Thursday, July 11, 2013

တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေတာ့မည္ေလာ.. အပိုင္း(၁)

 (ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအၾကား အထူးေရပန္းစားကာ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) ဆိုင္ရာ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေစလိုမႈမ်ားကို အေျခခံကာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအဖို႔ ေတြးစရာ အေတြးအသစ္တစ္ခု ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည့္အတြက္   ေဆာင္းပါးရွင္အား  အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ..။)
၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ခံုရံုးတင္ အေျဖရွာခဲ့ၾကရေသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမွဳသည့္ သာမန္ေသးဖြဲသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ဘဂၤလားဘက္မွ နွစ္ေပါင္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီခ်ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ျပီး ခံုရံုးမွ ခ်ေပးခဲ့သည့္ ရွင္မျဖဴကၽြန္းပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၄-၅ခုသည္ ဘဂၤလားသည္သာ အမွန္တကယ္ ေလာဘရွိခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သေလာက္ပင္ အရာထင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ အေနျဖင့္ ျမန္မာကို မည္သို႕ရွဳျမင္သည္ အမွန္မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ကို အာရံုမထားႏိုင္ေသာ ျမန္မာ၏ အေရွ႕ဘက္ရန္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ လက္ႏွက္ျပိဳင္ဆိုင္မွဳ ျပည္တြင္းစစ္မီးအတြင္းအတြက္ လက္ႏွက္ျဖည့္တင္းမွဳမ်ားနွင့္ အျပိဳင္(သို႕) သာလြန္စြာ ေခတ္မွီလက္ႏွက္မ်ား ျဖည့္တင္းထားခဲ့သည္ကေတာ့ အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ+တရုတ္ ၾကည္းတပ္လက္ႏွက္မ်ား ကို အမ်ိဳးစားတူမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ကာ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ Mig 29 မ်ား F7 မ်ားကို လက္ဦးမွဳရယူ ဝယ္ယူထားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ထားျခင္းတို႕အျပင္ ေရတပ္တြင္လဲ ျမန္မာ့ ဖရီးဂိတ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္ေတာ္ဝင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားကို ရတန္သ၍ ဝယ္ယူညွိႏိုင္းကာ အင္အားျဖည့္တင္းထားခဲ့ရာ ျမန္မာထက္ပင္ အင္အားသာလြန္ေနလ်က္ရွိပါသည္။
Kilo အမ်ိဳးအစား ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္း
၂၀၁၁ ေရပိုင္နက္ျပႆနာအျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေရတပ္အျမန္သြား ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ား၊ ေရဒါေပ်ာက္ယာဥ္ငယ္၊ ဖရီးဂိတ္အသစ္တစ္စင္းနွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေရယာဥ္အေဟာင္း ဖရီးဂိတ္၂စင္းတို႕ကို တပ္ေတာ္ဝင္ျဖည့္တင္းစဥ္ ကာလမွပင္ ဘဂၤလားေရတပ္သည္လဲ အျမန္သြား တိုက္ယာဥ္မ်ားကို ရတန္သ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရုတ္မွ ပံုစံ၀၅၆ အမ်ိဳးစား အဆင့္ျမင့္ ဘက္စံုသံုး ေကာ္ဗတ္စစ္ယာဥ္၂စင္းဝယ္ယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေကာ္ဗတ္စစ္သေဘၤာမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (၄စင္း) အေမရိကန္မွ လက္ေဆာင္ရရွိေသာ Hamilton-Class Frigate တပ္ေတာ္ဝင္ျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီးျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္လက္က်န္စစ္သေဘၤာ Leopard-class အစား Type 053H2 Jianghu-III Class မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္စီစဥ္ျခင္း အပါအဝင္ ေရဒါမ်ား နည္းပညာမ်ားကို အရွိန္ဟုန္ျမင့္ ျဖည့္တင္းလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
Hamilton အမ်ိဳးအစား ဖရီးဂိတ္တစ္စင္း
 ထို႕အျပင္ ေရတပ္သံုးကင္းလွည့္ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ကင္းေထာက္ျခင္း နွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ေတာ္ပီတို ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ အီတလီထုတ္ AW-109 Power ရဟတ္ယာဥ္၂စင္းအပါအဝင္ တရုတ္ထုတ္ Z-9 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလဲ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တြင္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ သေဘၤာပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား အပါအဝင္ ဘက္စံုသံုးႏိုင္ေသာ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသံုး ေခတ္မွီ YAK-130 အမ်ိဳးစား တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုလဲ ရုရွားႏိုင္ငံနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဝယ္ယူရန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသလို၊ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ကမ္းေျခေစာင့္ ေလကာဒံုးစနစ္မ်ားနွင့္ ေရဒါေပ်ာက္ ေကာ္ဗတ္စစ္ယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္တင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊တို႕နွင့္ အၾကီးအက်ယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ျပင္ဆင္ေနသကဲ့သသို႕ အေမရိကန္၏ အကူညီမ်ားလဲ မ်ားစြာ ရရွိလ်က္ရွိသည္။ လာမည့္ နွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဖရီဂိတ္သေဘၤာမ်ား အားလံုးကို ကင္းလွည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးနိုင္ရန္၊ ေရဒါမ်ား၊ ဒံုးစနစ္မ်ားအားလံုး အဆင့္ျမင္တင္သြားရန္ႏွင့္ ယာဥ္အေဟာင္းမ်ား အစားထိုးျခင္းအပါအဝင္ လက္ရွိ စစ္ယာဥ္အေရအတြက္ထက္ ၂ဆ ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဘက္စံု ျဖန္႕က်က္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဝီကီအရ---
As of April,2010 the rapid modernization program of BN involves order of
1. 2x Jianghu-III guided missile frigate (China),
2. 2x 600 ton large patrol craft/missile corvette (China),
3. 1x Hydrographic Survey ship (Indigenous),
4. 1x Fleet Replenishment Oil Tanker (Indigenous),
5. 2x LCU (Indigenous),
6. 1x Salvage ship (Indigenous),
7. 12x Patrol boats (Indigenous),
8. 3x Harbin Z-9C Anti-Submarine helicopter (China),
9. C-802 ASM missiles for 3 frigate and 4 missile boats (China),
10. FM-90N SAM for 3 frigates (China) - already fitted on board BNS Bangabandhu.
11. 2x Type 056 corvette (China)
On discussion:
1. 3x guided missile frigates in addition to the couple ordered from (China / South Korea),
2. New generation of light and heavy Torpedoes (EU + China),
3. 2x Submarine (Turkey / Germany / South Korea / China).
ေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးဆဲဟု ေဖၚျပေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီစဥ္သည္ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ျပီး အင္တာနက္သတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ မတိုင္မွီ သေဘၤာ ၂စင္းသာမက အစီစဥ္ၾကီးတစ္ခုလံုး ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးအစားအရ Romeo အတန္းအစား တရုတ္ေရတပ္သံုး သေဘၤာ အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ Romeo အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ အသံဆူညံသည့္ ဆိုဗီယက္ကာလ ၆၃၃ အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးရား၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္တို႕တြင္ ယေန႕အထိ အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္တင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ အသံုးမဲ့ေသာ စစ္ယာဥ္မ်ားဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ေပ။ ဒီဇယ္သံုး အင္ဂ်င္ျဖင့္ အရာရွိ၁၀ဦးအပါအဝင္ အင္အား၅၀ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီး မိုင္းမ်ားနွင့္ ၅၃၃မမ ေတာ္ပီတိုမ်ား သယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္မွ ထိုသေဘၤာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ပံုစံ၀၃၉ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွာ ေတာ္ပီတိုျပြန္မ်ားမွ သေဘၤာဖ်က္ ဒံုးမ်ား ပစ္လႊတ္လာႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကင္းလွည့္စစ္ဆင္ေရးမ်ား အတြက္ေတာ့ အသံုးတည့္ေသာ သေဘၤာမ်ားျဖစ္သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံသည္လဲ အေမရိကန္၊ ကိုရီယားတို႕ျဖင့္ ညွိႏိုင္းကာ ဖရီးဂိတ္ ၄စင္းခန္႕ ဝယ္ယူရန္ရွိျပီး၊ ဂ်ာမနီမွ တပ္ေတာ္ဝင္ဖ်က္သိမ္းမည့္ Dolphin-class အမ်ိဳးစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ဝယ္ယူမည့္ သတင္းမ်ားလဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးစားမ်ားသည္လဲ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲတြင္းတြင္ နာမည္ၾကီး အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္ျပီး ေတာ္ပီတိုျပြန္မ်ားမွ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ား ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္သည္။ 

