Thursday, March 20, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေခတ္မီစစ္လက္နက္တခ်ိဳ႔

ကၽႊန္ေတာ္တို႔ စာမေရးျဖစ္တာ အေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ..။ အလုပ္နည္းနည္းရွဳပ္ေနလို႔ မေရးျဖစ္တာပါ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။

ေနာင္ရိုးဂ်စ္ ( Naung Yoe Jeep )

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဟာ ထူးျခားတ့ဲ ႏွစ္လို႔ဆိုရမလိုျဖစ္ေနပါၿပီ...။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)၊(ေလ) အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာစစ္ဆင္ေရးမ်ိဳး ေခတ္သစ္မဟာဗ်ဴဟာတိုက္ပြဲဝင္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို က်င္းပခ့ဲသလို႔ အခုအခ်ိန္မွာလည္း တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ Sea Shield 2014 Naval Exercise က်င္းပေနၿပီး ေရတပ္၏ ဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေပၚကေန တပ္ဆင္ သေဘာဖ်က္ဒံုးမ်ားကို ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနၾကၿပီဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၉ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမယ့္ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းႀကီးရ့ဲ ေလ့က်င့္ခန္းက်င္းပရာ ေနရာကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္....။

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)၊(ေလ) အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း အသံုးျပဳတ့ဲ စစ္လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ ေမးၾကတ့ဲ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႔ရွိပါတယ္...။

အေနာ္ရထာ ေလ့က်င့္ခန္းအတြင္း ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ခ့ဲတ့ဲ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ားအေၾကာင္းပါ...။
အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ့ဲတ့ဲ အတြဲလိုက္ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားကို ပံုစံ-၈၁ ၁၂၂၅၅  အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားလို႔  သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ရုရွားတပ္မေတာ္ရ့ဲ BM-21 122mm MRLS စနစ္ကို ပံုတူကူးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ပုိင္ဆိုင္လာခ့ဲတယ္လို႔ သိရပင္မယ့္ ပိုၿပီးတိက်တ့ဲသတင္းေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ တပ္မေတာ္ရ့ဲ ပထမဆံုးေသာ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္...။ ဒံုး အစင္း(၄၀)လံုးအား တၿပိဳင္နက္တည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္သလို ၁ေတာင့္ခ်င္းလည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္...။ အကြာအေဝးအားျဖင့္ ၈-၂၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္...။

ပံုစံ-၈၁ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္ (Type-81 122mm MRLS)


ပံုစံ-၈၁ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားဟာ တရုပ္တပ္မေတာ္ထုတ္ ဒံုးစနစ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာကာ ျပည္တြင္းမွာဘဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါၿပီ။ ဒံုးတင္ယာဥ္ရ့ဲ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ကို မသိရေသးပင္မယ့္ MA-122 လို႔လည္း ေျပာေနၾကတာရွိပါတယ္...။ (အမည္အမွန္သိပါက ေကာ္မန႔္တြင္ ေဖာ္ျပေပးၾကပါ)။ ပစ္ခတ္မႈစနစ္အပိုင္းမွာေတာ့ ပံုစံ-၈၁ စနစ္မ်ားထက္ သာလြန္ၿပီး ဒံုးကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတာျဖစ္လို႔ အကြာအေဝး ၈-၃၀အထိ ပစ္ခတ္လာႏိုင္ပါတယ္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ Type-81 , Type-90B, MA-122 စသည္ျဖင့္ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေတာ့ အမ္၁၉၈၅ ၂၄၀မမ ၁၂ေျပာင္းပါ အတြဲလိုက္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္...။

MA-122 အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္ (MA- Myanmar Army)


ေနာက္တစ္မ်ိဳးတင္ျပေပးမွကေတာ့ အားလံုးဘဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတ့ဲ MBT-2000 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ MBT-2000 တင့္ကားမ်ားကို တရုပ္တပ္မေတာ္ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ဝယ္ယူခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အစီးေရအေတာ္မ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္...။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ အေနာ္ရထာေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမွာ ပါဝင္ေလ့က်င့္ျခင္း မရွိပင္မယ့္ တင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္မ်ားေတြရ့ဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ အၿမဲပါဝင္ခ့ဲၿပီးေတာ့ လံုးဝကို စိတ္ခ်ရတ့ဲ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္...။ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၄၆-၄၈ တန္ခ်ိန္သာရွိတာမ်ိဳး ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ မွန္ကန္တ့ဲ ေရႊးခ်ယ္မႈဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္...။ အဓိကအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့ရွိၾကတ့ဲ ဂ်ာမနီရ့ဲ Leopard MBTမ်ား ၊ အေမရိကန္ရ့ဲ M1A1 MBTမ်ားႏွင့္ စာရင္ စိတ္ခ်ရမႈေလ်ာ့နည္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္...။ ဒါပင္မယ့္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ သိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ရ့ဲ အနာဂါတ္ရန္သူျဖစ္လာႏိုင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေတြအေနႏွင့္ အဆိုပါ ဂ်ာမနီႏွင့္ အေမရိကန္တင့္ေတြ မရွိၾကသလို ရန္သူ႔ႏိုင္ငံေတြအေနႏွင့္ အဆိုပါတင့္ေတြရွိလာရင္ေတာင္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ T-90 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။

အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ( MBT-2000 MBT )

ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားအေၾကာင္းၿပီးေတာ့ တင့္ဖ်က္ယာဥ္အေၾကာင္းေပါ့...။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တင့္ဖ်က္ဒံုး၊တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးလည္း တင္ျပေပးၿပီးျဖစ္လို႔ ဖတ္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္...။ ဒီပိုစ့္အေနႏွင့္ကေတာ့ အခ်က္လက္ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး...။ ဒါပင္မယ့္လို႔ ကၽႊန္ေတာ့္အေနႏွင့္ သိခြင့္ရတ့ဲ အပိုင္းကေနေျပာရမယ္ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရ့ဲ PTL-02 ၁၀၅မမ ယာဥ္တင္တင္ဖ်က္စနစ္ဟာ အလြန္ကိုအဆင့္ျမွင့္တယ္လို႔ အာမခံႏိုင္ပါတယ္...။ အတိက်ေဖာ္ျပေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပင္မယ့္ အနည္းငယ္တင္ျပေပးရမယ္ဆိုရင္ GPS စနစ္၊ ဘီးေတြအေနႏွင့္လည္း ဗဟိုေလထိုးစနစ္၊ မီးခိုးဗံုးစသည္မ်ားပါဝင္ၿပီးေတာ့ ပံုစံ-၈၈ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ရ့ဲ ပစ္ခတ္မႈစနစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္တာျဖစ္လို႔ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ဆင္ႏိုင္မႈ၊ နည္းပညာျမွင့္မားမႈ ႏွင့္ ကမာၻတပ္မေတာ္အတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳလာၾကတ့ဲ တင့္ဖ်က္ယာဥ္ေတြ ျဖစ္လာတာမို႔ တပ္မေတာ္ရ့ဲ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုတ့ဲ ေျခလွမ္းေတြကို ပိုမိုျမန္ဆန္လာေစမယ္ဆိုတာလည္း ေသခ်ာေနပါတယ္...။

PTL-02 ( Export Version with 105mm Anti-Tank Gun )


ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အားလံုးသိၿပီးသားျဖစ္ေနမယ့္ MADV ( Myanmar Air Defense Vehicle ) လို႔ေခၚတ့ဲ ေနာင္ရိုးဂ်စ္အေျခခံေသာ Igla-S ဒံုးတင္ယာဥ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ ေနာင္ရိုးဂ်စ္ေတြကို တပ္မေတာ္ကေနပဲ ဒီဇိုင္းထုတ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သံခ်ပ္ကာ အေပါ့စားယာဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔ေပးယာဥ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယာဥ္၏ ေပါ့ပါးေသာ ဝန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေလကာစနစ္တပ္ဆင္ထားသာျဖစ္လို႔ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အားကိုးရေသာ Mobile ေလကာစနစ္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္လည္း သိရပါတယ္...။ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ ေလကာစနစ္ဟာလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ တာတိုပစ္ ဒံုးစနစ္ျဖစ္တာမို႔ တပ္မေတာ္ ေလကာတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အလံုအေလာက္ တပ္ဆင္ေပးထားႏိုင္ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္...။

MADV ( Myanmar Air Defense Vehicle )

ေနာက္ဆံုး ေလကာစနစ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ၂၅မမ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္တပ္ဆင္ထားတ့ဲ ၂၅မမယာဥ္တင္စနစ္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲတ့ဲ အမ်ိဳးစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္...။ အလားတူ စစ္လက္နက္ အမ်ိဳးစားအခ်ိဳ႔ကို ျပန္လွည္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားရ့ဲ အရည္အေသြးကိုလည္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

