Friday, October 5, 2012

ျမန္မာ့ေရျပင္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ ၅ စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ားျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ကို အဓိကအားသန္တာလည္းျဖစ္သလို ၊ ေလ့လာမိသေလာက္အေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္ (ေရ)အေၾကာင္း အဓိကျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရတပ္ဆိုင္ရာ ပိုစ့္အသစ္တစ္ခုတင္ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....။

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ ေရယာဥ္ႀကီး၊ငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္ကို သိၿပီးၾကမည္ဟု ယူဆပါတယ္...။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႔၍ မေရးေတာ့ပါ...။ စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚရွိ လက္နက္စနစ္မ်ား ၊ေရဒါမ်ား ၊ ေရေအာက္ရန္သူကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ ဆိုနာ (Sonar) စနစ္မ်ားအား တတ္ႏုိင္သေလာက္ေရးခ်င္ပါတယ္...။

၅၅၆ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ (Gun Class)

၅၅၆ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္သည္ မူလက ဒံုးတပ္စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္ေစကာမူ တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မူေၾကာင့္ ေရယာဥ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔ လာႏိုင္ၿပီးျဖစ္ကာ မူလကထက္ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ စစ္ေရယာဥ္စုမ်ားျဖစ္လာၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔သည့္အေနျဖင့္ ၅၅၆အား ယခုအခါတြင္ Gun Class ေျပာင္းလဲထားၿပီျဖစ္ၿပီး ၅၆၁ မွအထက္အား Missile Class အျဖစ္ေျပာင္းလဲတိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။


 ၅၅၇ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္
တပ္မေတာ္ (ေရ)အေနျဖင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနဆဲ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ အစီးေရ အမ်ားဆံုးႏွင့္ လက္နက္စနစ္စံုလင္စြာျဖင့္ စစ္ကစားမႈအားေကာင္းေသာ စစ္ေရယာဥ္အမ်ိဳးအစားမွာ ၅စီးရီး ေခၚ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၅၅၁ မွ စတင္၍ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ ၅ စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ အစီးေရ (၂၀) ပင္ ေက်ာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္...။

၅၅၈ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္


အဆိုပါ ၅ စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား Gun Class ၊ Missile Class စသည္တို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရျပင္ပိုင္နက္ကာကြယ္မႈအား ဘက္စံုအေနအထားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၅ စီးရီးစစ္ေရယာဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္မူ ရုရွားေရတပ္သံုး ေအေက-၂၃၀ ၃၀မမ အေျမွာက္မ်ားအား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အနိမ့္ပ်ံပစ္မွတ္မ်ားအား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာ ၄×၁၄.၅မမ ေလယာဥ္ပစ္စက္မ်ားအား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္မူ ပိုမို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္ေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖည့္တင္းထားသည့္ စီ-၈၀၁ေအ ပ့ဲထိန္း သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ားအား တပ္ဆင္ထားပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ လွ်င္ျမန္စြာလႈပ္ရွားစစ္ကစားႏိုင္ျခင္း အျပင္ ရန္သူ႔ေရတပ္စုမ်ားအား အဆင့္မွီမွီေခ်မႈန္းႏိုင္ျခင္း (စီ-၈၀၁ေအ ဒံုးမ်ားျဖင့္) စသည့္ အားသားခ်က္မ်ားရွိရာ ၅ စီးရီးစစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ အေကာင္ေသးေသာ္လည္း အဆိပ္ျပင္းေသာ စစ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၅၆၂ ဒံုးတပ္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၅၆၂ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားသည္ Missile Class စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရယာဥ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရန္သူ႔ေရယာဥ္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မားစြား တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းနိုင္ရန္ေသာ္လည္ေကာင္း ရည္ရႊယ္ကာ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္...။
အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားသည္ မိမိ၏ပစ္မွတ္ ေရယာဥ္မ်ားအား လွ်က္တျပက္ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္၍ အလွ်င္အျမန္ပင္ေရွာင္တိမ္ႏိုင္ေစရန္ အဓိကရည္ရႊယ္ထားသည္ျဖစ္ရာ စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဒံုးလက္နက္မ်ားႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားမွာ အေတာ္ေလးၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္...။ ထို႔ျပင္အနိမ့္ပ်ံပစ္မွတ္မ်ား (ဥပမာ- ရန္သူ႔ကင္းေထာက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား) အား တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ပုခံုးထမ္းဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးကာလမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားႏိုင္ပါသည္။

