပါသည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) MiG-29 ဘက္စံုသံုးတုိက္ေလယာဥ္မ်ား
ေခတ္မွီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေခတ္မွီလက္နက္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္...။ ထိုိုသို႔အင္းအားျဖည့္ တပ္ဆင္မႈမ်ားအရ အခုေနာက္ဆံုးၾကားသိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ တပ္မေတာ္ (ေလ)သည္ စစ္သံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊အေမာင္းသင္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ VIP ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးအား ဝယ္ယူထားၿပီျဖစ္ပါသည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္သည့္သတင္းကို အားလံုးဘဲသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္.... ဒါပင္မ့ဲ ကၽႊန္ေတာ္ဆိုက္မွာမတင္ရေသးလို႔ တင္ေပးလိုက္တ့ဲသေဘာျဖစ္ပါတယ္...။ အခုလ ၄ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတ့ဲ ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္တ့ဲ သတင္းကို ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းေတြကေန ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရလိုက္ေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္နည္းတူ အားလံုးဘဲ မည္သည့္အမ်ိဳးအစား၊မည္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါဝင္မယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားမည္လို႔ ယူဆရပါတယ္....။
Harbin Y-12 စစ္ဘက္သံုးအေပါ့စား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္

ပထမဆံုးကေတာ့ အေပါ့စားသယ္ပို႔ယာဥ္ျဖစ္တ့ဲ Harbin Y-12 အမည္ရွိ သယ္ပို႔ေလယာဥ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ Harbin Y-12 ေလယာဥ္မ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွာ လက္ခံရရွိခ့ဲၿပီး အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားပိုင္ဆိုင္လာမႈသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္(ေလထီးတပ္ဖြဲ႔) မ်ားအတြက္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လာေစမည္ဟု ယူဆရပါသည္....။ အရပ္ဘက္သံုးႏွင့္ စစ္ဘက္သံုးေလယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ေလတပ္ရွိ ဝိုင္-၁၂ေလယာဥ္မ်ားသည္ နည္းပညာျမွင့္စနစ္သစ္မ်ားအား ထပ္မံေပါင္းစပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကိုမႈ မသိရေသးေပ...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) အေပါ့စား အေမာင္းသင္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အေပါ့စားအေမာင္းသင္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္...။ ဘီလ္-၂၀၆ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၁၉၇၈မ်ားက စတင္လက္ခံရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားရရွိမႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ပ်ံသန္းမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခ့ဲသည္ဟု သိရၿပီး တပ္မေတာ္(ေလ)မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္(ေလ)အေနျဖင့္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပင္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအျဖစ္ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္....။ တပ္မေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာရွင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္....။ မၾကာမွီအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ပင္ ထုတ္လုပ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာေတာ့မည္ဆိုသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ရာမရွိေတာ့ပါ....။

တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ VIP ခရီးစဥ္သံုးရဟတ္ယာဥ္VIP ခရီးစဥ္သံုး ရဟတ္ယာဥ္အတြင္းပိုင္း (နမူနာပံု)

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ကေတာ့ VIP ခရီးစဥ္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္....။ အဆိုပါရဟတ္ယာဥ္ကို ရုရွားႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိထားသည္ဟု ယူဆရၿပီး VIP ခရီးစဥ္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ဆိုသည့္အတိုင္းပင္ အထူးမြမ္းမံထုတ္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္...။ ယခုတပ္ေတာ္ဝင္ေသာ အစီးႏွင့္ဆိုပါက တပ္မေတာ္တြင္ VIP ခရီစဥ္သံုးရဟတ္ယာဥ္ ၂စင္းမွ၃စင္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္...။ Mi-17-2 အမ်ိဳးအစားဟု သိရေသာအဆိုပါရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ေခတ္မွီေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားပင္ တပ္ဆင္ထားႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္...။

တပ္မေတာ္၏ VIP ခရီးစဥ္သံုး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ား

MiG-29 ဘက္စံုသံုး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

Mi-35P တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မွ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပသေနစဥ္

K-8 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ျပကြက္တစ္ခု


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)နည္းတူ မၾကာမွီအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး ျပည္တြင္းထုတ္ ဒံုးတပ္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သားသည္လည္းသည္ တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားက်င္းပဦးမည္ျဖစ္ရာ ကၽႊန္ေတာ္နည္းတူ အားလံုးလည္း စိတ္ဝင္စားၾကမည္ဟု ယူဆပါသည္....။ က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ားလည္း ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္ခင္ဗ်ာ....။

ပံုမ်ားအား ျမဝတီသတင္းဌါနမွ ရယူထားပါသည္...။

No comments:

Post a Comment