အိႏိၵယေရတပ္၏ Vela အမ်ိဳးစား ေရငုပ္သေဘၤာ
ျမန္မာ့ေရတပ္သည္လဲ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီစဥ္ျဖင့္ ထိုအမ်ိဳးစား သေဘၤာ ၂စင္းကို ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆန္႕က်င္ဘက္ မီဒီမ်ားက ေရးသားၾကေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ အေထာက္ထားေတာ့ မရွိခဲ့ေခ်။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာ့ေရတပ္သည္ အိႏၵိယ ေရတပ္နွင့္ ညွိႏိုင္းအစီစဥ္အရ INS VELA ကို အသံုးျပဳကာ ေလ့က်င့္ခဲ့ဘူသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိသည္။ ထိုေရငုပ္သေဘၤာသည္ Foxtrot-class အမ်ိဳးစား ျဖစ္ျပီး က်ဴးဘား အေရးခင္းကာလက အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႕ၾကား နာမည္ၾကီးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Romeo အမ်ိဳးစားမ်ားထက္ မ်ိဳးဆက္ျမင့္မားျပီး ခရီးရွည္ထိုးေဖါက္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရတပ္အင္အားကို ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏွင့္ အျပိဳင္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ရွိပါက ေရတပ္သံုး ေလယာဥ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ျဖည့္တင္းျခင္း အပါအဝင္၊ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီစဥ္မ်ားလဲ ပါဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသာ ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ပီတာစပတ္ ခရီးစဥ္အပါအဝင္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထိုျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေရတပ္လက္နွက္ျပပြဲသို႕ တက္ေရာက္သည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားသည္ ေရငုပ္သေဘၤာ အိပ္မက္ကို တစ္ဖန္ျပန္၍ အသက္သြင္းလာသကဲ့သို႕ရွိသည္။
ယခင္၂၀၁၀ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ  Foxtrot-class မ်ားထက္ ျမင့္မားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာအတန္းစားမ်ားကိုသာ  ေရြးျခယ္ရန္ရွိသည္ကေတာ့ ယံုမွားစရာမရွိေပ။ 
ထိုအခါ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား ေရပန္းအစားဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ Kilo အတန္းအစား ရုရွားလုပ္ ဒီဇယ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ မ်က္စိက်စရာ အေနအထားျဖစ္လာသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအမ်ိဳးစားမ်ားသည္ အင္အား ၅၀ေက်ာ္ အသံုးျပဳရေသာ အၾကီးစားမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာ၏ ထူးျခားေသာ ကမ္းလြန္အေျခအေနျဖင့္ ဆိုလ်င္ မ်ားစြာ သံုးသပ္ရန္လိုေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ အမ်ိဳးစားျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ ကမ္းလြန္ ေရနက္ပိုင္းအတြက္ စိုးရိမ္ရန္မရွိေသာ္လည္း။ ကၽြန္းထူေသာ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းအတြက္ အကန္႕သတ္ရွိႏိုင္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ တာေဝးပင္လယ္စစ္ဆင္မွဳ၊ ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကည့္မွဳ၊ တိုက္ခိုက္ေရး၊ အင္အားျပ၊ စသည့္ မူလရည္ရြယ္ရာ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ဆိုင္ကာ သင့္ေတာ္သလို ဆံုးျဖတ္ဝယ္ယူရန္အတြက္ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို Kilo အမ်ိဳးစားမ်ားနွင့္ အလားလာရွိမည့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား အေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမွီသလို ေရးသားပါဦးမည္။

