Thursday, December 15, 2011

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ေရတပ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားေရတပ္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဂါ့ဖရီတီးသ္၏ ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ အာရွေဒသရွိ ေရတပ္အင္အားခ်ိန္စက္မႈ စာတမ္းတြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား သိသာစြာမ်ားျပားလာခ့ဲေၾကာင္း သိသာစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။အာရွပစိဖိတ္ေရျပင္တြင္ ေနာက္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔အတြင္း စုစုေပါင္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအေရအတြက္က တိုးတက္မ်ားျပားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရရာ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ေသးငယ္၍ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွာ အင္အားညီမွ်ေစသည့္ အရားမ်ားအျဖစ္ရႈျမင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေရးသားခ့ဲသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယာႏိုင္ငံက အရြယ္အလတ္စားသေဘၤာမ်ား ေျခာက္စင္းထပ္မံဝယ္ယူရန္ရွိၿပီး ပိုမို၍စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ ေကအက္စ္အက္စ္ ၃ပံုစံုတစ္စင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ စီမံလ်က္ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ပေရာဂ်က္ ၆၃၆ ကီလို အတန္းစား ေရငုပ္သေဘၤာ ၆စင္းကို ရုရွားႏိုင္ငံမွာ ဝယ္ယူရန္ အမွာစာေပးၿပီးျဖစ္သည္။စင္ကာပူက ေအအိုင္ပီ စနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္တပ္ဆင္ထားသည့္ Vastergotland အမ်ိဳးအစား ေခတ္မွီေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စင္းကို ဆီြဒင္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူခ့ဲသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ထုတ္လုပ္ဝယ္ယူျခင္း သိုမဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ျပဳျပင္ျခင္း တို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

စင္ကာပူေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာ

ေရတပ္အတြက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အလြန္ေတာ္သည့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာပညာရွင္တစ္ဦးအား အာရွ-ပစိဖိတ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာထားရွိေရးအား လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚေမးျမန္းခ့ဲရာ ၎က မၾကာမီွကာလက ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ေတာင္ကိုးရီးယား ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ ခ်ိဳနန္ႏွစ္ျမဳပ္ခ့ဲမႈက အနာဂါတ္ေရတပ္စစ္ပြဲ နည္းဗ်ဳဟာမွာ ေရေအာက္မွေန၍ ဒံုးပ်ံျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေရေပၚတြင္ေနၿပီး ဒံုးပ်ံျဖင့္ အပစ္ခတ္ခံရေရးမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။အႏိၵယႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုးရီးယား၏ အျဖစ္အပ်က္ကို သင္ခန္းစာတစ္ခုရခ့ဲပံုေပၚကာ အိႏိၵယေရတပ္အတြက္ အေသးစားေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို မၾကာမွီက မွာၾကားခ့ဲပါသည္။

မေလးရွားေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာ

Kilo အမ်ိဳးအစားေရငုပ္သေဘၤာ၏ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕

တန္ခ်ိန္-၂၃၀၀-၂၃၅၀
အက်ယ္အဝန္း......၇၀x၉.၉x၆.၂ မီတာ
အျမန္ႏႈန္း....၁၀-၁၂ (ေရမ်က္ႏွာျပင္)၊ ၁၇-၂၅ ေႏွာစ့္ (ေရေအာက္တြင္)
အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား.....ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
အမ်ားဆံုးေရေအာက္ငုပ္ႏိုင္စြမ္း.... ၃၀၀ မီတာ (၂၄၀-၂၅၀မီတာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္)
ပင္လယ္ျပင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ်ိန္....၄၅ရက္

ကီလိုအတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာ၏ ျဖတ္ပိုင္းပံု

တပ္ဆင္လက္နက္မ်ား....
ေလေၾကာင္းရန္ကာ--- ၈ x အက္စ္ေအ-အန္-၈ သို႔မဟုတ္ အက္စ္ေအ-အန္-၁၀ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ပုခုံးထမ္းဒံုးစနစ္ (ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါ)
ေတာ္ပီဒို.... ၆ x ၅၃၃မမ ေတာ္ပီဒိုေျပာင္းမွ ၁၈ x ၅၃-၆၅ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး (သို႔) TEST 71/76 ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ ေတာ္ပီဒိုမ်ားကို တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