 ၂၅မမ ယာဥ္တင္ ေလယာဥ္ပစ္ စက္အေျမာက္မ်ား

အထက္ပါေဖာ္ျပထားတ့ဲ အခ်က္လက္ေတြအေနႏွင့္ အမွားယြင္းရွိပါက ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္..။ တစ္စံုတစ္ရာ အမွားယြင္းရွိပါက ကၽႊန္ေတာ္ ကိုmm အမွားသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္-
KoMM

24 comments:

 1. သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ထုတ္ စစ္လက္နက္ကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီဆိုတာ ဒါပထမဦးဆံုးၾကားဖူးတာပဲ။ တိုးတက္မႈကို ဂုဏ္ယူတယ္

  ReplyDelete
  Replies
  1. ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသေလာက္က အေပါ့စား သံခ်ပ္ကာေတြကို ျပည္တြင္းထုပ္ျပီး အာဖရိက မျငိမ္သက္ျဖစ္ေနတဲ. နိဳင္ငံေတြဆီေရာင္းပါတယ္လို. ဒီမိုေ၀ယံ ဆိုဒ္မွာ လြန္ခဲ.တဲ. သုံးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ဖတ္ဘူးတယ္....

   Delete
 2. ကၽြန္ေတာ္ တို႕ဆီမွာ T- 90 ေတြရွိေနျပီေပါ့..... ။ ၾကားရျမင္ရတာ .... မဂၤလာ ရွိလွသဗ်။ မ်က္လံုး နီၾကီး ေတြတပ္ထားတဲ့ တင့္ကား ပ်ံေတြကို ျမန္မာ စစ္သည္ေတြေမာင္း ေနတယ္လို႕ ခဏခဏ စိတ္ကူးယဥ္ေနရတာ အခု ေတာ့... ေက်နပ္သြားျပီဗ်ာ...။ ဒီလို ဟာေတြရွိေနတယ္....၊ ျပည္တြင္းမွာ အမ်ားအျပား ထုတ္ေနတယ္၊ ျပည္ပကို လည္း ေရာင္းခ်ေနတယ္ လို႕.... သိခြင့္ ရတာ.. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။ ဒီ MRLS ေတြအတြက္ဒံုး ေတြကို ေရာ.. ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ၀ယ္ေနရေသးလား ဗ်။။ ဒီဒံုး ေတြပါ အေျမာက္ အမ်ား ထုတ္ေနျပီလို႕ယံု ၾကည္ လိုက္ျပီဗ်ာ..။
  ေရတပ္ရဲ႕ Sea Shield Drill ကို လည္း သိခြင့္ရ သေလာက္ သိခ်င္ပါတယ္... ။ တင္ေပးပါဦးဗ်ာ..။ သတင္းေကာင္းေတြကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္လ်က္...

  ReplyDelete
 3. ဟိုး အရင္ ကတည္းက ေရာင္းေနတာဘာ အရင္က ဘကုန္းတို ့ Indo တို့ ကျမန္မာစီကေန၀ယ္တယ္လို ့ျကားဘူးပါတယ္ ဘကုန္းကိုဆို မသံုးေတာ့ တဲ့ လက္နက္စက္ရံုလိုက္ေတာင္ေရာင္းလိုက္ဘူးတယ္လို့ ၾကားဘူးပါတယ္
  ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ မသိဘာ တပ္ထဲက အသ္တစ္ေယာက္ေျပာဘူးလို ့ပါ မွားရင္လဲမွားႏိုင္ပါတယ္...

  ReplyDelete
 4. ျမန္မာတပ္မ ေတာ္ေခတ္မီလက္နက္ေတြ႕ရွိတယ္လုိသိရတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္

  ReplyDelete
 5. ေခာတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တာ ဂုဏ္ယူပါတယ္။

  ReplyDelete
 6. စိတ္အ၀င္စားဆံုးေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ်င္တယ္ဗ်။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ေတြကို ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး တဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကို သိခ်င္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 7. MBT2000 ကုိ တရုတ္ ဝဘ္ဆုိဒ္မွာ ယွဥ္ျပထားတာကေတာ့ အေမရိကန္ M-1A1 တင့္ေတြထက္မပုိေတာင္ မေလ်ာ့ဘူးဆုိေျပာတာၾကည့္ဖူးတယ္...ထုထည္သူတုိ႔ေလာက္မၾကီးေပမယ့္ ပုိျမန္တယ္..တကယ္လုိ႔ ရန္သူက ကုိယ့္ေနာက္မွာ ရွိေနမယ္္ဆုိရင္ အေမရိကန္တင့္ေတြလုိ ေနရာယူျပီး ေကြ႔စရာမလုိဘဲ ရပ္ေနတဲ့ေနရာက မေရြ႕ပဲ လွည့္တဲ့စနစ္ပါတယ္လုိ႔ ယွဥ္ျပထားတယ္...ျမန္မာျပည္ကဟာေတာ့ ပါမပါေတာ့ မသိပါ

