Thursday, November 15, 2012

အိႏိၵယတပ္မေတာ္ထုတ္ ARJUN ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

(Myanmar Armour Coprs မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္...။)


ဒီတခါေတာ့ အေကာင္းဆံုးတင့္ (ပင္မတိုက္ပဲြ၀င္တင့္) ၁၀မ်ိဳး အေၾကာင္းတင္ဆက္ပါရေစ။ ပထမဆံုး နံပါတ္(၁၀) ေနရာက ရပ္တည္ေနတဲ့ INDIA တပ္မေတာ္က ARJUN တင့္ပါ-

ARJUN MAIN BATTLE TANKအေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား
တိုက္ပဲြ၀င္အေလးခ်ိန္- ၅၈.၅တန္။
တိုက္ယာဥ္အဖဲြ႕သား- ၄ဦး( တိုက္ယာဥ္မွဴး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊အေျမာက္ပစ္၊က်ည္ထိုး)
အဓိကလက္နက္- ၁၂၀မမ ေျပာင္းရစ္ပါ တင့္ အေျမာက္ (ဂ်ာမဏီ REHIMETALL)
ခဲယမ္း- LAHAT တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒံုး၊ HEAT (တင့္ဖ်က္ခြင္းက်ည္)၊ APSFDS( ဒလက္ထိန္းသံခ်ပ္ေဖာက္ခြင္းက်ည္)၊ HESH(ေခါင္းျပားခြင္းက်ည္)
ယွဥ္တဲြလက္နက္- ၇.၆၂မမ  TK-715 စက္ေသနတ္
ေလယာဥ္ပစ္စက္ေသနတ္- ၁၂.၇ မမ ပံုစံ-၈၅ (CHINA)
အင္ဂ်င္- MTU-838 ka-501 MARCEDEZ Diesel(ျမင္းေကာင္ေရ ၁၄၀၀အား)
အေ၀းဆံုးတိုက္ပဲြ၀င္အကြာအေ၀း(ဆီ ၁ၿကိမ္ျဖည့္ၿပီးလ်င္)-၄၅၀ ကီလိုမီတာ
အျမန္ဆံုးေမာင္းႏွင္ႏုိင္မႈ(၁နာရီ)- ၇၅ကီလိုမီတာ(လမ္းေခ်ာ)၊ ၄၅ကီလိုမီတာ(လမ္းၾကမ္း)


အိႏိၵယတပ္မေတာ္သံုး တီ-၇၂အမ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား


သမိုင္းေၾကာင္း

INDIA တပ္မေတာ္သည္လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္(၁၉၄၉)မွစတင္ ကာ စစ္က်န္တင့္မ်ားျဖစ္ေသာျဖစ္ေသာ ရွားမင္းတင့္မ်ားအားပင္မတိုက္ပဲြ၀င္တင့္အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ၁၉၆၇ INDIA-PAKISTAN စစ္ပဲြဲပီးဆံုးခ်ိန္မွစတင္ ကာ ေခတ္မီ တိုက္ပဲြတင့္ မ်ားမရွိမျဖစ္လိုအပ္လာေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာ ၁၉၇၀တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံထုတ္ CENTURION တင့္ အားအေျခခံကာ VAJARANTA တင့္မ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး က်ယ္ျပန္႕စြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

VAJARANTAတင့္ အစီးေရ(၁၂၀၀)ခန္႕ INDIA တပ္မေတာ္တြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္.။ ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ VAJARANTAတင့္မ်ားမွာ မ်ားစြာေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့သျဖင့္ RUSSIA မွT-72 M တင့္ အစီးေရ (၈၀၀)ခန္႕ျဖင့္အစားထိုးသံုးစဲြခဲ့သည္ T-72M တင့္မ်ား အားႏုိင္ငံအတြင္းထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး AJAYA ဟု အမည္သတ္မွတ္သံုးစဲြခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္း ျဖင့္ တင့္၁စီးထုတ္လုပိရန္ အာသီသျပင္းထန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွစတင္ကာ စမ္းသပ္ေရွ႕ေျပးပံုစံမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ CVDE DRDO ကုပဏီအားအလုပ္အပ္ႏွံခဲ့ရာ စမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမိ်ဳးျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္အေမရိကန္ေဒါ္လာ ၄၇၁သန္း တန္ဖိုးရွိ တင့္ ၁၂၄စီးအားစတင္မွာယူႏုိင္ခဲ့သည္။၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ပထမအသုတ္ ၄၅စီးစတင္အသံုးျပဳခဲ့ဲျပီး ၊ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၄၀စီး အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ ။

Arjun ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားသံုးသပ္ခ်က္

အေရွ႕အုပ္စုတင့္မ်ားအားအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့ေသာINDIA ႏုိင္ငံသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ကိုယ္ပိုင္ပံုစံတင့္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
 ကိုယ္ပိုင္ပံုစံဟု ဟစ္ေၾကြးခဲ့ေသာ္လည္း တင့္ ဒီဇိုင္းမွာ ျပင္သစ္ LECLARC ႏွင့္ ဂ်ာမဏီ LEOPARD တင့္မ်ားအား မွီျငိမ္းထားေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

ျပင္သစ္တပ္မေတာ္၏ Leclarc ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

 ဂ်ာမဏီတပ္မေတာ္၏ Leopard ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

 လက္နက္စနစ္တြင္ ေနတိုးစံ ၁၂၀မမ ေျပာင္းရစ္အေျမာက္ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ေျပာင္းရစ္အေျမာက္ မွ တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒံုး ပစ္ခတ္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကာ လက္နက္စြမ္းရည္မ်ားစြာထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ပစ္စက္ေသနတ္ပိုင္းတြင္ CHINA TYPE-85 AA GUN အသံုးျပဳထားကာအင္ဂ်င္ႏွင့္ အားေျပာင္းပိုင္း တြင္ဂ်ာမဏီ MARCEDEZ ကိုအသံုးျပဳထားသျဖင့္ ျပည္ပအမွီအခို မကင္းေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

အိႏိၵယတပ္မေတာ္သံုး တီ-၉၀အက္စ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

 INDIA တို႕သည္ အာရွေဒသ၏ အေကာင္းဆံုးတင့္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း JAPAN TYPE -90 ႏွင့္ KOREA K-1 တို႕ႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသးေပသည္။ထိုအခ်က္အား လက္ရွိ INDIA တပ္မေတာ္မွ RUSSIA URAL T-90 S တင့္ေျမာက္မ်ားစြာအသံုးျပဳေနသည့္ အေနအထားအား သံုးသပ္လ်င္ပင္ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သည့္ တင့္ အား ယံုၾကည္မႈအတိုင္းအတာအားေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

 ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သံုး ပံုစံ-၁၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ေတာင္ကိုးရီးယားတပ္မေတာ္သံုး ေက-၁ေအ-၁ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ARJUN တင့္သည္ WORLD TOP TEN TANKS စာရင္း၀င္တင့္အျဖစ္ရပ္တည္ေနႏုိင္ပါသည္။ထိုတင့္ အစီးေရ ၂၄၀ အား အမွတ္(၇၅)တင့္တပ္ရင္းၾကီး၊ အမွတ္(၄၅)တင့္တပ္ရင္းၾကီးႏွင့္ ဒိုဂရာျမင္းတပ္မ်ားတြင္လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment