Thursday, November 22, 2012

စစ္ေရးဆိုင္ရာအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီလား....

 ဒီဆိုက္ေလးမွာ ကၽႊန္ေတာ္စိတ္ဝင္စားတ့ဲ စစ္လက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကို သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊အေပါင္းသင္းမ်ားဆီကေန မွတ္သား၊ေလ့လာၿပီး အၿမဲျပန္လွည္ေဝမွ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္......။ တပ္မေတာ္ရ့ဲ အားသားခ်က္၊အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရမည့္အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း မွတ္သားရပါတယ္....။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနႏွင့္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား၊အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာၿပီမို႔လို႔ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ အျမင္ေတြေျပာင္းလဲလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္....။ ထို႔အတူဘဲ စီးပြားေရ၊လူမႈေရး စသည္မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ယူထားၾကသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ (တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ) အျမင္မ်ားကိုလည္း စၿပီးအျမင္ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္.....။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရ့ဲ တည္ေနရာ၊အက်ယ္အဝန္းအလိုက္ တပ္မေတာ္ဆိုတာ အင္အားေတာင့္တင္းဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္....။ ေရတပ္အင္းအားမမွ်ခ့ဲလို႔ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ခံခ့ဲရတာေတြရွိသလို၊ ေလတပ္အားမသာလို႔ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္ခံခ့ဲရတာေတြရွိပါတယ္....။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရ့ဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာတာႏွင့္အမွ် ကာကြယ္ေပးႏိုင္မ့ဲ အင္အားတပ္ရပ္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ပင္ ပိုမိုလိုအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္...။

ဘာေၾကာင့္ဒါေတြေျပာေနလည္းဆိုရင္ အျပင္ေလာကက သတင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါခင္ဗ်ာ....။
ကၽႊန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေရပိုင္နက္အျငင္းပႊားမႈျဖစ္ၿပီးကတည္းက ေရတပ္ကို အလ်င္အျမန္တိုးခ်ဲ႔ေနတ့ဲ ဘဂၤလားႏိုင္ငံကိုၾကည့္ပါ....။ ႏိုင္ငံပင္ဆင္းရဲလွေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္....။
(ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္သည္ Mig 29 မ်ား F-7 MB,BG(ဘဂၤလားေဒ့ခ်္သီးသန္႕ အမ်ိဳးအစား) မ်ားပါဝင္ေသာ ေလတပ္ကို YAK-130 ၁၂စင္း၊ Su-27 တိုက္ေလယာဥ္တို႕ျဖင့္ အင္အားျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ အေလာတလ်င္ စီစဥ္ေနျပီး။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံလုပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ တရုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ type 053H1 အပါအဝင္ ဖရီးဂိတ္ ၃စီး၊ ၆၄မီတာ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္(တရုတ္) အသစ္မ်ား၊ AW-109 ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ Dornier 228 NG ကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ပါဝင္သည့္ ေရတပ္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Azmat class ၆၄မီတာ ဒံုးပ်ံတင္ ေကာ္ဗတ္စစ္ယာဥ္မ်ား အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဝယ္ယူေရး အစီစဥ္ျဖင့္ပါ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ စီစဥ္ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။) ေမာင္ဟန္ 
အေပၚက စာပိုဒ္ေလးဟာ ၅-၆ေၾကာင္းသာ ရွိပင္မ့ဲ ဒါေတြဟာ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ အင္းအားတိုးခ်ဲ႔မ႕ႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္.....။
 
ၾကည္းတပ္မွာေတာ့ တရုပ္ထုတ္ mbt-2000 တင့္ေတြကို ဝယ္ယူထားၿပီး ပထမအသုတ္ကေတာ့ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္....။ အေျမာက္တပ္အတြက္လည္း တရုပ္ဆီမွ ၁၃၀မမမ်ား၊၁၂၂မမမ်ား ဝယ္ယူထားသလို ပံုစံ-၈၁ က့ဲသို႔ေသာ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္....။ အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း အျပင္းအထန္ေလ့က်င့္ေနေစၿပီး တိုက္ပြဲဝင္အသင့္ အၿမဲျပင္ဆင္ထားၾကၿပီျဖစ္သည္....။ 
တရုပ္စစ္တပ္သံုး ပံုစံ-၈၁ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးပစ္ယာဥ္တစ္စင္း
ေရတပ္ကို အဓိကတိုးခ်ဲ႔ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္... ဖရီးဂိတ္ (၅)စင္းပိုင္ဆိုင္တ့ဲ သူတို႔ေရတပ္အေနႏွင့္ ဖရီးဂိတ္ (၃)စင္းသာ ပိုင္ဆိုင္ေသးတ့ဲ ျမန္မာ့ေရတပ္ကို ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ ဖရီးဂိတ္ (၄)စင္း ထပ္ဝယ္မယ္ဆုိတ့ဲအေရးဟာ သူတို႔ဘက္က ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ထားၿပီလည္းဆိုတာ ခန္႔မွန္းမိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္....။ သူတို႔ျပည္တြင္းထုတ္ ေရယာဥ္အျပင္ တရုပ္ဆီကေနလည္း အသစ္ထပ္ဝယ္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္.....။ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတ့ဲ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားကိုလည္း ဒံုးစနစ္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေနၾကပါၿပီ....။
ေလတပ္အေနႏွင့္ကလည္း သူတို႔တိုးခ်ဲ႔ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကပါၿပီ... လက္ရွိမွာ မစ္-၂၉ ၉စင္း (သို႔)၁၁ ပုိင္ဆိုင္ထားၾကပင္မ့ဲ ရုရွားရ့ဲ su-27 ေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ႀကိဳးစားမႈဟာ တပ္မေတာ္ (ေလ) (သို႔) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ သတိထားရမ့ဲအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္လာပါၿပီ... ထို႔အျပင္ ဘက္စံုသံုးအေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ yak-130 ေလယာဥ္မ်ားဟာလည္း ရုရွားရ့ဲ ေခတ္မွီတိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ေပါ့ေပါ့ေတြးလို႔မရပါဘူး...။
ဘဂၤလားေလတပ္မွ ဝယ္ယူမည့္ Yak-130 (ပံုစံတူ)
 ရန္သူ႔ေလတပ္မွ စိတ္ဝင္စားေနသည့္ ရုရွား၏ နာမည္ေက်ာ္ SU-27 တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီး (ပံုစံတူ)
 

