Monday, August 29, 2011

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္မ်ား

ေတာင္ေပၚပစ္ အေျမာက္စနစ္ (ယူဂိုဆလားဗီးယား)

အမ္၁၀၁ ၁၀၅မမ အေျမာက္စနစ္ (အေမရိကန္)

ေကအပ္က္-၁၇၉ ၁၅၂မမ အေျမာက္စနစ္ (ေတာင္ကိုးရီးယား)

Soltam အမ္-၇၁ ၁၅၂မမ အေျမာက္စနစ္ (အစၥေရး)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ရွိ အျမာက္စနစ္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ....။ကိုးရီးယားထုတ္ကေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္သိပ္မေသခ်ာပါဘူး။ေထာက္ျပေဝဖန္ေပးၾကပါ။အျမာက္တပ္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္အေၾကာင္းကိုလည္း သိတ့ဲသူေတြက ေဝဌေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ...။

No comments:

Post a Comment