Thursday, August 1, 2013

တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေတာ့မည္ေလာ.. အပိုင္း(၂)


ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ၆စင္းမွာယူထားၿပီး  အိႏိၵယ၊တရုပ္တို႔ကပါ သေဘာက်လ်က္ ဝယ္ယူသည့္အျပင္ ခိုးယူထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားသည္ Kilo အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ပါသည္....။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုးစနစ္မ်ားထဲမွာ ေရငုပ္သေဘၤာႀကီး အမ်ိဳးအစားထဲမွွာပါဝင္ၿပီး ေျမျပင္၊ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ပါတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္..။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့
 ႏူကလိယ်စြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားဟာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုးေတြထက္
 ေရေအာက္မွာ အၾကာၾကီးေနႏိုင္ပါတယ္....။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ လိုအပ္တ့ဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ေရျပင္ေပၚ တက္ျဖည့္စရာမလိုလို႔ပါ...။ ဒါပင္မ့ဲ ႏူကလီယ်စြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ ႀကီးမားတ့ဲအတြက္ ကမ္းေျခေရတိမ္ပိုင္းမွာ စစ္ကစားမႈ မလြယ္ကူလွပါဘူး...။ ဒီအခါ ေလျပန္ျဖည့္စရာမလိုပဲ တစ္လေက်ာ္ေနႏိုင္တ့ဲ စနစ္တပ္ဆင္ထားမယ့္ ဘက္စံုတိုက္ခိုက္ႏိုင္တ့ဲ ဒီဇယ္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားဟာ ကမ္းေျခေစာင့္အေနႏွင့္ ေၾကာက္စရာလက္နက္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္...။ ကီလိုအတန္းအစားမ်ားဟာ သူတို႔ထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္....။

Armur Class ေရငုပ္သေဘၤာမ်ိဳးကြဲမ်ား


Project 877 Paltus ႏွင့္Project 636 Varshavyanka ဆိုၿပီး (၂)မ်ိဳးထုတ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ၆၃၆ေတြဟာ ပိုအဆင့္ျမွင့္တ့ဲ စနစ္ပါ...။ ပိုမိုတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္တ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြန႔ဲ ေရျပင္၊ေဝဟင္ ေရဒါစနစ္ေတြပါ တပ္ဆင္ထားၿပီး Water Jet ကုိပါတပ္ဆင္ထားပါတယ္...။ေတာ္ပီဒိုျပြန္မ်ားကေန ေဝဟင္ႏွင့္ ေရျပင္၊ေျမျပင္ပစ္ ခရုစ္ဒံုးပ်ံေတြ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္...။ ႏိုင္ငံျခားကိုတင္ပို႔တ့ဲ စနစ္ေတြမွာေတာ့ ေဝဟင္ပစ္စနစ္ေတြ တပ္ဆင္မေပးထားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္...။ ေစ်းကေတာ့ တစ္စင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀န႔ဲ ၂၅၀ၾကားမွာရွိၿပီး တရုပ္ကျပန္ထုတ္တ့ဲ အမ်ိဳးအစားေတြဟာ သန္း၁၅၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္...။ လူအင္အား ၁၅၀ေက်ာ္န႔ဲ ၄၅ရက္တာ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ကို မနားတမ္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေရေအာက္အနက္ မီတာ ၃၀၀အထိ ငုပ္ႏိုင္တ့ဲအျပင္ အျမန္ဆံုး တစ္နာရီ ေရမိုင္၂၅အထိေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ အျမန္ႏႈန္းတစ္နာရီ ေရမိုင္ ၃-၇မိုင္အားျဖင့္ မိုင္၄၀၀ခန္႔ အက်ယ္အဝန္းအထိ ျဖန္႔က်က္စစ္ကစားႏိုင္ပါတယ္...။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ အစင္း၆၀နီးပါးအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ခုထက္ထိ အမွာစာမ်ားရယူေနဆဲ ဝယ္လိုအားမ်ားတ့ဲ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္....။ အိႏိၵယ၊ တရုပ္ႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံမ်ားက ၁၀စင္းေက်ာ္ ၂၀ နီးပါစီ အသီးသီး ဝယ္ယူထားၿပီး ဗီယက္နမ္က ၆စင္း ဝယ္ယူထားပါတယ္...။ ပိုလန္၊အီရန္၊ရိုေမးနီးယား အယ္ဂ်ီးယားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အသံုးျပဳၾကပါတယ္...။