(အမွားမ်ားရွိပါက ေထာက္ျပ ၊ေဝဖန္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ညီအစ္ကိုမ်ားမွ ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္ရာ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဒီေနရာေလးမွ ေျပာၾကားလိုပါသည္ခင္ဗ်ာ....။ အားလံုးကုိေက်းဇူးပါ....။)

7 comments:

 1. အရင္က တစ္စီးကို (၄)လံုး အလ်ားလိုက္တပ္ရာကေန၊ အခုတစ္စီးကို (၂)လံုး ကန္႔လန္႔ျဖစ္သြားတယ္ ကို mm။ သတိထားမိလား။ အခုပံုေတြအတိုင္းဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နံပါတ္ေတြ ျပန္မွတ္ရဦးေတာ့မွာပဲဗ်။ အရင္လိုမဟုတ္ျပန္ဘူး။

  ReplyDelete
 2. ၅၅၁-၅၆၀ က Gun Class
  ၅၆၁-၅၇၀ က Missile Class
  ၅၇၁-၅၈၀ က ဘာျဖစ္လာမလည္းေတာ့ မသိဘူးဗ်...။ စစ္ေရယာဥ္တိုးလာတာႏွင့္အမွ် ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔လာတ့ဲ သေဘာေပါ့...။ ႀကိဳဆိုရမွာေပါ့ဗ်ာ တပ္မေတာ္ (ေရ)အတြက္....။

  ReplyDelete
 3. ၄၄၇ ၄၄၁ စတဲ ့ ၄စီးရီးေတြနဲ ့ ၅ စီးရီး သေဘၤာေတြ ဘာကြာလည္းဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က သိပ္နားမလည္လို ့ ဘယ္လိုၾကည့္ၾကည့္ တစ္ပံုစံတည္း ျမင္ေနတယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ၄ စီးရီးေတြက တ႐ုတ္က ဝယ္ထားတဲ့ Hainan Class Submarine Chaser (ျမန္မာလိုေတာ့ ရန္-Class ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ေရယာဥ္ေတြပါ။ (၄၄၁ ကေန ၄၅၀ အထိ႐ွိပါတယ္။) ၄၇၁ ကေန ၄၇၄ အထိ ၄စီးကေတာ့ Hauxin Class Missile Craft - ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္ေရယာဥ္ေတြပါ။
   ၅ စီးရီးက ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ေဆာက္တာပါ။ Class ကေတာ့ အေပၚမွာ Ko MM ေရးထားသလိုဘဲ Gun, Missile စသည္ျဖင့္ အစံု႐ွိပါတယ္။

   Delete
 4. ကန္႔လန္႔ ၂လံုးက FAC ရဲ႔ စစ္ကစားနိုင္မွုကို ျမုင့္တင္ေပးနိဳင္တယ္။ အလ်ား လိုက္ဆိုရင္ missile launch လုပ္တိုင္း သေဘၤာရဲ႔ control bridge or Mast Light ကို မေရွာင္ နိဳင္တာ တို႔ရွိတယ္ဆိုေတာ့ေလ။

  ReplyDelete
 5. 556(ယခင္)မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ လက္ႏွက္စနစ္၊ေရဒါစနစ္က အေတာ္ကိုစံုလင္ပါတယ္။ ၈၀၁ ေလးလံုးေတာင္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ဒါေတြသာ ပစ္လိုက္ရင္ သေဘၤာလဲ နစ္မယ္လို႔ ေၿပာၾကတာေတာင္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြေရး ေရဒါေတြ၊ အျခားေရဒါစနစ္ေတြ အေတာ္စံုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၅၅စီးရီးေတြကို ဒံုးေတြျဖဳတ္လိုက္ျပီး ၅၆စီးရီးေတြမွာ ဒံုးေတြ ဆင္လိုက္တဲ့အခါ ၅၆ ေတြမွာ ေရဒါတပ္ဆင္မွဳက အေတာ္အားနည္းပါတယ္။ (ေသခ်ာသိလို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ မေတြ႕တာ) မတပ္ဆင္ရေသးတာလား။ သို႔မဟုတ္ ဂန္းဘုတ္နဲ႕ မစ္ဆိုင္းလ္ဘုတ္ တြဲျပီးစစ္ကစားၾကမွာလား၊

  ReplyDelete
 6. ၄၄ စီးရီးေတြကို ရန္ - စီးရီးလို႔လည္းေခၚၾကပါတယ္.... Submarine Chaser Fast Attack ေတြ ျဖစ္ပါတယ္....

  ReplyDelete