 ဒီပိုစ့္မွာေတာ့ ဘဂၤလားတပ္ဖြဲ႔မ်ားရ့ဲ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလ့လာမိေစရန္ႏွင့္ မိမိရန္သူ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ထားၾကသည္ကို ေလ့လာမိေစလိုေသာ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္....။ (စစ္ေရးအျမင္ျဖင့္သာ ဖတ္ရႈၾကပါရန္...။)

15 comments:

 1. ကၽြန္ေတာ္တို့ၿမန္မာကိုေတာ့ေၿပားမေနပါနဲ့ဗ်ာကိုယ္တိုင္းတီထြင္နိုင္မည့္သူေတြမရွိသလိုရွိလာေအာင္လဲအေကာင္အထည္မေဖာ္ၾကဘူနည္းပညာမရွိဘူစစ္လက္နက္၀ယ္ယူဖို့လဲစီးပြားေရးကမေကာင္းၿပန္ဘူရွိတဲ့ပိုက္ဆံနဲ့၀ယ္ထားပါတယ္သူမ်ားနိုင္ငံေတြမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမသံုးေတာ့တဲ့လက္နက္ေတြအဲဒီလက္နက္ေတြကိုအသံုးၿပဳမည့္လူေတြရွိသလားလို့ၾကည့္ၿပန္ေတာ့အကုန္လံုးေရာင္၀ါး၀ါးကၽြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံသူမ်ားနိုင္ငံေတြနဲ့ယွဥ္နိုင္ဖို့ဆိုရင္အမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါေသတယ္တကယ္ေခတ္မီလက္နက္ေတြကိုအသံုးၿပဳနိုင္တဲ့စစ္သည္အင္အားကလဲဘာမွမရွိေသဘူအခုရွိေနတဲ့လက္နက္ၾကီးေတြကိုၿပဳၿပင္နိုင္တဲ့သူေကာင္းေကာင္းအသံုးၿပဳနိုင္တဲ့သူေတြလဲနည္းေသတယ္

  ReplyDelete
 2. Must better than Bangladesh always in all arms,..