စစ္သည္....၅၂ေယာက္

ေရငုပ္သေဘၤာ၏ တစ္စင္းတန္ဖိုး.... ၂၀၀-၂၅၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

5 comments:

 1. ကို MM ေရ ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ စာေမးပြဲ ရွိေနလို႔ ဆိုဒ္ကို လာမလည္ ျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားျပီ။ အရင္တစ္ခါတံုးက အေျမွာက္တပ္ေတြ အေၾကာင္းထိ ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အပါအ၀င္ အျခားတပ္ေတြ အေၾကာင္း ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ comment ေတြကို စုျပီး post တင္ခ်င္တယ္ ဆိုတာလည္း OK ပါဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ စာကုိ လူဖတ္ေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ေတာင္ ေက်းဇူးတင္ေနဦးမွာပါ။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ေတြ အေၾကာင္းလဲ ေရးခ်င္ပါေသးတယ္။ ေလ့လာလိုက္ပါဦးမယ္။

  ReplyDelete
 2. ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္မဟာမ်ား ( x ၅ )

  အခုလက္ရွိမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆံုးလို႔ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ S-300 ေတြရွိတဲ့ ဗီယက္နမ္က ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာလည္း S-300/400 ေတြ HQ-9/20 ေတြ Patriot PAC-3 ေတြစတဲ့ Long Range Air Defense System တာေ၀းပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ ရွိရင္ေကာင္းမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားၾကည့္ရင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ S-75 ေတြ S -125 ေတြကေတာ့ စစ္စျဖစ္တာနဲ႔ သူတို႔က စအဖ်က္ဆီးခံရဖို႔ ရွိပါတယ္။ လွဳပ္ရွားႏိုင္စြမ္းမွမရွိတာ။ သူတို႔ကို ကာကြယ္ဖို႔ ေက်ာက္ေတာင္ေတြေဖာက္ျပီးေတာ့ ထားရရင္လည္း ဆင္ဖိုးထက္ကို ခၽြန္းဖိုးကၾကီးေတာ့မွာ။


  တာလတ္ပစ္ 9K12 Kub ေတြ 9K37 Buk ေတြကေတာ့ အခ်ိဳ႕ကလည္းရွိတယ္တဲ့ ၊ အခ်ိဳ႕ကလည္းမရွိဘူးတဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေလာက္ေတာ့ ရွိေအာင္လုပ္ရမွာပါ။ 9K331Tor ေတြ 9K22 Tunguska ေတြ နဲ႔တင္ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္တာ အရွင္းၾကီးပါ။ ေရတပ္မွာလည္း FAC ေတြမွာ 9K38 Igla (SA-18) ၊ Corvette ေတြမွာ 3K95 Kinzhal ( Naval Version of Tor )၊ Frigate ေတြမွာ 3S90 Urgan ( Naval Version of Buk ) တပ္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမွာပါ ဒီမွာေတာ့ ဒံုးက်ည္တန္ဖိုးက သေဘာၤတန္ဖိုးနဲ႔စာရင္ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ Destroyer ေတြရွိလာျပီးေတာ့ S-300 FM ေတြတပ္ႏိုင္လာရမွာေပါ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


  ေနာက္တစ္ခုက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးကို တပ္မေတာ္ (ေလ) ေအာက္မွာထားတာနဲ႔ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ေအာက္မွာထားတာ ဘယ္ဟာပိုေကာင္းမလဲေပါ့။ ေလတပ္ေအာက္မွာထားရင္ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ ပိုေကာင္းျပီး ျမန္မာ့ေ၀ဟင္ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းပိုေကာင္းလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကည္းတပ္က ထိုးစစ္ဆင္တဲ့အခါ ( သူမ်ားႏိုင္ငံ့ထဲကို ) လိုက္ပါ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းေတာ့ ေလ်ာ့သြားမွာေပါ့။ ၾကည္းတပ္ေအာက္မွာထားရင္ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ေပါ့။


