Sunday, August 24, 2014

HQ-9/FT-2000 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံစနစ္မ်ား
HQ-9 ဒံုးပ်ံစနစ္ဟာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံထုတ္ တစ္ခုတည္းေသာ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေရဒါေပ်ာက္ ေလယာဥ္မ်ားကို ေခ်မွဳန္းႏိုင္ေသာ ဒံုးပ်ံစနစ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ အီလက္ေထာနစ္ေႏွာက္ယွက္မွဳ မ်ားျဖင့္ မတားဆီးႏိုင္ေသာ Antjamming & antiradiation စနစ္မ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ေရဒါလမ္းညြန္ စနစ္ပါဝင္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ တူရကီႏိုင္ငံက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး စက္ရံုမ်ားထံမွ စနစ္၁၂ခုထိ နည္းပညာပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ျပီး နာမည္ၾကီးခဲ့ေသာ စနစ္လဲျဖစ္ပါတယ္။


 HQ-9 သို႔မဟုတ္ မီးလ်ံနီ လို႔ နာမည္တြင္တဲ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို ရုရွားႏိုင္ငံရဲ့ S-300 အေမရိကန္ရဲ့ MIM-104 Patriot တို႔ကို ေလ့လာကာ ၁၉၉၀ျပည့္လြန္တြင္ CPMIEC ကုမၼနီမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားဆီက တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဟာ ရုရွားႏိုင္ငံမွ S-300P ႏွင့္ S-300V အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳခဲ့ျပီး၊ စနစ္မ်ားတြင္ တြဲဖက္ကာ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေရး စတင္ၾကိဳးပမ္းရာမွ ကိုယ္ပိုင္ စနစ္တစ္ခု ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
305A and B
HQ-9 စနစ္တစ္ခုမွာ ဒံုးက်ည္၄လံုးစီ ပါဝင္ေသာ TAS5380 ေရြ႕လ်ားဒံုးပစ္စင္ ၈ခုပါဝင္ျပီး (ေနာက္ပိုင္းမွာ ၁၂ခုမွသည္ အခု၂၀ထိ တြဲဖက္ႏိုင္သည္) TWS-312 အမိန္႔ေပးယာဥ္ျဖင့္ ၾကားခံတြဲဖက္ထားေသာ 305A AESA ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါႏွင့္ 305B ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါမ်ားတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အနိမ့္ပ်ံေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါ Type120 ကိုလဲ တြဲဖက္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒံုးပ်ံမ်ားကေတာ့ S-300P ဒံုးပ်ံမ်ားႏွင့္ မတူပဲ အၾကမ္းခံႏိုင္ျပီး လ်င္ျမန္စြာ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ေသာ S-300V ဒံုးပ်ံစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ၂ဆင့္သံုး ဒံုးပ်ံအင္ဂ်င္စနစ္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာ ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါလမ္းညႊန္မွဳျဖင့္ ပစ္မွတ္အနီးကို ခ်ဥ္းကပ္မွာျဖစ္ျပီး ဒုတိယ အဆင့္အေနနဲ႔ ဒံုးက်ည္မွာပါဝင္တဲ့ ေရဒါစနစ္ (သို႕) ေရဒီယိုလမ္းညႊန္မွဳေအာက္မွာ အသံထက္ ၄ဆအျမန္ႏုန္းနဲ႔ ပစ္ခတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အကြာအေဝး ၂၀၀ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး အျမင့္ ၅၀၀မီတာမွ မီတာ၃ေသာင္းထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၅၀၀မီတာထက္ နိမ့္တဲ့ ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္ေတာ့ Type120 ေရဒါလိုအပ္ျပီး အဲသည္ေနရာမွာေတာ့ HQ-9 ဟာ အင္မတန္အားနည္းတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ျပည္ပကို ထုတ္ေရာင္းဖို႔ FT-2000 အျဖစ္ ပြဲထုတ္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဆြဲေဆာင္ခ်က္ ၄ခ်က္ ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

YLC-2


ပထမ တစ္ခုကေတာ့ တရုတ္ ပစၥည္းမ်ားရဲ့ ထံုးစံအတိုင္း ကုန္က်စားရိတ္ သက္သာျပီး ဘာမွ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြးမရွိပဲ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒံုးက်ည္မ်ားျဖစ္ျပီး ရုရွားလုပ္ ဒံုးပ်ံမ်ားထက္ ေလးလံေပမယ့္ ထိမွန္ႏိုင္ေခ်ကေတာ့ ၇၀% ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ အာမခံေပးထားပါတယ္။ ဝယ္သူရဲ့ စိတ္ၾကိဳက္ကို လိုက္လို႔ အေသးငယ္ဆံုးအျဖစ္ ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါ(သို႕) ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါတစ္ခုနဲ႔အတူ ဒံုးပစ္စင္ ၆ခု(သို႕)၈ခု(သို႕) ၁၂ကို ဝယ္ယူျပီးလ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့တာ ပါပဲ။
Type120 radar
 ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အသံထက္ ၄ဆျမန္တာမို႔ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားဖို႔ ဘယ္လိုမွ မလြယ္ကူဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္ႏုန္းျမင့္ ဒံုးပ်ံမ်ားအတြက္ S-300V စနစ္မ်ားမွာသာပါဝင္ျပီး စာခ်ဳပ္မ်ားစြာျဖင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ TVM (Track-via-missile) ေခၚ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ ပစ္မွတ္ဆီေရာက္ေအာင္ ေရဒါလမ္းညႊန္နည္း၊ ဒံုးက်ည္ပါ ေရဒါစနစ္နည္း၊ ေရဒီယို ဒါမွမဟုတ္ တီဗြီစနစ္သံုး လမ္းညႊန္နည္းတို႕ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳတဲ့ စနစ္ကို ေစ်းႏုန္းခ်ိဳသာစြာနဲ႕ ထည့္သြင္းေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
HT-233

