Saturday, November 17, 2012

ဆိုဗီယက္၏ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား တီ-၇၂ မ်ားအေၾကာင္း


 (Myanmar Armour Coprs မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္...။)

WORLD TOP TEN TANKS မ်ားအနက္ နံပါတ္(၂)ေနရာကတင့္ကေတာ့ T-72 ပဲျဖစ္ပါတယ္။ T-72 နဲ႕သူ႕ရဲ႕မ်ိဳးကဲြေတြအေၾကာင္းတင္ဆက္ပါရေစ

အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား
တိုက္ယာဥ္အဖဲြ႕သား - ၃ဦး (တိုက္ယာဥ္မွဴး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ အေျမာက္ပစ္)
အင္ဂ်င္ - 780 hp diesel (Multi-fuel)V-shape
အျမန္ဆံုးေမာင္းႏွင္ႏုိင္မႈ(၁နာရီ) - ၈၀ ကီလိုမီတာ
အဓိကလက္နက္ - ၁၂၅မမ ေျပာင္းေခ်ာအေျမာက္(တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒံုးပစ္ခတ္ႏုိင္)(အလိုေလ်ာက္က်ည္ထိုးစနစ္)
ယွဥ္တဲြစက္ေသနတ္ -၇.၆၂မမ
ေလယာဥ္ပစ္ - ၁၂.၇မမ NKT
မီးခိုးဗံုးပစ္ -၈၁မမ ၁၂လက္
ခဲယမ္း- ၁၂၅မမ တင့္ဖ်က္ခြင္းက်ည္၊ ၁၂၅မမ ေဖာက္က်ည္၊ ၁၂၅မမ ဒလက္ထိန္းသံခ်ပ္ေဖာက္ခြင္းက်ည္
            9M119 laser guided anti-tank missle

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္ကားတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တီ-၇၂ အက္စ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

သမိုင္းေၾကာင္း
၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္သည္ တီ-၃၄ တင့္မ်ား အစားထိုးရန္ တင့္အသစ္(၁)စီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရာ  ၁၉၅၄ ခဳႏွစ္အတြင္း ခါေကာ့ တင့္စက္ရုံ (ယခု ယူကရိန္းႏုိင္ငံအတြင္း) မွ တီ-၅၄ တင့္မ်ားစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ ။ တီ-၅၄ တင့္မ်ားအားဆက္လက္တိုးတက္မြန္းမံခဲ့ရာ ၁၉၅၅ တြင္ တီ -၅၅ တင့္မ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ တီ-၅၅တင့္သည္ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာရရွိခဲ့ပီး အစီးေရ-၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပီး ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ယေန႕တိုင္သံုးစဲြေနဆဲျဖစ္သည္။ 
စစ္ပဲြအမ်ားအျပားတြင္လည္း ပါ၀င္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

 ဗင္နီဇြဲလားတပ္မေတာ္သံုး တီ-၇၂အက္စ္တင့္ကား


၁၉၆၄ တြင္ တီ-၅၅ တင့္ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာမိုရုိေဇာ့ ဒီဇိုင္းဗ်ဴရုိသည္ လံုး၀ေတာ္လွန္ဆန္းသစ္ေတာ့တင့္ တီထြင္ႏုိင္ေရးၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ရာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ေနတိုးတင့္ မ်ားယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ကာ ပိုမိုေပါ့ပါးျပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာပီး လံုး၀ဆန္းသစ္ေသာပံုစံျဖစ္သည့္ တီ-၆၄ တင့္မ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခါေကာ့ အုပ္စုမွခဲြထြက္သြားေသာ ယူရယ္ဗဂြန္ အုပ္စုသည္ တီ-၆၄ တင့္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ၁၉၇၀ တြင္ T-72 ေရွ႕ေျပးပံုစံျဖစ္ေသာ Obiket 172M ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ တြင္ Obiket 172M အား တီ-၇၂ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပီး ဆိုဗီဟက္ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ တပ္မေတာ္စံျပဳတင့္အျဖစ္သံတ္မွတ္ခဲ့ပီး ယူရယ္ေတာင္တန္းေဒသမွတီထြင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ T-72 URAL ဟုသတ္မွတ္ကာယေန႕အထိသံုးစဲြေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 အီရတ္တပ္မေတာ္သံုး lion of Babylon ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား


 တီ-၇၂ မ်ိဳးကဲြ ၁၂မ်ိဳးအား ႏုိင္ငံ ေပါင္း(၅)ႏုိင္ငံတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပီး အစီးေရ(၁၂၀၀၀)ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ အေကာင္းဆံုးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ T-72 B တင့္အားယေန႕တိုင္သံုးစဲြလ်က္ရွိသည္ ။ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ IRAQ ႏွင့္ INDIA ျဖစ္သည္ IRAQ ႏုိင္ငံသည္၄င္း ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္တပ္ဆင္ ကာ T-72 Asad Babil ဟုလည္းေကာင္း INDIA ႏုိင္ငံသည္ T-72M1 Ajaya ဟုလည္းေကာင္းအမည္ေပး ကာ အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္သံုးစဲြခဲ့သည္။ တီ-၇၂တင့္ ၏ အေကာင္းဆံုးမ်ိဳးဆက္မွာ T-72 B ႏွင့္ T-72S ျဖစ္သည္။