  ReplyDelete
 8. အားတက္စရာပဲေပါ့ဗ်ာ

  ReplyDelete
 9. သိပ္ကုိေကာင္းပါတယ္

  ReplyDelete
 10. အမွန္တကယ္ေတာ့ ၿမန္မာတပ္မေတာ္မွာ ဒီထက္ေကာင္းတဲ႔လက္နက္ေတြအမ်ားၾကီးရွိမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။
  ဒံုးယာဥ္ေတြဆို WW2 ကသံုးတဲ႔လက္နက္ေတြပါ။call of duty modern warfare လို game မ်ိုဳးမွာေတာင္မပါေတာ႔ပါဘူး။ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ရွင္ရင္ယခုေဖာ္ၿပထားတဲ႔လက္နက္ေတြက အရမ္းေခတ္ေနာက္က်ေနပါေသးတယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ေခာတ္ ေနာက္က်ေန ေပမယ့္ ႏိုင္ ငံ
   ကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္BA51
   ေနဝင္း စက္တင္း ေသနတ္လိို ေပါ့
   ဖားပစ္ေသနတ္လည္း လူေသတယ္

   Delete
  2. ဟုတ္တယ္ေဟ့... တကယ္ေတာ့ ဂ်င္ကလိလဲ ထိခ်က္မွန္ရင္လူေသတယ္.. ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ့ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ သံုးတတ္ဘို႕ပဲ....။

   Delete
 11. call of duty ဂိမ္းက ကမၻာေၾကာ္ဂိ္မ္းဆုိတာေရာ သိရဲ႕လား....အဲထဲမွာ ပါတဲ့လက္နက္ေတြက အျပင္မွာ အေမရိကန္ေတာင္ သုံးဖုိ႔ယာေနတုန္းရွိေသးတယ္...ကုိယ္ေျပာခ်င္တာေတြပဲ ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္...စစ္သားဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႕လက္နက္ကုိ အၾကြင္းမရွိ ယုံၾကည္ဖုိ႔ပဲ။ ကုိယ့္နုိင္ငံရဲ႕ေဘးက နုိင္ငံေတြလညး္ ေလ့လာၾကည့္ဦး၊ နုိင္ငံရဲ႕ဘက္ဂ်က္ကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္ဦး....ေဘးမွာ သဘာဝလြန္လက္နက္နဲ႔တုိက္နုိ္င္တာဆုိလုိ႔ တရုတ္နဲ႔၊ အိႏၵိယပဲ ရွိေသးတယ္...က်န္တဲ့နုိင္ငံေတြက သူမသာ ကုိယ္မသာပဲ...တုိက္ၾကည့္မွပဲ သိမွာ....ရမ္းျပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္...

  ReplyDelete
 12. ကြ်န္ေတာ္ေၿပာခ်င္တာ ဒံုးယာဥ္ေတြက WW2 ထဲကသံုးခဲ႔တဲ႔ စစ္လက္နက္ေတြပါ။ မေကာင္းဘူးလို႔မေၿပာပါဘူး။
  ယခုေခတ္နည္း ပညာေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနတာကိုေၿပာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကနည္းပညာပိုင္း ကိုေၿပာခ်င္တာပါ။ တရုတ္နဲ႔၊ အိႏၵိယလိုအင္အားၾကီး နွစ္နိုင္ငံၾကားမွာရွိတဲ႕အတြက္ ဒီေလာက္လက္နက္နဲ႕ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အထင္ၾကီးေနလို႔မရပါဘူး။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ခင္ဗ်ားတုိ႔က အဲ့လုိပဲေျပာေန...ျပီးရင္ လမ္းေပၚထြက္၃၀၀၀ယူျပီး ျမဳိ႕ပတ္ဦးမယ္...အခုရွိေနတဲ့လက္နက္ေတာင္ နုိင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသုံးထားရတာ..ေနာက္က်ရင္ ေျပာဥိီးမယ္ ...ပညာေရးစရိတ္၊က်န္းမာေရးစရိတ္တုိ႔ အဲဒါေတြဘယ္မွာလည္းတုိ႔ ဘာတုိ႔

