Tuesday, January 24, 2012

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး S-125 ဒံုးလက္နက္မ်ားအေၾကာင္း

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္သံုး Pechora စနစ္မ်ား၏ ဒံုးလက္နက္မ်ားအေၾကာင္း ျပန္လည္မွ်ေဝေပးတ့ဲအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြပို႔ေပးတ့ဲ ညီကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဒီေနရာကေနေျပာျပခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။)

၁-ဒံုးရဲဦးတည္ခ်က္ကိုထိန္းေသာပဲ့
၂-ကြန္ထရိုးလိုင္းမ်ား
၃-ေတာင္ပံမ်ား
၄-antenna (ဒံုးရဲ့တည္ေနရာကို သိရွိနိုင္ရန္ေၿမၿပင္ရွိ ေရဒါဌာနသို႔ သံလိုက္လိုင္းမ်ားလြင့္ေပးေသာလိုင္းတံ)
၅-ပထမအဆင့္နဲ့ဒုတိယအဆင့္ဆက္ထားေသာေနရာ
၆-၇-ပထမအဆင့္
၈-ေတာင္ပံမ်ား
၉-ဒံုးထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ေတာင္ပံမ်ားအာေထာင္လိုက္အေနအထားသို့ေၿပာင္းလဲေပးသည္
၁၁-ပထမအဆင့္ကိုၿဖတ္ခ်ထားရန္ဘရိတ္မ်ားအၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပသည္။
III-ေနရာဟာမိုင္းတပ္ဆင္ရာေနရာၿဖစ္ပါတယ္။
C.125ကို အဆင့္နွစ္ဆင့္နဲ့ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာ ေလာင္စာ၁၄လံုး အထိရွိပါတယ္ ဒံုးကိုတည္ေနရာကေန ထြက္ခြာနိုင္ရန္ ပထမအဆင့္ေလာင္စာကိုပဲသံုးပါတယ္၊
စထြက္ထြက္ခ်ိန္ ဒံုးကိုေရဒါဌာနမွာမထိန္ခ်ဳပ္နိုင္ေသးပါဘူး၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒံုးရဲ့အလ်ွင္ဟာေႏွးေကြးေနတဲ့အတြက္ ေတာင္ပံမ်ားဟာေလထုရဲ့ အကူအညီကို မယူနိုင္လို့ပါ
၊ပထမအဆင့္ဟာ၂ကီလိုမီတာအထိဒံုးကို သယ္ေဆာင္သြာပါတယ္၊ ပထမအဆင့္မွာ ေလာင္စာမ်ားကုန္ဆံုးသြာခ်ိန္တြင္ ဒံုးတြင္ပါရွိေသာ(автопилет) အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေသာစက္မွာ ပထမအဆင့္ကို ၿဖဳတ္ခ်ရန္ကြန္႔မန္းေပးပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒံုးပထမအဆင့္မွာပါရွိေသာ ဘရိတ္နွစ္စံုဟာေလထုကိုကန့္လန့္ခံၿပီး ပထမအဆင့္ကိုၿဖဳတ္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ဒုတိယေလာင္စာကို စတင္အသံုးၿပဳပါတယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာေရဒါဌာနမွ ဒံုးကိုစတင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါၿပီ ဒံုးရ့ဲ အလ်င္ဟာ တစ္မီနစ္၇၅၀ ကီလိုမီတာရွိလာပါၿပီ။
ဒံုးရဲ့မ်က္နာၿပင္ဧရိယာေသးငယ္မွဴေၾကာင္ ေရဒါမွာသံလိုက္လိုင္းရဲ့ အလငး္ၿပန္မွဴဟာ ေသငယ္းမႈေၾကာင့္ ဒံုးရဲ့တည္ေနရာကို သိရွိနိုင္ရန္ဒံုးတြင္ ေရဒါလိုင္တံပါရွိပါတယ္။
ေရဒါဌာနမွလြတ္တင္လိုက္ေသာ သံလိုက္လိုင္းကို သူကလက္ခံၿပီ ဒံုးရဲ့တည္ေနရာကို သိရွိရန္ေရဒါဌာနကို သံလိုက္လိုင္းၿပန္ပို့ေပးပါတယ္ (အဲဒီေနရာမွာ သံလိုက္လိုင္းအေၾကာင္းကို ေသခ်ာနားလည္မွသေဘာေပါက္မွာပါ)၊
