Wednesday, July 15, 2015

၁၀၇မမ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား
၁၀၇မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ေလာင္ခ်ာမ်ားကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာတရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ မ်ိဳးဆက္ အတြဲလိုက္ပစ္ ၁၀၂မမ ဒံုးက်ည္စနစ္ကိုေျခလ်င္တပ္မ်ားမွာတြဲဖက္ေပးႏိုင္ဖို႔ တီထႊင္ၾကံဆခဲ့ရကေန ၁၀၇မမ ဒံုးက်ည္စနစ္အျဖစ္ သီးျခားေပၚထြက္ခဲ့တာပါ။ တရုတ္တို႔ရဲ့ လက္နက္စနစ္ကိုအမွတ္အသားျပဳပံုဟာစမ္းသပ္ေအာင္ျမင္တဲ့ ခုႏွစ္ကိုလိုက္ျပီးမွတ္သားတတ္တာမို႔ ပံုစံ၆၃လို႔ ေခၚဆိုတဲ့ ၁၀၇မမ ဒံုးက်ည္မ်ားဟာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရကေတာ့ ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္မွာထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးစတင္ မွတ္တမ္းျပဳ ႏိုင္ခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခလ်င္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းမွာ ၆လက္တပ္ဆင္ေပးထားျပီး၊ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေျမျပင္တပ္ရင္းေတြကိုအမ်ားအျပားတပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၀ျပည့္လြန္အထိ ပံုစံ၆၃ ပံုစံေဟာင္းကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး ၁၉၈၀လြန္မွာေတာ့ ပံုစံ၈၁ အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ေျပာင္း ၁၂ခုပါ ပစ္စင္ဟာယာဥ္ငယ္မ်ားတိရိစာၦန္မ်ားနဲ႔ လြယ္ကူစြာဆြဲယူေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သလို၊ ပစ္စင္ကိုယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာအလြယ္တကူတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒံုးပစ္စဥ္ မပါရွိလ်င္ေတာင္ ဒံုးက်ည္ကိုပစ္ခတ္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ လက္လုပ္သံျပြန္ေတြ၊ သံပစ္လမ္းအတိုဒါမွမဟုတ္ ဒံုးက်ည္သီးသန္႔ကိုသံတိုင္ငယ္တစ္ခုအားျပဳျပီးအလြတ္ပစ္ခတ္ႏိုင္တာမို႔ ေခတ္မီလက္နက္ေတြကိုလက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႔ေတြ အဖို႔ ကန္႕သတ္ခ်က္ အလြန္နဲတဲ့ လက္နက္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 


တရုတ္ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မွာေတာ့ နန္က်င္းဂစ္ NJ230 ေပၚမွာတပ္ဆင္ျပီးပစ္ခတ္မွဳ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အသစ္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္လို႔ ပံုစံ၈၁ အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ အသံုးျပဳေနဆဲပါ။
ဆူဒန္၊ အီဂ်စ္၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တူရကီ၊ ေတာင္အာဖရိကတို႕ကတရားဝင္ လိုင္စင္ယူကာထုတ္လုပ္ၾကျပီးကမာၻ႕စစ္ပြဲေနရာအမ်ားအျပားမွာအသံုးျပဳသူမ်ိဳးစံုကသံုးဆြဲၾကပါတယ္။ 


၄လံုးတြဲ ၃တန္းပါ ေျပာင္း၁၂ခု ပါဝင္ျပီးေသးငယ္တဲ့ ဒံုးပစ္စင္ေလးေတြကို ပံုစံ၆၃ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာလို႔သာ ျခံဳငံုေခၚေဝၚခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကေတာ့ ၁၈ေျပာင္းကေန ၂၄ေျပာင္းအထိ တပ္ဆင္ပါတယ္။ မူလပံုစံ၆၃ ဒံုးက်ည္ဟာ ၁၈ကီလိုဂရမ္ေက်ာ္ ေလးပါတယ္။ ျပည္ပတင္ပို႔နဲ႔ စနစ္သစ္ ဒံုးက်ည္ေတြကေတာ့ ၁၆ကီလိုဂရမ္ကေန ၁၉ကီလိုဂရမ္ေက်ာ္ အထိ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေလးခ်ိန္ရွိျပီးဒံုးက်ည္သြားလမ္းကိုထိမ္းေၾကာင္းေပးတဲ့  စနစ္ေတြ ပိုေကာင္းလာပါတယ္။ 

ပံုစံ၆၃ စနစ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကာလီဗာ- ၁၀၇မမ
က်ည္အမ်ိဳးအစား- HE, HE-I, HE-frag
အေလးခ်ိန္ (ေျပာင္း ၁၂ခုပါ)- ၆၀၂ ကီလိုဂရမ္
(ေျပာင္း၁ခုပါ)   - ၂၂.၅ကီလိုဂရမ္
အလ်ား- ၂.၉မီတာ (၉ေပခြဲ)
အျမင့္- ၀.၉၁မီတာ (၃ေပ)
ေျပာင္းထြက္ရွိန္- တစ္စကၠန္႕ ၃၈၅မီတာ
ပစ္ခတ္ႏိုင္မွဳ - ေထာင့္နိမ့္အႏုတ္၃ ဒီကရီမွ အေပါင္း၅၇ထိ
ေဘးဘယ္ညာ- ၃၂ဒီကရီ

ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ မရွိတဲ့ ဒံုးက်ည္ေတြကိုလက္လုပ္ပစ္စင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေပမယ့္ တိတိက်က် ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ပိုမိုတိတိက်က် ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီးသယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေစဖို႔ ေျပာင္း ၁ခု သို႔မဟုတ္ ၂ခုပါ ပစ္စင္ေတြကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၃ေျခာင္း သံမဏိေဒါက္ေပၚကေနခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီးအလြယ္တကူေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တာမို႔ ကြန္မင္ဒိုတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေပ်ာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ေတြကအမ်ားအျပားအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ တရုတ္ကေတာ့ ေျပာင္းတစ္ခုတည္းပါ ပစ္စင္ကို ပံုစံ၈၅ လို႔ ေခၚဆိုျပီး ၂ေျပာင္းတြဲကိုေတာ့ အီရန္နဲ႔ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳပါတယ္။

၁၀၇မမ ဒံုးက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္စင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆူဒန္က Taka၊ အီရန္က Faja-1၊ အီဂ်စ္က RL812၊ တူရကီက T-107၊ ေတာင္အာဖရိကက RO107၊ ေျမာက္ကိုရီးယားက ပံုစံ၇၅ အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ စစ္သံုးယာဥ္ေတြ၊ အေပါ့စားသံခ်ပ္ကာေတြ၊ ထရပ္ကားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ၁၀၇မမ ဒံုးပစ္စင္ေတြကိုကမာၻအႏွံ႔မွာေတြ႔ျမင္ႏိုင္သလို၊ ခ်ိတ္ဆြဲသယ္ေဆာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ ပစ္စင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္လုပ္ပစ္စင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ အလြတ္ပစ္ခတ္မွဳေတြကိုပါ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကေနပစ္ခတ္ၾကတာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ 


HE က်ည္ အမ်ိဳးအစားမ်ားသာပစ္ခတ္ႏိုင္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေသးငယ္ျပီးကန္႕သတ္ခ်က္ နဲပါးကာ ၅မိုင္ အကြာအေဝးခန္႔အထိပစ္ခတ္ႏိုင္တာမို႔ ႏိုင္ငံတကာစစ္ဖက္ အဖြဲ႕ေတြကအၾကိဳက္ေတြ႕ေနဆဲလက္ႏွက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးေတာ္ ခံလ်က္ ရွိပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
UWSA သံုး ၁၀၇မမ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ

5 comments:

 1. ဟူး ေစာင္.လိုက္ရတာဗ်ာ အၾကာၾကီးဘဲ ဒီ blog ရဲ.အမာခံပရိတ္သတ္စစ္စစ္တေယာက္ပါ အမ်ားၾကီးတင္ေပးပါဦးခင္ဗ်
  ေလးစားစြာၿဖင္.

  ReplyDelete
 2. အဲ့လက္​နက္​ကို WW2တုန္​းက ဂ်ာမန္​​ေတြသံုးတာ​ေတြ႔ဖူးတယ္​:-)

  ReplyDelete
 3. Post​ေတြတင္​ပါဦးဗ်ိဳး...... :-)

  ReplyDelete
 4. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Khóe miệng hai vị Võ Tôn bên cạnh giật giật, thật sự muốn nói: Vương tọa, thủ trưởng trực tiếp của hai người bọn họ chính là Bảo mã kỵ sĩ Chu Văn Cương, mà Chu đại nhân lại chính là trợ thủ đắc lực của ngài… Nếu là truy tra, truy xét đến tận cùng thì rõ ràng chính là dưới trướng của ngài…

  Bốn vị kỵ sĩ hiển nhiên cũng nghĩ giống vậy, bờ môi cũng đồng loạt giật giật nhưng ai dám nói ra?

  “Các ngươi muốn nói cái gì?” Âm Vô Pháp tức giận đến tái nhợt mặt mày: “Thủ trưởng trực tiếp của các ngươi là ai? Trực thuộc Kỵ sĩ đường nào? Nói!”

  “Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Đệ tam các Bảo mã, đệ nhị Phân đà, tổ thứ chín…” Thống lĩnh Thiết mã kỵ sĩ nơm nớp lo sợ mà nói một mạch.

  “Kim Mã Kỵ Sĩ đường, Đệ tam các Bảo mã, phân đà thứ hai, tổ chứ chín…” Âm Vương Tọa cả giận mà nói: “Đợi bổn tọa quay trở về nhất định phải… Sặc!?” Nói được một nửa rồi chợt nghĩ: Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tổng cộng được chia làm Tứ các, Tứ Vương Tọa. Riêng phần mình được phân công quản lý một các, Đệ tam các. Đây chính là thủ hạ dưới trướng của mình mà…

  “Cút! Mau cút, mau cút!!!” Dù tuổi Âm Vương Tọa không còn nhỏ cộng thêm nhiều năm rèn luyện, da mặt cũng là càng ngày càng dày nhưng cũng tại thời khắc này lại cảm nhận da mặt mình nóng rừng rực. Tất cả phiền muộn xấu hổ hóa thành phẫn nộ. “Rầm! Rầm! Rầm!” mấy cước đá tất cả những tên khốn này ra khỏi phòng. Đầu đít lẫn lộn trở về ngồi xuống ghế mà bực dọc. Thật lâu sau mới đấm mạnh lên bàn, nghiến răng nói: “Chu Văn Cương, ta muốn lột da của ngươi ra!”

  ReplyDelete
 5. ၂၀၀၁ O7 Case တုန္းက ျမ၀တီကို 107 နဲ႕လာပစ္တယ္၊ ပစ္တဲ႕သူက ABSDF က ေဇာ္ဦး ၊ ပစ္တာက မဲေဆာက္ ေဘာေဂါေလဆိပ္ နားကေနပစ္တာ။

  ReplyDelete