  ReplyDelete
 3. ေျမပံုကို ႀကည့္လိုက္ရင္ဗ်...ကၽြန္ေတာ္တို ့နဲ ့ကုလားေတြရဲ ့ကုန္းပိုင္းဆက္စပ္မွဳက ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္..နယ္နမိတ္က်ဥ္းတယ္...စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ရမွာ က်ပ္မယ္..အဲ..အရင္ ထုိးစစ္ဆင္ျပီး..အဲဒီ က်ဥ္းက်ဥ္းေလး
  ကို အရင္ သိမ္းထားရင္ေတာ ့ႀကည္းတပ္ပိုင္းက ေတာ္ေတာ္ကို သာမယ္္ဗ်..ျမန္မာ က ေလတပ္ သာရင္. ႀကည္းတပ္က ေတာ္ေတာ္
  အသာရမယ္...သူတို ့ႀကည္းတပ္ကို ေရတပ္က ေန အေျမာက္နဲ ့ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ဒံုးေတြနဲ ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ လွမ္းေဆာ္လို ့ရတယ္မလား..သူတို ့ကို
  လည္း ေလတပ္နဲ ့ဦးခ်ိဳးထားလို ့ရမယ္..အရင္ ဆံဳးကို တပ္မေတာ္ရဲ ့အားသာခ်က္ အားနဲ ခ်က္ေတြကို ႀကည့္ရ
  ေအာင္....ျမန္မာ ႀကည္းတပ္ က အေရွ ့ေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆံဳး ေပ်ာက္ႀကားတပ္..သို ့မဟုတ္..အေတြ ့အႀကံဳအမ်ားဆံုးတပ္လို ့ေျပာႀကတယ္..သို ့ေပမဲ ့.အခု ထိ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ့တိုက္
  ခဲ ့တဲ ့တိုက္ပြဲတိုင္းမွာ..အရင္ ေျမာက္နဲ ့ပစ္ျပီးမွ တက္သိမ္း ဒါပဲအမ်ားဆံုးလုပ္ေနတာေတြ ့ရသလို ပဲ(ကၽြန္ေတာ္ မသိတာလည္းရွိမွာပါ)..အထူးအေရးႀကီးတာ က ျမန္မာ တပ္ေတြက အထူးတပ္မရွိ
  တာပဲဗ်. အထူးတပ္္လို ့ပဲေခၚမလား..အေသခံတပ္လို ့ပဲေခၚရမလား..ကြန္မန္ဒိုလို ့ပဲေခၚရမလား..အဲဒီ တပ္ေတြ ဟာ.. တပ္မေတာ္ရဲ ့ အလစ္အခိုက္တိုက္ခိုက္မွဳ.. ရန္သူ ့ေနာက္ပိုင္းကို ထိုးေဖာက္
  ႏိုင္မွဳ.သတင္းအခ်က္အလက္ရယူေပးႏိုင္မွဳ..ရန္သူေတြကို ေျခာက္ျခားႏိုင္မွဳ..ရန္သူ ့ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္မွဳ စတဲ ့အပိုင္းေတြမွာ မရွိမျဖစ္ပါ..အစၥေရးလ္တပ္ေတြ
  အီဂ်စ္ တပ္ေတြရဲ ့ထုိးစစ္ကို မတားႏုိင္ေတာ ့ဘာလုပ္လဲ..သူတို ့တပ္ေတြအေနာက္ကို ကြန္မန္ဒိုေတြ ထည့္လိုက္တယ္..ေထာက္ပို ့လမ္းေႀကာင္းေတြကို ျဖတ္ေတာက္ခိုင္းလိုက္တယ္..အဲ တတိယ
  အာရပ္ အစၥေရးလ္ စစ္ပြဲလဲျပီးေရာ.ကမၻာ ကျမင္ႀကတယ္..အီဂ်စ္ေတြစစ္ႏိုင္လိုက္တယ္ေပါ့..အဲ တကယ့္တကယ္ နယ္ေျမသိမ္းထားႏုိင္မွဳလည္းယွဥ္ေရာ..အဲဒီမွာကြာသြားတာပဲ.ဟို က ကြန္မန္ဒိုတပ္ေတြက
  က .အီဂ်စ္တပ္ေတြရဲ ့ေနာက္မွာ.. နယ္ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ.. ေျခကုပ္ယူျပီးေနျပီ.. ကုလက စစ္ရပ္ခိုင္းျပီး နယ္ေျမခြဲေတာ့ အီဂ်စ္ေတြ ဒံုးရင္း က ဒံုးရင္းပဲ..သူတို ့အသာရတာ စူးအက္တူးေျမာင္း
  ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပါ့ေလ..ဒါေပမဲ ့အရင္ ေျခာက္ရက္စစ္ပြဲမွာ.အစၥေရးလ္ေတြ က အမ်ားႀကီး ကို သိမ္းထားတာ..ခုထိ.. အဲ..ေလေႀကာင္းက ေထာက္ပို ့ေတာ့လိုတာေပါ့ေလ..ေလေႀကာင္းေပါ့..အဲ ျပီးေတာ့
  အစၥေရးလ္းေတြက ဘာအသာစီးရလဲဆိုေတာ့....သတင္းအခ်က္အလက္ဗ်..စစ္ မစခင္..သံုးႏွစ္ေလာက္
  ကတည္းကအစၥေရလ္းေတြက သတင္းေတြအားလံုးကို စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ေနႀကခဲ ့တာ
  ဆိုပဲ..ဘယ္လို လဲ ကၽြန္ေတာ္တို ့တပ္မေတာ္က သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုင္းမွာ အဆင္ေျပရဲ ့လားဗ်ာ.အရင္က ျမန္မာက ျဂိဳဟ္တု
  လြတ္မယ္ႀကားေတာ.့နည္းနည္းေတာ ့မိုက္မယ္လို ့ေတာ ့ထင္ခဲ့သားဗ်..ကၽြန္ေတာ္တို ့က ကုလားေတြဘာလုပ္ေနလဲ နယ္စပ္မွာ ဘာေတြ လွဳပ္ရွားေနလဲ ကအစ အားလံဳး သိထားသင့္တယ္ေနာ.
  ျပီးေတာ့ ေလ့က်င့္မွဳ ကေတာ ့ခုထိအားနည္းေနတယ္လို ့ထင္တယ္ဗ်ာ.. စိတ္၀င္စား ဖို ့ေကာင္းတဲ ့တစ္ခ်က္လည္းရွိေသးတယ္..အဲဒါကေတာ ့ကုလားေတြက စစ္ အင္အားအရမ္းသာလို ့ထိုးစစ္
  ဆင္လာခဲ ့ရင္ စဥ္းစားစရာေပါ့ဗ်ာ(ျဖစ္ေတာ ့မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ဘူးဗ်).ကၽြန္ေတာ္တို ့ဆိုဗီယက္ေတြ ဂ်ာမန္ေတြကိုဘယ္လို ခုခံခဲ ့လည္းဆိုတာ လည္း ေလ့လာထားသင့္တယ္ဗ်..ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့
  ဆိုဗီယက္ေတြက ပထ၀ီကိုသံုးျပီး ဂ်ာမန္ေတြကို ျပန္ခ်ခဲ့တာကိုးဗ်..ဆိုဗီယက္ေျမက အက်ယ္ႀကီး..ဂ်ာမန္ေျမကက်ဥ္းတယ္..ယွဥ္ႀကည့္မယ္ဆိုရင္..ျမန္မာေျမက အက်ယ္ႀကီး..ကုလားႏုိင္ငံက က်ဥ္းက်ဥ္း
  ေလး..အဲအေျခအေနေတာ ့ျမန္မာေတြ ဘယ္ေတာ ့မွေရာက္ေလာက္ပါဘူးဗ်ာ.ေနာ.. အဲေတာ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့အစၥေရးလ္ကိုပဲ အတုယူႀကတာေပါ့..အစၥေရးလ္က လူဦးေရနည္း..အာရပ္ေတြကအမ်ား
  ႀကီး..ခုလည္း ကုလားႏိုင္ငံက လူဦးေရမ်ားတယ္..ျမန္မာ က လူဦးေရနည္းတယ္(ဒါေပမဲ ့စစ္သားေတြကေတာ ့နည္းဘူးမလား)ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္..အစၥေရးလ္က အေကာင္းဆံုးဥပမာပဲဗ်ာ..
  အဲေတာ့ စဥ္းစားရေအာင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္တို ့ေလတပ္ကို အရင္ UPGRADE လုပ္မလား..ေရတပ္ကို အရင္လုပ္မလား.. အားလံဳးေတာ ့လုပ္ရမွာပဲ..ဒါေပမဲ ့အရင္ ဦးစားေပးေပါ့ဗ်ာ. ကၽြန္ေတာ္လည္း
  ေသျခာေတာ ့ေျပာတတ္ဖူးဗ်ာ..ရင္ထဲရွိတာေတြ ခ်ေျပာလိုက္တာ ဟုိေရာက္ဒီေရာက္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္...ေဆာရီးပါဗ်ာ.

