Saturday, September 22, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ F-21 ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ မိမိျပည္တြင္းထုတ္ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ား ၊ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအျပင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို အဆင့္အတန္းျမွင္းမားစြာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ နည္းပညာ၊ဒီဇိုင္းႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္စသည့္ အခ်က္လက္မ်ားေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္၍လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားဝယ္ယူျဖည့္တင္းခ့ဲပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ဝယ္ယူမႈမ်ားအနက္ တရုပ္ေရတပ္သံုး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။


ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အား ကာကြယ္မည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈစစ္ေရယာဥ္ ၄၇၃ ၊ ၄၇၇ ႏွင့္ အက္ဖ္-၁၁ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္  (ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား)
 
  
 ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးေပၚတြင္ အေပါ့စားတုိက္ခိိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းသက္ေနစဥ္
ဂုဏ္ယူဖြယ္ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး


No comments:

Post a Comment