6 comments:

 1. ေရငုတ္သေဘၤာ အနဲဆုံး(၃)စီးေလာက္ေတာ့၀ယ္ယူထားသင့္တယ္ ေနာက္ျပီးေဆာက္လုပ္ေနတဲ ့ဖရီးဂိတ္ေတြကုိလဲျမန္ႏူိင္သမွ်ျမန္ျမန္တည္ေဆာက္သင့္တယ္ေကာ္ဗတ္သေဘၤာေတြကုိလဲထပ္တုိးျပီးတည္ေဆာက္သင့္တယ္ေနာက္ျပီး ဒုံးအစင္းေရက္ိုလဲမ်ားမ်ားတတ္ဆင္သင့္ပါတယ္၅စီရီးေတြကုိအကုန္လုံးဒုုံးေတြတတ္ထားသင္ျ့ပီ ေဆာက္လဲေဆာက္ျပင္ပကေနလဲ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းသင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိပါတယ္

  ReplyDelete
 2. Post အသစ္ေတြမ်ားမ်ားေလး တင္ေပးပါ အကို။ ဖတ္ရတာ အားမရလို႔ပါ။
  အျမဲအားေပးေနပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. kilo ေရငုပ္သေဘၤာေတြဝယ္သင့္တယ္

  ReplyDelete
 4. http://www.janes.com/article/23451/myanmar-navy-starts-submarine-training-in-pakistan

  ReplyDelete
 5. aircraft carrier ေကာမ၀ယ္ႏိုင္ေသးဘူးလား

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aircraft carrier မလိုအပ္ေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ.. Frigate ေတြမ်ားမ်ားပိုၿပီး လိုအပ္ပါတယ္...။ :)

   Delete