Tuesday, June 3, 2014

Club-K ဒံုးပ်ံ စနစ္မ်ား


၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ လက္ႏွက္ျပပြဲမ်ားသို႕ ထုတ္ျပခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားမွဳ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ေသာ လက္ႏွက္စနစ္ျဖစ္သည္။ ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္ႏိုင္မွဳ ျမင့္မားျပီး၊ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္း၊ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူျခင္း၊ ရာသီမေရြး၊ ေန႔ညမေရြး၊ လမ္းညႊန္စနစ္မေရြး၊ ပစ္ခတ္ရန္လိုအပ္ေသာ ဒံုးပစ္စဥ္မေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကုန္က်စားရိတ္သက္သာေသာ ဒံုးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲ အသြင္သ႑န္မ်ိဳးစံုအတြက္ အသံုးေတာ္ခံႏိုင္ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လြယ္ကူထိေရာက္ေသာ ခရုစ္ဒံုးပ်ံစနစ္တစ္ခုလဲ ျဖစ္သည္။ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည္။

 Club-K ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပပံု

အဓိကအားျဖင့္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးစနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ပိုမို အဆင့္ျမင့္ေသာ ဒံုးက်ည္မ်ားတြင္ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားပစ္မွတ္မ်ားကိုပါ ေခ်မွဳန္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ားအတြက္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ေက်ာ္အထိပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္ ကီလို၅၀မွ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ေက်ာ္ နီးပါးအထိ အသံုးျပဳသည့္ ဒံုးက်ည္ အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ကီလိုဂရမ္ ၄၀၀ေက်ာ္ ေပါင္၈၀၀ေက်ာ္ ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူုးကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ေပါက္ကြဲမွဳ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။
ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူးအတြင္းတြင္ သီးျခားေရဒါပါရွိျပီး၊ ေနာက္ဆံုး စကၠန္႕အနည္းငယ္ထိ ထိမ္းခ်ဳပ္လမ္းညႊန္မွဳ ေပးႏိုင္သည္။ ေရဒါလမ္းညႊန္မွဳေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒံုးက်ည္တြင္ပါဝင္ေသာ ေရဒါျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ပစ္မွတ္လမ္းညႊန္ေပးမွဳျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ိဳလ္တုလမ္းညႊန္ျဖင့္လည္းေကာင္း လမ္းညႊန္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ဒံုးက်ည္စနစ္ တစ္စံုစီတြင္ အနည္းဆံုးပါဝင္ေသာ စနစ္မ်ားအျဖစ္၊ ပစ္ခတ္မွဳ ထိမ္းခ်ဳပ္စနစ္တစ္ခု၊ ဒံုးက်ည္ ၁ခုမွ ၄ခုထိပါဝင္ေသာ ပစ္စင္တစ္ခု၊ အမိန္႔ေပးႏွင့္ ညွိနိဳင္းကြပ္ကဲမွဳ အခန္းတစ္ခု ႏွင့္ ထိုစနစ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လ်ပ္စပ္ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ အကာကြယ္ေပး အဖြဲ႕စနစ္တစ္ခု လိုအပ္သည္။
အမ်ားဆံုး စစ္ဆင္ေရး အသြင္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဂ်ိဳလ္တုစနစ္မ်ား၊ ေရဒါကြန္ယက္မ်ား၊
 ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ား၊ အကဲၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဘးနံတပ္မ်ား၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္စစ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္သည္။ 

3M-54E1 Anti-Ship Missile
 
 အသံုးျပဳသည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားအေနျဖင့္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေရျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္ -3M-54KE, 3М-54KE1, Kh-35UE anti-ship missiles မ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ Kh-35UE အတြက္ တစ္ေစာင္း ပစ္စင္လိုအပ္သည္။ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္  3M-14KE, Kh-35UE land-attack missiles မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ထိုမစ္ဇိုင္းမ်ားသည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကြန္တိန္နာပံုစံမ်ားထဲတြင္ ပံုဖ်က္ထည့္သြားထားမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ပါက ထိုဒံုးပ်ံမ်ားသည္ ေလယာဥ္မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ားရွိ ဒံုးပစ္စဥ္မ်ားတြင္လဲ ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္မည္။ 

 3M-14E Land Attack Missile
လြယ္ကူရွင္းလင္းလွေသာ ထိုကြန္တိန္နာမ်ားကို ရထားတြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္သံုး ကုန္တင္ယာဥ္ အၾကီးစားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ သာမာန္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာမာန္ ကတို႕ေရယာဥ္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းရန္ ခက္ခဲျပီး အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာပံုဖ်က္ထားႏိုင္သျဖင့္ ေခ်မွဳန္းရန္ အလြန္ခက္ေသာ လက္ႏွက္စနစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႕မွ စိတ္ဝင္စားမွဳႏွင့္ အမွာစာမ်ားရရွိထားေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

8 comments:

 1. ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့စစ္သားမ်ားျပားရျခင္းမွာ အိမ္ျကက္အခ်င္းခ်င္း ခြပ္ရန္ျဖစ္သာျဖစ္သည္၊၊

  ReplyDelete
 2. Anson Wongမင္းဘယ္ေလာက္နားလည္ေနလို႔လဲအိမ္နီးျခင္တ႐ုတ္:အႏိၵယနဲကပ္ရပ္ေနမယ္ဆိုရင္ကိုယ္နိင္ငံကစစ္သားကလက္ရွိထက္
  10ဆရွိမွေတာ္ယုံၾကမွာ မပာုတ္ရင္ပာိုကျမန္မာတစ္နိင္ငံလုးံ၀ါးျမိဳသြားလိမ္မယ္မသိပဲရမ္းမေျပာနဲ

  ReplyDelete
 3. တရုတ္ရဲ႕စိတ္မနွံ႔တဲ့ ေရာဂါသည္ဦးေရေတာင္ သန္း၁၂၀ရွိတယ္.....အဲ့အရူးေတြသာ တေယာက္ေသနတ္တလက္ေပးျပီး သြားတုိက္ခုိင္းေတာင္ ျမန္မာဆုိသာဘယ္မွာလုိက္ရွာရမလဲ ျဖစ္သြားမယ္...ရမ္းမေျပာနဲ႔

  ReplyDelete
 4. အရပ္ဘက္... အသံုး အေဆာင္ေတြလို မ်ိဳး...ပံု ဖ်က္ေတာ့ .. လက္ဦးမႈရယူ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တာေတာ့ ဟုတ္ပါျပီ..။ ရန္သူက ကြန္တိန္နာ ျမင္တိုင္း စပစ္ေနျပီဆို.. ဘယ္လို ေကာင္းေတာ့မ လဲ။ အရပ္ဘက္ ပစ္မွတ္ေတြ ပိုျပီး အထိနာလာ မယ္..။ မွားသလို ယြင္းသလို နဲ႕ အရပ္သား ေတြ နာကုန္ေတာ့မယ္..။ တခ်ိဳ႕ဆို ကြန္တိန္နာ ေလး ေတြအိမ္လုပ္ျပီး ေနၾကတာ ေတြ႕ဖူး တယ္..။ ျပီးေတာ့..... အရပ္သား (Civilians ) နဲ႕ စစ္သား (Combatants) ေရာေထြး ေအာင္မလုပ္ရမယ့္ အေၾကာင္း Humanitarian Law မွာ လည္း ျပဌာန္း ထား တယ္...ဗ်..။ အဲဒါက International Law မို႕ ႏိုင္ငံ တိုင္း က လိုက္နာရမယ့္ Custom ပါ..။ IHL မွာ ေတာ့ အရပ္သား ကို အကာအကြယ္ေပးဖို႕ ၊ မေရာ ေထြးဖို႕ အမ်ားၾကီး ျပဌာန္း ထား တာပါ..။ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ ဗင္း ရွင္း ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ .. ၁၉၇၇ မွာ ခ်မွတ္ခဲ့ တဲ့ ပရိုတို ေကာလ္ မွာ ပါလိမ့္ မယ္ဗ်....။ Principle of distinction ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ နဲ႕ ရွာ ရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္..။ စာ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ျပီး ကိုး ကား ျပမယ္ေနာ္...။