   Delete
 13. အီရတ္ကိုသိလား ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အမ်ားျကီးပိုခ်မ္းသာတယ္ ။ လက္နက္ေတြပို ေခတ္မွီတယ္ ။ ရံွဳးသြားတာဘဲ ။ လုပ္စရာ ၁ခုဘဲ ရွိတယ္ သူမ်ားထက္ေကာင္းတာ ေခတ္မွီတာကို သုေတသနလုပ္ျပီး ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ျကိဳးစား။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွလက္နက္စက္ရံု ေရာင္းတယ္ဆိုရင္ အျပည့္မေပးဘူး ။ သြားဝယ္တဲ႔ လူကလဲ black money ပိုရတာကိုဘဲ ေရြးမယ္ဆိုရင္ အျမင္ဘဲ လွမယ္ သံုးလို႔ မေကာင္းႏိုင္ဘူး ။ အစၥေရးဆို နည္းပညာမွာ အေမရိကန္ထက္ ပိုေကာင္း ပိုသာတဲ႔ လက္နက္ေတြ ရွိတယ္ ။ အဲလိုမ်ိဳးလုပ္ေပါ့ ။ လူျကီးဆဲမွာဘဲ ေျကာက္ေနရတဲ႔ ကပစ ကဘယ္လို တိုးတတ္ႏိုင္မွာလဲ ။ လူျကီးေတြလဲ ေျပာင္းလဲဖို႔သင္ျပီ ။ ႏိုင္ငံက ေျပာင္းလဲေနျပီး တပ္မေတာ္က မေျပာင္းလဲဘူး ။ ခိုင္းတာလုပ္ ပိုတတ္ရင္ ေဂ်ာင္ထိုးခံ ရတဲ႔လူေတြ မနည္းေတာ့ဘူး ။ ေစတနာနဲ႔ပါ ။

  ReplyDelete
 14. လက္နက္အသစ္အဆန္း တီထြင္ႏိုင္ မွ
  ျမန္မာႏိုင္ ငံကို ေလးစားမွာေပါ့ ေနာက္ျပီး
  nuclear ကိုပိုင္ ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား
  ေစခ်င္ ပါတယ္ အနာဂတ္ ကာလ ကို
  ရင္ေလးရလြန္းလို႔ပါ ႀကိဳးစားေပး က်ပါ

  ReplyDelete
 15. ဒံုးယာဥိေတြက WW2 က လက္နက္ေတြဟုတ္လား ဘယ္သူေျပာတာတုန္း။ လုပ္ပါအံုး။ ေသေသျခာျခာေလ့လာပါအုန္းဗ်။ ဘယ္လက္နက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ WW2 က စနစ္ေတြကို အေျခခံထားတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္က်န္လက္နက္ကို သံုးတဲ့ႏိုင္ငံ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြမ်ား က်န္ေသးတုန္း။ ဒံုးယာဥ္ေတြအသံုးျပဳပံုနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ခုႏွစ္ေတြ ေသခ်ာေလ့လာပါအုန္း

  ReplyDelete
 16. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အာရွမွာ စြမ္းရည္အထက္ဆံုးတပ္မေတာ္ျဖစ္ေသခ်င္တယ္

  ReplyDelete
 17. T-90 ဟုတ္လာ ကိုMM မေနာက္နဲ႔ေနာ္

  ReplyDelete
 18. ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္ေျခလ်င္တပ္ေတြကိုသူပုန္ေတြကအေ၀းကျခံုခိုတိုက္ေနတာကို ေျခလ်င္စစ္ဆင္ေ၇း(ေတာင္ေပၚ ေတာထဲ)သြားေနတဲ ့တပ္ေတြအတြက္လည္းေဆြးေႏြးေပးၾကပါ။က်ြန္ေတာ္ကေတာ ့၇ု၇ွားနိုင္ငံထုတ္ 30MMစနိုက္ပါနဲ ့ျပစ္တဲ ့ေလာင္ခ်ာမ်ဳိးနဲ ့ျပန္ပစ္ေစခ်င္တယ္။မီတာ2000 ထိပစ္နိုင္တယ္လို ့ဖတ္ဖူးတယ္။လက္နက္ေတြ၀ယ္ရင္လည္းရမ္းပစ္မွန္းပစ္ေတြမ၀ယ္ပဲ စနိုက္ပါတို ့ GPS တို ့အနီေအာက္ေရာင္ျခည္တို ့နဲ ့တိတိက်က်ပစ္တာေတြ၀ယ္ေစခ်င္တယ္။ေခ်ာင္ျပစ္တဲ ့ကိစၥကိုအရင္ေျဖရွင္းေစခ်င္တယ္။က်ြန္ေတာ္ထက္သိယင္လည္းေဆြးေႏြးေပးၾကပါ။

  ReplyDelete