  ReplyDelete
 4. က်ြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဘဲေၿပာပါ့မယ္။ ၿပႆနာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းပါဘဲ။ အမွန္တိုင္းသံုးသပ္ဆံုးၿဖတ္ႏိုငိမႈလိူသလို တကယ္လိုအပ္ၿပီးအသံုးဝင္မဲ့လက္နက္နဲ့နည္းပညာေတြရွိဖို့လိုပါတယ္။ႏိုင္ငံကခ်မ္းသာေသးတာမဟုတ္ေတာ့ဝယ္ယူရာမွာ constraints ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
  အတိတ္ကကၽြန္ေတာ္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟာနည္းပညာကိုလဲမကၽြမ္က်င္၊ေၿပာတာကိုလဲနားမေထာင္တတ္ဘဲကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ေကာခဲ့ၾကတာေတြမ်ားခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လဲၿပည္ပကလက္နက္ေတြဝယ္ခဲ့တဲ့အခါအမွားအယြင္းေတြမ်ားခဲ့ၾကတာေတြမနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေတြကိုလက္ရွိinservice မွာသံုးေနၾကတဲ့ေနာင္ေတာ္၊ညီေတာ္ေတြအသိဆံုးၿဖစ္ၾကမွာပါ။ၿပဳန္းတီးခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံဘ႑ာေတြလဲမနဲေတာ့ပါဘူး။ေနာက္ဆံုးလက္နက္ေရာင္းသူေတြနဲ့ agent fees ရသုေတြသာအက်ိဳးအၿမတ္ၿဖစ္သြားၾကတာပါဘဲ။
  ေနာက္ၿပီးmorale ပိုင္းကိုလဲၿပင္ရပါမယ္။ ဘဂၤလားစစ္တပ္ကိုဘဲၾကည့္ရင္တပ္သားတိုင္းဟာuniform, combat gear ကအစ၊စည္းကမ္းအဆံုးေသဝပ္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သာဓကၿပရရင္၊on duty မွာညွပ္ဖိနပ္ဝတ္တာမရွိပါဘူး၊ UN peace keeping forces ေတြမွာေတာင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့professional စစ္တပ္ပါ။ ဒါကိုမွီေအာင္အရင္လုပ္ႏိုင္ရပါမယ္။
  ေနာက္တခ်က္က ဝယ္ယူတားတဲ့ပစၥည္းမ်ားကိုလဲကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ေမ်ာက္အံုးသီးရသလိုမၿဖစ္ရပါဘူး။
  က်န္တခ်က္ကေတာ့တပ္မေတာ္ရဲ့tactics အပိုင္းပါဘဲ။ Infantry ပိုင္းမွာအေတြ့အၾကံဳရွိေပမဲ့၊ armor, artillery, anti-aircarft defence ကဲ့သို့ technical units ေတြပါလာတဲ့အခါ၊ အားနည္းခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိလာပါတယ္။ ပမာၿပရရငsniper team ရယ္လို့ေတာင္ေကာင္းေကာင္မရွိပါဘူး။ Cobra Gold လို wargames မွာ observer အေနနဲ့ပါသင္ခြင့္ရတာ up grade လုပ္ဖို့အခြင့္ေရးတခုပါဘဲ။

  ReplyDelete
 5. ဟိန္း ေဆြးေႏြးထားတာၾကည့္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ တပ္တည္ေတြကိုၾကည့္မိတယ္၊ နပခ မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၃ ရင္း + ဒစက တစ္ခု ၁၀ရင္းထားပါ + စကခ ၃ ခု ၃၀ ရင္းထားပါ ရွိတာေတြ႕ရတယ္။ ၇၃ ရင္းေပါ့ ၊ နပခ စာရင္းထဲ ဒစက၊ စကခ မပါဘူးဆိုရင္ေပါ့ေလ။ ထားပါ အခုေခတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ဆိုရင္ ၇၃ x ၂၀၀ = ၁၄၆၀၀ ေျခလ်င္စစ္သား ၁၅၀၀၀ ေလာက္ ဘကုန္း စစ္မ်က္ႏွာကို ကာကြယ္ေနတယ္ေပါ့။ အနီးဆံုး ငဖဲမွာ အေျမွာက္တပ္မ ၉၀၅ ရွိတယ္၊ အနီးဆံုး မလြန္မွာ သံခ်ပ္ကာ တပ္မ ၇၃ ရွိတယ္။ စစ္ေတြမွာ ေလကာ တစ္ခု၊ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု၊ စစ္ေတြမွာ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုေက်ာက္ျဖဴ နဲ႔ သံတြဲမွာ ေရတပ္စခန္းတစ္ခုစီ ရွိတာေတြရတယ္။ ေလယာဥ္ေတြ၊ ေရယာဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေလ။ ဒီေတာ့ ဒီတပ္တည္ေတြနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရရင္ေတာ့ သမားရိုးက်စစ္ပြဲ တစ္ခုအတြက္ သိပ္အားမနဲတဲ့ စစ္အင္အားလိုေျပာလို႕ရ တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အရည္အတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ တို႕ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာ သူမ်ားကို Invade လုပ္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့တဲံတပ္မဟုတ္လို႕ Invasion မွာေတာ့ ဘယ္လိုရွိမလဲ မေျပာတတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ Defensive မွာေတာ့ ဘကုန္းတပ္မေျပာနဲ႔ အေမရိကန္တပ္ေတာင္ တို႕ေျမတစ္လက္မကို လြယ္လြယ္ ရမွာမဟုတ္တာကိုေတာ့ အာမခံရဲပါတယ္။ ေျခလ်င္တပ္ေတြကို စစ္အေျခခံေလ့က်င့္ေရးတပ္ေတြမွာ အနည္းဆံုး ၄လ ေလာက္ေတာ့ စစ္ပညာသင္ေပးေနတာဘဲေလ၊ ဒို႕ေခတ္တုန္းကေတာ့ ၆လ ေကာင္းေကာင္းေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အမိေျမ ကိုကာကြယ္ဖို႕ဆိုတဲ့စိတ္၀င္လာရင္ေတာ့ေလ့က်င့္မႈေကာင္း ေကာင္း မေကာင္း ေကာင္း ဗမာစစ္စစ္ေတြအတြက္ကေတာ့ က်ဴးေက်ာ္သူကို အသက္ဖက္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ဖို႕ သိပ္အပန္းမႀကီးေလာက္ဖူးထင္တယ္ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ ရွိမယ္ သူမ်ားေျမကို က်ဴးေက်ာ္ဖို႕ဆိုရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘကုန္းေတြ တို႕ ေျမထဲ၀င္လာရင္ (အခု၀င္လာေနၿပီလို႕ ေတာ့မေျပာနဲ႔) စစ္ေၾကညာၿပီး၀င္လာရင္ တို႕ ဗမာတိုင္းရင္းသားအကုန္လံုးက (ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ဗမာ၊ ရခိုင္၊ရွမ္း) အားလံုးက အသက္ေပးၿပီးကာကြယ္ၾကလိမ္ုမယ္ဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲဘူးလို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 6. အပိုေလး ထပ္ကြန္႕ခ်င္ပါတယ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တုန္းက လက္နက္မေကာင္းလို႕ စစ္တပ္က Professional မဟုတ္လို႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေ - ာက္သံုး မက်လို႕ စစ္ရႈံး ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရံႈးခဲ႔ရတုန္းကေတာင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ တန္ဘိုးက အာဖရိက တို႕ အႏၵိယ တို႕ထက္ မ်ားခဲ့တာ ျမန္မာျပည္ပါ၊ ဘုရင္ပါသြားတာေတာင္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ၁၀ ႏွစ္ ေလာက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရတဲ့ျမန္မာျပည္ပါ၊ East India Company ရဲ႕တပ္ေတြနဲ႔တင္မႏိုင္လို႔ ဘုရင္မ တပ္ေတြပါ တိုက္ခဲ့ရတာပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း တိုင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္မႈကို ၀ိုင္းၿပီးလက္မခံခဲ့ၾကပါဘူး။