Kilo ႏွင့္ Armur အတန္းစားမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပမႈ

ကီလိုအတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ေအာင္ျမင္လိုက္တ့ဲ အတန္းအစားကေတာ့ Lada အမ်ိဳးအစား ေရငုပ္သေဘၤာဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ ကီလိုအမ်ိဳးစားမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ေသးသြယ္ၿပီး ပိုမိုတိတ္ဆိတ္တ့ဲ စတုတၳဳမ်ိဳးဆက္သစ္  ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ပါတယ္...။ Project 677အေနန႔ဲ ရုရွားႏိုင္ငံကပဲ ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားကေန စတင္ခ့ဲပင္မယ့္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာမ တစ္စင္းေရခ်စမ္းသပ္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၀မွာ ရုရွားေရတပ္က ၈စင္းမွာယူခ့ဲပါတယ္...။ သို႔ေသာ္စမ္းသပ္အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ဆိုနာစနစ္ႏွင့္ ေရနက္ပိုင္းေမာင္းႏွင္မႈမွာ အႀကိဳက္မေတြ႔တာေၾကာင့္ အမွာစာမ်ား ပယ္ဖ်က္ခ့ဲၿပီ ရပ္တန္႔ခ့ဲရပါတယ္....။ ကီလိုအတန္းစားေတြက္ ေစ်းပိုႀကီးတာေၾကာင့္လို႔လဲ ဆိုၾကပါတယ္...။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ တရုပ္က အဲဒီအမ်ိဳးစား သေဘၤာ၄စင္းစာအတြက္ ၂ဘီလီယံဖိုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲရတယ္လို႔ဆိုၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ ပိုင္ဆုိင္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္....။ လူထက္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္မ်ားကို အစားထိုးအသံုးျပဳခ့ဲၿပီး သေဘၤာသားဦးေရ လိုအပ္ခ်က္ကို ၃၈ဦးအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီး ကီလိုအတန္းစားမ်ားနည္းတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပမယ့္ အျမန္ဆံုးေမာင္းႏွင္ႏိုင္မႈကေတာ့ ေရမိုင္ ၂၁မိုင္ဘဲရွိပါတယ္....။ ရန္သူ႔ဆိုနာစနစ္ရ့ဲ ဖမ္းယူႏိုင္မႈကိုေတာ့ သိသိသာသာ ၃ပံု၁ပံုေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီး စိက္ပိတ္လႈပ္ရွားတ့ဲအခါ တိတ္ဆိတ္လြန္းတ့ဲ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္...။ သည္အတန္းစား ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို တရုပ္ကို ေရာင္းခ်မႈဟာ ရုရွားအတြက္ စြန္႔စားလြန္းရာက်ၿပီး အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္ အုပ္စုေတြအတြက္ သိပ္အႏာၱရယ္ႀကီးတယ္လို႔ မီဒီယာေတြက ဆုိၾကပါတယ္...။ တရုပ္ကေတာ့ သူပိုင္ဆိုင္ထားတ့ဲ ေလယာဥ္တင္အုပ္စုမွာ အသံုးျပဳမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္...။ 