  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးကို ေလတပ္ေအာက္မွာထားျပီးေတာ့ ၊ ေလတပ္ အုပ္စုၾကီး ( Group ) ေတြကို ၾကည္းတပ္ တပ္မၾကီးေတြနဲ႔ တြဲဖက္ထားရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ခံစစ္ဆိုရင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ေတြနဲ႔ ေလယာဥ္ေတြပူးေပါင္းကာကြယ္မယ္။ ထိုးစစ္ဆိုရင္ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာနဲ႔တြဲလိုက္သြားမယ္။ ေရွ႕တန္းေလယာဥ္ကြင္းေတြကို အင္ဂ်င္နီယာေတြ ျပင္ဆင္ျပီးတာနဲ႔ ေလတပ္ပါလိုက္လာမယ္။


  ဖြဲ႔စည္းပံု

  - တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္


  - ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ


  - တာလတ္ပစ္တပ္ရင္း ( x ၂ )
  o ကြပ္ကဲမွဳယာဥ္
  o ပစ္မွတ္ရွာေရဒါ 9S18M1 Snow drift
  o ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Buk TELAR ႏွစ္စီး၊ TEL reload တစ္စီး (ကုန္က်စရိတ္ သက္သာခ်င္ရင္ေတာ့ Buk TELAR တစ္စီးနဲ႔ Kub TEL ႏွစ္စီးေပါ့။ Buk နဲ႔ Kub ေတြက အတူတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Buk TELAR ရဲ႕ေရဒါက Kub TEL ကိုကူေပးရမွာေပါ့။ Kub ေတြခ်ည္းသပ္သပ္ဆိုရင္ေတာ့ ပင္မေရဒါ central radar တစ္ခုတည္းကို ဒံုးပစ္ယာဥ္ေတြ အားလံုး မွီခိုေနရမွာ စိုးရိမ္လို႔ပါ။ ) ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲကို US$ 25 M ပါ။  - တာတိုပစ္တပ္ရင္း ( x ၂ )
  o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
  o ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Tor M-1 TLAR ေလးစီး၊ ကြပ္ကဲမွဳယာဥ္ တစ္စီး ( wiki မွာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၈၅ စီးလို႔ျပထားတယ္။ Russia ၁၂၀ ျပီးရင္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသူပဲ။ ) ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲကို US$ 16 M ပါ။  - ၾကိဳတင္သတိေပးေရဒါတပ္ခြဲ ( မ်ား ? )
  o ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ ့S-300 system ရဲ့ 64N6 Big Bird ေပါ့ဗ်ာ။ မျဖစ္ႏိုင္ေသးရင္လည္း လက္ရွိ Galaxy , 1L117 , P-3- ေတြေပါ႔။ သိပ္ေတာ့အားမရဘူးေပါ့။ S-300 system တစ္ခုလံုး မ၀ယ္ႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ 64N6 ေရဒါေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ေအာင္၀ယ္ေစျခင္တယ္။ ဒါမွ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ surveillance လုပ္ႏိုင္တဲ့ အကြာအေ၀းပိုလာမွာပါ။

  - တာေ၀းပစ္တပ္ရင္း
  o ခုခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ရွိလာရမွာေပါ့။
  o ကြပ္ကဲမႈယာဥ္
  o ပစ္မွတ္ရွာေရဒါ
  o ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို S-300 ဒံုးပစ္ယာဥ္ launcher ႏွစ္စီး၊ တန္ဖိုုးက တပ္ရငး္တစ္ရင္းကို US$ 150 M