T-72B အားရုရွားတပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳရန္သီးျခားထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပီး T-72S မွာယူကရိန္းႏုိင္ငံမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ခဲ့ပီး ျပည္ပသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်ေသာ အမိ်ဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵတပ္မေတာ္၏ တီ-၇၂ တင့္မ်ား

သံုးသပ္ခ်က္
တီ-၇၂ တင့္မ်ားသည္ တင့္ကားသမိုင္းတြင္အေရးပါေသာ အပိုင္းမွပါ၀င္ေနသည္မွာျငင္းမရေသာသမိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ WORLD TOP TEN TANKS ၁၀မ်ိဳး အနက္ တိုက္ပဲြေပါင္း စစ္ပဲြေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာတင့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပီး စစ္ပဲြအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား အေျခခံကာ အဆင့္ဆင့္တိုးနက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ VETERAN တင့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အီရတ္တင့္ႏွင့္အေမရိကန္တင့္

နည္းပညာပိုင္းအေနအျဖင့္အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ္လည္း ေနတိုးအုပ္စုတင့္မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေသာတင့္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၁ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပဲြတြင္ ေနတိုး အမ္-၁ တင့္မ်ား၏ေခ်မႈန္းခံရမႈေၾကာင့္ တီ-၇၂ အစီးေရ(၈၀၀)ခန္႕ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႕ပ်က္စီးမႈမွာ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ အီရတ္စစ္သည္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္းနည္းပါးျခင္း ႏွင့္ အီရတ္ တပ္မေတာ္မွအသံုးျပဳေသာ တီ-၇၂ တင့္မ်ားမွာ ေရွ႕ဦး မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေသာ တီ-၇၂ အမ္ တင့္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။

 အီရတ္တပ္မေတာ္၏ တင့္ပ်က္တစင္း

 အေမရိကန္ တင့္တပ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ အီရတ္တင့္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ တင့္ျခင္းလဲကာ တိုက္လ်င္ပင္သူတို႕သာႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဓိကအခ်က္မွာတင့္အဖဲြ႕သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကြာျခားခ်က္က ၾကီးမားေသာအဆံုးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ အေတြ႕အၾကံဳအားအေျခခံမႈႏွင့္ လက္ရွိေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္တင့္မ်ားတြင္အသံုးျပဳထားသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆို္င္ရာအရ တီ-၇၂တင့္မ်ားသည္ WORLD TOP TEN TANKS စာရင္းမွမည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွပစ္ပယ္မရေသာတင့္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀င္ခဲ့ေသာစစ္ပဲြမ်ား
၁၉၈၂-၈၈ အီရန္-အီရတ္စစ္ပဲြ( အီရတ္ တီ-၇၂အမ္)
၁၉၉၁ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပဲြ(အီရတ္ တီ-၇၂ အမ္)
၁၉၈၂ အာဖဂန္စစ္ပဲြ( ဆိုဗီယက္ )
၂၀၀၃ အီရတ္လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပဲြ (အီရတ္)
၂၀၀၈ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာစစ္ပဲြ( ရုရွား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးမွအသံုးျပဳခဲ့)
အျခား ျပည္တြင္းစစ္မ်ားစြာတြင္လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

3 comments:

  1. ညီေလး စေနသား July တုန္းကေရးထားတဲ့ comment ေတြ႕ရတယ္ ေကာင္းလိုက္တာ။ သံခ်ပ္ကာတပ္အေနနဲ့ ဒီ မေအေပး ထိုင္းေတြကို မေၾကာက္ရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီေန႔ CBox ထဲမွာ Mig ေတြမ်ားလာတယ္ဆိုလို႔ၾကည့္လိုက္တာ ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ၊ အစီး ၅၀ ေတာင္၊ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ ေလတပ္အေနနဲ႔လဲ မေၾကာက္ရေတာ့ ဘူး၊ လက္နက္ျခင္းသာတူရင္၊ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူေတြကလဲ ရဲမယ္ဆိုရင္ သတၱိျခင္းကေတာ့ ဒီမေအေပးေတြ တို႔တပ္မေတာ္ကို ဘယ္လိုမွမယွဥ္ႏိုင္ဘူးကြ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ Cobra Gold မွာ ဒို႔ကိုဖိတ္တာကြ၊ ဟားဟား

    ReplyDelete
  2. ဟုတ္တာေပါ့ မွန္လိုက္တဲ့စကား ကိုထြန္းထြန္းေျပာတာမွန္တယ္ ဒီမေအေဘးေတြ တို ့တပ္မေတာ္ကိုဘယ္လို မွမယွဥ္နိုင္ဘူး ဟားဟား......

    ReplyDelete
  3. ခုမွေတြတယ္ေကာင္းတယ္အကိုေရ ့ေခြးေကာင္ေတြ ျမန္ ့မာတပ္မေတာ္ကိုသူငယ္နွပ္စားမွတ္ေနလားမသိဘူး။ ယိုးဒယားေတြ အိုေတာင္ကုန္းတိုက္ပြဲကိုအမွတ္ရေစခ်င္တယ္ဗ်။

    ReplyDelete