Monday, December 26, 2011

ေလတပ္ အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္ႀကီး


တပ္မေတာ္ေလ အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရွ႔တန္းေရာက္ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာမ်ား လာေရာက္ခ်ေပးေနစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment