Thursday, September 6, 2012

အေမရိကန္၏ အီရတ္အေပၚေလေၾကာင္းထိုးစစ္ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာမ်ားထဲမွ ဒီတပတ္ဖတ္ျဖစ္သည့္ စာပိုဒ္ေလးပါ သေဘာက်လို႔ တင္ေပးထားပါတယ္...။ အျဖစ္အပ်က္က အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အီရတ္အား ေလေၾကာင္းမွထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲစဥ္က အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္....။ အီရတ္ေလတပ္ကို သာလြန္သည့္စစ္အင္အားႏွင့္ ေခ်မႈန္းခ့ဲသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းပါ...။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ယခုထက္ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ စနစ္မ်ားအသံုးျပဳခ့ဲၾကပါေသးသည္။

ေလေၾကာင္းကေန ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္မႈစစ္ဆင္ေရးမွာ အသံုးျပဳခ့ဲတ့ဲ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြဟာ နည္းပညာအနိမ့္အျမင့္ပါေရာစပ္ ပံုေဖာ္ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေစခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္....။ F-117A ညဘက္တိတ္တခိုးတိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ F-4G wild weasel အမ်ိဳးအစား ရန္သူ႔ေရဒါဖိဖ်က္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ F-15E ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး (၆)စုက F-14 Tomcats မ်ား၊ FA-18 Hornets တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ A-6E Intruders ႏွင့္ A-7E Corsairs မ်ားအျပင္ ကုန္းေပၚရွိ မရိန္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ AV-8B ေလယာဥ္မ်ား ၊ A-10A Thunderbolt ၊ F-16 ႏွင့္ B52-G ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကသည္။

F-117A Stealth ေျမျပင္တုိက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား


F-15E Eagle တိုက္ေလယာဥ္


ေန႔စဥ္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာပစ္မွတ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအမိန္႔တာဝန္ အေသးစိတ္ကို E-3 Sentry AWACS ေလယာဥ္ေတြႏွင့္ အမွန္ကန္ဆံုးေဆာင္ရႊက္ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီး ထိုမွတဆင့္ EC-130E ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟုိကေန ရန္သူ႔တင့္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာယာဥ္ စသည့္ အခရာက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ညႊန္းျပေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။

F-14 Tomcat တိုက္ေလယာဥ္


E-3 Sentry AWACS ႏွင့္ F-16 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


EC-130E ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေလယာဥ္


၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စစ္ဆင္ေရးပထမအသုတ္ျဖစ္သည့္ F-117A ဗံုးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွ ဘက္ဂဒက္၏ အေရးႀကီးသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေနရာမ်ားကို ေလဆာပ့ဲထိန္းဗံုးမ်ားျဖင့္ စတင္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ MH-53 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ စီးနင္လိုက္ပါလာသည့္ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရန္သူ႔ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေရဒါေတြကို ရွာေဖြမွတ္သားၿပီး လက္နက္အျပည့္တပ္ဆင္ထားသည့္ AH-65A Apache တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ေတြန႔ဲ A-10A Thunderbolt ေလယာဥ္မ်ားမွ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခ့ဲၾကသည္။

A-10A Thunderbolt ေျမျပင္ပစ္ကူေပးတိုက္ေလယာဥ္

အဲဒီေနာက္မၾကာမွီအတြင္းမွာပင္ အီရတ္ေရဒါမ်ား၏ အလွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ စုဖြဲ႔ထားခ့ဲၿပီးျဖစ္သည့္ မဟာမိတ္ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႀကီးသည္ F-15/16/18 စသည့္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အနီးကပ္ေလေၾကာင္းအကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္အတူ ဘက္ဂဒက္၏ ေကာင္းကင္းယံေပၚကို ေရာက္ရွိခ့ဲၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ F-4G ေလယာဥ္မ်ားက HARM ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးစနစ္သံုး ေရဒါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး EF-111 Aardvark ေလယာဥ္မ်ားကလည္း အီရတ္ေရဒါေတြကို ဖိဖ်က္ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြလုပ္ေပးၿပီး မဟာမိတ္ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႀကီး ထိေရာက္စြာတိုက္ခိုက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္ေပးခ့ဲပါသည္။ မဟာမိတ္ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႀကီးမွာ F-15 တိုက္ေလယာဥ္ေတြပါဝင္သလုိ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင့္ေလတပ္၏ Tornadoes တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္တတ္ကာ F-4G ႏွင့္ EF-111 ေလယာဥ္မ်ားက အလ်င္ဦးဆံုးေရွ႕ကေန တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကပါသည္။

F-18 Hornet တိုက္ေလယာဥ္


EF-111 Aardvark တိုက္ေလယာဥ္


B-52G ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႀကီး


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရႊယ္၍ တိုက္ေလယာဥ္သစ္မ်ား ဗံုးႀကဲေလယာဥ္သစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ပုိမို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မွားေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ ေရဒါဖ်က္စနစ္ပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ....။

2 comments:

  1. အထက္မွာၿပထားတဲ့E-3 ကရန္သူ့ေရဒါဌာနေတြရဲ့တည္ေနရာကိုေထာက္လန္းတဲ့သီတင္းေထာက္ေလယဥ္ပါသူတို့ကတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္မဟုတ္ဘူ ၁၈၀၀ကီလိုမီတာမွာရွိတဲ့ေရဒါဌာနေတြကိုရွာေဖြနိုင္တယ္။အေမရိကန္ဟာ၀င္မတိုက္ခင္သီတင္းေထာက္ၿဂိဳလ္တုကေနတဆင့္ အီရတ္ရဲ့ခံစစ္အခင္းအက်င္းကိုဓါတ္ပံုရိုက္ၿပီးသိရွိထားတယ္ေၿပားတာပဲ

    ReplyDelete
  2. ထိုင္းမွာပါအဲဒါမ်ိဳးရွိရင္ ငါတို႕ေသၿပီ

    ReplyDelete