တတိယအခ်က္ကေတာ့ မည္သည့္ ေရဒါစနစ္နဲ႔မဆို တြဲဖက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ တစ္စင္းခ်င္းဆီမွာ သီးျခား ေရဒါပါရွိတာေၾကာင့္ သာမာန္ ေလေၾကာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါစနစ္နဲ႔ပင္ တြဲဖက္လို႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ HQ-9 အတြက္ သီးျခား ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါ မဝယ္လိုသူေတြ အဖို႔ အျခားရွိျပီးသား မည္သည့္ ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါနဲ႔မဆို တြဲဖက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

H-200 

 

စတုထၳအခ်က္ကေတာ့ S-300PMU-2 မွာသာပါဝင္တဲ့ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း စနစ္ျဖစ္ျပီး၊ အျခားေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းထိမ္း ေရဒါမ်ားသာမက ဒံုးပ်ံမ်ားအခ်င္းခ်င္းပါ အခ်က္အလက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တာျဖစ္ျပီး မတူညီတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ၂ခုကေန တျပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္အေနနဲ႕ အျပည့္အစံုမပါဝင္တဲ့ စနစ္မ်ားဟာ ရန္သူမိမိ ခြဲျခားႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ မီတာ ၅၀၀ေအာက္ အနိမ့္ပ်ံ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားနဲ႔ ခရုစ္ကဲ့သို႔ ဒံုးပ်ံမ်ားကို ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားရန္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္းပဲ ခုလို အခ်က္အလက္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အျခားေသာ တာတို တာလတ္ စနစ္မ်ားနဲ႔ တြဲဖက္ႏိုင္တာမို႔ ကာမိဟန္ရွိပါတယ္။ 

 

ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးနဲ႔ ေရဒါဖိဖ်က္နဲ႔ ေရဒါေပ်ာက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ YLC-2 လို႔ အသိမ်ားၾကတဲ့ 305A နဲ႔ 305B အမ်ိဳးအစား AESA ေရဒါမ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္။ အကြာအေဝး ၃၀၀ကီလိုမီတာေက်ာ္အထိ ေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္ျပီး ကီလိုမီတာ ၁၂၀နဲ႔ ၂၀၀ၾကားမွာေတာ့ ေရဒါေပ်ာက္ စနစ္သံုးအားလံုးနဲ႔ ပစ္မွတ္အငယ္မ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း B-2 ကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားနဲ႕ အျမင့္ပ်ံေမာင္းသူမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေရဒါမ်ား၊ ေခတ္မီစနစ္သံုး ေရဒါေရွာင္စနစ္မ်ားကိုေတာ့ YLC-20 လို Passive sensor သံုးေရဒါမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ YLC-20 ဟာ HQ-9 ရဲ့ ျပည္ပပို႔စနစ္ FD-2000 ရဲ့ တြဲဖက္ရန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရဒါစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ FT-2000 မွာေတာ့ YLC-2 ေရဒါမ်ား တပ္ဆင္ပါတယ္။

 

ပစ္ခတ္မွဳ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး ေရဒါမ်ားအေနနဲ႕ HT-233 ေရဒါကို အသံုးျပဳထားျပီး ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ပတ္လည္အတြင္းမွာ ပစ္မွတ္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ျပီး ပစ္မွတ္ ၅၀ေလာက္ကို ေနာက္ေၾကာင္းခံလိုက္ႏိုင္ျပီး ၃၀ေက်ာ္ တျပိဳင္တည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါတစ္ခုခ်င္းဆီမွာ တြဲဖက္ထားမယ့္ ဒံုးက်ည္ ၄လံုးပါ ပစ္စင္ ၃ခု(သို႕)၄ခု  အတြက္ကိုေတာ့ HQ-12 စနစ္မွာ သံုးတဲ့ H-200 (သို႔) SJ-200/212 /231 ေရဒါမ်ား ဒါမွမဟုတ္ S-300 မွာသံုးတဲ့ 30N6 ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္လို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။ အဲဒီေရဒါမ်ားဟာ ကီလိုမီတာ ၁၂၀အတြင္းမွာ ပစ္မွတ္ ၆ခုမွ ၁၂ခုထိ တျပိဳင္တည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္တာမို႔ လံုေလာက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ HQ-9 ရဲ့ စနစ္ဟာ ပစ္မွတ္ရွာ ေရဒါ HT-233 တစ္ခုကို ရွာေဖြေရး ေရဒါေအာက္မွာ တြဲဖက္ထားျပီး ဒံုးပစ္စင္ ၄ခု တြဲဖက္ပါတယ္။ အျခားေသာ H-200 ကဲ့သို႔ေရဒါမ်ားကိုေတာ့ ဒံုးပစ္စဥ္ ၂ခု (သို႕) ၃ခုဆီျဖင့္ တြဲဖက္ကာ ပစ္စင္၂၀ေလာက္ထိ တြဲဖက္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ HT-233 တစ္ခုနဲ႔ ဒံုးပစ္စင္ ၄ခုပါစနစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခား ေရဒါစနစ္မ်ား ၂ခု အသံုးျပဳတဲ့ ဒံုးပစ္စင္ ၆ခုပါ စနစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ Ht-233 တစ္ခု အျခား ေရဒါစနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳတဲ့ ဒံုးပစ္စင္ ၈ခုပါဝင္တဲ့ စနစ္ စသည္ျဖင့္ ဝယ္သူစိတ္ၾကိဳက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