 Armur-950 န႔ဲ Armur-1650 အတန္းစားမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပမႈ
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ေနရာမရတ့ဲ သည္အမ်ိုးအစားဟာ ျပည္ပေဈးကြက္အတြက္ Armur Class အေနႏွင့္ ပြဲထုတ္လာခ့ဲပါတယ္....။ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၅မ်ိဳးရွိၿပီး Armur-950 န႔ဲ Armur-1650 အမ်ိဳးစားေတြဟာ စိတ္ဝင္စားမႈ အေတာ္တန္ရရွိထားတ့ဲ အမ်ိဳးအစားေတြပါ...။ အီတလီႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ဖို႔ သေဘာတူထားတ့ဲ S-1000 အမ်ိဳးအစားေတြဟာ Armur အမ်ိုးစားေတြျဖစ္ၿပီး ၉၅၀ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္...။ ကီလိုအတန္းစားေတြ Lada အတန္းစားေတြထက္ ေသးငယ္ေပါ့ပါးၿပီး ဝယ္ယူသူစိတ္ႀကိဳက္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္...။ အျမန္ဆံုး တစ္နာရီေရမိုင္၂၀ အထိသြားႏိုင္ၿပီး ေရအနက္ မီတာ၂၅၀အထိငုပ္ႏိုင္ကာ ေရမိုင္၃၅၀နီးပါးကို ၄၅ရက္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္...။ Armur-950 အတန္းစားေတြဟာ ၅၆မီတာသာရွည္လွ်ားတ့ဲ ေသးငယ္တ့ဲ အမ်ိုးအစားေတြျဖစ္ၿပီး ေဒါင္လိုက္ဒံုးပစ္စနစ္ပါဝင္ၿပီး ေတာ္ပီဒိုမ်ား မိုင္းမ်ားပါ သယ္ေဆာင္ကာ မ်ားျပားလွတ့ဲ ပစ္မွတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္နိုင္တ့ဲ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။ သေဘၤာသားအေရတြက္ ၂၀သာ လိုအပ္ၿပီး တာေဝးစစ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးပါတယ္...။ ေရငုပ္သေဘၤာသက္သက္ ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္...။ Armur-1650 ေတြကေတာ့ ေဒါင္လိုက္ဒံုးပစ္စင္ေတြ မပါရွိပါဘူး...။ ေတာ္ပီဒိုျပြန္ေတြကေနပဲ ခရုစ္ဒံုးေတြကို ပစ္ခတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တာေဝးတာဝန္ထမ္းေဆာင္တာႏွင့္ အေစာင့္လိုက္တာ ကင္းလွည္တာေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...။ ျပင္သစ္ရ့ဲ Scorpene Class ဂ်ာမနီရ့ဲ Type214 Class ေတြဟာလည္း Armur အမ်ိဳးစားေတြန႔ဲ နည္းပညာခ်င္းဖလွယ္ထားတ့ဲ စနစ္ေတြျဖစ္ၿပီး ကိုးရီးယားႏွင့္ အိႏိၵယကလည္း စိတ္ဝင္စားတယ္လို႔ ဆိုၾကပင္မ့ဲ Armur အမ်ိဳးစားေတြကို တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူအသံုးျပဳဘူးတ့ဲ ႏိုင္ငံေတာ့မရွိေသးပါဘူး...။ တစ္စင္းခ်င္းစီဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ န႔ဲအထက္ တန္ဖိုးရွိတာျဖစ္ပါတယ္....။ ကီလိုအတန္စားေတြ Lada အတန္းစားေတြႏွင့္ ယွဥ္ရင္ အင္မတန္ ေဈးသက္သာတ့ဲ အမ်ိဳးစားျဖစ္ပါတယ္....။ 

Kilo ႏွင့ Lada အတန္းစား ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပမႈ

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကမ္းေျခလံုျခံဳေရးအတြက္ ကီလိုအတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို စိတ္ဝင္စားၾကတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္...။ သို႔ေသာ္ ကီလုိအတန္းစားရ့ဲ မ်ိးဆက္ခြဲေတြျဖစ္တ့ဲ Armur အမ်ိဳးအစား ေတြကိုေတာ့ ေလ့လာသူေတြက သိသိသာသာ စိတ္ႀကိဳက္ေတြ႔ၾကပါတယ္...။ အထူးသျဖင့္ တာတိုစစ္ဆင္ေရးသံုး လက္နက္ေပါင္းစံုသယ္ေဆာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တ့ဲ ၉၅၀ေတြဟာ သေဘၤာသားဦးေရနည္းနည္း ေသးေသးသြယ္သြယ္န႔ဲမို႔ ပထမဦးဆံုးစတင္ အသံုးျပဳရမယ့္ ျမန္မာ့ေရတပ္အတြက္ လူငယ္ေတြ မ်က္စိက်စရာ တစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္...။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စိစစ္တိုင္းထြားကာ စနစ္တက် ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာတစ္ခုတည္းသာ ဝယ္ယူရတာမဟုတ္ဘဲ လိုအပ္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာစခန္းေတြ၊ ျပင္ဆင္ေရးေတြ၊ လက္နက္ေတြ၊ စနစ္ေတြန႔ဲ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြကို စီစဥ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၾကာဦးမည့္ အစီစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာေစခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ေလာစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္....။ သို႔ေသာ္ ေရးသားခ့ဲၿပီးေသာ ေရငုပ္သေဘၤာအမ်ိဳးစားမ်ားအားလံုးဟာ တစ္စင္းခ်င္းတန္ဖိုး ေဒၚလာသန္း ၁၀၀အထက္မွာသာရွိၿပီး ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၊ စနစ္မ်ားပါ ဝယ္ယူရမည့္အျပင္ ယခုႏွစ္ရရွိထားသည့္ ေရတပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေဒၚလာသန္း၉၀န႔ဲ ဘာကိုမွ အေလာတႀကီးစီမံလို႔ မရႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့္ပိုင္ဆိုင္လာမည့္ တရုပ္အက် Romeo အတန္းစား (ဆိုဗီယက္လက္က်န္ တရုပ္မြမ္းမံျပင္ဆင္) ေရငုပ္သေဘၤာ ၂စင္းရ့ဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကိုေတာ့ ရင္ခုန္ေနရဆဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္....။က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစခင္ဗ်ာ....။

