Saturday, March 24, 2012

ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္(ေလ)


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) ရွိ ေက-၈ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေလယာဥ္

တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ ေက-၈ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေတြကို တရုပ္ႏုိင္ငံမွဝယ္ယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေလ) ရွိ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတပ္မေတာ္ (ေလ) အက္ဖ္-၇ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္

အက္ဖ္-၇ တုိက္ေလယာဥ္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


ဘလားေဒ့္ေလတပ္မွ မစ္-၂၉ ၁၁စင္း ႏွင့္ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ရွိၿပီး အက္ဖ္-၇ မ်ားသည္ ဘဂၤလား၏ ေလတပ္ပင္မေက်ာရိုးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္... ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ထို႔ျပင္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဘီဂ်ီ အမ်ိဳးအစား အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆စင္းမၾကာမွီလက္ခံရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့္ေလတပ္၏ အက္ဖ္-ရ ဘီဂ်ီမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာသည္ လက္ရွိအဆင့္ထက္ျမွင့္မွားေသာ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္မည္ဟု သိရၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ သန္းေပါင္း ၈၅၀ တန္ဖိုးရွိေသာ စစ္လက္နက္မ်ား၊နည္းပညာမ်ားဝယ္ယူရန္ သေဘာတူထားၾကေသးသည္။ ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား အျပည့္အဝကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉မ်ား ထပ္မံမွာယူျဖည့္တင္းေနခ်ိန္တြင္ ရန္သူဘဂၤလားအေနျဖင့္လည္း စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ရန္ စိုင္းျပင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တပတ္ရစ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားေဟာင္းမ်ား မၾကာမွီလက္ခံရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး တရုပ္ႏိုင္ငံမွလည္း စစ္ေရယာဥ္မ်ား ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္....။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ သတိရွိဖို႔လိုပါၿပီ.....။

9 comments:

 1. ကိုMM ေရ ၊ ေရငုပ္သေဘာၤေသးေသးေလးေတြ စမ္းျပီး လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာ ဟုတ္လား ခင္ဗ် ။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိသင္႕တယ္ ။

  ReplyDelete
 2. မဳကာေသးခင္ ကဘဲ မေလး ေရတပ္က သူတို ့ ဝယ္ထားတဲ့ ေရငုပ္သေဘာ္ကို ေရေအာက္ မီတာ ၅၀ အနက္ကေန ကီလို မီတာ ရာခ်ီေဝးတဲ့ ဴပစ္မွတ္ကို မွန္ေအာင္ ဴပစ္ဴပသၾားပါတယ္... က်ြန္ေတာ္တို ့ ဒါေတြ ကို ဳကည့္ဴပီး ကိုယ့္စီမွာ ရွိတဲ့ အထြားေလးနဲ ့ ဗ်ဴဟာမပါဘဲ လိုက္ေနရင္ေတာ့ မွီမယ္မထင္ဘူးဗ်ာ... ဥပမာ ဂ်ာမဏီက တင့္ကားေတြ ေကာင္းပါတယ္ ...ဒါေပမဲ့ ေပါေပါ နဲ ့ မ်ားမ်ား ထုတ္တဲ့ စုေပါင္း အင္အားနဲ ့ ရုရွား တင့္ အုပ္စု ဳကေတာ့ အရွဳံး ေပးလိုက္ရပါတယ္... အဲဒီ အခ်ိန္က အေမရိကန္ တပ္ေတြ လဲ နည္းပညာမွာ ဂ်ာမဏီ ကို မမွီ ေပမဲ ့ အေရအတြက္ နဲ ့ ဴပစ္အား ကို ဗဟုိဴပု သြား ဳကပါတယ္... က်ြန္ေတာ္တို ့ အိမ္နီး ခ်င္း ေတြ လဲ ေရတပ္မွာ ဘယ္သူမွ သေဘာ္ဳကီးေတြ ရာဂဏန္း မပိုင္ပါဘူး... ကိုယ့္စီက frigate သူဴပစ္ ကိုယ္ဴပစ္ရင္းနဲ ့ အထိခံမလား... ကိုယ္စီက အေကာင္ေသး ဒံုး ဴပစ္ဆင္ တခု ေလာက္ဘဲ ပါတဲ့ ဴပည္တြင္းၿဖစ္ အဴမန္ေလး ေတြ အုပ္စုဖြဲ ့ဴပီး ၂ စီး ေလာက္ အဆံုး ခံဴပီးသူ တို ့ Frigate ေတြ destroyer ေတြ ကို လဲ ယူမလား ... စတာေတြ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ အစီအမံရွိရွိ စဥ္းစား ရင္ ေကာင္းမွာဗ်ာ...အခု အီရန္ေရတပ္ ပံုစံခ်ေနတာ လဲ ဒီလို လား ေတာ့ သိဘူးဗ်....ဒီစနစ္က အေမရိကန္လို အင္အားကို ယွဥ္ဖို ့ခက္ေပမဲ့ ပတ္ခ်ာလည္ေတာ့ အလုပ္ဴဖစ္မလား ေတြးမိရက္