 

Type-120 အနိမ့္ပ်ံ ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါစနစ္ကိုပါ တြဲဖက္ထားျပီးရင္ေတာ့ အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္ လ်င္ျမန္စြာ လွဳပ္ရွားေသာ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ားနဲ႔ ေသးငယ္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့မ်ား ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ဖို႕ကေတာ့ အားနည္းခ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ေစ်းႏုန္းခ်ိဳသာျခင္း ေခတ္မီစနစ္သစ္မ်ား ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားက စိတ္ဝင္တစားရွိေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။  

8 comments:

 1. "အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ား အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ လည္း အဆိုပါ ေလကာ လက္နက္စနစ္အား ယူနစ္ ၃ ခု ႏွင့္ အထက္ ပိုင္ဆိုင္ထား ေၾကာင္းသိရ ဘာညာ " မေျပာေတာ့ ဘူး လား ဗ်ာ....။ အဟဲေနာက္တာ ေနာ....

  ဥံဳ ဖြ.... ဒီထက္သာ တဲ့ S300 တို႕ S400 တို႕ေရာက္ေစ ... ရွိေစ ဗ်ာ....

  အစၥေရးက သံကြန္ခ်ာ လို မ်ိဳး တီထြင္ၾကပါလား ဗ်ာ...။ ေနာ.... ကိုယ္ပိုင္ ဒံုး က်ည္ ထုတ္ႏိုင္တဲ့ နည္း ပညာ လို တယ္.. ဗ်..။

  ReplyDelete
 2. ကိုmm ေရ ့ျမန္မာကကိုယ္ပိုင္ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ထုပ္လုပ္ႏိုင္ျပီးလားသိခ်င္ပါတယ္။ေဖာ္ျပေပးပါလား။

  ReplyDelete
 3. သိတိုင္းေျပာလို့မရဘူး

  ReplyDelete
 4. ေရာက္ေနၿပီဆို အေတာ္မ်ားတယ္ေျပာတယ္ HQ-9 မွာအားသာခ်က္ေတြရွိတာဘဲသူလဲေကာင္းပါတယ္

  ReplyDelete
 5. Little boys,

  If HQ-9 and its derivatives or modified versions are reliable and effective, why China seriously imported S-400/SA-21 Growler from Russia?

  Do they merely want to steal the technology?

  ReplyDelete
 6. I think I need to express some more clarification.

  No need to impress Turkey just as a member of NATO.

  Every nation chooses its relevant military technology and weapon system in accordance with its strategic needs.

  As far as I understand, Turks has many reason including very nuance political factors to induct HQ-9/FD-2000 even U.S seriously object Turkish plan and US offer their Patriot probably PAC-3 system.

  First of all, they want technology and technical know-how of system design and industrial capability of long range SAM system, not merely want a weapon system. They can get such a prospect of locally producing facilities under license with full TOT (Transfer of Technology) from only China by cooperating. U.S will provide complete set of Ratheon’s product with intensive training, spare parts; that is all. Previously Russia offered Turks to sell S-300 PMU-2 Favorit system, but no way to get license production right from Russia. Russie will never give their top secret partially anti-stealth sensors and missile technology to Turks.

  You all boys need to understand that Turkish procured HQ-9 (FD-2000) doesn’t mean that Chinese stolen design S-300 clone HQ-9 is the most reliable and militarily effective system.

  Very complicated and nuance political factors, psychological factor, military strategy, historical dissent, changing nature of Turkish internal and external policy, regional rivalry, Turkish historical and current relation with some countries in the region in deciding HQ-9 procurement are too much subtle to say here. If I say here in detail, it would take several pages.

  I should say here is only one thing, Burma should not procure HQ-9 and its derivative series. Politically, Burma should not seriously rely on China in advanced sophisticated weapon system and strategically sensitive needs of our nation, militarily it is unreliable.

  Burma’s current policy of ultra reliance upon China is so much disgusting for Burmese people.

  ReplyDelete
 7. It looks just like a toy for a child.

  ReplyDelete
 8. i want to upload a Title concern weapons

  ReplyDelete