Friday, June 29, 2012

ပံုစံ-၈၇ ၁၀၅မမအေျမွာက္ပါ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားဘီးတပ္ ေခ်မႈန္းေရးအေျမွာက္ယာဥ္ (သို႔) တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရန္သူ႔တင့္ ၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္စသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္သာမက ေထာက္လွမ္းေရးယာဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပို႔ယာဥ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ အျပင္ တန္ဖိုးစရိတ္သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တပ္မေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာရေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ပံုစံ-၈၇ ၁၀၅မမအေျမွာက္တပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္


တရုပ္တပ္မေတာ္၏ ပင္မလက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည့္ ေနာ္ရင္ကို သည္လည္း ၂၀၀၄ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ၁၀၅မမ ယာဥ္တင္အေျမွာက္ (တင့္ဖ်က္ယာဥ္)မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲရာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ိမ္းစ္ ေထာက္လုမ္းေရးစာေစာင္တြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပျခင္းခံခ့ဲရျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္ျဖစ္လာေပသည္။

အဆိုပါ ေနာ္ရင္ကိုမွထုတ္လုပ္ေသာ တင့္ဖ်က္ယာဥ္သည္ ေခတ္မွီပစ္မွတ္ျပစနစ္၊ ပ့ဲထိန္းအေျမွာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ၊ အလိုေလွ်ာက္ပစ္မွတ္ရွာေဖြသည့္စနစ္ ႏွင့္ အျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မွားသည့္ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္အေနျဖင့္ ေရြ႔လွ်ားစစ္ကစားေနစဥ္အတြင္းပင္ ပစ္မွတ္မ်ားအား တိက်စြာပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ တင့္ဖ်က္ယာဥ္

တရုပ္တပ္မေတာ္ရွိ တင့္ဖ်က္ယာဥ္


ထို႔ျပင္ တင့္၏အေျမွာက္အေနျဖင့္မႈ ၁ မိနစ္တြင္ အေျမွာက္ ၆-၈ လံုးအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး အေျမွာက္ေျပာင္းအား ၄.၅ ဒီဂရီမွ + ၁၈ ဒီဂရီအထိ အေပၚေအာက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ကာ တင့္၏အေျမွာက္စနစ္တစ္ခုလံုးအား ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ပတ္၍ ပစ္မွတ္အား တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။တင့္ဖ်က္ယာဥ္အား အနီးကပ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္မႈ ၇.၆၂မမ ႏွင့္ ၁၂.၇မမ စစ္ေသနတ္မ်ားအား အေရွ႔၊ေနာက္တဖက္စီတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။
၆×၆ ဘီးယက္ယာဥ္ျဖစ္သည့္ အဆိုပါတင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္ ၁နာရီတြင္ ၉၀ ကီလုိမီတာ ႏႈန္းျဖင့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး အကြာအေဝး ကီလုိမီတာ၆၀၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသည္။ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္မူ ၁၉တန္ခ်ိန္သာရွိသည္။

တင့္ဖ်က္ယာဥ္မွ အေျမွာက္ပစ္ခတ္ေနစဥ္ (တရုပ္တပ္)

အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ တာယာမ်ားျဖစ္သည္... အဆိုပါ ဘီးတာယာမ်ားသည္ က်ည္ကာစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေရာစပ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟုိေလထိုးစနစ္အသံုးျပဳထားသျဖင့္ လမ္း၏မ်က္ႏွာျပင္အေျခအေနေပၚတြင္လိုက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္ရွိသည္။ရန္သူ႔မွ ပစ္လိုက္ေသာ က်ည္ (သို႔) လက္နက္မ်ားျဖင့္ ဘီးတာယာသည္ ထိခိုက္မႈရွိခ့ဲပါကလည္း ၁နာရီတြင္ ၄၅ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ေက်ာ္အား ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္သည္...။

တင့္ဖ်က္ယာဥ္၏ အေျမွာက္ေျပာင္းမွ အေျမွာက္ဒံုးလက္နက္အားပစ္ခတ္မႈတြင္လည္း တင့္ကားမ်ားထက္ပို၍ တုန္ခါမႈအနည္းအမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္တင့္ဖ်က္ယာဥ္အား ရန္သူ႔တိုက္ယာဥ္မ်ားမွ ဖံုးကြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္မႈ မီးခိုးဗံုးမ်ား ၆-၈လံုးတပ္ဆင္ထားေသးသည္။တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားႀကီးမ်ားက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ လွ်င္ျမန္စြာ စစ္ကစားႏိုင္ျခင္းသည္ ယာဥ္၏အဓိကအားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္.....။

