Saturday, November 10, 2012

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မႈမ်ားအား အေတာ္မ်ားမ်ားတင္ျပေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ၅စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ေကာ္ဗတ္မ်ားႏွင့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း အေတာ္ေလးကို ျပဳစုေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္.....။ ကၽႊန္ေတာ္သေဘာက်ပင္မ့ဲေသခ်ာမသိလို႔ မတင္ေသးတ့ဲအခ်က္ေတြလည္းရွိပါတယ္.... အခုေတာ့ အခ်က္လက္ေလးေတြရလာလို႔တင္ေပးပါ့မယ္.....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမ်ားအနက္ ေနာက္ထပ္ဂုဏ္ယူဖြယ္သတင္းတစ္ခု ကေတာ့ တင့္ကားတင္ကမ္းထိုးေရယာဥ္ (၁၆၁၁)အား ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရႊက္လ်က္ရွိရာ တိုက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္.....။ ထိုသို႔ေလ့က်င့္မႈမ်ားအနက္ ရန္သူ႔ႏိုင္ငံအား ကမ္းထိုးစစ္ဆင္ေရးက့ဲသို႔ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ိဳးသည္ စိတ္ဝင္စားစရာအလြန္ေကာင္းေသာ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ထို႔သို႔ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေလ့က်င့္ရာတြင္ မိမိသံခ်ပ္ကာ၊တင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ရန္သူ႔ကမ္းေျခတို႔ပို႔ေဆာင္ေပးရာတြင္ အဓိကလိုအပ္သည္မ်ားမွာ ကမ္းထိုးယာဥ္က့ဲသို႔ေသာ ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္....။

တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္သေဘာၤက်င္းမွ ထုတ္လုပ္ခ့ဲေသာ ကမ္းထိုးယာဥ္ႀကီးအေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ာ....။

အေစာပိုင္းကာလက ေတြ႔ရေသာ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ ႏွင့္ ၅စီးရီး စစ္ေရယာဥ္

၅၆ မီတာ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ (၁၆၁၁) အား ၂၈-၅-၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းတြင္ တည္ေဆာက္ခ့ဲပါသည္...။ ၁၅-၂-၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရယာဥ္အား တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနား က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၅၆ မီတာ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္အား အေမရိကန္မွ ဝယ္ယူထားေသာ တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ အျမန္သြား ကမ္းထိုးေရယာဥ္အား အေျခခံကာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္...။

အေစာပိုင္းကာလက ေတြ႔ရေသာ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ ႏွင့္ ၅စီးရီး စစ္ေရယာဥ္ တင့္ကားတင္ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ (၁၆၁၁)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႔ --

တီ-၇၂အက္စ္ တင့္ကား (၆)စင္း (သို႔)
ဘီတီအာ-၃ယူ  သံခ်ပ္ကာယာဥ္ (၈)စင္း (သို႔)
စစ္သည္ (၃၀၀)အား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္....။

ျမင္းေကာင္ေရ ၇၈၈ အားရွိ ေဒဝူးထုတ္ အင္ဂ်င္မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး တန္ခ်ိန္ (၆၅၀)နီးပါးရွိပါသည္....။

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈအနက္ ထို႔က့ဲသို႔ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္လည္း အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္.....။ရန္သူ႔ကမ္းေျခအား လွ်က္တျပက္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္အတြက္ အားထားရေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္....။

(လိုတာ၊မွားတာရွိရင္ ေျပာေပးၾကပါခင္ဗ်ာ......။ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္အဆင္ေျပရင္ ေဇာ္ဂ်ီပါခင္ဗ်ာ... :D )

1 comment:

  1. အဆင္ေၿပတယ္ဗ်ာ :) :D :D သားကိုလာေနာက္ေနသလိုပဲ :P သြားလူဆိုး :D :D

    ReplyDelete