  ဒံုးပစ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
  TELAR Transporter, Erector , Launcher and Radar ၊ Buk စနစ္မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ေလးစင္းပါျပီး ကိုယ္ပိုင္ ေရဒါပါ ပါပါတယ္။
  TEL Transporter, Erector, Launcher ၊ Kub system မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္သံုးစင္းပါျပီး ေရဒါမပါပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပင္မေရဒါကို မွီခိုရပါတယ္။
  TEL reload Transporter, Erector, Launcher reload ၊ Buk system မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ေလးစင္းပါျပီး သူကိုယ္တိုင္ ပစ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ TELAR ကိုပါ က်ည္ထိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ စနစ္ေတြမွာေတာ့ ကရိန္းပါတဲ့ ထရပ္ကားေတြနဲ႔ က်ည္ထိုးရပါတယ္။
  TLAR Transporter, Launcher and Radar ၊ Tor system မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ရွစ္စင္းနဲ႔ ေရဒါပါပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ

  က်န္တဲ့ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာ ၊ ေလေၾကာင္းခ်ီ စတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မဟာေတြမွာ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ Battlefield Engineer ေတြ ထည့္ထားရမွာျဖစ္တဲ့ အျပင္ သီးသန္႔ အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာေတြလည္း လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြကေတာ့ အၾကီးစားေဆာက္လုပ္မႈေတြကို တာ၀န္ယူရမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ Garrison Engineer ေတြေပါ့။ သူတို႔က တပ္မၾကီးေတြရဲ့ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနျပီးေတာ့ တပ္မၾကီးကို သဘာ၀နဲ႔ လူလုပ္ မဟာဗ်ဴဟာ အတားအဆီးေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ စြမ္းရည္ေပးမွာပါ။

  • တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္

  • ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ

  • ဗံုးရွင္းလင္းေရးတပ္ခြဲ
  o မိုင္းစစ္ဆင္ေရးကို BE ေတြက လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ရွပ္ေထြးတဲ့ ဗံုးရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။ ေလ့က်င့္ေရး၀န္ေတြ မလိုအပ္ပဲ မ်ားလာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အထူးတပ္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ ဒီတပ္ခြဲေတြကို ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ထားရမွာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလမွာလည္း ျမိဳ႔ျပမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ကူညီႏိုင္တာေပါ့။ ဒီတပ္ခြဲက အဖြဲ႔ငယ္အဆင့္ စစ္သည္သံုးေယာက္အထိ ခြဲထုတ္စစ္ဆင္ႏိုင္ရမွာပါ။

  • တိုင္းတာေရးအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
  o ဒါလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အထူးတပ္တစ္မ်ိဳးပဲခင္ဗ်။ အနည္းဆံုးအဆင့္ မိမိစိုးမိုးေဒသရဲ့ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကုိ ေနာေက်ေအာင္သိေနရမည္ေလ။ ရန္သူနယ္ေျမကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒီတပ္ေတြဟာ ပထမဦးဆံုး ၀င္ေရာက္ရတဲ့ တပ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္မွာပါ။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ လမ္းတံတားအေျခအေန ေတြကို သိမွတပ္မၾကီးမွဴးက မဟာဗ်ဴဟာ ခင္းႏိုင္မွာေပါ့။ ျငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလ ကတည္းက တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ထားရမွာပါ။ ျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးႏိုင္ သလို တပ္ခြဲအတြက္လည္း လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္း အေတြ႔အၾကံဳေပါ့။

  • ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ရင္း
  o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
  o လမ္းအထူးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
  o တံတားအထူးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
  o အေထာက္အကူျပဳတပ္ခြဲ
   ဒီတပ္ရင္းကေတာ့ တပ္မဟာရဲ့ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ပါပဲ။ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္ ပစ္ခတ္ေနစဥ္မွာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမွာပါ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးကာလက လီဒိုလမ္းမၾကီး ေဆာက္ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ္အင္ဂ်င္နီယာေတြလိုေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလမွာကတည္းက ႏိုင္ငံ့ေတာ္ရဲ႕ ပေရာဂ်က္ေတြကို ၀င္လုပ္ေပးရင္း အေတြ႔အၾကံဳယူရမွာေပါ့။

