Saturday, September 6, 2014

ေမာ္တာနဲ႔ တင့္ဖ်က္လို႔ ရႏိုင္ပါ့မလား
သြယ္ဝိုက္ပစ္ခတ္ရေလ့ရွိျပီး က်ည္လမ္းေၾကာင္း ျမင့္တဲ့ လက္ႏွက္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ေမာ္တာမ်ားကို အကာအကြယ္ေနာက္မွ ရန္သူမ်ား၊ ခံစစ္ထဲမွ ရန္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳၾကျပီး ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စစ္သည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္လ်င္ေတာင္ ပစ္မွတ္အေသကို တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ထိမွန္ရန္ မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေမာ္တာျဖင့္ တင့္ဖ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 သို႕ေသာ္လည္း ၁၂၀မမ ေမာ္တာက်ည္မွာ ပါဝင္တဲ့ ယမ္းအားနဲ႔ ေပါက္ကြဲအားဟာ သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ သို႕မဟုတ္ အေပါ့စားတင့္တစ္စင္းကို တိုက္ရိုက္ထိမွန္ပါက ေသခ်ာေပါက္ ပ်က္စီးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္ကြယ္ကေန ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူတဲ့ ကုန္က်စားရိတ္ နည္းတဲ့ ေမာ္တာစနစ္မ်ားဆီကို နည္းပညာျမင့္ လမ္းညႊန္စနစ္မ်ားဟာ တင့္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ေပါင္းစပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေအး ေခတ္ကာလကတည္းက ၾကံစီခဲ့ၾကတဲ့ သည္နည္းလမ္းဟာ ပစ္အားနဲ႔ စစ္ကစားတဲ့ေခတ္ကို လြန္တဲ့ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာမ က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့တာျဖစ္ျပီး တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ တိတိက်က် ပစ္ခတ္ျပီး ေဘးထြက္ထိခိုက္မွဳ အနည္းဆံုးနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံမယ္ဆိုတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ အယူအဆကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အသီးအပြင့္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ပထမဆံုး လက္ႏွက္နဲ႔ ပက္သက္ရင္ ထိပ္တန္းနည္းပညာမ်ားကို ထုတ္လုပ္တတ္တဲ့ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး နာမည္ေက်ာ္ ကာကူးစတာဖ့္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဘာ္ဖါကုမၼနီထုတ္ STRIX ၁၂၀မမ လမ္းညႊန္စနစ္သံုး က်ည္ျဖစ္ပါတယ္။ (Strix ေမာ္တာစနစ္ မူဘီ) အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ရွာေဖြေရး စနစ္ပါရွိျပီး တင့္ကားေတြကို ဖ်က္ဖို႕ အဓိက တည္ထႊင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ERA မပါရွိတဲ့ တင့္ကားေတြအပါအဝင္ အေပါ့စားတင့္ေတြ ေရြ႕လ်ားပစ္မွတ္ေတြကို ေလဆာအကဲၾကည့္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အကဲၾကည့္ မပါပဲေသာ္လည္းေကာင္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၄.၅ ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညအခ်ိန္မွာ အျခားေမာ္တာ စနစ္ေတြနဲ႔ ေရာျပီး ပတ္ခတ္ဖို႔ ကုမၼနီက အၾကံျပဳပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ေမာ္တာ ပစ္ခတ္ဖို႕အတြက္ ဗံုးသီးကို ကြန္ျပဴတာစနစ္ အသံုးျပဳျပီး ခ်ိန္ညိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
STRIX