  ReplyDelete
 3. မေလး ေရငုပ္သေဘာ္က ေရေအာက္ မီတာ ၅၀ ကေန ကီလို ရာခ်ီေဝးတဲ့ ဴပစ္မွတ္ကို ဒံုး နဲ ့ ဴပစ္သြားတာပါ...

  ReplyDelete
 4. အရင္က ကမၻာႀကီးမွာ ပမာဏကိုၿပိဳင္ၾကတယ္၊ အခုေတာ့ အျမန္ႏႈန္းကို ၿပိဳင္ရမယ့္ေခတ္ျဖစ္ေနၿပီ။ သေဘၤာ၊ လူ၊ လက္နက္၊ အမိန္႔ေပးမႈတိက်ျပတ္သားျခင္း၊ အမိန္႔လမ္းေၾကာင္း ျမန္ဆန္ျခင္းတို႔က အဓိကျဖစ္သည္ဟုယူဆမိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျပသနာကိုေရွာင္ရွားသည့္အေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္အယူအဆမွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားျခင္းမ်ဳိး ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုယူဆပါသည္။ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူးေလဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူမ်ားကပစ္သြားပါသည္။ အစိုးရျခင္းခ်စ္ၾကည္ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ျခင္းအကဲစမ္းမႈမ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ားသဖြယ္ရွိေနသည္ဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ဒီဆိုဒ္ေရာက္မွ၊ ဘဂၤလားေလယာဥ္ရိုးမေပၚအထိေရာက္ေၾကာင္း ဖတ္ရမွ သိရပါသည္။ စစ္ေရးသည္ ေတြေ၀မရပါ။ ဘာက၊ ဘယ္အထိျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကိုေသခ်ာစြာသတ္မွတ္ထားရပါမည္။ ဥပမာ မုုန္တိုင္းအခ်က္ေပးသည့္အခါ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းေရယာဥ္မ်ားမည္သို႔လုပ္ရမည္ဆိုတာမ်ဳိး၊ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာမီးေလာင္လွ်င္ ဘယ္္အ၀န္းအ၀ိုင္းမွမီးသတ္ကားအားလံုးလာရမည္ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာမ်ားသည္ ခလုပ္ထိမွအမိတပါသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္လည္း အင္မတန္မွအထင္အျမင္ေသးၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာသိရပါသည္။ မျဖစ္ေစလိုပါ။ ေရရွည္စစ္ပြဲတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံေနၾကျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မရံႈးႏိုင္သည္ကို သိပါသည္။ ေရတိုစစ္ပြဲတြင္ အသာစီးရရွိေရးကိုသာ အျမဲဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္ခင္ဗ်ား။

  ReplyDelete
 5. ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကF-7ေတြလဲအစၥေရးအကူအညီနဲ႔အဆင့္ျမင့္ထားေသာေၾကာင္႔ေလဆာလမ္းညႊန္ဗံုးမ်ားၾကဲခ်တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။R-550 AAMမ်ားလဲတပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။အဆိုပါဒံုးေတြဟာတတိယမ်ိဳးဆက္ေလယာဥ္ေတြသာမကစတုတၳမ်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္တဲ့Mirage-2000/N,Sea Harrier,Mig-29မ်ားတြင္လဲတပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ကုလားF-7ေတြဟာျမန္မာ့F-7ေတြထက္Avonicအပိုင္းမွာသာလြန္ေနတာကိုေတြရပါတယ္။ေလတပ္အေနနဲ႔ေလယာဥ္သစ္ေတြ၀ယ္ယူမည္ဆိုရင္Su-30တတ္နိုင္၇င္Su-35 Flanker-E ။
  Flanker-Eေလယာဥ္ဟာရုရွားတြင္မႏွစ္ကမွစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာတရုတ္မွ၄၈စင္း၀ယ္ယူရန္ယခုလအတြင္းပင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့။
  Su-35ကိုအဆင့္ျမင့္ထားေသာFlanker-Eသည္တစ္နာရီလွ်င္၂၄၀၀ကီလိုမီတာႏႈန္းနွင့္၃၄၀၀ကီလိုမီတာထိစစ္ဆင္နိုင္စြမ္း
  ရွိပါတယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဒီဆိုဒ္မွာsu30ကိုဘဲအျမင့္ဆံုးထည့္ထားလို႔မဲေပးထားတယ္။su35 ေတြ(သို႔) flanker-E ကိုလဲBudjet တတ္နိုင္ရင္ရန္သူေလယာဥ္ကိုယွဥ္နိုင္ေအာင္အနည္း ငယ္၀ယ္ယူထားသင့္ပါတယ္။ဒါမွသာလိုအပ္ပါကၾကားျဖတ္ဟန္႔တားနိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။