  • ေဆာက္လုပ္ေရးအေထာက္အကူျပဳတပ္ရင္း
  o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
  o လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
  o ေလာင္စာဆီအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
  o ေရအရင္းအျမစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
   ဒီတပ္ရင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ရင္း လိုသမွ် အေထာက္အကူေတြကို ေပးရမွာပါ။ ေနာက္တန္းမွာ ဆိုရင္လည္း တပ္စခန္းေတြ လိုသမွ် ေဆာက္လုပ္ေရး အေထာက္အကူေတြကို ဒီတပ္က ေပးမွာေပါ့။

  အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာဆိုေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာယာဥ္ေတြလိုလာမွာေပါ့။ ဒီတပ္မဟာေတြမွာ လိုလာမယ့္ယာဥ္ေတြက အရပ္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ေတြနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္မွာပါ။ သံခ်ပ္ကာတပ္က အင္ဂ်င္နီယာေတြလို AEV, AVLB , ARV ေတြမလိုတဲ့အတြက္ သိပ္အခက္အခဲမရွိေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ယႏၱရားၾကီးေတြက ေစ်းေတာ့ၾကီးတယ္ဗ်။

  ReplyDelete
 4. ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မဟာမ်ား

  ဒီေခတ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္စစ္ဆင္ေရးေခတ္လို႔ ေျပာၾကတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ရန္သူ႔သတင္းကို မရရေအာင္ယူ ေနာက္ကိုယ္႔သတင္းကို ရန္သူ ဘယ္လိုမွမရေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ စစ္က မတိုက္ခင္ကတည္းက ရွံဳးျပီးသားျဖစ္သြားမယ္ေနာ္။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မဟာေတြက တပ္မၾကီးတစ္ခုကို တပ္မဟာတစ္ခုဆိုရင္ အဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။

  • တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္

  • ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ရင္း
  o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
  o ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
  o တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ခြဲ
   သတင္းဆိုတာက သူမ်ားဆီကသာ ယူလို႔ေကာင္းတာ ကိုယ့္ဆီက ေပးလို႔မေကာင္းဘူးေလ။

  • ကင္းေထာက္တပ္ရင္း ( USMC ရဲ႕ Division Recon ပံုစံမ်ိဳး )
  o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
  o ကင္းေထာက္တပ္ခြဲ ( x ၃ )
   ကြန္မင္ဒိုေတြဗ်ာ။ ရန္သူေနာက္တန္းအထိ သြားျပီးကင္းေထာက္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာေတြ သြားထားမယ္၊ ျပန္ယူမယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္ရင္ တန္ဖိုးျမင့္ပစ္မွတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရမယ္။ ရန္သူေခါင္းေဆာင္ေတြကို လုပ္ၾကံရမယ္။ ဓားစာခံကယ္ဆယ္ေရးေတြကလည္း သူတို႔တာ၀န္ပဲဗ်ာ။

  • စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတပ္ရင္း
  o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
  o ဆက္ဆံေရးတပ္ခြဲ
   ဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကား အျမင္ေစာင္းမႈေတြ ျဖစ္မလာေအာင္၊ ေနာက္ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမႈအျပည့္အ၀ ညွိႏိႈင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ တပ္ေပါ့။
  o ျပန္ၾကားေရးတပ္ခြဲ
   မီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ေပါ့။ သတင္းေထာက္ေတြကို ဆက္ဆံဖို႔ဆိုတာလည္း မလြယ္ဘူးေနာ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးပါးနပ္မွ။ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ေတြက လာမဲ့ တပ္မၾကီးမႈးေတြကို ဒီေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို မက္အာသာတို႔၊ မက္ခရစၥတယ္တို႔လို အျဖစ္မ်ိဳးေတြ မၾကံဳေစခ်င္ပါဘူး။
  o စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
   ရန္သူေတြ၊ ရန္သူျဖစ္လာႏိုင္တဲ့သူေတြ နဲ႔ဆက္ဆံဖို႔ေပါ့။  ဒီတပ္မဟာအျပင္ တပ္မၾကီးအတြက္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရစရာ တပ္ဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့
  • ပစ္မွတ္ရွာတပ္ခြဲ ( အေျမွာက္တပ္မဟာ )
  • ၾကိဳတင္သတိေပးတပ္ခြဲ (ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မဟာ )
  • တိုင္းတာေရးအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ (အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ )
  • အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးတပ္ရင္း ( ဆက္သြယ္ေရးတပ္မဟာ )


  ဒီတပ္မဟာအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲကေတာ့ လူပဲဗ်ိဳ႕။ ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ ဦးေႏွာက္ေတြလိုမယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အေကာင္းဆံုးထဲက လိုမွာ။ စစ္ေၾကာေရးဆိုတာ မသကၤာတဲ့သူကို ဖမ္းရိုက္ဖို႔ေလာက္ သိတဲ့သူေလာက္နဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိေသးပါဘူး။ တရုတ္ ( မန္ဒရင္း၊ ကန္တုန္ )၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလီ၊ ဘာသာစကားေတြက ဦးစားေပးေပါ့။ အဂၤလိပ္ကေတာ့ လူတိုင္းေျပာႏိုင္ရမွာေပါ့။ ဟင္ဒီနဲ႔ လာအိုကေတာ့ သိပ္မလိုေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြေတာ့ ရွိရမွာေပါ့။

  ကင္းေထာက္အတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး၊ အရဲရင့္ဆံုး၊ အၾကံခိုင္ဆံုး စစ္သည္ေတြလိုမယ္။ အေကာင္းဆံုးလည္း ေလ့က်င့္ေပးထားရမယ္ေလ။ ေလထီးေလ့က်င့္ျပီးသားျဖစ္ရမယ္။ ေရကူး ေရငုပ္၊ ကားေမာင္း၊ အေရးေပၚေဆးကု၊ ေဖာက္ခြဲေရးေတြ ၊ ဆက္သြယ္ေရးေတြ ေလ့က်င့္ထားရမယ္။ မိမိလက္နက္အျပင္ ရန္သူလက္နက္ေတြပါ ကၽြမ္းက်င္ေနရမယ္။ QBZ-95 , QBZ – 03, INSAS, AK-47, AK-74, Type – 81, M-16 , M-4 အားလံုးေပါ့။ ဒီမွာမေမ့ရမွာေတာ့ လက္နက္ပစၥည္းဟာ သူ႔ကို အသံုးျပဳတဲ့ သူေလာက္ပဲ ေကာင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ A weapon is only as good as its operator.

  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတပ္ အတြက္ကလည္း ဆက္ဆံေရးအေကာင္းဆံုး၊ ေနာက္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔စည္းအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ (အရပ္ထဲမွာ တပ္ထဲကလို ေန၊ ေျပာ လို႔ကေတာ့ ရိုင္းတယ္အထင္ခံရမွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပါ ။ ေနာက္အရပ္ဘက္မွာ တပ္ထဲမွာလို အမိန္႔နဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ညွိရႏိႈင္းရတာေတြ အမ်ားၾကီး) ၊ ေဘးလူအားက်ေလာက္ေအာင္ ၀တ္တတ္၊ စားတတ္၊ ေနတတ္တဲ့ စစ္သည္ေတြလိုမွာေပါ့။

  လူေတြမွာ Talent လို႔ေခၚတဲ့ နဂိုရွိတဲ့လူေတြရွာ ျပီးေတာ့ နဂိုင္း ျဖစ္ေအာင္ Training နဲ႔ လုပ္ယူရမွာေပါ့။ နဂိုမရွိပဲ နဂိုင္း မထြက္သလို - င္း မရွိပဲလည္း နဂိုင္း ထြက္မလာပါဘူး ။ တပ္မဟာ ၅ ခုစာ လူေတြရွာ ျပီးေတာ့ ေလ့က်င့္ဆိုေတာ့ မခက္ေတာင္ မလြယ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

  ReplyDelete
 5. စိတ္၀င္စားစရာေတြျဖစ္လာျပီဗ်ို ု ့ မိုက္တယ္

  ReplyDelete