 Fire and Forget စနစ္ျဖစ္ျပီး တင့္ကားရဲ့ အင္ဂ်င္ခန္းေတြ အမိုးေနရာေတြကို တိက်စြာ ထိမွန္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၇.၅ ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး တင့္ဖ်က္က်ည္ အမ်ိဳးအစားသီးသန္႔ထြက္ရွိလာတာေၾကာင့္ မည္သည့္တင့္ကို မဆိုဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ေစ်းႏုန္းၾကီးျမင့္တာေၾကာင့္ တင့္ကားတင္ ေမာ္တာစနစ္မ်ားမွာသာ အနည္းငယ္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ NEMO ကဲ့သို႕ေရယာဥ္တင္နဲ႔ သံခ်ပ္ကာတင္ အဆင့္ျမင့္ ေမာ္တာစနစ္မ်ားမွာ တြဲဖက္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ကြန္ျပဴတာ စနစ္ျဖင့္ ခ်ိန္ညိစဥ္
ဒုတိယ အေနနဲ႔ကေတာ့ M395 PGM အမ်ိဳးအစား ၁၂၀မမ က်ည္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ BAE ကုမၼနီမွ ထုတ္လုပ္ျပီး ေလာ့ဟိမာတင္ ကုမၼနီက ဝယ္ယူထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရိုးရွင္းတဲ့ သာမာန္ ေမာ္တာက်ည္အမ်ိဳးစား ပံုစံရွိျပီး လမ္းညႊန္စနစ္ပါ ထိပ္ဖူးငယ္ႏွင့္ ေတာင္ပံ၄ခု တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၇ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလဆာလမ္းညႊန္စနစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ က်ည္မ်ားနဲ႔ (Semi-Active Laser Seeker (DASALS)) ၊ GPS စနစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ စနစ္မ်ားလို႔ ၂မ်ိဳးထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ေလဆာလမ္းညႊန္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖို႕ကေတာ့ ပစ္ခတ္သူအေနနဲ႔ ပစ္ခတ္ေပးရံုသာျဖစ္ျပီး အကဲၾကည့္ ညႊန္ျပထားတဲ့ ေလဆာ လမ္းညႊန္အတိုင္း ထိမွန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိက်မွဳ ၁မီတာပတ္လည္ ရွိပါတယ္။ GPS စနစ္နဲ႔ ပစ္ခတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ျပဴတာ စနစ္သံုးျပီး လမ္းညႊန္စနစ္ကို အသက္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀မီတာ ပတ္လည္ တိက်မွဳရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၃မီတာ ပတ္လည္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ သာမာန္ ေမာ္တာ တစ္လက္နဲ႔ တိက်မွဳ မကြာဘူးလို႔ ေစာဒက တက္ၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲတြင္း က်ည္ေတြ မ်ားစြာပစ္ခတ္ မယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ အဝန္းအဝိုင္း အျပင္ဖက္ကို မ်ားစြာ ျပန္႔က်ဲမသြားေစဖို႔နဲ႔ ပစ္ခတ္စဥ္ ေမာ္တာေျပာင္းကို မၾကာခဏ ခ်ိန္ညိေနစရာ မလိုေတာ့တာမို႔ တိက်မွဳအရေရာ ျမန္ဆန္မွဳအရေရာ သာလြန္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 
 
M395 ေမာ္တာက်ည္
သာမန္ ၁၂၀မမ ဗံုးသီးတစ္လံုးထက္ ၆ဆကေန ၁၀ဆထိ တန္ဖိုးပိုၾကီးေပမယ့္ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ေခ်မွာေတာ့ အဆ ၂၀ေက်ာ္ သာလြန္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၾသစေတးလ်နဲ႔ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ေတြ အာဖကန္မွာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ရိုးရိုး ေမာ္တာ ေတြကိုသာ အၾကံျပဳေတာင္းဆိုေနတာမို႔ ၂၀၁၈မွာ အားလံုးကို အစားမထိုးႏိုင္ေသးပဲ ယာဥ္တင္ေမာ္တာ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အပါအဝင္ ၂၀၂၀ထိ သာမန္ ေမာ္တာေတြကို အဓိကထား ဆက္လက္သံုးဆြဲေနရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