တင့္ဖ်က္ယာဥ္ (တရုပ္တပ္)


ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအနက္အမွားယြင္းမ်ား ၊ အေခၚအေဝါအလြဲမ်ားရွိပါက ေအာက္တြင္ေကာ္မန္႔ေရးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ကူညီေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။ ပိုစ့္တင္ျခင္းအနည္းငယ္ျခားပါေတာ့မယ္.... :) ။ လာေရာက္လည္ပတ္သူ အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ....။

4 comments:

 1. ဗဟိုေလထိုးစနစ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးပါလဲခင္ဗ်ာ။ အကိုမ်ားရွင္းျပေပးပါဦး။

  ReplyDelete
 2. design ka tot amphibious ne` tu tal . hote lar bya . d mhar a` dar myo bal lout shi lal bya .Amphibious so yin tot btr3 tway ne` twal p BD boder mhar use mal so taw taw a thone win mal htin tal.(sorry for burglish , I can't type in myanmar)

  ReplyDelete
 3. unknown: ဗဟိုေလထိုးစနစ္ (Central Tire Inflation System) ဆိုတာက လမ္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ surface ေပၚမူတည္ၿပီး ဘီးရဲ႕ေလဖိအား အျပင္း(အမာ)/အေပ်ာ့ကို ယာဥ္ေမာင္းကေန ထိန္းခ်ဳပ္လို႕ရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့စနစ္ပါ

  unknown: ဘီးရဲ႕ေလဖိအား တအားမ်ားေနမယ္ (တအားမာေနမယ္)ဆိုရင္ ခ်ိဳင့္ခြက္ကုန္းကမူေပါမ်ားတဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေတြမွာ ယာဥ္သြားလာတဲ့အခါ ယာဥ္ဟာ ခုန္ေပါက္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္... ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈစတဲ့ အႏၲရာယ္လဲ တအားမ်ားပါတယ္

  unknown: အဲဒီလိုလမ္းမ်ိဳးမွာ ဘီးရဲ႕ေလဖိအားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ (ဘီးေလေပ်ာ့သြားတဲ့အခါ) ေတာ္ရံုတန္ရံု ခ်ိဳင့္ခြက္ကုန္းကမူေတြမွာ ကားရဲ႕သြားလာမႈ Stability ကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါပဲကိုစေနသားေရ...

  unknown: အဲဒီလို ေလ်ွာ့ေပးလိုက္တဲ့အခါ ကားဟာ ကားတိမ္းေမွာက္တာတို႕ဘာတို႕လဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် တအားနည္းသြားတာေပါ့ဗ်ာ

  unknown: အေသးစိတ္ေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီမွာပါ ကိုစေနသားေရ... (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Tire_Inflation_System)

  (ကိုunknownေရ ဒီထဲထည့္ေပးထားတယ္ဗ်ိဳ႔.... :D )

  ReplyDelete
 4. ေက်းဇူးပါ ကို MM ခင္ဗ်ား။ တစ္လက္စတည္းတစ္ခုေလာက္ထပ္ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။ ဒီလိုပါ။ CTIS ဘီးရဲ႔ေလဖိအားကို ယာဥ္ေမာင္းက ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီဆိုပါေတာ့ခင္ဗ်ာ။ ေလေလ်ာ့သြားၿပီေပါ့။ သြားရင္းနဲ႔ ေလတင္းတင္းနဲ႔သြားရမယ့္လမ္းမ်ဳိးေရာက္ရင္ အလိုအေလ်ာက္ေလျပန္တင္းလို႔ ရႏိုင္ပါသလား။ Air Compressor ပါတစ္ပါတည္းပါ၀င္သလိုမ်ဳိးလားလို႔ပါ။ Link ကိုလည္းၾကည့္ပါတယ္။ မရွင္းလို႔ပါ။ ကို unknown လည္း အခုရွင္းျပတာကို ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ား။

  ReplyDelete