ဒံုးမွာပစ္မွတ္ကို ရွာေဖြရန္သံလိုက္လိုင္းေတြ ထုတ္လႊတ္ပါတယ္ အဲဒီသံလိုက္လိုင္းဟာ ၂၀၀မီတာအကြာမွာပစ္မွတ္ (ေလယာဥ္)ကို ေတြ႔လ်င္ သံလိုက္လိုင္းဟာ ေလယာဥ္ကိုထိၿပီး ဒံုးဆီသို႔ အလင္းတန္းျပန္၀င္လာပါတယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အလိုအေလ်ာက္စက္က မိုင္းေပါက္ကြဲရန္ကြန္မန္းေပးပါတယ္ ၊ဒါေပမဲ့စက္မွာလာေသာ ကြန္မန္းကို မိုင္းခ်က္ခ်င္းမေပါက္ကြဲေစရန္ အခ်ိန္ဆြဲေသာစက္က ထိန္းခ်ဴပ္ထားပါသည္၊ ဘာေၾကာင္လဲဆိုေတာ့ ေလယာဥ္နဲ့ဒံုးဟာ ၂၀၀မီတာေလာက္ကြာေ၀းေနလို့ပါ။ အခ်ိန္၅secondေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲထားၿခင္းေၾကာင့္ ဒံုးဟာေလယာဥ္ရဲ့ အနီး ၁၀၀မီတာပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မိုင္းေပါက္ကြဲေစပါတယ္။(မွတ္ခ်က္။။။ ဒံုးမ်ာေလယာဥ္ကို မွန္ေအာင္ပစ္နိုင္သည္ဆိုၿခင္းမွာ ဗီဒီယိုထဲမွာလို ဒံုးနဲ့ေလယာဥ္ဆံုဆည္းၿခင္းမဟုတ္ပါ ၊ေလယာဥ္ရဲ့အနီဆံုးေနရာကို ဒံုးကိုထိန္းခ်ဴပ္ၿပီး အနီးဆံုးေနရာမွာ မိုင္းေပါက္ကြဲၿပီးမိုင္းစမ်ား ေလယာဥ္ကိုထိမွန္ၿခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပ်က္စီးသြားၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္။
ေလယာဥ္နဲ့ဒံုးမည္သည့္အခါမွ ဆံုနိုင္မည္မဟုတ္ပါ)။ c-125ရဲ့ မိုင္းေပါက္ကြဲအားဟာ ၁၀၀မီတာမွာရွိတဲ့ ေလယာဥ္ေတြကိုဖ်က္ဆီးနိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ ဒံုးတစ္ခုထဲရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရးလိုက္တာပါ။ c-125ရဲ့ကြန္းပလက္စ္တစ္ခုလံုး အတြက္ေၿပာဖို႔ကေတာ့ မလြယ္လို့ပါ ပံုႏွင့္ေသခ်ာရွင္းၿပမွ နားလည္မွာပါ၊ ဒံုးကိုပစ္မွတ္ေရာက္ေအာင္ ထိန္ခ်ဴပ္နည္း၊ ဒံုးပ်ံသန္းခ်ိန္ ေလထုႏွင့္အလုပ္
လုပ္နည္း၊ အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္တ့ဲစက္၊ မိုင္းေပါက္ကြဲပံု၊ အဲဒါေတြဟာc-125 ရဲ့အၿပင္ပိုင္းလို့ ေၿပာလို႔ရပါတယ္၊ အဲဒါအားလံုးရွင္းၿပဖို့ေတာ့ နည္းနည္းခတ္ပါတယ္..။ေနာက္ၿပီး ေရဒါဌာနပိုင္းကိုလဲ သိရပါမယ္ ေရဒါဌာနမွာ ကၽြမ္းက်င္ဖို့ဆိုရင္ သံလိုက္လိုင္းအေၾကာင္း၊ антена(တီဗီစေလာင္လို္ပါပဲ)ေတြအေၾကာင္း ၊ေလယာဥ္ရဲတည္ေနရာကိုရွာနည္း
ေနာက္သံလိုက္လိုင္း အကူအညီႏွင့္ ေလယာဥ္ရွာတဲ့
အခါေလယာဥ္မွူးေတြက သူတို့ကိုရွာေတြ့ၿပီဆိုတာ သိပါတယ္..အဲဒါေၾကာင္ သူတို့ကိုမၿမင္ရေအာင္ အေနွာက္အယွက္လိုင္းေတြ လြတ္တယ္ အဲဒါကိုကာကြယ္နည္း၊ ဆိုၿပီသီးသန္႔ဘာသာရပ္ သင္ရပါတယ္။
Pechora စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျမင့္တင္မႈျဖင့္ ေတြ႔ရသည့္ Pechora 2mစနစ္ (ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္ဟု သိရပါသည္။)
ေျမျပင္အေျခဆိုက္ဒံုးစနစ္(အခ်က္လက္မ်ားအား စာျဖင့္ရွင္းျပရန္ မလြယ္ဟုသိရပါသည္ ထို႔ေၾကာင့္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါက မိမိတို႔အျမင္မ်ား၊ ေလ့လာမိသည္မ်ားအားဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါခင္ဗ်ာ..။)

2 comments:

  1. According to some news in internet, Myanmar Air Defence Forces have atleast 24 x Panchora2M system...along wirh 48 x SA-2 Guideline SAMs.

    ReplyDelete
  2. ဒုံးရဲ႕ အလ်င္ဟာ S125မွာ အၿမင့္ဆုံးဟာ ၁စကၠန္႕ ၇၀၀မီတာထိပဲ ေၿပးႏိုင္တာပါ။ တစ္မိနစ္မွာဆိုရင္ ၄၂ကီလိုမီတာပဲ ရွိပါတယ္။ ပုံမွန္အလ်င္ဟာ ၁စကၠန္႕မွာ ၆၅၀မီတာရွိၿပီး ပစ္မွတ္အၿမင့္ အနိမ့္ဆုံး၂၀မီတာမွ ၁၈ကီလိုမီတာ ႏွင့္ ပစ္မွတ္အကြာအေ၀း ၃ဒသမ၅ကီလိုမီတာမွ ၂၅ကီလိုမီတာအကြာအေ၀းအတြင္းရွိ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။

    ReplyDelete