  "The principle of distinction protects civilian persons and civilian objects from the effects of military operations. It requires parties to an armed conflict to distinguish at all times, and under all circumstances, between combatants and military objectives on the one hand, and civilians and civilian objects on the other; and only to target the former. It also provides that civilians lose such protection should they take a direct part in hostilities. The principle of distinction has also been found by the ICRC to be reflected in state practice; it is therefore an established norm of customary international law in both international and non-international armed conflicts." တဲ့ဗ်..။ ဒါေပမယ့္.... ႏိုင္ငံၾကီး ေတြကိုယ္ တိုင္က... ဘာ ျဖစ္လို႕ ဒီလို အရပ္သား နဲ႕ ေရာ ေထြး ေစ တဲ့ ဒီဇိုင္း ကို တီထြင္ ၾကတာ လဲ။ ကမ္မိုဖလက္ခ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ သေဘာ မွန္ေပမယ့္........ အထက္က ေျပာျပထား တဲ့ အတိုင္း သံုး ၾကရင္ေကာ... သာ မန္ ကုန္တင္ သေဘာၤက အစ ယံု ရပါေတာ့ မလား..။ ေရွးစကား ကို ကိုး ကားရရင္.. အခ်စ္နဲ႕ စစ္မွာ မတရားဘူး ဆို တာ တကယ္ ကို မရွိေလေရာ့ သလား လို႕........။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ကြ်န္ေတာ္နည္းနည္းေလာက္ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ။ဒုတိယကမာ႓စစ္တုန္းကအျဖစ္ပ်က္ပါ။ဥေရာပတိုက္မွာနာဇီေတြလံုးဝမတိုက္ခိုက္ခဲ႔တယ့္ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံပါ။သူတို႔ႏိုင္ငံမွာျပည္သူ႔စစ္ကိုအသံုးျပဳေနေတာ့တစ္ႏိုင္ငံလံုးစစ္သားေတြပါပဲ။ဒါကိုဟစ္တလာလည္းသိေတာ့တိုက္လို႔ႏိုင္ခဲ႔ရင္ေတာင္မျမတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာသူသေဘာေပါက္သြားတယ္။ဒါေၾကာင့္သူတို႔ႏိုင္ငံနာဇီလက္ေအာက္မေရာက္ခဲ႔ရဘူး။ဒါေၾကာင့္ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာႏိုင္ငံစစ္ျဖစ္ျပီဆိုတာနဲ႔က်ဴးေက်ာ္သူကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ရာအရမ္းအေရးၾကီးတယ္။ဥပမာဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေပါ့။ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသာျပည္သူ႔စစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရင္ဘယ္ေလာက္အင္အားၾကီးတယ့္ႏိုင္ငံကိုမွေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ကိုMMေျပာတယ့္ကြန္တိန္နာဒံုးေတြဟာျပည္သူ႕စစ္နဲ႔အလြန္ကိုက္ညီပါတယ္။ကိုယ့္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးေတာင္အတိုက္ခံရမွေတာ့အသက္ရွင္ေနလို႔ေကာဘာထူးမွာလည္း။ကြန္တိန္နာေလာက္ေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး။

   Delete
  2. ေအာင္လံတံခြန္ေျပာတာ ကို သေဘာ က်ပါတယ္..။ အမွန္တကယ္ ပဲ အင္အားၾကီးရန္သူ ကို ရင္ဆိုင္တဲ့ အခါ.... မတရား တာ တရား တာ မရွိေတာ့ ဘူး.....ဗ်။ ခ်ံဳ ခို တိုက္ရ တာ ေတြ..၊ျပည္သူ႕စစ္ေတြ..၊ ေျပာက္က်ား စစ္ ဆင္ ႏြဲရတာ ေတြဟာ.. အလြန္ထိေရာက္တဲ့ ဗ်ဳဴ ဟာေတြပါ..။ သို႕ေသာ္... WW II ျပီး ေတာ့ မွ အဲဒီ IHL က အဲဒါ ေတြ အား လံုး ျပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ျပဌာန္း ခဲ့တာပါ..ေလ......။

   ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ဟာ... တစ္ကမာၻ လံုး က လက္ခံတဲ့ international customary law ေတြကို သိ ဖို႕၊ နားလည္ တတ္ကၽြမ္း ဖို႕လည္း လို တယ္ဗ်..။ အထူး သျဖင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္ ကေတာ့ ဒီ IHL ေပါ့..။ ဘ နဲ႕ နယ္စပ္က အပစ္ အခတ္ ေဆြး ေႏြးမႈ ေတြမွာ... ဘာ မဟုတ္တဲ့ ဘ က ေတာင္ ျမန္မာ ဟာ.. "ဂ်ီနီဗာ.. ကြန္ဗင္းရွင္း " ကို မလိုက္နာ ဘူး... ဘာ ညာ နဲ႕ ေလသံပစ္ျပီး စထြက္လာ တာဗ်..။ ဘာ ျဖစ္လို႕လဲ ဆို ေတာ့....တကယ္ လိုက္နာ တာ.. က်င့္ သံုး တာ မသံုး တာ ထက္.. အဲဒီ.. အျပည္ ျပည္ ဆိုင္ရာ စကား လံုး ေတြကို တရစပ္ ေျပာ ႏိုင္ ျပႏိုင္တာ ကို ပဲ ႏိုင္ငံတကာ က ၾကား တာ ဗ်..။