   Delete
 6. က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ SU-27 ကိုပိုႀကိုက္တယ္။ဒါေပမယ့္ေလေႀကာင္းစီးခ်င္းထိုးပြဲေတြမွာေတာ့
  အေမရိကန္ေလယာဥ္ေတြကဘဲရုရွားေလယာဥ္
  ေတြကိုပစ္ခ်တာႀကားဖူးတယ္။တရုတ္F-7 ေတြ
  ထက္စာရင္ အစၥေရးက ကဖား တိုက္ေလယာဥ္
  ေတြကပိုေကာင္းမလားလို့။သိတ့ဲသူရိွရင္လုပ္ႀက
  ပါအုံး ေျပာႀကပါအုံး

  ReplyDelete
 7. f7 ေတြထက္ ရူရွားက မစ္ 21 ေတြကမွပိုေကာင္းအံုးမယ္.. တရုတ္စုတ္ေတြကေတာ့ အလကားပါ.. ဒါေပမယ့္ j-11 ေတြကေတာ့ ေကာင္းပံုပါပဲဗ်..ကိုယ့္ကိုေရာင္းရင္ေတာ့ ဘယ္လိုလာမလဲမသိဘူး.. ဖတ္ၾကည့္ရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္..su-27 ေလာက္ကိုေကာင္းတာဗ်..
  ေနာက္ထပ္တရုတ္ေတြကို ၀ယ္မဲ့အစား.. ရုရွား su စီၤးရီးေတြ mig စီးရီးေတြကို ပိုပီး၀ယ္သင့္တယ္ထင္ပါတယ္ဗ်ာ.. တရုတ္ဆိုလဲ အဲဒီ j-11 ေတြေလာက္ပဲ၀ယ္သင့္ပါတယ္ဗ်ာ.. ေရဒါေကာင္းေကာင္းေလေတြပါသင့္ပါတယ္.. က်ေနာ့္အျမင္သက္သက္ပါ.. ဘာမွေတာ့သိပ္မသိပါဘူးဗ်ာ

  ReplyDelete
 8. အေမရီကန္ေလယာဥ္ေတြကိုသံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေလ့က်င္းမႈအားေကာင္းၾကတာကို ေတြ႕ရတယ္ဗ်.. ရုရွနဲ႕ပတ္သက္တဲံႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ဒီေလာက္မလုပ္ျဖစ္ၾကပါဘူး.. ရုရွတို႕ တရုတ္တို႕က ေရာင္းပီးရင္ ျပန္မၾကည့္ေတာ့ဘူး.. အာမခံေပးတာကလဲ နည္းပါတယ္.. က်ေနာ္သိသေလာက္ကေတာ့ တရုတ္ေတြက F7 ေတြကို ငါးႏွစ္ပဲ ေပးတာလို႕ၾကားတယ္ဗ်.. upgrade ပိုင္းမွာလဲ ေတာ္ေတာ္ အားနည္းတယ္.. ပစၥည္းမရွိတာတို႕ ဘာတို႕ ေတာ္ေတာ္ၾကားရတယ္.. အေမရီကန္ F-4E, D ေတြခုထိ ေအးေဆးပဲ... ေကာင္းေကာင္းသံုးႏိုင္တုန္းပဲေလ.. အဲဒီအပိုင္းေတြမွာေတာ္ေတာ္ကြာတဲ့အခါ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္စြမ္းမွာလည္း ကြာသြားတာပါ.. အႏၵိယက ရုရွေလယာဥ္ေတြကိုသံုးေပမယ့္ ေလ့က်င္းမႈေရာ upgrate ပိုင္းပါ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္တဲ့အခါ အေမရီကန္ေလယာဥ္ကိုေတာင္ သူက မေၾကာက္ဖူးဆိုတာ ဖတ္ရပါတယ္..

  ReplyDelete