Monday, August 22, 2011

ပက္ထရီေယာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္


အေမရိကန္၏ ပက္ထရီေယာ့စနစ္ စတင္ခ့ဲခ်ိန္

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ၾကည္းတပ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ AADS-70 စီမံကိန္း၏ အမည္ကို ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးပ်ံ လုပ္ေဆာင္ေရး SAM-D ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းခ့ဲၿပီးေနာက္ ၁၉၇၅တြင္ ဝိႈက္ဆင္းဒံုးပ်ံပစ္ကြင္းတြင္ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္တစ္စင္းအား ေအာင္ျမင္စြာပစ္ခ်ခ့ဲသည္။ထို႔ေနာက္ ၎ကို ပက္ထရီေယာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ဟု အမည္ေျပာင္းခ့ဲသည္။
MIM-105 Patriot မွာ သီးသန္႔ေရဒါျဖန္႔ၾကက္မႈႏွင့္ ဒံုးပ်ံလမ္းညႊန္းမႈျဖင့္ ေျခရာခံျခင္းမ်ားပါဝင္သည့္ နည္းပညာသစ္အမ်ားအျပားကို ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။စနစ္၏ အျပည့္အဝတိုးတက္မႈကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္ခ့ဲၿပီ ၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားခ့ဲသည္။ပက္ထရီေယာ့စနစ္မွာ မူလအားျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ နည္းဗ်ဴဟာဒံုးပ်ံမ်ားအား တိုက္စြမ္းရည္ရွိသည့္ အထိ အဆင့္ျမင့္တင္ခ့ဲရာ PAC-1 (Patriot Advance Capacity-1) ဟူ၍ျဖစ္ေပၚလာသည္။ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ထားမႈကို PAC-3ဟူ၍ေခၚဆိုၿပီး နည္းဗ်ဴဟာဒံုးပ်ံမ်ားအား တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ပံုစံခ်၍ စနစ္ကို လံုးဝနီးပါး ျပန္လည္ျပဳျပင္ခ့ဲသည္။

ပက္ထရီေယာ့စနစ္၏ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ပက္ထရီေယာ့စနစ္တြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈႀကီး ေလးခုရွိရာ ၎တို႔မွာ ဆက္သြယ္ေရး၊အမိန္႔ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ေရဒါေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဒံုးပ်ံလမ္းညႊမ္းေရးစနစ္တို႔ျဖစ္သည္။ပက္ထရီေယာ့ ဒံုးပ်ံတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုကို တစ္နာရီအတြင္း အသင့္ျဖစ္ရန္ ေနရာခ်ထားႏိုင္သည္။ဒံုးပ်ံပစ္စင္ကို ထရပ္ကား သို႔မဟုတ္ ေနာက္တြဲယာဥ္ေပၚတြင္ ထားရွိသည္။M983 MEMTI ေခၚေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွ ဆြဲယူသည့္ M860 Semi-trailer ေနာက္တြဲယာဥ္ေပၚတြင္ ေရဒါကိရိယာႏွင့္ ဒံုးပ်ံမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ ပစ္စင္ကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ဒံုးပ်ံမ်ားထပ္မံ ျဖည့္တင္းတပ္ဆင္ေပးမႈကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရိန္းဝန္ခ်ီစက္ပါေသာ M985 E1 ထရပ္ကားက ေဆာင္ရႊက္သည္။ထိုဝန္ခ်ီစက္က ဒံုးပ်ံပစ္ခတ္ၿပီးေသာ အျပင္ခြံမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း၊ဒံုးပ်ံသစ္မ်ား အစားထိုးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ပက္ထရီေယာ့ ဒံုးပ်ံတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိေသာ ဒံုးပ်ံပစ္စင္ျဖစ္သည္။
AN/MPQ-၅၃ ေရဒါစနစ္