   ဒီဥပေဒ ေတြကို လိုက္နာ ေစခ်င္တဲ့ ထဲမွာ အေနာက္ က ႏိုင္ငံမ်ား က ထိပ္က ပါသဗ်...။ ဘာ ျဖစ္ လို႕လဲဆို ေတာ့.. ဥပမာ အေမရိကန္ဆို ရင္.. ဒီ "ထင္ရွား ျခင္း " ရွိမရွိ ဆို တဲ့ အခ်က္နဲ႕ တင္ အေတာ္ ခံခဲ့ ရတာကိုး ဗ်..။ တကယ္ ရင္ဆိုင္တိုက္တုန္း က ထက္... ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ခံရလို႕ တတိတိ ေသဆံုး ၊ က်ဆံုး အေရ အတြက္က အဆေပါင္း မ်ား စြာ ပို ေနတဲ့ အခါ က်ေတာ့...ဒါမ်ိဳး ေတြသူ တို႕က ပို ျပီး ျပဌာန္း ခ်င္ၾကတာ ဗ်..။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ... လူ႕အခြင့္ အေရး သိတဲ့ စစ္တပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ ဘာညာ... ဆို ျပီး သင္တန္း ေပးခ်င္တာ လဲ လြန္ေရာ.....။

   ႏိုင္ငံႏွစ္ခု ျဖစ္ တဲ့ စစ္မွာ.... ၊ အဲဒီ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု က လည္း... တစ္ခု နဲ႕ တစ္ခု တကယ္ ကို မုန္းတီးေနၾကတယ္ ဆို ရင္.. ဒီ ဥပေဒ မ်ား ဟာ.. အလုပ္မျဖစ္ေလာက္ေတာ့ဘူးဗ်..။ အဆံုး စြန္ထိ... ေခ်မွဳန္း ႏိုင္မွေတာ္ ရာ က်မွာ ကိုး ဗ်.။။ ဒါေပမယ့္... ဒီ ဥပေဒ မ်ား ကို သိရမယ္.. ၊ သံုး ရမယ္ ဗ်...။ တစ္ဖက္က ကုလား သူပုန္တပ္က .. နယ္ျခား ေစာင့္ တပ္ေယာင္ ေဆာင္တယ္..၊ ယူနီေဖာင္း ကို တူ ေအာင္၀တ္တယ္.. ဘာ ညာ ဆို ရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕က .. ဦး ေအာင္ေထာက္ျပရမွာ ဗ်.။။ ဒါေတြ..ဒါေတြေၾကာင့္ ဒီလူ ေတြက ဒါ ေတြကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္း တင္း ခ်ိဳး ေဖာက္ပါတယ္ ဘာညာ... ဦး ေအာင္ ဖြင့္ ခ်ပစ္ရမွာ ျပ....။ ဒါက လည္း အေရးၾကီး တဲ့ ဗ်ဴ ဟာ တစ္ခု ပါပဲ...။

   ျပီး ေတာ့ .. ကၽြန္ေတာ္ တို႕ႏိုင္ငံက ခံစစ္ အသား ေပး ႏိုင္ငံ ဗ်.။ မည္သူကို မွ် မက်ဴးး ေက်ာ ္ ဆို ေပမယ့္... အေနအထား က ဆတ္ဆတ္ထိမခံစြာတဲ့ ႏိုင္ငံ မ်ိဳး ျဖစ္ဖို႕က လို လာ ျပီ..။ အစ္စေရးလ္ လိုေပါ့...။ အျမဲ ႏိုင္ငံတစ္ခု လံုး အတိုက္ခံဖို႕ခ်ည္း ေတြး ျပင္ေနလို႕ လည္း သိပ္အဆင္မေျပေလာက္ဘူး ဗ်.။ ျပီး ေတာ့... ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ထူ ေထာင္ေရး အတြက္... စစ္နဲ႕ မဆိုင္တဲ့ လူ ဦး ေရသတ္သတ္ ဖယ္ထား ရဦး မယ္..။ အရင္ေခတ္က လို အေျပာင္ရွင္း စနစ္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ..။ ကိုယ္က သူႏိုင္ငံသိမ္း ရင္လည္း.... အကုန္ ရွင္း လို႕မရေတာ့ ဘူး..။ အရပ္သား နဲ႕ စစ္သား ခြဲကို ခြဲရမွာ ပဲ...။ ဒီလို ခြဲျခား ေၾကာင္း ကို လည္း ... က်ယ္ က်ယ္ ေအာ္ျပေနဖို႕လည္း လိုတယ္..။ ေနာက္က် ေတာ့... တကယ္ လုပ္တာ မလုပ္တာ ထက္.... ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္ တို႕သိပါတယ္..၊ ဒီအတိုင္း လုပ္ပါတယ္ ဆို တာက မွ image ေကာင္း တာဗ်..။ အန္ကယ္ဆမ္ ၾကီး လည္း ဒီတိုင္းပါပဲ....။ ဒရုန္း အတက္ခ္ .. ေတြေၾကာင့္ အရပ္သား ေတြ ေသ ကုန္လည္း စစ္ေသြးၾကြ မ်ား ဘယ္နွစ္ဦး ကို သုတ္သင္ ႏိုင္လိုက္ သည္... ဆို ျပီး ေတာ့ ပဲ.....ေအာ္ျပတာပါပဲ..။