  ReplyDelete
 7. ဟိန္း နဲ႔ ZEUS ေဆြးေႏြးထားတာ Professional ျဖစ္ပါတယ္၊ နဲနဲပါ၀င္ျခင္ပါတယ္၊ စစ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ တပ္တည္ေတြေပါ့ေလ ၾကည့္ရေအာင္၊ သူတို႕တပ္တည္ကိုေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ၊ ဘယ္လိုရွိေနလဲမသိဘူးေပါ့၊ သိတဲ့သူကေတာ့ သိသလို တည္ၾကည့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္တပ္တည္ကေတာ့ ကိုယ္သိသေလာက္ - နပခ မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၃ ရင္း၊ စကခ တစ္ခု ၁၀ ရင္း၊ ဒကစ ၃ ခု ရင္း ၃၀ ဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း ေျခလ်င္ စစ္တပ္ ၇၃ ရင္း X ၂၀၀ လက္ရွိျဖစ္တတ္သေလာက္ ဖြဲ႕စည္းပံု ေပါ့။ ဆိုေတာ့ ေျခလ်င္စစ္သား ၁၅၀၀၀ ေလာက္ေတာ့ Ready to combat ေပါ့ေလ၊ အေျမာက္တပ္မ တစ္ခု ေပါ့ ငဖဲမွာ ၉၀၅ ရွိတယ္ေလ၊ တင့္/သံခ်ပ္ကာ တပ္မ တစ္ခုေပါ့ မလြန္မွာ ၇၃ ရွိတယ္ေလ၊ ဆိုေတာ့ကာ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ - ၃၀၀ ေလာက္ရွိႏိုင္မဲ့ Defensive Line တစ္ခုမွာ ေျခလ်င္စစ္သား ၁၅၀၀၀ ေလာက္ အေျမာက္တပ္မ တစ္ခုေလာက္ နဲ႕ သံခ်ပ္ကာ တပ္မ တစ္ခုေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ defensive position အရ သိပ္မဆိုး ဘူး ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ဒါက ကိန္းဂဏန္း အရဘဲ ေျပာတာေနာ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ေတြမွာ ေလကာ တပ္မ တစ္ခု၊ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု၊ ေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းျဗဲ ႏွင့္ စစ္ေတြတို႕မွာ ေရတပ္စခန္းေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ေတြအရေတာ့ သိပ္မဆိုးဘူး ေျပာရမွာေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္မဲ့ လူႀကီးေတြနဲ႔ဘဲ ဆိုင္တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခု Assure ျဖစ္တာက ဗမာ့/ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ဟာ Offensive ဆိုရင္ မေျပာႏိုင္ေပမဲ့ Defensive မွာေတာ့ ဘကုန္းတပ္ေလာက္မေျပာနဲ႔ US Army ကိုယ္တိုင္ဆိုရင္ေတာင္ ဗမာ့/ျမန္မာ့ ေျမကို လြယ္လြယ္ နဲ႔ေတာ့ မေပးဘူးဆိုတာ ေမာင္ရင္တို႔သိထားေစျခင္ပါတယ္။May be ေလ့က်င့္ေရးေတြ၊ L of C ေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာေတြ စသျဖင့္ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္မဲ့ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ လိုအပ္ရင္လိုအပ္ေနမွာ ျဖစ္ေပမဲ့၊ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဗမာ့/ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ ႔ Will to fight ကိုေတာ့ အထူးသျဖင့္ Defensive Position မွာ ဘယ္လိုမွ/ ဘယ္သူမွ မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ပါဘူးကြာ။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း မလိုအပ္ဘဲ တိုက္ခိုက္ေနရတဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ မရႈမလွ ရႈံးေနတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ တပ္ေတြကို တိုင္းတပါး က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲ ေတြ တိုက္ခိုင္းၾကည့္ပါလား၊ ဒို႔ဗမာ့/ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ ဘယ္လိုတိုက္ၾကမယ္လို႔ ေမာင္ရင္တို႔ ထင္ပါသလဲ၊

  ReplyDelete
 8. ဘ ကုန္းကိုဂရုစိုက္စရာကိုမလိုပါ ေျမာက္ကိုရီးယားဆီက. တာလတ္ပစ္ဒံုးပ်ံ အစင္း(၄၀၀၀) ဝယ္ျပီးျပီ သန္း၁၀၀၀ ေက်ာ္ဖိုး