တတိယကေတာ့ အစၥေရးတပ္မေတာ္သံုး GMM ၁၂၀မမ ေမာ္တာက်ည္ျဖစ္ပါတယ္။ M395 လိုပဲ ရိုးရွင္းစြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ျပီး ေလဆာ လမ္းညႊန္ ဒါမွမဟုတ္ GPS လမ္းညႊန္နဲ႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၇.၂ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး ေလဆာအကဲၾကည့္နဲ႔ ပစ္ခတ္မယ္ဆိုရင္ ၁.၅မီတာ ပတ္လည္ တိက်မွဳ ရွိပါတယ္။ M395 ေရာ GMM ၂ခုစလံုးဟာ ေရြ႕လ်ားပစ္မွတ္ေတြကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ေပမယ့္ တင့္ဖ်က္ကဲ့သို႕ ျပင္းထန္တဲ့ ေဖါက္က်ည္မ်ား ယမ္းအားျပင္းမ်ားပါဝင္တဲ့ က်ည္မ်ားမဟုတ္ၾကပဲ အရပ္သားေတြနဲ႔ ေရာေထြးေနတဲ့ ပစ္မွတ္မ်ားကို တိတိက်က် ပစ္ခတ္ရန္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သာမန္၁၂၀မမ က်ည္မ်ားထက္ပင္ ျပင္းအားေလ်ာ့ထားတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဘန္ကာဖ်က္ရန္အတြက္ သာမန္၁၂၀မမ က်ည္မ်ားလိုပဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္ ဆိုျပန္ပါတယ္။
 
နည္းပညာျမင့္ ခ်ိန္ရြယ္ျခင္း စနစ္မ်ားျဖင့္ ေမာ္တာစနစ္တစ္ခု
အစၥေရးတပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ေစ်းႏုန္းခ်ိဳသာတဲ့ ေနာက္ထပ္ လမ္းညႊန္စနစ္သံုး စနစ္ကိုလဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး သာမန္ ေမာ္တာက်ည္ေတြရဲ့ ထိပ္ဖုူးမွာ တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလဆာစနစ္သံုး လမ္းေၾကာင္း ထိမ္းေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ျပီး ဧရိယာ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ဖို႔ အသံုးျပဳပါတယ္။ ပစ္မွတ္ဧရိယာ အတြင္းကို ထိမွန္မယ့္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္မွာမွ အသက္ဝင္မွာျဖစ္ျပီး လမ္းညႊန္ျပသထားတဲ့ မီတာ ၁၀၀ ပတ္လည္အတြင္း ေမာ္တာက်ည္ အမ်ားအျပားကို က်ေရာက္ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ပါတယ္။ Mor လို႔ နာမည္ေျပာင္ေခၚေဝၚတဲ့ M-150/151 က်ည္ထိပ္ဖူးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ M-150ဟာ ၇.၂ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး M151 ကေတာ့ ၉ကီလိုမီတာေက်ာ္ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ တစ္ေတာင့္ခ်င္း တိက်မွဳ မီတာ ၃၀ရွိပါတယ္။ 
GRAN
 စတုထၳတစ္ခုကေတာ့ ရုရွားႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ GRAN ၁၂၀မမ ေလဆာလမ္းညႊန္ က်ည္ေတြျဖစ္ပါတယ္။(GRAND ေမာ္တာစနစ္ မူဘီ ) ေမာ္တာက်ည္လို႔ ေခၚဆိုေပမယ့္ ေမာ္တာက်ည္နဲ႔ သိပ္မတူနဲ႔ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းကေန စတင္ထြက္ရွိဖို႕နဲ႔ က်ည္လမ္းေၾကာင္းအျမင့္ဆံုးေရာက္ဖို႔ထိသာ ပို႔ယမ္းနဲ႔ ေမာ္တာက်ည္အျဖစ္ ထြက္ရွိျပီး က်န္ အပိုင္းမ်ားကို စမတ္ဗံုးတစ္လံုးလို လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလဆာ အကဲၾကည့္စနစ္ တစ္ခု နဲ႔ ျပင္ပခလုပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ Trigger ပါရွိေသာ ေမာ္တာ စနစ္တစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။ သာမန္ ၁၂၀မမ ဗံုးသီးမ်ားထက္ ျပင္းထန္သည့္ HE, Fragmentation က်ည္ဖူးမ်ား အသံုးျပဳပါတယ္။ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ သံခ်ပ္ကာမ်ား အေပါ့စား တင့္မ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သံခ်ပ္ကာ ေဖါက္က်ည္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဘန္ကာမ်ားနဲ႔ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္မ်ားကိုလဲ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါတယ္။