   ကၽြန္ေတာ္ ဆို လိုခ်င္တဲ့ လိုရင္း က.... ကၽြန္ေတာ္ လည္း... ျပည္သူ႕စစ္ဗ်ဴ ဟာ ကို တကယ္ သေဘာ က်ပါတယ္..။ အျမဲေလ့ က်င့္ မႈ မရွိႏိုင္ လို႕.. နည္းနည္း အူယားဖားယား ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာ က်ပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို... ခြဲျခား ဖို႕လို အပ္တယ္ ဆို တာ ကို ကၽြန္ေတာ္ တို႕ နား လည္ ေၾကာင္း ေကာင္း ေကာင္း ျပသဖို႕လည္း လို တယ္ဗ်...။ ဆရာ တုိ႕ ပို ျပီး သိၾကမွာ ပါဗ်ာ....။ ကၽြန္ေတာ္က သာ မန္အရပ္သား ပါ..။

   သာမန္ အရပ္သား မို႕...
   ျပည္သူ႕စစ္ကို ဘယ္ အတိုင္း အတာ ထိ ဖြဲ႕ စည္း ရတယ္ ဆို တာကို ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူးဗ်..။ ေသခ်ာတာကေတာ့.. ဒီအထက္က ေဆာင္းပါး ထဲမွာ ေဖၚျပထား တဲ့ လက္နက္စနစ္ေတြဟာ. သာမန္ျပည္သူေတြ အလြယ္တကူ ထိန္း ခ်ဳပ္သံုး စြဲ ႏိုင္တဲ့.. စနစ္ေတြမဟုတ္ဘူး...။ ကာလ အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိ ေလ့ က်င့္ သင္ၾကား ျပီး မွ.. အျခား အေထာက္ အကူ စနစ္ေတြမ်ား စြာ နဲ႕ တြဲဖက္ အသံုး ျပဳ ရတာပါ..။ နည္းပညာ ျမင့္ ပါတယ္..။ ဒါေတြကို ျပည္သူ႕စစ္ အဂၤါ ရပ္ထဲ ဇြတ္ထည့္ လို မလြယ္ေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္..။   Delete
 5. ကိုmm ေရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကတာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ထုပ္လုပ္ႏိုင္ျပီလားသိခ်င္ပါတယ္ေဖာ္ျပေပးပါလားPLEASE

  ReplyDelete
 6. ကိုfalconေျပာတာလည္းဟုတ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ရန္သူကိုအထူးလက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ျပည္သူကတိုက္ခိုက္မွျပည္သူ႕စစ္မဟုတ္ပါဘူး။ရန္သူ႔တပ္ကိုစားနပ္ရိကၡာမေရာင္းတာေနရာထိုင္ခင္းမေပးတာအကာကြယ္မဲ႔ေနတာေတြကိုဖ်က္ဆီးတာမိမိတပ္ကိုအစြမ္းကုန္ေထာက္ပံ႔တာေတြကလည္းျပည္သူ႕စစ္ပါပဲ။
  ကယိကထမ်ားတယ့္လက္နက္ၾကီးေတြကိုေတာ့ပံုဖ်က္ထားတယ့္တပ္မေတာ္သားဝါရင့္ပညာရွင္ေတြကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မယ္။
  ကြ်န္ေတာ္အဓိကေျပာခ်င္တာကClub-Kဒံုးစနစ္ဆိုျပီးတိတိက်က်မဟုတ္ပါဘူး။အလားသ႑န္တူတယ့္ထိေရာက္ျပီးပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္မႈေကာင္းတယ့္လက္နက္အားလံုးကိုဆိုလိုတာပါ။
  ကြ်န္ေတာ္မသိတာေတြကိုလည္းေျပာျပေပးတယ့္အတြက္thankပါ

  ReplyDelete