  ReplyDelete
 9. ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာ႐င္ေတာ့ ေလ့က်င့္မႈပိုင္း ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း လက္နက္ေတြရဲ ့ႀကံ ့ခိုင္ေရးေတြ တပ္ေတြရဲ ႕စစ္ေရး အသင့္ျဖစ္မႈေတြကို ျမင့္တင္ဖို ့ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ တပ္ေတြရဲ ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာကိုလည္း ျမွင့္တင္ရပါမယ္။ ဥပမာ ယူနီေဖာင္းေပါ့။ ေလ့က်င့္မႈပိုင္းက အဓိက က်ပါတယ္။ ယခုလုပ္ေနတဲ့ ေလ့က်င့္မႈေတြ က ကြင္းျပင္ထဲက ေရြ ႕လ်ားမႈ မရွွိ အဆီးအတား မရွိတဲ့ ပံုေသပစ္မွတ္ကို သာလြန္အင္အားနဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္တဲ့ ေလ့က်င့္မႈပါ။ လက္ေတြ ႕စစ္ေျမျပင္နဲ႕ တျခားစီပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ တႏိုင္ငံလံုးက တပ္ေတြကို တေနရာထဲကို ဆင့္ေခၚၿပီး လုပ္တဲ့ ယခုလိုေလ့က်င့္မႈေတြ မလိုဘူးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုးစစ္အတြက္ အသံုးဝင္မွာပါ။ ခုခံစစ္ကိုေလ့က်င့္ဖို ့ လိုအပ္ပါေသးတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အလိုက္ လက္ေတြ႕ရင္ဆို္င္ရမယ့္ စစ္နယ္ေျမ အသီးသီးမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိႏိုင့္မယ့္ စစ္ဆင္ေရးပံုစံေတြ ေလ့က်င့္သင့္ပါတယ္။ ၿမိဳ ႕တြင္းတိုက္ပြဲေတြကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားရပါမယ္။ စစ္ေရးအခ်က္အျခာက်တာ ၿမိဳ ႕ျပပါ။ အဆံုးအျဖတ္ေပးတာက ၿမိဳ ႕သိမ္းတိုက္ပြဲေတြပါ။ ကိုယ္က တိုက္႐ရင္လည္း အရပ္သားေတြကို မထိခိုက္ေအာင္။ ကိုယ့္ကိုတိုက္လာရင္လည္း အရပ္သားေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါမယ္။ ဒါအေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယခင္က တပ္မေတာ္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးေနတာ ျပည္တြင္း သင္တန္းမ်ားနဲ႕ တရုတ္၊ ရုရွားတို ပါ။ ျပည္တြင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ာစအေနနဲ႕ ေခတ္သစ္ ၿမိဳ ႕တြင္း တိုက္ပြဲမ်ားနဲ႕ ကင္းကြာေနတာၾကာပါၿပီ။ တရုတ္နဲ႕ရုရွားကေတာ့ အစကတည္းက အရပ္သားအေသအေပ်ာက္ကို အေလးမထားတဲ့ႏိုင္ငံေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးမႈပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ အားနည္းေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ ကူညီရင္ေတာ့ မဆိုးဘူးေပါ့ေနာ္။ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းကေတာ့ ေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး။ KIA နဲ႕တိုက္ပြဲေတြမွာ ေပါက္ေပါက္ေဖာက္ သလိုပဲတဲ့။ ေကာင္းပါတယ္။ ပစ္ႏိုင္တာ။ ဒါေပမယ့္ ပစ္တာေတြကလည္း မွန္ဦးမွေလ။ ဒီေတာ့ ေလ့က်င့္ေရးအတြင္း မ်ားမ်ားပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ အေမရိကန္ စစ္သည္ေတြကို အေကာင္းဆံုးလို ့ေျပာၾကတာ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာစစ္သည္ေတြထက္ ေထာက္ပံ့မႈပိုင္းမွာ သာလို ့ပါ။ တျခားမွာ ျမန္မာက မညံ ႕ပါဘူး။
  လက္နက္ေတြရဲ ႕ ႀကံ ႕ခိုင္မႈ ကေတာ့ အေရးႀကီးတာ ေျပာေနစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ စစ္ေရး အသင့္ျဖစ္မႈကေတာ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ အမ်ားႀကီး အားနည္းပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ကင္းလွည့္ အင္အား မခ်ထားႏိုင္လို ့ရယ္ ရန္သူကိုေလွ်ာ့ တြက္လို ့ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႕ပဲ ျပသနာရွိေပမယ့္ နယ္စပ္တိုင္းဟာ အသင့္ရွိေနရပါမယ္။ အင္အားကေတာ့ ေရတပ္နဲ႕ ေလတပ္ကို အဓိက အားျဖည့္ ရပါမယ္။ ေနာင္တတ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ၿဂိဳဟ္တုကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို ့လို ပါတယ္။ ေရတပ္အင္အား နည္းမႈဟာ အမ်ားႀကီး သိသာပါတယ္။ နယ္စပ္ပင္လယ္ျပင္ကေန ခိုးဝင္တာေတြ ေန ့စဥ္ရွိေနပါတယ္။ ရန္သူ ့ ကိုမန္ဒို တပ္ေတြသာ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕စစ္ေရး အခ်က္အျခာေနရာ ေတြ တၿပိဳင္နက္ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ခံရရင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခံ႐ရင္ အထိနာႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ႏ္ုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေန အရ ထိုးစစ္ထက္ ခံစစ္ကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္သင့္ ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦးဗ်ာ။