AN/MSQ-104 တိုက္ပြဲဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌါန
၎သည္ ပက္ထရီေယာ့ဒံုးပ်ံ ပစ္ခတ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ ပင္မအာရုခံ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ECS ေခၚ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌါနကို M-927 ၅တန္ ကုန္တင္ထရပ္ကားေပၚတြင္ အမိုးအကားႏွင့္ ထားရွိၿပီး အဓိက ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ လက္နက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြန္ျပဴတာ WCC အခ်က္အလက္ဆက္သြာ္ေရးလမ္းေၾကာင္း DLT ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းျဖန္႔ၾကက္ထားမႈမ်ားျဖစ္သည္။

OE-349 အာရုံခံတိုင္အုပ္စု
OE-၃၄၉ အာရုံခံတိုင္ အုပ္စုတြင္ AMG ကို M-927 ၅တန္ထရပ္ကားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ၄ကီလိုဝပ္အားရွိ အာရုံခံတိုင္ ၂တိုင္ကို အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ထားရွိသည္။ထိုအာရုံခံတိုင္မ်ားကို ေျမျပင္အထက္သို႔ ေပ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၁လက္မအထိ ျမင့္တင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

M-901 ဒံုးပ်ံပစ္စင္
M-901 ဒံုးပ်ံပစ္စင္၏ ျပည့္ဝစံုလင္ေသာ စနစ္ကို အေဝးထိန္းခ်ဴပ္မႈျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။
PAC-3 ဒံုးပ်ံပစ္စင္း တစ္ခုတြင္ ဒံုးပ်ံ ၁၆စင္းတပ္ဆင္ႏိုင္သည္။

ပက္ထရီေယာ့ လမ္းညႊန္းမႈရွိေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား
MIM-104 စံခ်ိန္မွီ ဒံုးပ်ံသည္ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ထား၍ ဒံုးပ်ံမ်ား ပစ္ခတ္ေရးတြင္မႈ ကန္႔သတ္စြမ္းရည္ရွိသည္။MIM-104C ဒံုးပ်ံသည္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္လာသည့္ ဒံုးပ်ံမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပထမဦးဆံုး ပက္ထရီေယာ့ဒံုးပ်ံျဖစ္သည္။PAC-3 ဒံုးပ်ံမွာမႈ လံုးဝ အသစ္ျပဳျပင္ထားေသာ ၾကား္ျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ဒံုပ်ံျဖစ္၍ ေရဒါျဖင့္ ရွာေဖြေရး၊ထိမွန္ေပါက္ကြဲျခင္း အထိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး တာေဝး၁၅ ကီလိုမီတာ အထိ ေရာက္ႏိုင္သည္။PAC-2 ဒံုးပ်ံမွာ ဒံုပ်ံထည့္သြင္းတည့္ အိမ္တစ္ခုလွ်င္ ဒံုးပ်ံတစ္ခုတာ သြင္းႏိုင္၍ ဒံုးပ်ံအိမ္ ေလးခုပါသည္။PAC-3 ဒံုးပ်ံမွာ အိမ္တစ္ခုတြင္ ေလးစင္း ထည့္သြင္းႏိုင္၍ ပစ္စင္တြင္ ဒံုးပ်ံ ၁၆စင္း အထိပါဝင္သည္။PAC-3 ဒံုးပ်ံ လံုးဝျပဳျပင္ ပံုစံထုတ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ေရဒါျဖင့္ရုာေဖြႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ျခင္း၊ေထာက္လွမ္းျခင္းေျခရာခံျခင္းႏွင့္ခြဲျခားႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားပါရိွသည္။အျခားအရည္အေသြးမ်ားစြာ အျပင္ ဒံုးပ်ံေရဒါက ေလယာဥ္တစ္စင္းတြင္ လူလိုက္ပါေမာင္းႏွင္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ႏွင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ားကိုလည္း ေပါက္ကြဲထိပ္ဖူး အစစ္အမွန္ပါမပါခြဲျခားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ပက္ထရီေယာ့ဒံုးပ်ံစနစ္ကို အေစာပိုင္းကာလက စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ၄၉ႀကိမ္တြင္ ပစ္မွတ္ကို ၃၉ႀကိမ္ ပစ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲသည္။
ပက္ထရီေယာ့စနစ္၏ အလုပ္လုပ္ပံု

No comments:

Post a Comment