  ေလဆာ လမ္းညႊန္ စနစ္နဲ႔ တင့္ရဲ့အမိုးေပၚမွ ဝင္ေပါက္ ဒါမွမဟုတ္ က်ည္ဖူးပါ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္စနစ္နဲ႔ တင့္ရဲ့ အင္ဂ်င္ကို ထိမွန္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အမိန္႕ေပး စနစ္မ်ားတြင္ပါဝင္တဲ့ GPS စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေနရာျပ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ မတူညီတဲ့ ေနရာ၊ မတူညီတဲ့ လားရာမ်ားမွေနျပီး ပစ္မွတ္တစ္ခုရဲ့ ၃၀၀ မီတာ ပတ္လည္အတြင္းကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလဆာလမ္းညႊန္ အကဲၾကည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ရင္ေတာ့ မီတာ ၃၀ပတ္လည္ထိ တိတိက်က် ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘန္ကာဖ်က္ သံခ်က္ကာ ေဖါက္က်ည္မ်ားနဲ႔ တကြ ေလကြဲက်ည္မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမေအာက္ဘန္ကာမ်ားနဲ႔ တင့္ကားတပ္မ်ားကို ခ်ိန္းေျခာက္ ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။ အကြာအေဝး ၉ကီလိုမီတာေက်ာ္ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ ၁၂၀မမက်ည္ေတြထက္ ၆ဆခန္႔ပိုတဲ့ တန္ေၾကးရွိျပီး ေလဆာ လမ္းညႊန္စနစ္မ်ားနဲ႔ အမိန္႔ေပးစနစ္မ်ားလိုအပ္ပါတယ္။ 
PLL05
 တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ေျခလ်င္သံုး ေလဆာလမ္းညႊန္ ၁၂၀မမ စနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ခဲ့ေပမယ့္ ယာဥ္တင္ ေမာ္တာ စနစ္မ်ားအျဖစ္နဲ႔သာ အသံုးျပဳပါတယ္။ PLL05 ကဲ့သို႔ ေျပာင္းေခ်ာ အေျမာက္သံုး သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္မ်ားထဲမွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အစၥေရးတပ္မေတာ္သံုးကဲ့သို႔ ေစ်းႏုန္းခ်ိဳသာေသာ လမ္းညႊန္စနစ္ပါ ေမာ္တာက်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ စတင္က ထုတ္လုပ္ေနျပီဆိုေပမယ့္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေတာင္ေပၚေဒသအတြက္ အသံုးဝင္လွတဲ့ ၁၂၀မမ ေမာ္တာမ်ားကို တိတိက်က်ပစ္ခတ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာင္ေပၚ တိုက္ပြဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္မ်ားက လိုလားေနၾကတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။  
3 comments:

  1. ရြာထဲမွာ ထရိန္နင္ဝင္ဆင္းတာေလး တင္ေပးပါလား

    ReplyDelete
  2. ျမန္မာ မွာ ေမာ္ တာ ထုတ္တယ္ ထင္ပါ့..... ေနာ္။ မထုတ္ေသးလဲ ထုတ္ေစ ခ်င္တာ ပါပဲ.....

    ReplyDelete
  3. Yes,smart motor shells technology.

    ReplyDelete