  ReplyDelete
 10. ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာ႐င္ေတာ့ ေလ့က်င့္မႈပိုင္း ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း လက္နက္ေတြရဲ ့ႀကံ ့ခိုင္ေရးေတြ တပ္ေတြရဲ ႕စစ္ေရး အသင့္ျဖစ္မႈေတြကို ျမင့္တင္ဖို ့ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ တပ္ေတြရဲ ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာကိုလည္း ျမွင့္တင္ရပါမယ္။ ဥပမာ ယူနီေဖာင္းေပါ့။ ေလ့က်င့္မႈပိုင္းက အဓိက က်ပါတယ္။ ယခုလုပ္ေနတဲ့ ေလ့က်င့္မႈေတြ က ကြင္းျပင္ထဲက ေရြ ႕လ်ားမႈ မရွွိ အဆီးအတား မရွိတဲ့ ပံုေသပစ္မွတ္ကို သာလြန္အင္အားနဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္တဲ့ ေလ့က်င့္မႈပါ။ လက္ေတြ ႕စစ္ေျမျပင္နဲ႕ တျခားစီပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ တႏိုင္ငံလံုးက တပ္ေတြကို တေနရာထဲကို ဆင့္ေခၚၿပီး လုပ္တဲ့ ယခုလိုေလ့က်င့္မႈေတြ မလိုဘူးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုးစစ္အတြက္ အသံုးဝင္မွာပါ။ ခုခံစစ္ကိုေလ့က်င့္ဖို ့ လိုအပ္ပါေသးတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အလိုက္ လက္ေတြ႕ရင္ဆို္င္ရမယ့္ စစ္နယ္ေျမ အသီးသီးမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိႏိုင့္မယ့္ စစ္ဆင္ေရးပံုစံေတြ ေလ့က်င့္သင့္ပါတယ္။ ၿမိဳ ႕တြင္းတိုက္ပြဲေတြကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားရပါမယ္။ စစ္ေရးအခ်က္အျခာက်တာ ၿမိဳ ႕ျပပါ။ အဆံုးအျဖတ္ေပးတာက ၿမိဳ ႕သိမ္းတိုက္ပြဲေတြပါ။ ကိုယ္က တိုက္႐ရင္လည္း အရပ္သားေတြကို မထိခိုက္ေအာင္။ ကိုယ့္ကိုတိုက္လာရင္လည္း အရပ္သားေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါမယ္။ ဒါအေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယခင္က တပ္မေတာ္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးေနတာ ျပည္တြင္း သင္တန္းမ်ားနဲ႕ တရုတ္၊ ရုရွားတို ပါ။ ျပည္တြင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ာစအေနနဲ႕ ေခတ္သစ္ ၿမိဳ ႕တြင္း တိုက္ပြဲမ်ားနဲ႕ ကင္းကြာေနတာၾကာပါၿပီ။ တရုတ္နဲ႕ရုရွားကေတာ့ အစကတည္းက အရပ္သားအေသအေပ်ာက္ကို အေလးမထားတဲ့ႏိုင္ငံေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးမႈပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ အားနည္းေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ ကူညီရင္ေတာ့ မဆိုးဘူးေပါ့ေနာ္။ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းကေတာ့ ေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး။ KIA နဲ႕တိုက္ပြဲေတြမွာ ေပါက္ေပါက္ေဖာက္ သလိုပဲတဲ့။ ေကာင္းပါတယ္။ ပစ္ႏိုင္တာ။ ဒါေပမယ့္ ပစ္တာေတြကလည္း မွန္ဦးမွေလ။ ဒီေတာ့ ေလ့က်င့္ေရးအတြင္း မ်ားမ်ားပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ အေမရိကန္ စစ္သည္ေတြကို အေကာင္းဆံုးလို ့ေျပာၾကတာ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာစစ္သည္ေတြထက္ ေထာက္ပံ့မႈပိုင္းမွာ သာလို ့ပါ။ တျခားမွာ ျမန္မာက မညံ ႕ပါဘူး။
  လက္နက္ေတြရဲ ႕ ႀကံ ႕ခိုင္မႈ ကေတာ့ အေရးႀကီးတာ ေျပာေနစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ စစ္ေရး အသင့္ျဖစ္မႈကေတာ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ အမ်ားႀကီး အားနည္းပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ကင္းလွည့္ အင္အား မခ်ထားႏိုင္လို ့ရယ္ ရန္သူကိုေလွ်ာ့ တြက္လို ့ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႕ပဲ ျပသနာရွိေပမယ့္ နယ္စပ္တိုင္းဟာ အသင့္ရွိေနရပါမယ္။ အင္အားကေတာ့ ေရတပ္နဲ႕ ေလတပ္ကို အဓိက အားျဖည့္ ရပါမယ္။ ေနာင္တတ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ၿဂိဳဟ္တုကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို ့လို ပါတယ္။ ေရတပ္အင္အား နည္းမႈဟာ အမ်ားႀကီး သိသာပါတယ္။ နယ္စပ္ပင္လယ္ျပင္ကေန ခိုးဝင္တာေတြ ေန ့စဥ္ရွိေနပါတယ္။ ရန္သူ ့ ကိုမန္ဒို တပ္ေတြသာ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕စစ္ေရး အခ်က္အျခာေနရာ ေတြ တၿပိဳင္နက္ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ခံရရင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခံ႐ရင္ အထိနာႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ႏ္ုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေန အရ ထိုးစစ္ထက္ ခံစစ္ကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္သင့္ ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦးဗ်ာ။

  ReplyDelete
 11. ဟူး...ဘယ္ကစေျပာရမလဲ စစ္တပ္အေၾကာင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေျပာမဆုံးေပါင္ ေတာသုံးေထာင္ေပါ့ဗ်ာ စစ္တပ္အေၾကာင္းမေျပာန႔ဲလို႔ က်ြန္ေတာ္တု႔ိ အခ်င္းခ်င္း စၾကတာရွိတယ္။ေျပာလို႔ဆုံးမွာ မဟုတ္လို႔ပါ။ျပင္ရမွာေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ဘာလို႔ေျပာေနလဲဆိုေတာ့ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနလို႔ေပါ့။ျဖစ္ေစခ်င္ေနတာ လုပ္ေစခ်င္ေနတာ တက္ေစခ်င္ေနတာ သိေစခ်င္ေနတာ ခ်င္ျခင္းေတြမ်ားၿပီးဘာမွျဖစ္မလာလို႔ခုေတာ့ စိတ္ဓါတ္လဲခ်ြတ္ျခဳံ က်ေနပါၿပီ စစ္တပ္မွာတစ္ေယာက္တည္း ခ်င္ျခင္းတက္ ေနလိုေတာ့ ဘယ္ရမလဲေနာ့။ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ကလဲ အစြမ္းအစ ကလဲမရွိပဲကိုး။ေျပာခ်င္တာကို မေရာက္ေတာ့ဘူး။army ကဆိုေတာ့ အျမင္ကနည္းနည္းက်ဥ္းမယ္ထင္ပါတယ္။အဓိက က်တာလူပဲဗ်။လိုအပ္ခ်က္အရဆိုၿပီး ျဖစ္သလိုလုပ္ခ့ဲၾကတ့ဲ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရး ေတြေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ လ/မ ေတြမွာ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း ခံယူခ်က္မရွိတ့ဲ တပ္သားေတြ ေရာက္လာတယ္။အေျခခံစစ္သင္တန္း ၄လ တာကာလေလးမွာ လဲ စစ္ပညာနဲ႔ စစ္စည္းကမ္း ဆိုတာ ေသခ်ာမသိပဲ လ/မ ေတြကို ေရာက္လာတယ္။သင္တန္းေက်ာင္း ေတြမွာလဲ လိုအပ္ခ်က္အရဆိုတဲ့ fatigue ေတြကလဲ မ်ားတာကို ။နည္းျပေတြကေသခ်ာ မသင္ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။လိုအပ္ခ်က္အရပါ။အ့ဲဒီ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကလဲ ဘယ္ေတာ့မွၿပီးျပည့္မယ္မထင္ဘူး။foundation မေကာင္းပဲနဲ႔ေတာ့ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ႀကီး ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ပိုက္ဆံခ်မ္းသာလို႔ ေခတ္မွီလက္နက္ဝယ္ႏိုင္တယ္ ထားအုံး ပညာအရည္အခ်င္းနည္းတဲ႔ တပ္သားတစ္ေယာက္ကို ကိုင္တြယ္တက္ေအာင္ သင္ေပးဖို႔က မလြယ္တဲ႔ကိစၥပါ။ဘယ္ေလာက္ပဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွိရွိပါ။ဘယ္လိုပဲ သင္ေပးသင္ေပး လုံးဝ မတက္တ့ဲသူေတြ ႀကံဳခ့ဲဖူးပါတယ္။အရည္အခ်င္းမရွိပဲနဲ႔ ရာထူးရေနတ့ဲလူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ကြ်န္ေတာ့္သေဘာဆိုရင္ အကုန္ Demotion လုပ္ျပစ္မယ္။အမွန္တကယ္ဆိုရင္ က်ြန္ေတာ့္အဆင္႔က corporal ေလာက္ပဲျဖစ္သင့္တယ္။ရာထူးေတြ မလိုအပ္ပဲေဖာင္းပြေနတယ္။အရည္အခ်င္းရွိၿပီး စစ္သားစိတ္အျပည့္ရွိတ့ဲလူေတြ ေခ်ာင္ထဲေရာက္ေနတယ္။သင္တန္းတစ္ခုမွာ အႀကံျပဳစာေရးခိုင္းတယ္။အရွိအတိုင္း အျမင္အတိုင္း ေရးလိုက္တယ္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္တာ အရမ္းအားနည္းပါတယ္လို႔ ။သင္တန္းမွဴးကဘာေျပာလဲဆို ေတာ့ အ့ဲဒီ႔ သင္တန္းသားအေနန႔ဲ ေျပာသင့္မေျပာသင့္ ဆိုတာ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ႏိုင္ဘူးထင္တယ္တဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစန႔ဲတ႔ဲ ေက်ာင္းသားနံပါတ္န႔ဲေတာ့ ထုတ္မေျပာပါဘူး။တပါတ္စဥ္တည္း အူေၾကာင္ၾကားေတြကေျပာၾကတယ္ ေသာက္ရူးတ့ဲ။ကဲ စစ္တပ္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနရမလဲ။ဘုရားျဖစ္မယ့္ အုတ္နီခဲ မဟုတ္မွန္းလဲ သိပါတယ္။
  ေဖာေရွာပဲေနေပါ့။ အ့ဲဒီ႔ ေဖာေရွာေတြမ်ားေနလို႔ လက္ရွိတပ္မေတာ္ အရည္အေသြးက်ေနတာ။အေၾကာင္းအရာေတြက ဟိုေရာက္ဒီေရာက္နဲ႔။ဒါေပမယ့္ ရင္ထဲကလာတာေတြပါဗ်ာ။အမွားပါရင္လဲ ခြင့္လြတ္ၾကပါ။အထက္မွာေျပာခ့ဲသလိုပါပဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္အမ်ားႀကီးပါ ေရးရမွာ ပ်င္းလို႔ ။ဒီcomment ကိုက်ြန္ေတာ့္ blog မွာလဲ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုနဲ႔ တင္ပါမယ္။ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ က်ြန္ေတာ္ ဘာေကာင္မွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။အားလုံးကိုေလးစားစြာျဖင့္...


  မင္းကိုအရင္ဆုံး demotion လုပ္မယ္။ အခုခ်က္ခ်င္း ထြက္ကြာ(အရွင္ထြက္ေနာ္)

  ဟီဟီး ေပ်ာ္စရာႀကီး....

  ReplyDelete
 12. ကြ်န္ေတာ္လဲ ျမန္မာစစ္သားေတြ ရဲ ့စစ္၀တ္စုံ ေျပာင္းလဲသင့္ျပီလို ့ထင္ပါတယ္ အဲ့ဒါမွစစ္သားေတြရဲ ့စိတ္ဓာတ္လဲ ျမင့္တက္လာမွာေပါ့ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ အေမရီကန္စစ္သားေတြထက္ပိုေကာင္းတယ္လို ့ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့အတိုင္းေျပာတာပါ

  ReplyDelete
 13. နည္းပညာကစကားေျပာပါတယ္ နည္းပညာဆိုတာစူး စမ္းမွရတာ ဘာနည္းပညာမဆိုအေသးအဖြဲ႕ကအစ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ေတာ့လိုအပ္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္ ဘယ္ပညာကိုမဆို အသုံးျပဳစရာေနရာမရွိရင္ အသုံးမဝင္ျဖစ္သြားတက္ပါ တယ္

  ReplyDelete
 14. ေအ၀က္ေလယာဥ္ေလာက္ေတာ့႐ွိသင့္ျပီဗ်ာဘာပဲေျပာေျပာျဂိဳလ္တုဆိုတာအနည္းနည္းလွမ္းေသးတယ္ေလ။ေအ၀က္ေလာက္ဆိုေကာင္းေကာင္းcommanေပးနိုင္တယ္ေလ
  ေနာက္ျပီးေတာ့ရန္သူဆိုတာကဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္နိုင္တယ္ေလ.
  F-7ဆိုတာကေတာ့မျဖစ္နိုင္ေလာက္ေတာ့ဘူးထင္တယ္။တစ္နိုင္ငံတည္းၾကည္လို ့မွမရတာGeneral တိုက္ရင္ေတာင္မွခံတပ္ကိုအရင္လံုေအာင္ေဆာက္ျပီးမွAttackကိုလုပ္ရတာပဲေလကိုယ္နိုင္ငံလံုျပီလားမလံုလားေသခ်ာေတာ့ေတြးေပါ့။Mig-29ေလာက္ကိုမေျပာလိုေပမဲ့F-7ဆိုတာကအေရအတြက္သာမ်ားတာ အရည္အခ်င္းမရွိဆိုတာလိုျဖစ္ေနတယ္ခင္ဗ်ာ။နည္းနည္းနဲ့က်ဲက်ဲ၀ိုင္းေပါ့ခုဟာေတြမ်ိဳးဆက္၄ခုေလာက္ကိုျပတ္ေနခဲ့ျပီ။သံခ်ပ္ကာေခတ္မွီတာေလာက္ကိုေတာ့ေျပာလို ့မရဘူးေလ။။။။။။။။။။။ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာေတြရိုင္းရင္ေတာင္ပန္ပါတယ္ဗ်ာအားမရလို ့ပါ။

  ReplyDelete