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေရငုပ္သေဘၤာအမ်ိဳးစားျဖစ္ေသာ Kilo Class ေရငုပ္သေဘၤာမ်ိဳးကြဲမ်ားအေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပေပးေသာ ေဆာင္းပါရွင္အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ....။ ဆက္လက္၍လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေဖာ္ျပေပးနိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္...။)

7 comments:

 1. ဘတ္ဂ်က္နွစ္ဘီလ်ံနီးပါးမွာေရတပ္ကသန္း၉၀ပဲခြဲတမ္းရတာ
  က ေတာ့နည္းလြန္းတယ္ဗ်ာ။သန္း၆၀၀ေလာက္ဆိုရင္ မဆိုး
  ဘူး။သန္း၉၀ပဲဆိုရင္ေလတပ္နဲ႔ႀကည္းတပ္ကဘယ္ေလာက္စီ
  ရႀကလဲကိုmmေရ။အဆင္ေျပရင္ေဖာ္ျပေပးပါဦး။

  ReplyDelete
 2. ရင္ေမာ ရပါတယ္ကုိmm ငါတုိ့တပ္မေတာ္ အတြက္ အတိတ္သင္ခန္းစာယူ၍အနာဂတ္နုိင္ ငံေတာ္အတြက္ခ်စ္ေသာ အ ေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပါ္ထြန္းဖုိ့ ရင္ေမာစြာႏွင္ေမ်ွာ္ေနပါမည္

  ReplyDelete
 3. Kilo-class submarines are better than armur-class submarines.Kilo class submarines can shoot 8000 miles with cruise missiles.

  ReplyDelete
 4. Submarines are too expensive to maintain and require extensive infrastructre ands technical expertise. Not to mention that they are also expensive to buy too! I believe the army should modernize the airforce first. Current new frigates show navy has better knowldege in respect to other branches of the army. But major security lies on land and air. History taught us, whoever control air supermacy, has better hand in warfare. The airforce should buy more Su-35. Western countries impose sales of arms to the army. But not Japan. Japan has both technology and capabilities, but not the right to have large army. Recent trend shows, Japan is willing to upgrade their own army as well as SEA. Take Phillpines for example.
  There are many Japanese new generation fighter jets under development. The army should look forward to Japanese arms too. And also South Korea. They just started their own fighter jets.

  ReplyDelete
 5. ကိုmmေရ ပို႔စ္အသစ္က ေလးေတြျမန္ျမန္တင္ေပးပါဦး။

  ReplyDelete
 6. ႏွစ္စဥ္ႀကည္းသန္း၂ေထာင္ ေရသန္း၁ေထာင္ ေလသန္း၁ေထာင္$ကိုေျပာတာရင္ မဆိုးဘူး

  ReplyDelete
 7. သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ လြတ္ေတာ္ကလည္း ျဖတ္ေတာက္တယ္ကြာ ကုလားေတြ လြတ္ေတာ္ထဲက အိမ္သာလာတက္မွပဲ ဘတ္ဂ်က္တိုးေပးမယ္ထင္တယ္

  ReplyDelete